Search form

1 Juan 2

Cɨríistuꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tajapuá huatányuusij

1Muaꞌaj mu siaj nyiyóojmuaꞌ puéꞌeen mu nyaj huápuɨꞌɨj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa nu tyajáꞌmuayuꞌseꞌej siaj sij quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj ɨ Dios jimi. Ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi, sɨ́ɨj pu tajapuá huatányuusij, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ puꞌij jɨꞌréenyaꞌaj séejreꞌ ɨ Dios jimi. 2Cɨríistuꞌ pu tajitzé maꞌcan huatóomuꞌvejritacaꞌ taꞌaj ij ɨ Dios tyitaatúꞌuunyiꞌ ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee, ajta quee ityájma naꞌaj, sulu néijmiꞌcaa jɨmeꞌ ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua.

3Tɨpuaꞌaj néijmiꞌi jɨn aꞌyan táarɨnyij jeꞌej tɨ ɨ Dios tyíꞌijta, aꞌyaa tu aꞌɨ́jna jɨn tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej tyaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jamuaꞌtyej. 4Ajta tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan tyíꞌxajtaj yee: “Nyáaj nu jamuaꞌtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús”, ajta quee aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyíꞌijta ɨ nyúucariaꞌraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu tyíꞌhueꞌtacaa, ajta quee jimi séejreꞌ ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. 5Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ ɨ nyúucariaꞌraꞌ tyíꞌijta, aꞌɨ́ɨ pu arí jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyámuaꞌ een aꞌɨ́jna jitze ɨ Dios tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́j tutyij jɨn jamuaꞌreeren tɨ aꞌɨ́ɨn jimi séejreꞌ ɨ Dios. 6Aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌxaj tɨ ɨ Dios jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌyan chaꞌtánaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ.

Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ jájcuan jɨn tyíꞌtaꞌijtyeꞌ

7Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, aꞌíjna ɨ nyúucarij ɨ nyaj jáꞌmuayuꞌseꞌ capu jájcuaj, sulu aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj ɨmuáj ɨ Dios jɨn tyitaataꞌíj. Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj ɨmuáj jɨn tyitaataꞌíj ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij ɨ siaj jáanamuajriꞌ. 8Ajta aꞌyájna, aꞌíjna ɨ nyaj jáꞌmuayuꞌseꞌ nyúucarij pu puéꞌeen tɨ jájcuaj, tɨ ajta jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi ajta jaꞌmua jimi, jiꞌnye puꞌríj antyipuaꞌrij aꞌɨ́jna ɨ tɨ́caꞌrij, aj puꞌij huatyóochesij ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tatzárij puéꞌeen.

9Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan tyíꞌxajtaj tɨ aꞌáa jáꞌmaꞌcan joꞌtɨj jóꞌnyeeriꞌij, ajta jeꞌen ɨ juꞌihuáaraꞌ tyichaꞌɨ́ɨriaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu óocheꞌ aꞌáa jáꞌsejreꞌ joꞌtɨj joꞌtɨ́caꞌ. 10Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaxɨeꞌveꞌ ɨ juꞌihuáaraꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌáa jáꞌmaꞌcan joꞌtɨj jóꞌnyeeriꞌij, ajta quee tyiꞌtɨ́j séejreꞌ tɨ jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi. 11Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ juꞌihuáaraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌáa jáꞌmaꞌcan joꞌtɨj joꞌtɨ́caꞌ ajta aꞌyan tɨ́caꞌristeꞌ metyojoꞌchaꞌcan, aꞌɨ́j pu jɨn quee jamuaꞌreej joꞌtɨj jooméj, jiꞌnye ɨ tɨ́caꞌrij pu aꞌyan jáaruuj tɨꞌij aráacunyij.

12Nyiyóojmuaꞌ, aꞌyaa nu tyajáꞌmuayuꞌseꞌej muaꞌajmaj, jiꞌnye Dios pu tyajamuaatúꞌuunyiꞌriꞌ ɨ siaj jɨn ootyáꞌɨtzee, aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 13Siajta muaꞌaj mu siaj huaꞌ huásimuaꞌ puéꞌeen, aꞌyaa nu tyajáꞌmuayuꞌseꞌej, jiꞌnye muaꞌaj xu seríj jamuaꞌtyej aꞌɨ́jna ɨ tɨ jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj. Ajta mu siaj tyáamua, aꞌyaa nu tyajáꞌmuayuꞌseꞌej, jiꞌnye muaꞌaj xu seríj tyuꞌtyáamueꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.

14Aꞌyaa nu nyeríj tyajamuaatayúꞌsej mu siaj huaꞌyojmuaꞌ puéꞌeen, jiꞌnye muaꞌaj xu jamuaꞌtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ tyaj jajvástaraꞌ. Aꞌyaa nu nyajta nyeríj tyajamuatayúꞌsej mu siaj huaꞌ huásimuaꞌ puéꞌeen, jiꞌnye muaꞌaj xu seríj jamuaꞌtyej aꞌɨ́jna ɨ tɨ jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj. Aꞌyaa nu nyajta tyajamuatayúꞌsej mu siaj tyáamua, jiꞌnye muaꞌaj xu uhuácacaꞌnyeꞌ siajta jaꞌantzaahuaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios jaꞌmuaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, siajta seríj néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyáamueꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.

