Search form

1 Corintios 6

Jeꞌej maj yeꞌej tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌen ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ

1Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan séej jamuán metyúujaaxɨejviꞌ, ¿jiꞌnye tɨꞌij aꞌɨ́ɨjma jimi tyúunyusteꞌ ɨ juéesij ɨ maj quee ityájma jitze ajtyámaꞌcan, quee ɨꞌríj tɨ aꞌɨ́ɨjma huatéꞌexaatyeꞌ ɨ maj jimí séejreꞌ ɨ Dios, mej mij aꞌɨ́ɨmaj huoꞌxaꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌen? 2¿Nyij sequée jamuaꞌreej maj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ huáꞌxɨjtyeꞌen néijmiꞌcaa ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua? Ajta tɨpuaꞌaj muaꞌaj siahuáꞌxɨjtyeꞌen, ¿jiꞌnye siaj sij quee pújoorej siaj joꞌxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨquee tyésiꞌ? 3¿Nyij sequée siajta jamuaꞌreej tyaj ityáj huáꞌxɨjtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ? Aꞌɨ́j pu jɨn, capu tyésiꞌ tyaj tajɨ́ɨmuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyoꞌxáꞌpuɨꞌɨntarej. 4Aꞌyaa puꞌij, tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn xúujaxɨejviꞌraj, ¿jiꞌnye siaj sij aꞌɨ́ɨjma mahuatyáhuiꞌtyaa ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej jaꞌmua jimi? 5Aꞌyaa nu een jɨmeꞌ tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ siataꞌaj sij huatóotyeviꞌraꞌastaj. ¿Nyiquee sɨ́ɨj jaꞌmua jimi séejreꞌ ɨ tɨ jariaꞌmuaꞌreej jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyoꞌxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ jimi? 6Caxu jujɨ́ɨmuaꞌaj sianaꞌaj tyúuchaꞌɨɨreꞌej, sulu siajta xu aꞌɨ́ɨjma jimi junyuusteꞌ ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

7Xuꞌríj aꞌɨ́j jɨn huamuéꞌtɨchej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jujɨ́ɨmuaꞌaj jujaaxɨejviꞌ. ¿Jiꞌnye siaj sij quee siaj jóꞌviicueꞌ sianaꞌaj ɨ siaj jɨn jeꞌej puaꞌaj jóomuaꞌraj? ¿Quee ɨꞌríj siaj huatóoaꞌan sianaꞌaj maj tyajamuaanáhueꞌ? 8Siajta muaꞌaj, jujɨ́ɨmuaꞌaj xu jeꞌej puaꞌaj juꞌuurej siajta tyihuáꞌnahueꞌ ɨ juꞌihuáamuaꞌ.

9¿Nyij sequée jamuaꞌreej maj quee aꞌáa joꞌtyárutyij joꞌtɨj Dios tyejéꞌijtaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj? Caxu tóoaꞌcareꞌen tɨ aꞌtɨ́j jáꞌmuacuanamuaj, camu ujoꞌtyárutyij ɨ maj juxanaꞌcɨreꞌ, camu majta ɨ maj huaꞌnaꞌmichej ɨ sáanturij, nusu ɨ maj juxanaꞌcɨreꞌ séecan jamuán ɨ tyeɨ́tyee, nusu ɨ maj juxaꞌaj tyétyacaa jamuán juxanaꞌcɨreꞌ, 10camu majta ujoꞌtyárutyij ɨ maj tyíꞌnahuaꞌraj, nusu ɨ maj tyíꞌnyacuaꞌaj, naꞌríij ɨ maj juiꞌiveꞌ, nusu ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌjepeꞌ, nusu ɨ maj avíitzij jɨn tyíꞌnahuaꞌ. 11Siajta muaꞌaj jeꞌcáj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej, siajta ijíij seríj aꞌyan tyityahuóojajcuare, siajta seríj tyámuaꞌ huarɨ́j aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, siajta aꞌɨ́jna jitze ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ taj Dios.

