Search form

1 Corintios 7

Jeꞌej tɨ tyihuáꞌcɨꞌpuaj ɨ maj nyejnyeɨꞌchej ajta ɨ maj huɨɨchej

1Ijíij nu nyijta jamoꞌriáꞌhuaꞌxɨjreꞌej ɨ siaj tyinaaꞌíhuoꞌriꞌ ɨ yuꞌxarij jitze ɨ siaj unyojoꞌtaꞌítyiꞌriꞌ. Jéetzeꞌ pu naa tɨquee aꞌtɨ́j nyeɨɨchej, 2ajta mataꞌaj mij quee aꞌyan tyúuxanaꞌcɨreꞌej, micheꞌ huanyéjnyeɨꞌchej ɨ tyétyacaa, majta ɨ úucaa huáhuɨɨchej. 3Ajta ɨ tyáatɨꞌ ajta ɨ íitɨꞌ micheꞌ aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyihuáꞌcɨꞌpuaj. 4Capu ajta ɨ íitɨꞌ jusɨ́ɨj antyúumuaꞌreej ɨ jutyéviraꞌ jɨmeꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jitze ajtyámaꞌcan ɨ jucɨ́ɨn, aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj quee ɨ tyáatɨꞌ jusɨ́ɨj tyeꞌentyúumuaꞌree ɨ jutyéviraꞌ jɨmeꞌ, jiꞌnye juꞌɨ́ɨj jitze pu ajtyámaꞌcan. 5Aꞌɨ́j pu jɨn, caxu jeꞌej sianaꞌaj tyúujeevej ɨ siaj néemiꞌij ajaꞌchej, naꞌríij xaa seríj siajta aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej siaj aꞌtzúj aꞌtyéeviꞌij siaj quee jumuarɨeꞌej aꞌchu puaꞌan xɨcáj, siataꞌaj sij huatyényuunyij ɨ Dios jimi. Tɨpuaꞌaj seríj aꞌyan huarɨ́n aj xu sij siajtáhuaꞌaj antyóonaxcaj, tɨꞌij quee ɨ tyiyáaruꞌ caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan siaj sij séej jamuán huóoxanaꞌcɨreꞌen.

6Aꞌyaa nuꞌuj aꞌíjcɨ tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, canu jáꞌmuaꞌijtyeꞌ siaj sij aꞌyan huárɨnyij. 7Ajta nyéetzij, aꞌyaa pu tyinaꞌranáachicaj maj néijmiꞌi aꞌyan eenyeꞌ nyatɨꞌɨj nyáaj, maꞌ ajta ɨ Dios pu arí aꞌyan tyihuoꞌtáꞌ jeꞌej tɨ tyihuoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌriꞌ séej ajta séej.

8Ɨ maj quee xu nyejnyeɨꞌchej ajta ɨ maj quee xu huɨɨchej, majta ɨ maj antyúujɨɨmuaꞌastariacaꞌ, aꞌyaa pu jéetzeꞌ tyíꞌxaꞌpuɨꞌ maj aꞌyan éenyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen nyatɨꞌɨj nyáaj. 9Ajta tɨpuaꞌaj quee huáɨꞌriityaꞌaj maj huóochaꞌɨɨn, micheꞌ huanyéjnyeɨꞌchej, majta huáhuɨɨchej, jiꞌnye jéetzeꞌ pu huaꞌtyáhuɨꞌrii maj aꞌyan huárɨnyij, quee maj jajpuéjtzij.

10Majta ɨ maj meríj nyejnyeɨꞌchej ajta ɨ maj huɨɨchej, aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, aꞌɨ́jcɨ ɨ tavástaraꞌ tɨ jaataꞌíjtacaꞌ aꞌyan tɨjɨn: Cheꞌ quee ajtáyiꞌcan ɨ ɨ́ɨraꞌraꞌan aꞌɨ́jna jimi ɨ jucɨ́ɨn. 11Ajta tɨpuaꞌaj ɨ ɨ́ɨraꞌraꞌan ajtáraꞌnyij ɨ jucɨ́ɨn jimi, cheꞌ jusɨ́ɨj huatyáꞌɨtzeereꞌen, naꞌríij quee cheꞌ ajtáhuaꞌaj jaꞌantyáanaxcaj ɨ jucɨ́ɨn. Aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ cɨ́naꞌraꞌan, cheꞌ quee jatatóꞌraꞌan ɨ juꞌɨ́ɨj.

12Ajta aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ séecan, nyáaj nuꞌuj aꞌyan tyihuáꞌixaatyeꞌ capu ɨ tavástaraꞌ, tɨpuaꞌaj ɨ taꞌihuáaraꞌ ɨ́ɨraꞌraꞌan quee tyáꞌtzaahuatyeꞌej, ajta ɨ íitɨꞌ aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌaj tɨ jamuán huácatyij, cheꞌ quee ɨ taꞌihuáaraꞌ jatatóꞌraꞌan. 13Aꞌyaa pu chaꞌtaj naꞌaj tɨpuaꞌaj ɨ íitɨꞌ jaꞌantyánaxcacaꞌ séej ɨ tyáataj tɨquee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta jeꞌen aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌaj tɨ jamuán huácatyij, aꞌyaa pu chaꞌtaj naꞌaj tyúuxɨeꞌveꞌ tɨquee jatatóꞌraꞌan ɨ jucɨ́ɨn. 14Jiꞌnye ɨ tyáatɨꞌ tɨquee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, tyámuaꞌ pu rɨnyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ íitaj antyánaxcacaꞌ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta ɨ íitɨꞌ tɨ quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, tyámuaꞌ pu ajta rɨnyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ tyáataj antyánaxcacaꞌ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Naꞌríij quee, aꞌɨ́ɨ mu quee xáꞌpuɨꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej muáꞌjuꞌun ɨ huaꞌyojmuaꞌ, majta aꞌɨ́j jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 15Ajta tɨpuaꞌaj ɨ tyáatɨꞌ naꞌríij ɨ íitɨꞌ tɨquee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyan metyaꞌxɨeꞌveꞌej maj huatóotonyij, micheꞌ aꞌyan huárɨnyij. Ajta ɨ taꞌihuáaraꞌ tɨ tyáatɨꞌ, nusu ɨ taꞌihuáaraꞌ tɨ íitɨꞌ, juxáahuaj mu mahuatyáhuiixɨꞌɨj, jiꞌnye Dios pu aꞌyan tyajamuatajé siaj sij juxáahuaj maj séjriaꞌaj. 16Ajta, ¿jiꞌnye pij muáaj íitɨꞌ tyáꞌmuaꞌreej yee japuan paj huatányuusij aꞌcɨ́ɨn? ajta, ¿jiꞌnye pij pajta muáaj tyáatɨꞌ tyáꞌmuaꞌreej yee japuan paj huatányuusij aꞌɨ́ɨj?

17Aꞌyaa puꞌuj, micheꞌ aꞌyan manaꞌaj tyíꞌtyechajcaj jeꞌej tɨ ɨ tavástaraꞌ tyihuoꞌtáꞌ séej ajta séej, ajta jeꞌej maj éenyeꞌej tɨꞌɨj ɨ tavástaraꞌ huoꞌtajé. Aꞌyaa nu tyihuáꞌijtyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii joꞌtɨj naꞌaj ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ. 18Tɨpuaꞌaj ɨ Dios séej huatájeevej tɨ arí jaꞌantyisíjchacaꞌ ɨ junavíj taꞌantyúuviꞌraj ɨ tɨ jitzán saꞌracaa, cheꞌ quee jaꞌavaataj ɨ tɨ antyísiichiꞌhuacaꞌ, ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́j huatájeevej ɨ tɨquee xu antyísiichiꞌhuacaꞌ ɨ navíiraꞌ, cheꞌ quee jaꞌantyisíꞌcheꞌen ɨ junavíj. 19Jiꞌnye capu aꞌɨ́ɨn juxɨeꞌveꞌ tɨpuaꞌaj antyísiichiꞌhuaj naꞌríij quee, sulu tɨ aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ ɨ Dios tyaataꞌíjtacaꞌ. 20Aꞌɨ́j pu jɨn cheꞌ aꞌyan naꞌaj éenyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj tɨꞌɨj éenyeꞌej tɨꞌɨj ɨ Dios jaatajé. 21Tɨpuaꞌaj pooj caꞌnyéjrij jɨn tyiꞌhuɨ́ɨriaꞌcaj tɨꞌɨj Dios muaatajé, capáj jeꞌej tyáꞌmuaꞌajcaj, ajta tɨpuaꞌaj jeꞌej tyíɨꞌriitan paj pajtáhuaꞌaj axáahuaj majoꞌchaꞌcanyeꞌen, pataꞌaj jitzán tyúꞌcaꞌnyej. 22Aꞌɨ́jna ɨ tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyiꞌhuɨ́ɨriaꞌcaj tɨꞌɨj tavástaraꞌ jaatajé, puꞌríj ijíij juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi, aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj, aꞌɨ́jna ɨ tɨ juxáahuaj majochaꞌcanyaꞌcaj tɨꞌɨj ɨ tavástaraꞌ jaatajé, aꞌɨ́ɨ pu ariꞌ taꞌij caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 23Dios pu muaꞌajmaj jamuáananɨej, aꞌɨ́j pu jɨn caxu cheꞌ tóoaꞌcareꞌen mej mij majtáhuaꞌaj séecan tyétyacaa caꞌnyéjrij jɨn tyajamuaataꞌíjtyeꞌen. 24Aꞌyaa puꞌuj nyeꞌihuáamuaꞌ, siataꞌaj aꞌyan sianaꞌaj eenyeꞌ ɨ Dios jimi sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj, jeꞌej siaj éenyaꞌcaj tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn jamuaatajé.

25Ajta aꞌɨ́ɨmaj ɨ úucaa maj quee huɨɨchej, capu tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej tyinaataꞌíj ɨ tavástaraꞌ, sulu nyáaj nuꞌuj aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, jeꞌej nyatɨꞌɨj tyáꞌmuaꞌreej, ɨ nyaj sɨ́ɨj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen tɨ ɨꞌríj siaj jitzán tyúꞌcaꞌnyej, aꞌɨ́jna tɨ ɨ tavástaraꞌ náꞌancuꞌvaxɨj. 26Jiꞌnye aꞌyaa pu nyéetzij tyináꞌmiteerasteꞌ tɨ jéetzeꞌ tyiꞌtyéevijtɨj siaj aꞌyan eenyeꞌ siatɨꞌɨj een ijíij, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ jéehua tyésiꞌ jeꞌej siaj juxáahuaj tyíꞌtyechajcaj. 27Tɨpuaꞌaj penyeɨɨchej, capáj jatatóꞌraꞌan, naꞌríij tɨpuaꞌaj pequee nyeɨɨchej, capáj jahuoocaj pej pij huatyényeɨɨchej. 28Tɨpuaꞌaj puaatyényeɨɨchej, capáj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌej ɨ Dios jimi, ajta tɨpuaꞌaj íitɨꞌ huatyévicheꞌen, capu ajta tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌej. Ajta ɨ maj antyóonaxcaj jéehua mu jajpuéetzij muáꞌjuꞌun, aꞌɨ́j nu nyij quee nyáaj xɨeꞌveꞌ tɨ aꞌyan tyajáꞌmuaꞌuuriaj.

29Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ nyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, cɨ́ɨ puꞌquij tyáꞌɨtzeereꞌ tɨꞌɨj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. Aꞌɨ́j pu jɨn, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyejnyeɨꞌchej, micheꞌ aꞌyan rɨjcaj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee nyejnyeɨꞌchej, 30majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj juxaamuɨjrityeꞌ, micheꞌ aꞌyan eenyeꞌ matɨꞌɨj ɨ maj tyíꞌyeꞌestej, majta ɨ maj tyíꞌyeꞌestej, micheꞌ aꞌyan eenyeꞌ matɨꞌɨj ɨ maj juxaamuɨjrityeꞌ, ajta ɨ maj tyíꞌnanaavej, micheꞌ aꞌyan tyíꞌtyechajcaj matɨꞌɨj ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j tyíchaꞌɨj, 31majta ɨ maj aꞌɨ́jna jɨn juhuɨɨreꞌ iiyeꞌej tɨ tyíꞌsejreꞌ cháanacaj japua, micheꞌ aꞌyan tyíꞌtyechajcaj matɨꞌɨj ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyihuáꞌhuɨɨreꞌ ɨ cháanacaj, jiꞌnye aꞌíjna ɨ cháanacaj tyaj jaséj puꞌríj tɨn áꞌpuaꞌren.

32Nyáaj nu aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj quee tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej tyíꞌmuaꞌajcaj. Aꞌɨ́jna ɨ tɨquee nyeɨɨchej, tavástaraꞌ pu jimi tyíꞌcaꞌnyej, ajta tɨꞌij tyámuaꞌ jimi tyíꞌsejreꞌej. 33Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyeɨɨchej, aꞌɨ́j pu jitze tyíꞌmuaꞌtzej íiyan tɨ tyíꞌsejreꞌ ɨ cháanacaj japua, ajta jeꞌej tɨ yeꞌej tyámuaꞌ jimi tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj ɨ juꞌɨ́ɨj, aꞌɨ́j pu jɨn quee cheꞌ ɨꞌríj tɨ néijmiꞌi jɨn jaatyáhuɨɨreꞌen ɨ tavástaraꞌ. 34Aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj, aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ tɨ quee cheꞌ vícheꞌ ajta ɨ tɨ íjmueꞌestɨꞌ, aꞌyaa pu aꞌɨ́ɨjma jitze tyúuxɨeꞌveꞌ jeꞌej maj yeꞌej tyaꞌráꞌastijreꞌen ɨ tavástaraꞌ, aꞌyaa pu ajta huaꞌ jitze tyúuxɨeꞌveꞌ mej mij jɨꞌréenyaꞌaj huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi, néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ jutyévij jitze, ajta ɨ ju júuricamej jɨmeꞌ, ajta ɨ íitɨꞌ tɨ arí vícheꞌ, aꞌɨ́j pu jitze tyíꞌmuaꞌtzej íiyan tɨ tyíꞌmaꞌcan ɨ cháanacaj japua, ajta tɨꞌij tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj ɨ jucɨ́ɨn jimi.

35Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, canu nyej nyij tyajamuáaꞌijmuj, sulu aꞌɨ́j nuꞌuj jɨn tɨꞌij jamuaatyáhuɨɨreꞌen, ajta siaj sij tyámuaꞌ tyíꞌtyechajcaj, naa tyámuaꞌ setyaꞌhuɨ́ɨriaꞌaj ɨ tavástaraꞌ.

36Ajta tɨpuaꞌaj séej aꞌyan tyéꞌmiteerasteꞌej tɨ arí xáꞌpuɨꞌ tɨ huatyényeɨɨchej, jiꞌnye puꞌríj aꞌyan tyéejchaꞌɨɨj matɨꞌɨj puaꞌaj nyejnyeɨꞌchacaa, ajta aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaj yee naa pu jéetzeꞌ tɨ huatyényeɨɨchej, cheꞌ aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyéꞌmiteerasteꞌ, cheꞌ huatyényeɨɨchej, capu tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej tyoꞌtyáꞌɨtzeereꞌej ɨ Dios jimi. 37Ajta tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan tyámuaꞌ tyaaxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen ɨ jutzájtaꞌ tɨꞌij huóochaꞌɨɨn, ajta quee caꞌnyéjrij jɨn jaꞌijtyeꞌ tɨꞌij huatyényeɨɨchej, aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j jéetzeꞌ pu tyámuaꞌ jimi atyojoꞌréꞌnyesij. 38Aꞌɨ́j pu jɨn, tɨpuaꞌaj huatyényeɨɨchej aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ maj meríj néemiꞌij aꞌyan tyaaxájtacaꞌ, xáꞌpuɨꞌ pu rɨnyij, ajta tɨpuaꞌaj quee huatyényeɨɨchej, jéetzeꞌ pu xáꞌpuɨꞌ rɨnyij.

39Ɨ íitɨꞌ tɨ vícheꞌ, aꞌɨ́j pu jitze ajtyámaꞌcan ɨ jucɨ́ɨn tɨpuaꞌaj ooj júurij ɨ cɨ́naꞌraꞌan, ajta tɨpuaꞌaj huámuɨꞌnyij ɨ cɨ́naꞌraꞌan, puꞌríj ɨꞌríj tɨ ajtáhuaꞌaj juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn huatyévicheꞌen aꞌtɨ́j tɨ jaꞌráanajchi, aꞌɨ́ɨ puꞌuj juxɨeꞌveꞌ tɨ ɨ tyáatɨꞌ tavástaraꞌ jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌej. 40Maꞌajta tyij quee jéetzeꞌ naa tɨpuaꞌaj quee cheꞌ vichaꞌaj. Aꞌyaa pu nyéetzij tyináꞌmiteerasteꞌ, ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios nye jitze pu ajta séejreꞌ.