15Caxu jaxɨeꞌvaꞌaj ɨ cháanacaj, nusu ɨ tɨ íiyan tyíꞌmaꞌcan cháanacaj japua. Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan tyaꞌxɨéꞌveꞌej ɨ cháanacaj, capu jaxɨeꞌveꞌ ɨ Dios, 16jiꞌnye néijmiꞌi íiyan tɨ tyíꞌsejreꞌ ɨ cháanacaj japua capu tavástaraꞌ jimi tyajáꞌmaꞌcan, sulu íiyan puꞌuj tyíꞌmaꞌcan. Aꞌíi puꞌij aꞌɨ́ɨn tyiꞌpuéꞌeen ɨ cháanacaj japua tɨ aꞌyan tyíꞌmaꞌcan: aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een ɨ tɨ huaꞌ tzajtaꞌ eerányinyii, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ séejreꞌ mej mij aꞌɨ́jna jɨn ahuóotzaahuatyeꞌen. 17Ajta aꞌɨ́jna ɨ cháanacaj puꞌríj antyipuaꞌrij, jamuán ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨ pu júurij taꞌmej jusén jɨmeꞌ.

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ ajta ɨ tɨ hueꞌtzij puéꞌeen

18Mu siaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen, puꞌríj aꞌájna ajtyojoꞌréꞌnyesij ɨ xɨcáaraꞌ tɨ jitzán néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. Muaꞌaj xu seríj aꞌyan tyúꞌnamuajriꞌ tɨ aꞌyan huataséjreꞌsij aꞌɨ́jna ɨ tɨ jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, ajta ijíij muꞌríj mueꞌtɨ́j huataséjre ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ. Aꞌɨ́j tu jɨn jamuaꞌreej tɨ arí néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. 19Aꞌɨ́ɨ mu ityájma jimi eeráanyej, ajta camu tajitzé ajtyámaꞌcantacaꞌaj, jiꞌnye tɨpuaꞌaj tajitzé muaꞌajtyámaꞌcantajcheꞌ, aꞌɨ́ɨ mu tajamuán huatyaꞌɨtzéereꞌnyijcheꞌ. Ajta aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j tɨꞌij tyámuaꞌ tyuꞌtaséjreꞌen maj quee néijmiꞌi tajitzé ajtyámaꞌcan.

20Ajta aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ tɨ tyámuaꞌ een, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ táaruuj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌ. 21Canu aꞌɨ́jna jɨn tyajáꞌmuayuꞌseꞌej siaj quee jamuaꞌtyej ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, sulu aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj seríj jamuaꞌtyej, siajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨquee ɨꞌríj tɨ hueꞌtzij huataséjreꞌen aꞌɨ́jna jitze ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. 22¿Aꞌtanyíj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyíꞌhueꞌtacaa? Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌxaj yee capu ɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jájchaꞌɨɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyáꞌhueꞌtaj aꞌɨ́jna ɨ tyaj jajvástaraꞌ ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ. 23Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ aꞌyan tyáꞌhueꞌtaj aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ, capu tyámuaꞌ jimi tyíꞌsejreꞌ ɨ tyaj jajvástaraꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌxaj yee Jesús pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ yójraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tyíꞌsejreꞌ ɨ Dios jimi.

24Aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj tyámuaꞌ tyeetyéchaꞌɨɨn aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ siaj jájcuaj jáanamuajriꞌ, ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ siaj jájcuaj jáanamuajriꞌ tyámuaꞌ jaꞌmua jimi tyuꞌtyáꞌɨtzeereꞌen, muaꞌaj xu siajta tyámuaꞌ tyiꞌtyeséereꞌej xáꞌjuꞌun aꞌɨ́jna jimi ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, siajta jimi ɨ tyaj jajvástaraꞌ. 25Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ ityájma jimi aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ, tyej tyij jusén jɨn júurij táꞌraꞌnyij.

26Aꞌyaa nu een jɨmeꞌ tyajáꞌmuayuꞌseꞌej siaj sij jáamuaꞌreej jeꞌej maj séecan tyáꞌxɨeꞌveꞌ mej mij jamuáacuanamuan. 27Ajta jaꞌmua jimi pu arí séejreꞌ aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn ɨ Cɨríistuꞌ tyámuaꞌ jamuáaruuj, aꞌɨ́j pu jɨn quee juxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌtɨ́j tyajamuáamuaꞌtyej, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ júuricamej tɨ jaꞌmua jimi jaatyájtoo, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyajaꞌmuamuaꞌtyej, ajta quee hueꞌtzij jɨn tyajaꞌmuamuaꞌtyej. Siataꞌaj tyámuaꞌ jimi tyíꞌtyesejreꞌej ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyajamuaamuáꞌtyej.

28Ajta ijíij, mu siaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen, siataꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, tyej tyij jitzán tyúꞌcaꞌnyej tɨꞌɨj aꞌyan huataséjreꞌen, tyajta jeꞌen quee huatátatyeviꞌraꞌastaj tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn uvéꞌnyej. 29Jiꞌnye muaꞌaj xu aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ Cɨríistuꞌ jɨꞌréenyeꞌej séejreꞌ, ajta aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj jamuaꞌreej tɨjɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj, aꞌɨ́ɨ mu yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios.