Search form

1 Tesalonicenses 4

Ɨ júuricamej tɨ jaꞌráanajchi ɨ Dios

1Ajta ijíij taꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa tu tyajaꞌmuahuaviij tyajta aꞌyan tyajáꞌmuaꞌijcatyeꞌ aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ tavástaraꞌ Jesús, siaj aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ siajta tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj aꞌyájna siatɨꞌɨj tyaarɨꞌrej ityájma jimi, siaj sij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, aꞌyájna siatɨꞌɨj seríj rɨcɨj.

2Muaꞌaj xuꞌríj jamuaꞌreej jeꞌej tyaj tyajamuáaꞌixaa jitzán maꞌcan ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ tavástaraꞌ Jesús. 3Aꞌyaa pu ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj tyámuaꞌ eenyeꞌ, tɨquee aꞌtɨ́j juxanaꞌcɨriaꞌaj 4aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj tyámuaꞌ tyéechaꞌɨɨn ɨ jutyévij, tɨꞌij tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn séjreꞌej, 5tɨquee aꞌyan rɨjcaj jeꞌej tɨ jusɨ́ɨj tyáꞌxɨeꞌveꞌ tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨ quee xáꞌpuɨꞌ, aꞌyájna matɨꞌɨj rɨcɨj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj quee jamuaꞌtyej ɨ Dios. 6Cheꞌ quee aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌyan rɨjcaj, ajta quee juxanaꞌcɨriaꞌaj jamuán ɨ́ɨraꞌraꞌan ɨ juxaꞌaj tyévij, jiꞌnye tavástaraꞌ pu jéehua puéjtzij jaatáꞌsij aꞌtɨ́j tɨ aꞌyan rɨcɨj, aꞌyaa tu tyeríj tyeemíꞌ tyajamuáaꞌixaa. 7Jiꞌnye capu ɨ Dios aꞌɨ́jna taatajé tyej tyij jeꞌej puaꞌaj éenyeꞌqueꞌ séjreꞌej, sulu tyej tyij jɨꞌréꞌnyeꞌej séjreꞌej ɨ tatzájtaꞌ. 8Aꞌyaa puꞌij, aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tyáꞌtzaahuatyeꞌ jeꞌej tyaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, capu aꞌɨ́j maꞌúuhuaꞌxɨj ɨ huáꞌnyuucaa ɨ tyétyacaa, sulu aꞌɨ́j pu quee áꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios ɨ tɨ ju júuricamej jamuaatáꞌ tɨꞌij jaꞌmua tzajtaꞌ séjreꞌej.

9Ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jɨn huóoxɨeꞌveꞌen ɨ siaj juꞌihuáamuaꞌ, capu juxɨeꞌveꞌ tyaj aꞌɨ́jna jɨn tyajáꞌmuayuꞌseꞌej, jiꞌnye Dios pu arí jamuaamuaꞌtyej jeꞌej siaj tyityahuóoxɨeꞌveꞌen séej jamuán siajta séej. 10Aꞌyaa xu muaꞌaj rɨcɨj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ juꞌihuáamuaꞌ ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmee néijmiꞌqueꞌ aꞌáa tɨ huacaꞌaj a Macedonia. Tyajta ityáj, aꞌyaa tu tyajaꞌmuahuaviij taꞌihuáamuaꞌ siaj jéetzeꞌ huóoxɨeꞌveꞌen. 11Siataꞌaj juxáahuaj naa tyíꞌtyechajcaj setyiꞌmuárɨeꞌej ɨ jumuácaꞌ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyaacɨ́ꞌɨj séej ajta séej, aꞌyájna tyatɨꞌɨj tyeríj tyajamuaaꞌíjca, 12mej mij ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ jamuaatyátzaahuatyeꞌen, ajta tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j jamuáꞌɨtziityeꞌej.

Tɨꞌɨj uvéꞌnyej ɨ tavástaraꞌ

13Taꞌihuáamuaꞌ, catu jaxɨeꞌveꞌ siaj quee jamuaꞌréerej jeꞌej tɨ tyeꞌmej aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj meríj huácuij, siataꞌaj quee juxaamuɨjrityaꞌaj matɨꞌɨj ɨ séecan, ɨ maj quee jachoꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ. 14Aꞌyájna tyatɨꞌɨj tyáꞌtzaahuatyeꞌ tɨ ɨ Jesús huamuɨ́ꞌ ajta jeꞌen huatájuuriacaꞌ, aꞌyaa tutyij tyajta tyáꞌtzaahuatyeꞌ, tɨ ɨ Dios huoꞌtájuurityeꞌej ɨ Jesús jamuán aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huácuij jimi metyaꞌtzáahuatyeꞌej.

15Aꞌɨ́j tu jɨn aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jitze maꞌcan tɨjɨn, ityáj ɨ tyaj júurij aꞌyan huatyáꞌɨtzeereꞌej íiyan ɨ cháanacaj japua, catu anáatyaꞌaj táꞌjuꞌun aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj meríj huácuij. 16Jiꞌnye nyúucarij pu huatánamuajre tɨꞌij tyuꞌtaꞌíjtaj, aꞌyaa pu ajta tyuꞌtánamuajrej tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ caꞌnyíin tyuꞌtácɨꞌsityeꞌen aꞌájna joꞌtɨj ɨ Dios jáꞌsejreꞌ, aj puꞌij ɨ tavástaraꞌ ajeꞌcányesij a jútyeꞌ. Majta ɨ maj huácuij metyaꞌtzáahuatyeꞌej ɨ Cɨríistuꞌ jimi, aꞌɨ́ɨ mu anaquéej huatájuuritaj, 17tyajta jeꞌen ityáj, ɨ tyaj júurij aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ pu ajta táꞌviꞌtɨn ɨ jéetɨrij tzajtaꞌ huaꞌ jamuán ɨ maj moochán huatájuuriacaꞌ, tyej tyij jaꞌantyinájchej ɨ tavástaraꞌ ɨ jéetɨrij tzajtaꞌ, aꞌyaa tutyij jusén jɨn tyejeꞌséeriaꞌaj táꞌjuꞌun ɨ tavástaraꞌ jamuán. 18Aꞌɨ́j xu jɨn, siataꞌaj caꞌnyíjraꞌaj huatóoaꞌan aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij ɨ nyaj jamuáaꞌixaa.