Search form

2 Corintios 2

1Aꞌɨ́j nu jɨn quee jamuáamuaariacaꞌ nyej nyij nyajtáhuaꞌaj xaamuɨ́jriraꞌaj jamuaataꞌan. 2Jiꞌnye tɨpuaꞌaj nyajaꞌmuaxamuɨjrityaꞌaj, ¿aꞌtyanquíj manaꞌaj aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej muáꞌjuꞌun ɨ maj naatatyámuaꞌvisteꞌej? Jiꞌnye muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jamuaatáxaamuɨjrityej. 3Aꞌyaa nu een jɨmeꞌ tyajamuaatayúꞌsej, jiꞌnye canu aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj sij naatáxamuɨjrityeꞌ, sulu siataꞌaj natatyámuaꞌvisteꞌen. Aꞌyaa nu tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj siaj néijmiꞌi muaꞌaj siajta aꞌɨ́jna jɨn huatóotyamuaꞌveꞌsij ɨ nyaj jɨn nyetyamuaꞌveꞌ, 4ajta nyatɨꞌɨj tyajamuaatayúꞌsej, jéehua pu jeꞌej puaꞌaj nyaꞌaxcaj, nyajta acanyeyiꞌnyaꞌaj. Nyajta quee aꞌɨ́jna jɨn tyajamuaatayúꞌsej nyej nyij jamuaatáxaamuɨjrityeꞌen, sulu siaj sij jáamuaꞌreej nyaj jéehua huápuɨꞌɨj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ.

Pablo pu tyaatúꞌuunyiꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jimi ootyáꞌɨtzee

5Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jeꞌej huáꞌuurej tɨꞌij sɨ́ɨj huatóoxaamujrityeꞌen, capu nyéetzij naꞌaj naatáxaamuɨjrityeꞌsij, sulu muaꞌajmaj pu ajta jamuaatáxaamuɨjrityeꞌsij. Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ nyej nyij quee jéehua jamuaatamuárɨeꞌristeꞌen. 6Aꞌɨ́ɨ puꞌuj ɨ siaj seríj mueꞌtɨ́j puéjtzij jaatáꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j. 7Ajta ijíij aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj tyaatúꞌuunyiꞌ siajta jaatáhuɨɨreꞌen, naꞌríij quee aꞌɨ́ɨ pu mueꞌtɨcheꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ jéehua juxaamuɨjrityeꞌ. 8Aꞌɨ́j nu jɨn jéehua jáꞌmuahuavii siaj siajtáhuaꞌaj aꞌyan tyaataséejratyeꞌen siaj siooj jaxɨeꞌveꞌ. 9Aꞌyaa nu nyeríj anaquéej tyajamuaatayúꞌsej, nyej nyij jamuatyéesej nyajta jeꞌen jáamuaꞌreej tɨpuaꞌaj néijmiꞌi setyáꞌastyaj ɨ nyaj tyajáꞌmuaꞌitɨɨj. 10Aꞌyaa puꞌij aꞌɨ́jna ɨ siaj muaꞌaj tyaatúꞌuunyiꞌriꞌ, nyáaj nu nyajta tyaatúꞌuunyiꞌraj. Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyiꞌtɨ́j jɨn nyetyaatúꞌuunyiꞌ, aꞌyaa nu een jɨmeꞌ tyaatúꞌuunyiꞌraj nyej nyij jaꞌmua japua huatányuunyij ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 11Tɨꞌij quee ɨ tyiyáaruꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn taꞌantyimuéꞌtɨn, jiꞌnye tyámuaꞌ tu naa tyáꞌmuaꞌreej jeꞌej tɨ éenyeꞌqueꞌ tyíꞌmuarɨeꞌ.

Ɨ tɨ jɨn jeꞌej puaꞌaj jaꞌaxcaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo tɨꞌɨj aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj a Troas

12Nyatɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj a chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Troas, nyej nyij aꞌáa huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, nyavástaraꞌ pu aꞌyan tyinaatáꞌ nyej nyij nyaxáahuaj tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee. 13Ajta jéehua nu tyíꞌmuaꞌajcaa aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyej quee jáatyoj ɨ nyeꞌihuáaraꞌ Tito. Aꞌɨ́j nu jɨn huoꞌtatyóotyaꞌaj nyatɨꞌɨj nyij aꞌáa joꞌmej a Macedonia.

Ɨ tyaj jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios

14Tyámuaꞌ tu tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios tɨ aꞌyan tyitatáꞌcaa tyaj tyuꞌtyámueꞌtɨn jamuán ɨ Cɨríistuꞌ, ajta ityájma jɨmeꞌ pu jaxajta ɨ junyúucaa, aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌqueꞌ naa curiáꞌrɨeꞌ. 15Jiꞌnye ityáj tu aꞌyan een tɨꞌɨj ɨ tɨ naa curiáꞌrɨeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨꞌij ɨ Dios jimi tyuꞌtátuiireꞌej, aꞌyaa tu chaꞌtaj tyanaꞌaj een huaꞌ jimi ɨ Dios tɨ huiꞌrátoosij, tyajta huaꞌ jimi ɨ maj jóꞌvesij. 16Aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj jóꞌvesij, aꞌyaa pu huáꞌrɨeꞌcatyeꞌ tɨꞌɨj tyiꞌtɨ́j tɨ huamuɨ́ꞌ, ajta aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ Dios tɨ huiꞌrátoosij, aꞌyaa pu huáꞌrɨeꞌcatyeꞌ tɨꞌɨj tyiꞌtɨ́j tɨ júurij tɨ naa tyaarɨeꞌej tɨ ajta huoꞌtáꞌsij mej mij júurij muáꞌraꞌnyij. ¿Aꞌtanyíj jaayíꞌtɨn tɨꞌij aꞌíjna jɨn tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen? 17Catu ityáj jatyátoonyij ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, matɨꞌɨj ɨ séecan rɨcɨj, sulu tzáahuatyiꞌraꞌaj tu jɨn tyíꞌxaj ɨ Dios jimi, aꞌyaa tu ɨ Dios jimi tyíꞌxaj tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan tyíꞌhuɨɨreꞌ.