Search form

2 Corintios 12

Jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyuꞌtaséjre ɨ Pablo jimi

1Capu tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨ aꞌtɨ́j jusɨ́ɨj óotzaahuatyeꞌej. Nyajta nyáaj aꞌɨ́j nu jɨn tyajamuaatéꞌexaatyeꞌsij jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyuꞌtaséjre nye jimi, ajta jeꞌej tɨ tavástaraꞌ tyinaataséjra. 2Aꞌtɨ́j nu muaꞌtyej tɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan tɨ aꞌnáj aꞌyan tyáaruj, puꞌríj tamuáamuataꞌ japuan muáacuaj nyinyiꞌraꞌaj áꞌtyeej tɨ Dios jútyeꞌ yoꞌvíꞌtɨj. Canu jamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyojoꞌviꞌtɨchiihuacaꞌ tyij jutyévij jɨmeꞌ nusu quee, Dios pu xaa jamuaꞌreej. 3Aꞌɨ́j nu xaa muaꞌreej tɨ aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ, (tɨpuaꞌaj jutyévij jɨmeꞌ nusu ɨ júuricamaꞌraꞌ naꞌaj, Dios puꞌuj jamuaꞌreej) 4aꞌáa pu jóꞌviꞌtɨchiihuacaꞌ joꞌtɨj naa joꞌéen, joꞌtɨj ajta yóꞌnamuajriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨquee jeꞌej tyíɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j jaataxáj íiyan ɨ cháanacaj japua. 5Ɨꞌríitacaj pu nyaj ahuáanyatzaahuatyeꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ aꞌtɨ́j, ajta canu nyajɨ́meꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn ootányatzaahuatyeꞌsij ɨ tɨquee núꞌcaꞌnyistiꞌ. 6Ajta tɨpuaꞌaj aꞌyan nyetyáꞌxɨeꞌvaꞌaj nyej nyij ahuányatzahuatyeꞌen, canu aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej naꞌmej sɨ́ɨj tɨ chaꞌnaꞌaj tyíꞌxaj, jiꞌnye nyáaj nu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyuꞌtaxájtaj, ajta canu aꞌyan rɨnyij, tɨꞌij quee aꞌtɨ́j aꞌyan tyíꞌnyesejra jeꞌej tɨquee tyaꞌráanajchi, sulu cheꞌ aꞌɨ́ɨn séjreꞌej jeꞌej nyaj rɨcɨj, nusu jeꞌej nyaj tyíꞌxaj,

7aꞌɨ́j nu jɨn áꞌnyaxɨjtyeꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyuꞌtaséjre nye jimi. Aꞌɨ́j pu jɨn nyataꞌaj nyij quee áꞌnyatzaahuatyaꞌaj, Dios pu nye jimi aꞌyan tyeetyájtoo tyiꞌtɨ́j tɨ aꞌyan een tɨꞌɨj tzícareꞌej tɨ naꞌajtyéjtzetyij, maꞌajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyiyáaruꞌ tɨ yoꞌtaꞌítyacaꞌ tɨꞌij jeꞌej puaꞌaj náaꞌuurej. 8Huéeicaj nu nyeríj aꞌyan tyaatáhuaviiriꞌ ɨ tavástaraꞌ tɨ náaꞌriꞌ aꞌɨ́jna ɨ nyaj jɨn japuéjtzitarej, 9ajta ɨ tavástaraꞌ aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ nyaj jɨn muaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ a jitze juxɨeꞌveꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ nyaj néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej aꞌɨ́ɨ pu huataséjreꞌsij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨquee múꞌcaꞌnyistiꞌ.” Aꞌɨ́j nu nyij jɨn áꞌnyatzaahuatyeꞌ ɨ tɨquee núꞌcaꞌnyistiꞌ, taꞌaj ij ɨ Cɨríistuꞌ tɨ jɨn putyíꞌuurej nye jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen. 10Aꞌɨ́j nu nyij jɨn nyetyamuaꞌveꞌ ɨ tɨquee núꞌcaꞌnyistiꞌ, maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyejee, maj naꞌnávaꞌvaj, ɨ tɨ nyamuarɨeꞌristeꞌ ajta jeꞌej nyaj tyaꞌajpuéjtzij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj Cɨríistuꞌ áꞌtzaahuatyeꞌ, jiꞌnye tɨꞌɨjta quee núꞌcaꞌnyistiꞌraj aj nu nyijta jéetzeꞌ huatyényacaꞌnyej ɨ tavástaraꞌ jimi.

11Aꞌyaa nu tyiꞌtyínyechaꞌɨj tɨꞌɨj túutɨmueꞌ, muaꞌaj xu caꞌnyíjraꞌaj naatáꞌ nyej nyij aꞌyan huárɨnyij. Jiꞌnye muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ siaj huatóocɨꞌpuaj siaj tyámuaꞌ tyinaataxáj, nyej nyajta quee jéetzeꞌ cɨléenyeꞌ jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj vaꞌcán jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ. Tyij nyajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn antyínyamuaꞌree. 12Ɨ nyaj jɨn jaapuéjtzitariacaꞌ, ɨ siaj jɨn jeꞌej tyoꞌtaséj, ajta ɨ tɨ huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrin, aꞌɨ́j xu muaꞌaj tyuꞌséj, aꞌɨ́j xu sij jɨn jamuaꞌreej nyej nyáaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ tɨ nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ. 13Setyinaatúꞌuunyiꞌ tɨpuaꞌaj nyequee xáꞌpuɨꞌ tyajamuaatajé, tyiꞌtɨ́j puꞌuj quee jamuaacɨꞌɨj tɨꞌɨj tyihuoꞌcɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj puaꞌmaquéj jusɨꞌrii, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj quee aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jɨn muárɨeꞌrij jamuaatáꞌ.

Pablo pu jaxaj tɨ ajtáhuaꞌaj huóomuaarij

14Nuꞌríj tyámuaꞌ huányaruuj nyej nyij nyajtáhuaꞌaj jamojoꞌváꞌmuaarej, canu nyajta ijíij tyiꞌtɨ́j jɨn jamuaatamuárɨeꞌristeꞌej. Canu aꞌɨ́j huoo ɨ tɨ muaꞌajmaj jaꞌmuaꞌaꞌrij, sulu muaꞌajmaj, jiꞌnye muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ aꞌyan tyajaꞌmuacɨꞌpuaj siaj tyiꞌtɨ́j huoꞌtáꞌan ɨ juyójmuaꞌ, capu maj huaꞌyojmuaꞌ tyiꞌtɨ́j huaꞌtáꞌcareꞌen ɨ juhuásimuaꞌ. 15Nyáaj nu nyaxɨeꞌviꞌraꞌ jɨn néijmiꞌi xɨjtyeꞌen aꞌchu nyej tyiꞌtɨ́j tyíchaꞌɨj, naꞌríij nyasɨ́ɨj néijmiꞌi nyaꞌhuányarɨej nyej nyij muaꞌajmaj jamuaatyáhuɨɨreꞌen. Ajta tɨpuaꞌaj jéetzeꞌ nyajáꞌmuaxɨeꞌveꞌej, ¿nyiquij jéetzeꞌ sequée cheꞌ nyaxɨeꞌveꞌ xáꞌjuꞌun?

16Aꞌyaa xu tyámuaꞌ naa tyáꞌmuaꞌreej nyej quee tyiꞌtɨ́j jɨn muárɨeꞌrij jamuaatáꞌ. Ajta séecan aꞌyaa mu tyíꞌxaj nyaj nuꞌuj huápuɨꞌɨj júꞌmuaꞌree jeꞌej nyaj tyajamuáacuanamuaj. 17¿Nyij tyiꞌtɨ́j jɨn nyajamojóꞌrɨe aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj séecan huataꞌítyacaꞌ jaꞌmua jimi? 18Nyáaj nu ɨ Tito huatáhuaviiriꞌ tɨꞌij jamojoꞌváꞌmuaarej, nyajta séej taꞌihuáaraꞌ jamuán huataꞌítyacaꞌ. ¿Nyiquij tyiꞌtɨ́j jɨn jamojoꞌrɨej aꞌɨ́jna ɨ Tito? ¿Nyiquee aꞌyan tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyaj taxaꞌaj tyanaꞌaj tyiꞌtyítachaꞌɨj tyajta aꞌɨ́j tyanaꞌaj tyajta jitze arátacaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios?

19Tyij sequée aꞌyan tyíꞌmuaꞌtzej tyaj aꞌɨ́jna jɨn aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tyej tyij tyuꞌtátaꞌuunyiꞌ jaꞌmua jimi, maꞌ ajta capu aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna. Sulu aꞌyaa tu tyíꞌxaj ɨ Dios jimi aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan. Ajta aꞌíjna nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌíi pu tyámuaꞌ jáꞌmuaꞌuurej. 20Jiꞌnye aꞌyaa nu tyíꞌtzɨɨnyeꞌ tɨpuaꞌaj nyeríj aꞌáa jaꞌráꞌastij, nyajta aꞌyan tyajamuáatyonyij jeꞌej nyaj quee tyáꞌxɨeꞌveꞌ, siajta muaꞌaj aꞌyan éenyeꞌqueꞌ náatyoonyij jeꞌej siaj siajta quee tyáꞌxɨeꞌveꞌ. Jeꞌej pu puaꞌaj nyaꞌasej tɨpuaꞌaj xúutyaꞌxɨꞌɨj, nusu xóochueeriaꞌaj, naꞌríij senyínyuꞌcacuj, nusu setyúumueeriaꞌaj, naꞌríij jeꞌej puaꞌaj setyúuxajta, nusu xootzáahuatyeꞌej, siajta jeꞌej puaꞌaj rɨjcaj. 21Aꞌyaa nu nyajta tyíꞌtzɨɨnyeꞌ tɨ Dios naatatyéviꞌrasteꞌen muaꞌajmaj jɨmeꞌ nyatɨꞌɨj nyajtáhuaꞌaj aꞌáa jaꞌráꞌastij, nyajta jeꞌen aꞌɨ́jna jɨn huatányaxamuɨjrityeꞌen siaj mueꞌtɨ́j seríj áꞌtyeej siaj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj siajta quee jaatapuáꞌcɨtacaꞌ siaj juxanaꞌcɨreꞌ, majta ɨ maj jutyévij jɨn jaamuéꞌtɨj ɨ túmii, ajta néijmiꞌi ɨ siaj jɨn jeꞌej puaꞌaj tyityoꞌcájrupij.