Search form

1 Timoteo 1

Pablo pu jatyojtyeꞌ

1Nyáaj Pablo, ɨ nyaj jahuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen, aꞌyaa pu ɨ Dios tyinaꞌantyíhuoo ajta ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen ɨ tyaj jajchóꞌveꞌ, 2aꞌyaa nu tyíꞌmuatyojtyeꞌ Timoteo, mu paj nyiyóoj puéꞌeen aꞌɨ́jna ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Cheꞌ ɨ Dios ajta ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ, cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyimuáachaꞌɨɨn, ajta muáꞌancuꞌvaxɨꞌɨn ajta ajimi séjreꞌej ɨ tɨ jɨn tyámuaꞌ muáaruuj.

Ɨ maj hueꞌtzij jɨn tyihuáꞌmuaꞌtyej

3Aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyeríj tyimuaatáhuaviiriꞌ nyatɨꞌɨj aꞌáa joomáꞌcaj a Macedonia, aꞌáa paj joꞌtyáꞌɨtzeerej a Éfeso, pej pij séecan huataꞌíjtyeꞌen mej mij quee hueꞌtzij jɨn tyihuáꞌmuaꞌtyej, 4majta quee aꞌɨ́j jitze tyúuꞌiteerityeꞌej jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj. Aꞌyaa puꞌuj tyíꞌhuɨɨreꞌ mej mij aꞌɨ́jna jɨn huatóonyoꞌsiꞌtyeꞌen, capu tyíꞌhuɨɨreꞌ mej mij aꞌɨ́jna jɨn aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ.

5Aꞌɨ́jna ɨ paj jɨn tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌsij aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj jɨn huóoxɨeꞌveꞌen séej majta séej, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ xɨéjnyuꞌcarij tɨ jɨ́ꞌren, majta ɨ maj jɨn tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej, majta jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ. 6Séecan mu meríj aꞌíjna jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j majta jóꞌvej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ. 7Aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj huoꞌmuaꞌtyej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, majta aꞌɨ́ɨmaj quee yoꞌitéej jeꞌej maj tyíꞌxaj, nusu jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j tyihuáꞌmuaꞌtyej aꞌyan metyuuséerataj tɨjɨn tyámuaꞌ mu naa tyáꞌmuaꞌreej.

8Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, tɨpuaꞌaj aꞌyan muáarɨnyij jeꞌej tɨ tyúuxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna jitze. 9Tyicheꞌ joꞌtámuaꞌreej tɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta quee aꞌɨ́ɨjma jimi huatyátuiihuacaꞌ ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj. Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij aꞌɨ́ɨjma pu jimi huatyátuiihuacaꞌ ɨ maj quee tyihuojóꞌitej, ɨ maj quee tyuꞌnamuaj, ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, ɨ maj tyiꞌijxánaꞌcɨraꞌ, ɨ maj quee tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ Dios, ɨ maj jáꞌxaahuataj ɨ huáꞌyiꞌraj, ɨ maj huáꞌcuiꞌcaa ɨ juhuásimuaꞌ, ajta néijmiꞌcaa jimi ɨ maj tyíꞌtyacuiꞌcaa, 10ajta aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj juxanaꞌcɨreꞌ úucaa jamuán, nusu séecan jamuán ɨ tyétyacaa, ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa, aꞌyaa tɨꞌij huatóomuaꞌaj tɨjɨn néijmiꞌi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌmuaꞌtyej tyiꞌtɨ́j tɨquee xáꞌpuɨꞌ. 11Aꞌyaa pu tyíꞌmuaꞌtaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios ɨ tɨ nyéetzij aꞌyan tyinaataꞌíj nyej nyij huóꞌixaatyeꞌen.

Ɨ Dios tɨ jɨn jaꞌancuꞌvaxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo

12Nyetyeꞌtyojtziꞌreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ caꞌnyíjraꞌaj nyatáꞌcaa, nyajta ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu naatamuaꞌaj tɨjɨn nyaj quee tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee, ajta naꞌantyíhuoj nyej nyij jaatyáhuɨɨreꞌen, 13tyij nyajta jájcuaj ɨmuáj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyínyechaꞌɨɨcaꞌaj, jeꞌej nu puaꞌaj jaꞌuuriajcaꞌaj nyajta jeꞌej puaꞌaj tyéꞌjeevacaꞌaj. Ajta ɨ Dios pu náꞌancuꞌvaxɨꞌ nyéetzij, jiꞌnye canu nyeexúj tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj nyajta quee jamuaꞌreeriacaꞌaj jeꞌej nyaj rɨjcaj. 14Ajta ɨ tavástaraꞌ jéehua pu huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ tyinyejchaꞌɨ́ɨj taꞌraj, aꞌɨ́ɨ pu naatáꞌ ɨ nyaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ ajta nyej nyij huoꞌxɨéꞌveꞌen aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen.

15Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, aꞌyaa puꞌij tyúuxɨeꞌveꞌ maj néijmiꞌi tyáꞌantzaahuatyeꞌen tɨ ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́jna jɨn yatanyéj íiyan ɨ cháanacaj japua tɨꞌij huiꞌrátoonyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨj, nyáaj nu sɨ́ɨj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyínyechaꞌɨɨcaꞌaj. 16Ajta ɨ Dios pu náꞌancuꞌvaxɨj, aꞌɨ́j pu jimi ɨ Cɨríistuꞌ naataséjraj tɨ jéehua nyaxɨeꞌveꞌ. Aꞌyaa nu nyij nyáaj tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌɨj ɨ maj jitzán jaaséej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ maj jusén jɨn júurij muáꞌjuꞌun. 17Tyicheꞌ jaatyátzaahuatyeꞌen tyajta tyaatatyójtziꞌreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tajtúhuan tɨ jusén jɨn tyiꞌtyéjvee, capu aꞌnáj muɨꞌnyij, ajta sɨ́ɨj naꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.

18Nyiyóoj Timoteo, aꞌyaa nu tyíꞌmuaꞌijcatyeꞌ paj aꞌɨ́jna jɨn huatyényoꞌseꞌen ɨ paj jɨn tyámuaꞌ naa tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi, aꞌyájna matɨꞌɨj anaquéej a jimi tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌxaj ɨ Dios jitze maꞌcan. 19Séecan ɨ maj quee aꞌyan huarɨ́j jeꞌej maj huaꞌ jimi tyuꞌtaxájtacaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu huamuéꞌtɨchej ɨ maj jitzán tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj. 20Aꞌyaa pu tyihuóꞌruuj aꞌɨ́ɨjma ɨ Himeneo ajta ɨ Alejandro, ɨ nyaj nyeríj tyuꞌtátuii ɨ tyiyáaruꞌ jimi, mej mij jáarɨꞌrej maj quee jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxajta ɨ Dios.