Search form

2 Corintios 1

Pablo pu huaꞌtyojtyeꞌ

1Nyáaj ɨ nyaj Pablo puéꞌeen, nyáaj nu sɨ́ɨj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jahuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ ɨ Dios juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ aꞌyan tyinaatáꞌ, aꞌɨ́jna jamuán ɨ taꞌihuáaraꞌ ɨ Timoteo, aꞌyaa tu jáꞌmuatyojtyeꞌ mu siaj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi, mu siaj Corinto joꞌcháatɨmee, tyajta néijmiꞌcaa ɨ maj Acaya joꞌcháatɨmee. 2Cheꞌ ɨ Dios ɨ tyaj jajvástaraꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, micheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌan, majta jamuaatyápuaꞌrityeꞌen.

Ɨ Pablo tɨ jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌ

3Tyicheꞌ tyámuaꞌ tyaꞌtáꞌcareꞌen ɨ Dios tɨ ajta yoꞌpuáaraꞌan puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyaj jajvástaraꞌ ɨ tɨ táꞌcuꞌvej, ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios ɨ tɨ aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ tyitacájee. 4Aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tyitacájee néijmiꞌi jɨmeꞌ jeꞌej tyaj tyaꞌajpuéjtzij, tyataꞌaj tyij tyajta ityáj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jajpuéjtzij, aꞌyájna tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyitaatyéeje ityájma. 5Jiꞌnye aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ tyaapuéjtzitariacaꞌ tajɨ́meꞌ, aꞌyaa tuꞌuj tátyanaꞌaj ityáj tyaꞌajpuéjtzij, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj ij Cɨríistuꞌ jimi tyajáꞌmaꞌcan ɨ tyaj jɨn huátatyamuaꞌveꞌen. 6Tɨpuaꞌaj ityáj tyajpuéjtzij, aꞌyaa pu tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌij Dios tyámuaꞌ tyajamuaatyéjeevej, ajta jaꞌmua japua huatányuunyij, ajta tɨpuaꞌaj Dios tyámuaꞌ tyitaatyéjeevej, aꞌyaa pu ajta tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌij ajta aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuaatyéjeevej, ajta siaj sij tyoꞌtáviicueꞌ ɨ siaj jɨn jajpuéjtzij tyatɨꞌɨj ityáj tyaꞌajpuéjtzij. 7Aꞌyaa tu tyámuaꞌ naa tyiꞌijchóꞌveꞌ jaꞌmua jimi, jiꞌnye aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn aꞌyájna siatɨꞌɨj tyaꞌajpuéjtzij, aꞌyaa pu ajta tyajáꞌmuacɨꞌtyij siaj sij huatóotyamuaꞌveꞌen.

8Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa tu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj jáamuaꞌreej jeꞌej tyej tyaapuéjtzitariacaꞌ tyatɨꞌɨj aꞌáa joꞌtyáꞌcaꞌaj aꞌájna a Asia. Huápuɨꞌɨj tu jajpuéjtzicaꞌaj catu cheꞌ tyéꞌviicueꞌracaꞌaj, aꞌyaa pu tyitáꞌmiteerastyaꞌcaꞌaj cuxáa tyej quee cheꞌ tyoꞌtáviicueꞌraj. 9Aꞌyaa pu taꞌaxcaa cuxáa tyacuiꞌnyij. Aꞌyaa puꞌij tyitaatyáhuɨɨ tyej tyij jáarɨꞌrej tyaj quee tajitzé tyíꞌcaꞌnyej, sulu tyej tyij aꞌɨ́jna jitze arátacaꞌnyej ɨ Dios tɨ huaꞌ juurityeꞌ ɨ maj meríj huácuij. 10Ajta ɨ Dios pu tɨiꞌrájtoo tɨꞌij quee aꞌyan tyitáacɨꞌtyij tyaj aꞌɨ́j jɨn huáꞌcuiꞌnyij tɨ huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj een. Aꞌɨ́j tu jitze tyíꞌcaꞌnyej tɨ aꞌɨ́ɨn tɨiꞌrátoosij, 11tɨpuaꞌaj muaꞌaj siataatáhuɨɨreꞌ aꞌyan setyaꞌhuooj tajɨ́meꞌ. Tɨpuaꞌaj mueꞌtɨ́j aꞌyan metyáꞌhuoocaj tajɨ́meꞌ, mueꞌtɨ́j mu majta tyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ Dios ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyitatáꞌcaa.