Ɨ tyaj taxáahuaj jɨn séejreꞌ capu aꞌɨ́j jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ tyej tyij huátaxanaꞌcɨreꞌen

12Aꞌyaa mu tyíꞌxaj tɨjɨn: “Nyáaj nuꞌuj jamuaꞌreej jeꞌej nyaj tyiꞌtɨ́j uurej.” Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, ajta capu néijmiꞌi tyinyetyáhuɨꞌrii. Aꞌyaa pu tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ nyej nyáaj nyanaꞌaj jamuaꞌreej jeꞌej nyaj tyiꞌtɨ́j uurej, ajta canu jaatáꞌsij tɨ aꞌɨ́ɨn naꞌantyimuéꞌtɨn. 13Aꞌyaa mu majta tyíꞌxaj tɨjɨn: Aꞌɨ́jna ɨ cueꞌráj, jucáa jitze pu tyíꞌhuɨɨreꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ jucáa, aꞌɨ́j puꞌijta jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌij ɨ cueꞌráj tyaꞌráyixɨꞌɨn. Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, ajta ɨ Dios pu néijmiꞌcaa antyipuáꞌrityeꞌsij ɨ jucáa, ajta ɨ cueꞌráj. Ajta ɨ tatyéviraꞌ, capu aꞌɨ́j jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ tyej tyij aꞌɨ́jcɨ jɨn tyíꞌxanaꞌcɨreꞌej, sulu tyej tyij aꞌɨ́jcɨ jɨn jaatyáhuɨɨreꞌen ɨ tavástaraꞌ, ajta ɨ tavástaraꞌ puꞌijta jaatyáhuɨɨreꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ tatyéviraꞌ. 14Aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Dios tyaatájuuritye ɨ tavástaraꞌ, ajta pu ityájma taatájuurityeꞌsij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej.

15¿Nyij sequée jamuaꞌreej tɨ ɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́jna ɨ siaj jatyáhueꞌraꞌ? ¿Nyiquij nyáaj nyeꞌentyánajchityeꞌsij ɨ íitaj jamuán tɨ tyíꞌtyejijveꞌ ɨ jutyévij jɨmeꞌ, aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan? Canu xaa nyuꞌuj. 16¿Nyij sequée jamuaꞌreej yee tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jaꞌantyáanaxcaj ɨ íitaj tɨ jatoj ɨ jutyéviraꞌ, aꞌɨ́ɨ mu séej tyévij manaꞌaj mij pueꞌéenyeꞌej muáꞌjuꞌun? Jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj aꞌyaa mu éenyeꞌej muáꞌjuꞌun tɨꞌɨj tɨ sɨ́ɨj naꞌaj tyévij puéꞌeenyeꞌ.” 17Ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j ajtyéchaxɨj ɨ tavástaraꞌ jimi, sɨ́ɨj puꞌuj ajta pueꞌéenyeꞌej jaꞌmej ɨ júuricamaꞌraꞌ jitze.

18Siataꞌaj néijmiꞌi huatapuáꞌcɨtaj ɨ siaj jɨn tyíꞌxanaꞌcɨreꞌ. Ajta tɨpuaꞌaj séej tyiꞌtɨ́j jɨn poꞌtyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi, capu jeꞌej joorej ɨ jutyéviraꞌ, ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌɨ́j jɨn tyíꞌxanaꞌcɨreꞌej ɨ tɨ jatoj ɨ jutyéviraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jeꞌej puaꞌaj joorej ɨ jutyévij. 19¿Nyij sequée jamuaꞌreej tɨ jaꞌmuatyévij aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyeyúuj ɨ tɨ tzajtaꞌ úꞌsejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ tɨ ajta jamuaatáꞌ? Ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ jaꞌmua tzajtaꞌ séejreꞌ, siajta muaꞌaj caxu jujɨ́ɨmuaꞌaj jumuaꞌree, 20jiꞌnye Dios pu arí jamuáananɨej. Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj jaatyátzaahuatyeꞌen ɨ jutyévij jɨmeꞌ.