Search form

1 Juan 4

Aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios ajta ɨ xɨéjnyuꞌcarij tɨ jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ

1Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, caxu néijmiꞌcaa jáꞌtzaahuatyaꞌaj ɨ maj aꞌyan tyúusejrataj maj ɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj, sulu siataꞌaj anaquéej tyámuaꞌ tyihuoꞌséj siaj sij jáamuaꞌreej tɨpuaꞌaj ɨ júuricamej ɨ tɨ huaꞌ jitze séejreꞌ ɨ Dios jimi jáꞌmaꞌcantaj nusu quee. Jiꞌnye jéehua mu aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua ɨ maj quee huatoojéꞌyacan jɨn tyíꞌxaj ɨ Dios jimi. 2Aꞌyaa puꞌij tyíɨꞌrij siaj sij jáamuaꞌreej aꞌtɨ́j tɨ jimi séejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyaataxáj yee Jesús pu Cɨríistuꞌ puéꞌeen, ajta aꞌyan yee aꞌyaa pu eenyeꞌ yatanyéj tɨꞌɨj tyévij, aꞌɨ́ɨ pu ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios jitzán séejreꞌ. 3Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨquee aꞌyan tyáꞌmuaꞌtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, capu jimi séejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, sulu aꞌɨ́ɨ pu jitzán séejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ. Aꞌyaa xu muaꞌaj tyúꞌnamuajriꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌyan huataséjreꞌsij ɨ cháanacaj japua aꞌɨ́jna ɨ tɨ jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌyaa puꞌij tyiꞌjaꞌyájna tɨ aꞌɨ́ɨn arí aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua.

4Nyiyóojmuaꞌ, muaꞌaj xu ɨ Dios jitze ajtyámaꞌcan, siajta seríj huoꞌtyáamueꞌtɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaꞌmua jimi séejreꞌ, jéetzeꞌ pu vaꞌcán jɨn antyúumuaꞌreej quee aꞌɨ́jna ɨ tɨ íiyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua. 5Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj íiyan maꞌcan ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́j mu jɨn aꞌyan tyíꞌxaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ íiyan tɨ tyíꞌmaꞌcan cháanacaj japua, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan maꞌcan aꞌɨ́ɨ mu huáꞌnamuaj. 6Tyajta ityáj, aꞌɨ́j tu jitze ajtyámaꞌcan ɨ Dios. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jamuaꞌtyej ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu tanamuaj, ajta ɨ tɨquee jamuaꞌtyej ɨ Dios, capu tanamuaj. Aꞌyaa puꞌij tyíɨꞌrij tyej tyij jáamuaꞌreej aꞌtɨ́j tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ ɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj, ajta aꞌtɨ́j tɨ hueꞌtzij jɨn tyíꞌxaj.

Dios pu jéehua taxɨeꞌveꞌ

7Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, tyicheꞌ huátaxɨeꞌveꞌen séej tyajta séej, jiꞌnye Dios pu ajta aꞌyan tyíꞌtaxɨeꞌveꞌ ityájma. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, aꞌɨ́ɨ pu ɨ Dios jitze ajtyámaꞌcan ajta jamuaꞌtyej ɨ Dios. 8Aꞌɨ́jna ɨ tɨquee huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, capu jamuaꞌtyej ɨ Dios, jiꞌnye Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ taxɨeꞌveꞌ. 9Dios pu taataséjra aꞌchu tɨ taxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ uyoꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ tɨ aꞌɨ́jna caa tyiꞌijyój, íiyan cháanacaj japua, tyej tyij aꞌɨ́jna jitze maꞌcan júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi. 10Aꞌyaa puꞌij een aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn ɨ Dios taxɨeꞌveꞌ, capu aꞌyan huatóomuaꞌaj yee ityáj tu anaquéej jaaxɨeꞌveꞌ ɨ Dios, sulu aꞌɨ́ɨ pu anaquéej taataxɨéꞌvej ityájma, ajta uyoꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ juyój, tɨꞌij aꞌɨ́ɨn huatóomuꞌvejritaj, ajta jeꞌen jóꞌuunaj ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi.

11Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, tɨpuaꞌaj ɨ Dios aꞌyan arí tyitaaxɨéꞌvej, aꞌyaa puꞌij tyúuxɨeꞌveꞌ tyej tyij aꞌyan chaꞌtaj tyanaꞌaj ityáj tyityahuátaxɨeꞌveꞌen séej tyajta séej. 12Capu aꞌtɨ́j aꞌnáj jaaséej ɨ Dios, ajta tɨpuaꞌaj tyahuátaxɨeꞌveꞌen séej tyajta séej, Dios pu ityájma jimi séejreꞌ, ajta ɨ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ pu ajta ityájma jimi néijmiꞌi séeriaꞌaj taꞌmej. 13Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn ámiteereꞌ tyaj ɨ Dios jimi séejreꞌ, tɨ ajta aꞌɨ́ɨn tajimí séejreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamaꞌraꞌ tɨ tatzájtaꞌ séejreꞌ. 14Ityáj tu tyeríj jaaséj, aꞌɨ́j tu jɨn aꞌyan tyíꞌxaj tɨ ɨ Dios uyoꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ juyój tɨꞌij huaꞌ japua huatányuunyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua. 15Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ aꞌyan tyuꞌtaxáj yee Jesús pu yójraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ɨ Dios jimí séejreꞌ ajta ɨ Dios pu ajta aꞌɨ́j jimi séejreꞌ ɨ tyévij.

16Aꞌyaa tutyij aꞌɨ́jna jɨn tyáꞌmuaꞌreej, tyajta tyáꞌtzaahuatyeꞌ tɨ ɨ Dios taxɨeꞌveꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyihuáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, aꞌɨ́ɨ pu ɨ Dios jimi séejreꞌ, ajta Dios pu ajta aꞌɨ́j jimí séejreꞌ ɨ tyévij. 17Aꞌyaa puꞌij tajimí tyíꞌsejreꞌ ɨ tyaj jɨn taxɨeꞌveꞌ, tyej tyij jitzán tyúꞌcaꞌnyej aꞌájna xɨcáaraꞌ maj jitzán táꞌxɨjtyeꞌen, jiꞌnye ityáj tu tyámuaꞌ aꞌyan tyíꞌtyesejreꞌ ɨ cháanacaj japua aꞌyájna tɨꞌɨj ajta ɨ Cɨríistuꞌ jɨꞌréenyaꞌaj tyíꞌsejreꞌ. 18Joꞌmaj jóoxɨeꞌveꞌ, capu aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨn tyíꞌtzɨɨnyeꞌ. Jiꞌnye ɨ maj jɨn juxɨeꞌveꞌ pu néijmiꞌi putyíꞌuurej, ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyíꞌtzɨɨnyeꞌej, aꞌɨ́ɨ pu ajta tyiꞌtɨ́j jɨn jajpuéetzij jaꞌmej. Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌtzɨɨnyeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu quee eexúj tyámuaꞌ tyihuáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee.

19Ityáj tu huaꞌxɨeꞌveꞌ, jiꞌnye ɨ Dios pu anaquéej ityájma taaxɨéꞌvej. 20Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan tyíꞌxajtaj yee: “Nyáaj nu jaxɨeꞌveꞌ ɨ Dios”, ajta jeꞌen jájchaꞌɨɨriaꞌaj ɨ juꞌihuáaraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu tyíꞌhueꞌtacaa. Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j quee jaxɨeꞌvaꞌaj ɨ juꞌihuáaraꞌ tɨ jaaséj, capu jeꞌej tyíɨꞌrij tɨ jaaxɨéꞌveꞌen ɨ Dios tɨquee aꞌnáj jaaséj. 21Ɨ Cɨríistuꞌ pu aꞌíjna ɨ nyúucarij jɨn tyitaataꞌíj, tɨꞌij aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaxɨeꞌveꞌ ɨ Dios, cheꞌ ajta jaaxɨeꞌveꞌ ɨ juꞌihuáaraꞌ.