Search form

2 Corintios 10

Pablo pu japuan huatanyúj ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyéjvee

1Nyáaj, ɨ nyaj Pablo puéꞌeen, aꞌyaa nu tyajaꞌmuahuaviij, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ náꞌancuꞌvaxɨj, tyij majta aꞌyan tyíꞌnyaxaj yee nyaj jee tyíꞌtzɨɨnyeꞌ tɨpuaꞌaj jaꞌmua jamuán anyoꞌtyávaacaj, nyajta jeꞌej huányaxaxaꞌaj tɨpuaꞌaj yaꞌ ɨmuáj naatyávaacaj. 2Aꞌyaa nu nyij tyajaꞌmuahuaviij, nyatɨꞌɨj aꞌáa jóꞌmeꞌen jaꞌmua jimi, siaj quee caꞌnyíjraꞌaj nyatáꞌcareꞌen nyej nyij aꞌyan huatányesejrataj nyaj áꞌnyacaꞌnyej yunyatzájtaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj aꞌyan tyíꞌtaxaj tyaj aꞌyan chaꞌtaj tyanaꞌaj rɨcɨj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj íiyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, jiꞌnye náꞌnyacaꞌnyej nyaj aꞌyan tyihuaꞌrájeevej. 3Aꞌyaa pu ajta tyiꞌjaꞌyájna tyaj tyeɨ́tyee puéꞌeen, tyajta catu aꞌyan tyíꞌtyenyoꞌseꞌ matɨꞌɨj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua. 4Ɨ tyaj jɨn nyoꞌseꞌ, capu íiyan tyíꞌmaꞌcan ɨ cháanacaj japua, sulu aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej. Aꞌyaa tutyij néijmiꞌi tyeꞌentyíꞌuunaj ɨ maj jɨn tajitzé tyíꞌpuaꞌrityeꞌ 5tyajta ɨ maj jɨn óotzaahuatyeꞌ mej mij tyiꞌtyánaamuaj maj jáamuaꞌtyij ɨ Dios. Néijmiꞌi ɨ huaꞌmuaꞌtziiraꞌaj aꞌɨ́j tu jimi tyuꞌtátuireꞌen ɨ Cɨríistuꞌ, taꞌaj ij aꞌɨ́j aráꞌastej, 6tyajta tyámuaꞌ een tyej tyij puéjtzij jaatáꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨquee tyihuojóꞌitej, tɨpuaꞌaj seríj muaꞌaj néijmiꞌi jɨn jaꞌráꞌastej ɨ Dios.

7Xaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ séejreꞌ. Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌyan tyámuaꞌ naa tyáꞌmuaꞌreeriaj tɨ ɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan, cheꞌ ajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreeriaj tyej tyajta ityáj ɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan. 8Tɨpuaꞌaj nyáaj jéetzeꞌ náꞌnyatzaahuatyeꞌej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn nyavástaraꞌ tyinaataꞌíj, capu nyetyeviꞌrasteꞌ, jiꞌnye ɨ tavástaraꞌ pu aꞌyan tyitaataꞌíj tyej tyij tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej capu tyej tyij jamuaꞌantyipuáꞌrityeꞌen. 9Canu aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨꞌij aꞌyan séjreꞌej yee nyaj jáꞌmuamuarityeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej nyaj tyajáꞌmuayuꞌseꞌej. 10Séecan mu aꞌyan tyíꞌxaj tɨjɨn nyej jee caꞌnyéjrij jɨn tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ aꞌɨ́jna ɨ yuꞌxarij jitze, ajta tɨpuaꞌaj jaꞌmua jamuán anyoꞌtyávaacaj canu jee áꞌnyacaꞌnyej nyaj aꞌyan tyajamuatéꞌexaatyeꞌ, nyajta jee quee tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌxaj. 11Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌxaj, cheꞌ jáamuaꞌreej tɨjɨn aꞌyaa tu tyíꞌxaj tɨpuaꞌaj yaꞌ ɨmuáj taatyúꞌuucaj, tyajta aꞌyan rɨnyij tyatɨꞌɨj jaꞌmua jimi joꞌtyúꞌuucaj.

12Aꞌyaa pu tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, tyaj quee áꞌtacaꞌnyej tyej tyij tajɨ́ɨmuaꞌaj áꞌtatzaahuatyeꞌej, matɨꞌɨj ɨ séecan jusejrataj jaꞌmua jimi. Majta aꞌɨ́ɨmaj camu xáꞌpuɨꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌ mej mij jujɨ́ɨmuaꞌaj óotzaahuatyeꞌ séecan jamuán. 13Catu ityáj aꞌyan tyáꞌtatzaahuatyeꞌ jeꞌej tɨquee tyitatyévijtyeꞌ. Aꞌyaa tuꞌuj rɨcɨj aꞌchu tɨ ɨ Dios tatáꞌcaa tyej tyij ahuátatzaahuatyeꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyaj jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, aꞌɨ́ɨ puꞌij taatáꞌ tyej tyij muaꞌajmaj jimi jaꞌráꞌastij mu siaj Corinto jaꞌchej. 14Aꞌɨ́j tu jɨn quee aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨquee tyitatáꞌcaa, aꞌyaa pu tyaꞌraꞌnyíicheꞌ tɨpuaꞌaj tyequée jájcuaj ɨmuáj aꞌáa jaꞌtanyéjnyiicheꞌ jaꞌmua jimi. Ityáj tu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyaj anaquéej jamuaatéꞌexaa ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ. 15Catu tyajta aꞌɨ́jna jɨn áꞌtatzaahuatyeꞌ jeꞌej maj ɨ séecan tyuꞌmuárɨej, aꞌyaa tyiꞌtɨ́j tyaꞌuuriáaj tɨquee xáꞌpuɨꞌ. Sulu aꞌyaa tu tyáꞌxɨeꞌveꞌ tyaj jéetzeꞌ tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen jaꞌmua jimi, aꞌyájna siatɨꞌɨj muaꞌaj seríj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 16Aꞌyaa tu tyajta tyáꞌxɨeꞌveꞌ tyaj huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ ɨ maj aꞌ ɨmuáj joꞌcháatɨmee séej chuéj japua, joꞌmaj quee xu séecan tyojoꞌmuárɨej, tyej tyij quee ahuátatzaahuatyeꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej maj séecan tyuꞌmuárɨej.

17Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨn óotzaahuatyaꞌmuɨꞌɨj, cheꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi ahuóotzaahuatyeꞌen. 18Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ jusɨ́ɨj tyámuaꞌ tyúusejrataj, capu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Dios jaataxɨéꞌvej, sulu aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tavástaraꞌ tɨ tyámuaꞌ tyaꞌtáꞌcaa.