Search form

1 Juan 3

Ɨ maj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios

1Cásɨꞌ siataꞌaj aꞌɨ́jna jitze tyúꞌmuaꞌtyij tɨ ɨ Dios jéehua taxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan taatamuaꞌaj tyej tyij yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeenyeꞌ. Aꞌɨ́j mu jɨn quee tamuajtyej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, jiꞌnye camu majta jamuaꞌtyej ɨ Dios. 2Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, tuꞌríj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios. Tyij ajta quee eexúj jeꞌej ámiteereꞌ jeꞌej tyaj éenyeꞌej táꞌjuꞌun, aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tyaj aꞌyan chaꞌtaj tyanaꞌaj éenyeꞌej táꞌjuꞌun tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn huataséjreꞌen, jiꞌnye aꞌáa tu jaséjran jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn een. 3Ajta aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ aꞌyan aꞌɨ́j jitze tyiꞌijchóꞌveꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn tyámuaꞌ juꞌuurej tɨꞌij jɨꞌréenyaꞌaj séeriaꞌaj táꞌraꞌnyij, aꞌyájna tɨꞌɨj ajta ɨ Jesús ɨ tɨ Cɨríistuꞌ puéꞌeen.

4Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ pu jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn juxanaꞌcɨreꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj. 5Aꞌyaa xuꞌríj muaꞌaj tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́jna jɨn mujoꞌvéꞌmej tɨꞌij jóꞌuunaj ɨ tyaj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́j jimi quee tyiꞌtɨ́j séejreꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj een. 6Aꞌyaa puꞌij, aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ ɨ Dios jimi séejreꞌ, capu cheꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ ooj juxanaꞌcɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu quee eexúj yóꞌitej jeꞌej tɨ een aꞌɨ́jna, capu ajta jamuaꞌtyej. 7Mu siaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen, cheꞌ quee aꞌtɨ́j jáꞌmuacuanamuaj, aꞌɨ́jna ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj, aꞌɨ́ɨ pu jɨꞌréenyaꞌaj séejreꞌ ɨ Dios jimi, aꞌyájna tɨꞌɨj ajta ɨ Cɨríistuꞌ jiꞌréenyeꞌej tyíꞌsejreꞌ, 8ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj, aꞌɨ́j pu jitze ajtyámaꞌcan ɨ tyiyáaruꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu ɨ tyiyáaruꞌ jájcuaj ɨmuáj jeꞌej puaꞌaj tyoꞌhuatyóochej. Aꞌɨ́j puꞌij jɨn mujoꞌvéꞌmej aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ ɨ Dios, taꞌaj ij jaꞌantyipuáꞌrityeꞌen ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ ɨ tyiyáaruꞌ.

9Capu sɨ́ɨj tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jitze eerámaꞌcan ɨ Dios, aꞌɨ́j pu jɨn quee ɨꞌríj tɨ ooj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu sɨ́ɨj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios. 10Aꞌyaa pu aꞌɨ́jna jɨn tyéꞌmiteereꞌ aꞌtyán maj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios, ajta aꞌtyán maj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ tyiyáaruꞌ, jiꞌnye aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj, nusu quee jaxɨeꞌveꞌ ɨ juꞌihuáaraꞌ, capu ɨ Dios jitze ajtyámaꞌcan.

Ɨ nyúucarij tɨ taꞌijtyeꞌ tyej tyij huátaxɨeꞌveꞌen

11Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij ɨ siaj jájcuaj ɨmuáj jáanamuajriꞌ tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj huátaxɨeꞌveꞌen séej tyajta séej. 12Tyicheꞌ quee aꞌyan eenyeꞌ tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Caín, tɨ aꞌɨ́jna jitze eeráanyej ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, ajta jeꞌen ɨ juꞌihuáaraꞌ huajéꞌcaj. ¿Jiꞌnye een jɨn tyeejéꞌcaj? Aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, ajta aꞌɨ́jna ɨ ihuáariaꞌraꞌ tyámuaꞌ pu tyiꞌtyúuchaꞌɨɨcaꞌaj.

13Nyeꞌihuáamuaꞌ, caxu jeꞌej tyityóomuajtyaj tɨpuaꞌaj majamuájchaꞌɨɨriaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua. 14Ityáj tu tyeríj júurij séejreꞌ ɨ Dios jimi catu cheꞌ muɨꞌchij, aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ taꞌihuáamuaꞌ. Ajta aꞌtɨ́j tɨquee jaxɨeꞌveꞌ ɨ juꞌihuáaraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu óocheꞌ muɨꞌchíj. 15Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ juꞌihuáaraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyíꞌtyacuiꞌcaa, siajta muaꞌaj aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨquee jusén jɨn júurij huatyáꞌɨtzeereꞌej aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌtyacuiꞌcaa. 16Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej jeꞌej tɨ een ɨ tyaj jɨn huátaxɨeꞌveꞌen, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ Cɨríistuꞌ tajitzé maꞌcan huamuɨ́ꞌ, aꞌyaa puꞌij ajta tyúuxɨeꞌveꞌ tyej tyij aꞌyan chaꞌtaj tyanaꞌaj ityáj tyityáacuiꞌnyij huaꞌ jitze maꞌcan ɨ taꞌihuáamuaꞌ. 17Jiꞌnye tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj chíjtyaanyiꞌ puéꞌeenyeꞌ, ajta aꞌyan tyéꞌsejra tɨ ɨ ihuáariaꞌraꞌ quee jeꞌej tyéejviicueꞌraj, ajta jeꞌen quee jaatáhuɨɨreꞌen, ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨ jimi séjreꞌej aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn ɨ Dios taxɨeꞌveꞌ? 18Mu siaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen, tyicheꞌ quee aꞌyan tyanaꞌaj tyíꞌxajtaj yee tyátaxɨeꞌveꞌ, sulu tyicheꞌ aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tyaj tyíꞌxaj.

19Aꞌyaa tutyij tyáꞌmuaꞌreeren tyaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyámuaꞌ tyiꞌtyítachaꞌɨɨj, tyajta tyámuaꞌ éenyeꞌej táꞌjuꞌun ɨ Dios jimi, 20ajta tɨpuaꞌaj ɨ taxɨéjnyuꞌcaa tyiꞌtɨ́j jɨn táꞌxɨjtyeꞌej, aꞌɨ́jna ɨ Dios pu jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn antyúumuaꞌreej quee ɨ taxɨéjnyuꞌcaa, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyíꞌmuaꞌreej. 21Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, tɨpuaꞌaj ɨ taxɨéjnyuꞌcaa quee tyiꞌtɨ́j jɨn táꞌxɨjtyeꞌej, aꞌyaa pu tyíɨꞌrij tyaj jitzán tyúꞌcaꞌnyej ɨ Dios, 22ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨn néijmiꞌi tyitaatáꞌsij tyiꞌtɨ́j tyaj jaatáhuaviiraj, jiꞌnye aꞌyaa tu rɨcɨj jeꞌej tɨ tyíꞌijta ɨ nyúucariaꞌraꞌ tyajta tyámuaꞌ tyiꞌtyítachaꞌɨɨj jeꞌej tɨ aꞌɨ́j tyaꞌráanajchi. 23Ajta ɨ nyúucariaꞌraꞌ aꞌyaa pu tyíꞌtaꞌijtyeꞌ tyej tyij jitzán tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, tyajta jeꞌen huátaxɨeꞌveꞌen séej tyajta séej jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyitaataꞌíj. 24Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ majta jitzán séejreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta ɨ nyúucarij huaꞌ jitze séejreꞌ. Aꞌyaa tu aꞌɨ́jna jɨn tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌɨ́ɨn tatzájtaꞌ séejreꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ tajimí huatyáꞌɨtzeerej.