Jiꞌnye een jɨmeꞌ ɨ Pablo quee ajaꞌtanyéj a Corinto

12Tyiꞌtɨ́j tu jɨn áꞌtatzaahuatyeꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tyaj jɨn maꞌumuámuaꞌreꞌ aꞌyaa pu tyíꞌtaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn tyámuaꞌ tu tyiꞌtyítachaꞌɨj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ íiyan cháanacaj japua, tyajta jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyiꞌtyítachaꞌɨj jaꞌmua jimi. Catu ityáj aꞌɨ́jna jitze tyíꞌtaꞌitɨɨ jeꞌej maj ɨ tyeɨ́tyee metyityoomuámuaꞌreꞌ, sulu aꞌɨ́j tu jitze tyíꞌcaꞌnyej ɨ tɨ jɨn ɨ Dios tyámuaꞌ tyitatáꞌcaa. 13Ajta ɨ tyaj tyajáꞌmuayuꞌseꞌej, aꞌɨ́ɨ puꞌuj puéꞌeen ɨ siaj seríj jaayíꞌtɨn siaj joꞌjíjveꞌen, ajta ɨ siaj yoꞌitéej xáꞌraꞌnyij. Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj néijmiꞌi tyámuaꞌ naa tyojoꞌitéej xáꞌraꞌnyij, 14aꞌyájna siatɨꞌɨj seríj jeꞌcácaa tyíꞌmuaꞌreej aꞌtyán tyaj puéꞌeen, ajta tɨꞌɨj uvéꞌnyej ɨ tavástaraꞌ muaꞌaj xu tajɨ́meꞌ ootzáahuatyeꞌej xáꞌjuꞌun, aꞌyájna tyatɨꞌɨj tyajta ityáj tyaꞌtatzáahuatyeꞌej táꞌjuꞌun jaꞌmua jɨmeꞌ.

15Aꞌíj nu jitze tyiꞌcaꞌnyáaj, aꞌyan nyetyuꞌmuaꞌaj nyaj anaquéej aꞌáa jaꞌtanyéj jaꞌmua jimi, nyej nyij huaꞌpuaj jamuáamuaarej, 16aꞌyaa nu tyíꞌmuaꞌajcaa nyaj jamuáamuaarej nyatɨꞌɨj aꞌáa jóꞌmeꞌen a Macedonia, ajta nyatɨꞌɨj aꞌáa pu jaꞌajvetyij nyajtáhuaꞌaj nu jáꞌmuamuaaren. Aꞌyaa puꞌij tyíɨꞌrij siaj muaꞌaj naatáhuɨɨreꞌen nyej nyij nyooj huameꞌen aꞌájna a Judea. 17¿Nyiquij nyequee tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn aꞌyan tyuꞌmuáꞌaj? ¿Nyij aꞌyan setyiꞌmuaꞌtzej nyaj aꞌyan tyaꞌtányarasij aꞌyan nyetyiꞌmuaꞌastɨj nyaj aꞌyan rɨnyij, nyajta aꞌyan nyajta tyiꞌmuaꞌastɨ́j nyej quee aꞌyan huárɨnyij? 18Dios pu aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tyaj quee aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ yee “jee” tyajta jeꞌen aꞌyan yee “capu” aꞌaj chaꞌtaj tyanaꞌaj. 19Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, aꞌɨ́jna ɨ nyaj jaxaj jaꞌmua jimi nyaj jamuán aꞌɨ́jna ɨ Silvano, ajta ɨ Timoteo, capu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ yee “jee” ajta jeꞌen aꞌyan yee “capu”. Dios pu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi jusén jɨmeꞌ tɨjɨn “jee”, 20jiꞌnye aꞌɨ́j pu jimi ɨ néijmiꞌi aꞌyan atyojoꞌréꞌnyinyii jeꞌej tɨ ɨ Dios tyiꞌtɨ́j jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ. Aꞌɨ́j tu jɨn tyatɨꞌɨjtá tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios aꞌyaa tu tyíꞌxaj tɨjɨn: “Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij”, aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ. 21Ajta ɨ Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyámuaꞌ tyitájchaꞌɨj ityájma, ajta muaꞌajmaj ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 22Aꞌɨ́ɨ pu ityájma huatyóaꞌrij ajta tajimí jaatyájtoo ɨ ju júuricamej tyej tyij jáamuaꞌreej tɨ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyitaatyátoosij.

23Ajta tyij nyequee xu aꞌáa jaꞌtanyéj a Corinto, aꞌyájna nyatɨꞌɨj tyíꞌmuaꞌajcaj, Dios pu jamuaꞌreej nyej quee tyíꞌhueꞌej, nyajta aꞌyan tyíꞌxaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, nyaj quee aꞌáa jaꞌtanyéj jaꞌmua jimi nyej nyij quee jamuaatamuárɨeꞌristeꞌen. 24Catu ityáj aꞌyan tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ siaj sij caꞌnyéjrij jɨn tyáꞌantzaahuatyeꞌen, sulu jaꞌmua jamuán tu tyíꞌmuarɨeꞌ siaj sij aꞌɨ́jna jɨn huatóotyamuaꞌveꞌen, jiꞌnye muaꞌaj xu tyámuaꞌ een ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ.