Search form

1 Corintios 9

Jeꞌej tɨ tyuꞌtóocɨꞌpuaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ huataꞌíjtyiꞌrej

1Caxu muaꞌaj aꞌyan tyuꞌtaxájtaj yee capu aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna nyej nyaxáahuaj majoꞌchaꞌcan, nyej nyajta sɨ́ɨj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ uyoꞌtaꞌítyacaꞌ nyej nyij jitzán maꞌcan tyuꞌtaxáj, jiꞌnye nyáaj nu jaaséej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús ɨ tavástaraꞌ, siajta muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jɨmeꞌ tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi. 2Tyij nyequee séecan jimi quee aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ uyoꞌtaꞌítyacaꞌ, jaꞌmua jimi nu xaa aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, jiꞌnye muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ siaj jimi séejreꞌ ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn ámiteereꞌ nyej nyáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ uyoꞌtaꞌítyacaꞌ.

3Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj huoꞌriaꞌhuaꞌxɨjreꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxaj. 4Néijmiꞌi tu jɨn huatátacɨꞌpuaj tyej tyij tyúꞌcuaꞌnyij, tyajta huayeꞌen, 5ajta tyaj séej tyéviꞌtɨnyeꞌen tɨ ajta tyáꞌtzaahuatyeꞌ, matɨꞌɨj ɨ séecan ɨ Dios tɨ huoꞌtaꞌítyacaꞌ, majta ɨ taꞌihuáamuaꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi, ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro. 6¿Nyiquij ɨ Bernabé, nyajta nyáaj aꞌɨ́ɨn tyapuéꞌeen ɨ tɨquee aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj tyuꞌmuárɨeꞌen? 7¿Aꞌtanyíj tyíꞌhuɨɨreꞌ xantáaruꞌ jɨmeꞌ ajta jeꞌen jusɨ́ɨj tyúunajchityeꞌ? ¿Aꞌtanyíj quee jacuaꞌnyij ɨ táqueꞌraꞌ ɨ tɨ jáahuii? ¿Aꞌtanyíj quee juquéiꞌsij ɨ huaꞌ léechij ɨ tɨ huáꞌsɨɨreꞌ ɨ yaꞌmuáatyee? 8Caxu aꞌyan tyityóomuaꞌajcaj yee jujɨ́ɨmuaꞌaj muꞌuj ɨ tyétyacaa jeꞌej tyéejtyoj, sulu aꞌyaa pu ajta tyoꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Moisés. 9Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta tɨjɨn: “Capáj jaꞌancánaamuan ɨ púuyej tɨ atayiꞌcáaj jayuhuaj ɨ tyeríicuj.” Ajta capu aꞌyan huatóomuaꞌaj maj jitzán juxɨeꞌveꞌ ɨ Dios aꞌɨ́ɨmaj ɨ púuyesij, 10sulu ityáj tu jitzán juxɨeꞌveꞌ. Jiꞌnye ityájma pu jitze maꞌcan ooyúꞌsiꞌhuacaꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́jna ɨ tɨ tasaꞌhuacaa ajta ɨ tɨ tyíꞌtzaꞌnacaa aꞌyaa mu rɨcɨj mejchóꞌvaꞌaj tɨ tyiꞌtɨ́j huoꞌcɨꞌtyij ɨ tɨ huácɨɨriacaꞌ. 11Aꞌyaa puꞌij, tɨpuaꞌaj ityáj tyeríj jaahuástej jaꞌmua jimi aꞌɨ́jna ɨ tɨ Dios jimi jáꞌmaꞌcan, capu jeꞌej metyejéꞌtyiꞌtɨj tyaj jeꞌcácaa jamuaatáhuaviij ɨ tyaj jɨn huatyátahuɨɨreꞌen íiyan ɨ cháanacaj japua. 12Tɨpuaꞌaj séecan aꞌyan marɨjcaj jaꞌmua jimi, jéetzeꞌ tutyij ityáj aꞌɨ́jna jɨn huatátacɨꞌpuaj.

Tyajta ityáj, catu aꞌyan rɨcɨj, sulu néijmiꞌi tu jɨn tyéꞌviicueꞌ tyej tyij quee tyeꞌentyiúꞌunaꞌan ɨ nyúucariaꞌraꞌ jitze ɨ Cɨríistuꞌ. 13Xuꞌríj muaꞌaj jamuaꞌreej jeꞌej maj rɨcɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu tyíꞌcuaꞌcaa aꞌɨ́jna ɨ maj séecan tyoꞌtyáatoꞌraj. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa tyíꞌhuɨɨreꞌ joꞌmaj tyajáꞌmuꞌvejritacaa, aꞌɨ́ɨ mu majta jacuaꞌcaa ɨ maj tyuꞌtámuꞌvejritacaꞌ. 14Aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj tavástaraꞌ pu aꞌyan tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ tɨ aꞌyan tyeꞌtyévijtyeꞌ maj aꞌɨ́jna jɨn huatyóohuɨɨreꞌen ɨ maj huáꞌixaatyeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. 15Nyajta nyáaj, canu aꞌnáj aꞌɨ́j jɨn huatyényahuɨɨrej, canu nyajta aꞌɨ́j jɨn tyajáꞌmuayuꞌseꞌej siaj sij muaꞌaj tyiꞌtɨ́j naataꞌan. Jéetzeꞌ pu naꞌráanajchij nyaj huámuɨꞌnyij quee nyaj aꞌyan huárɨnyij. Capu aꞌtɨ́j náaꞌariꞌraj aꞌɨ́jna ɨ nyaj jɨn nyetyamuaꞌveꞌ.

16Capu aꞌyan tyinyatáꞌcaa nyej nyij aꞌɨ́j jɨn áꞌnyatzaahuatyaꞌaj, jiꞌnye Dios pu aꞌɨ́jna jɨn aꞌyan tyinaatajé tɨ puéjtzij naatáꞌsij tɨpuaꞌaj nyequee huoꞌtéꞌexaatyeꞌen. 17Aꞌɨ́j pu jɨn, tɨpuaꞌaj nyaxɨeꞌviꞌraꞌ jɨn nyetyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌnyijcheꞌ, naatanyacɨꞌpuáacaj nu nyej nyij tyiꞌtɨ́j ancuriáan, ajta tɨ aꞌyan tyinaacɨ́ꞌɨj, aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan rɨcɨj, jiꞌnye Dios pu aꞌyan tyinaataꞌíj. 18Ajta aꞌyájna, aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyéetzij nyacɨꞌtyij aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ naa nyaꞌasej nyaj quee huaꞌjíiveꞌej nyetyihuáꞌixaatyeꞌ, ajta nyej quee aꞌɨ́jna jɨn huatyényahuɨɨreꞌen ɨ nyaj jɨn antyínyamuaꞌree.

19Tyij ajta quee aꞌtɨ́j tyíꞌnyeꞌijtyeꞌ, nyáaj nu nyeríj tyámuaꞌ huányaruuj mej mij néijmiꞌi tyinaataꞌíjtyeꞌen, ajta nyej nyij ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan jéetzeꞌ huoꞌmuéꞌtɨn ɨ tyeɨ́tyee. 20Aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa nu huányaruuj matɨꞌɨj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, nyej nyij huoꞌmuéꞌtɨn ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa nu huányaruuj tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ jaꞌastej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, nyej nyij huoꞌmuéꞌtɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jáꞌastijreꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, tyij ajta quee nyéetzij tyíꞌnyeꞌijtyeꞌ aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij. 21Ajta aꞌyájna, nyataꞌaj huoꞌmuéꞌtɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jáꞌastijreꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌyaa nu nyajta huányaruuj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj, nyajta nyáaj, nyáaj nu séej nyúucarij aráꞌastej ɨ Dios jimi, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyíꞌnyeꞌijtyeꞌ ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn ɨ Cɨríistuꞌ tyíꞌijta. 22Nyatɨꞌɨjta aꞌɨ́ɨjma jamuán ajoꞌtyávaacaj ɨ maj quee ɨꞌríj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyaa nu nyajta huányaruuj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj, nyej nyij huoꞌmuéꞌtɨn aꞌɨ́ɨjma. Néijmiꞌcaa jimi nu aꞌyan huányaruuj nyej nyij séecan huamuéꞌtɨn. 23Néijmiꞌi nu jɨn aꞌyan rɨcɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyúucarij ɨ nyaj huáꞌixaatyeꞌ ɨ tɨ jɨn Dios huiꞌrátoonyij, taꞌaj ij ajta náacɨꞌtyij ɨ tɨ jɨn ɨ Dios tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jáꞌastijreꞌ ɨ nyúucarij.

24Xuꞌríj jamuaꞌreej tɨpuaꞌaj joꞌmaj jaꞌhuaꞌchacaa, néijmiꞌi mu huatyáhuaachij, maꞌ ajta sɨ́ɨj puꞌuj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyíꞌmueꞌtɨn. Siataꞌaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj huárɨnyij siataꞌaj sij tyiꞌtɨ́j huamuéꞌtɨn ɨ Dios jimi. 25Ɨ maj tyámuaꞌ juꞌuurej mej mij huáhuajca, tyámuaꞌ mu tyúuchaꞌɨj. Aꞌyaa mu rɨcɨj mataꞌaj mij cúruun ancuraɨꞌɨn tɨquee áꞌtɨjtɨꞌ, tyajta ityáj, aꞌyaa tu rɨcɨj tyej tyij cúruun ancuraɨꞌɨn tɨ naa huaséꞌrihuaꞌaj jaꞌmej jusén jɨmeꞌ. 26Aꞌɨ́j nu jɨn nyáaj, canu chaꞌ nyanaꞌaj tɨeꞌchacaa, canu nyajta chaꞌ nyanaꞌaj tyiꞌtatóꞌxaj ɨ áacaj tzajtaꞌ, 27sulu aꞌyaa nu tyíꞌnyeꞌijtyeꞌ, tɨꞌij naꞌráꞌastijreꞌen ɨ nyaj jatyáhueꞌraꞌ, taꞌaj ij ajta quee Dios naaréꞌityej nyatɨꞌɨj nyeríj huoꞌixáatyaꞌaj ɨ séecan.