Search form

2 Corintios 3

Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj ɨ tɨ jɨn ɨ Dios tyaꞌtóoratziiriꞌ

1Tyatɨꞌɨjtá aꞌyan tyíꞌxajtaj, ¿nyiquij aꞌyan jamuaꞌséjratyeꞌ tyej tyajtáhuaꞌaj huatyátahuij tyej tyij tajɨ́ɨmuaꞌaj tyámuaꞌ tyiꞌhuátaxaj? Naꞌríij, ¿nyiquij aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj joꞌtyeyúꞌxan tyej tyij jamuaataséjratyeꞌen, nusu tyaj jamuaatáhuaviij siaj muaꞌaj joꞌtyéeyuꞌxaj ɨ siaj jitzán tyámuaꞌ tyíꞌtaxaj ityájma, matɨꞌɨj ɨ séecan rɨcɨj? 2Muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ siaj aꞌyan tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌɨj yuꞌxarij ɨ tyaj jɨn huatátasejrataj, yuꞌxarij xu puéꞌeen siaj áꞌyuꞌsiꞌij ɨ taxɨéjnyuꞌcaa jitze ɨ maj néijmiꞌi jamuaꞌtyej majta jaayíꞌtɨn maj joꞌjíjveꞌen. 3Tyámuaꞌ pu naa tyíꞌsejreꞌ siaj muaꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ yuꞌxarij tɨ Cɨríistuꞌ jimi joꞌvéꞌmej ityáj tyej tyij yajaváꞌtoj, ajta capu aꞌtɨ́j naꞌaj joꞌyúꞌxacaꞌ, sulu aꞌɨ́j pu jɨn ooyúꞌsiꞌhuacaꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta ɨ yuꞌxarij capu tyetyéj jitze ooyúꞌsiꞌhuacaꞌ, sulu aꞌɨ́ɨ pu jaatyájtoo jaꞌmua xɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ.

4Ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan tu Dios jitze tyíꞌcaꞌnyej, aꞌyaa tutyij tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 5Capu aꞌyan tyeꞌtyévijtyeꞌ tyaj tajɨ́ɨmuaꞌaj tyuꞌtaxáj yee tajimí pu maꞌcan, sulu aꞌɨ́jna ɨ tyaj jitzán arátacaꞌnyej, Dios pu jimi joꞌvéꞌmej, 6jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu taꞌantyíhuo tyej tyij aꞌɨ́jna jimi tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj tɨ Dios ajta jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ, ɨ tɨquee aꞌɨ́jna jitze aróocaꞌnyej ɨ yuꞌxarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, sulu aꞌɨ́jna jitze ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta tyiꞌtáꞌcaa maj aꞌtɨ́j ooxɨ́jtyeꞌen majta jeꞌen jaajéꞌcaj, ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios júuricamej pu tyuꞌtáꞌcaa.

7Ajta ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn aꞌtɨ́j ooxɨ́jtyeꞌen tɨꞌij aꞌɨ́ɨn huámuɨꞌnyij, aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ tyetyéj jitze, huápuɨꞌɨj pu naa huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj ɨ Dios jaatyájtoo aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Moisés, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, capu huáɨꞌriityaꞌcaꞌaj maj jaꞌráasej ɨ Moisés, jiꞌnye huápuɨꞌɨj pu tyátatzarisimaꞌaj ɨ nyéerimaꞌraꞌ, ajta aꞌyan tyuꞌtyátuiihuacaꞌ tɨꞌij oopuaꞌrej, 8ajta ɨ tɨ jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, jéetzeꞌ pu huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌaj jaꞌmej. 9Aꞌyaa puꞌij, tɨpuaꞌaj jéehua huápuɨꞌɨj naa huataséjre tɨꞌɨj ɨ Dios jaatyájtoo ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn aꞌtɨ́j ooxɨ́jtyeꞌen, jéetzeꞌ pu huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌaj jaꞌmej aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ tyiꞌtáꞌcaa tɨ aꞌtɨ́j jɨꞌréenyaꞌaj huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi. 10Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ anaquéej huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌaj, capu cheꞌ naa huaséꞌrin aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ arí sɨ́ɨj huataséjre tɨ jéetzeꞌ huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrin. 11Ajta tɨpuaꞌaj naa éenyeꞌej huataséjre aꞌɨ́jna ɨ tɨ áꞌpuaꞌren, jéetzeꞌ pu huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌaj jaꞌmej aꞌɨ́jna ɨ tɨ jusén jɨmeꞌ séeriaꞌaj jaꞌmej.

12Jiꞌnye tuꞌríj jachoꞌveꞌ ɨ Dios jimi tɨ aꞌyan atyojoꞌréꞌnyej, aꞌɨ́j tu jɨn quee tyíꞌtzɨɨnyeꞌej tyetyihuáꞌixaatyeꞌ. 13Catu aꞌyan rɨcɨj tɨꞌɨj ɨ Moisés tɨ ɨ cɨ́ɨxurij jɨn aróonaj ɨ junyéerimij jitze mej mij quee jaꞌráasej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyápuaꞌrisimeꞌej. 14Majta aꞌɨ́ɨmaj camu jaataxɨéꞌvej maj yoꞌitéej muáꞌraꞌnyij, majta móocheꞌ aꞌyan rɨcɨj, matɨꞌɨj joꞌjíjvej aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ míꞌmaꞌcan, óocheꞌ pu aꞌyan huaséꞌrin cuxáa muaꞌranámiꞌhuajmee, ajta tɨquee eexúj aꞌtɨ́j huoꞌtáxɨɨxɨ, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ jeꞌej tyíɨꞌrij. 15Aꞌyaa puꞌuj naꞌaj tyíꞌeen ijíij, matɨꞌɨjta joꞌjíjveꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, móocheꞌ mu aranámiꞌhuajmee mej mij quee yoꞌitéej muáꞌraꞌnyij. 16Ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ tavástaraꞌ jimi, Dios pu joꞌtáxɨstaj ɨ tɨ jɨn aránamiꞌ. 17Jiꞌnye ɨ tavástaraꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta joꞌtɨj jáꞌsejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ, aꞌáa pu jáaɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j juxáahuaj joꞌchaꞌcanyeꞌen. 18Aꞌɨ́j pu jɨn, néijmiꞌi ityáj catu cheꞌ aranámiꞌhuajmee, aꞌyaa tutyij tyíꞌtasejrataj tɨꞌɨj ɨ tavástaraꞌ tyámuaꞌ naa tyúusejrataj, ityáj tu seequéj huatyátaꞌuuresij tyej tyij aꞌyan huaséꞌrihuaꞌaj táꞌraꞌnyij tɨꞌɨj tyéviraꞌ ɨ tavástaraꞌ, jiꞌnye jéetzeꞌ tu naa huaséꞌrihuaꞌaj táꞌjuꞌun tɨꞌɨj naꞌaj yutɨj joꞌqueꞌtɨj jaꞌmej, aꞌyaa pu tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ ju júuricamej.