Search form

2 Corintios 5

1Aꞌyaa tu ityáj een tɨꞌɨj ɨ chiꞌij cháanacaj japua tɨ tyuꞌuj, tɨꞌɨj ɨ ɨnáamuaj tɨquee jusén jɨmeꞌ séejreꞌ, tyajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨpuaꞌaj huatyáꞌuunyej aꞌɨ́jna ɨ ɨnáamuaj, Dios pu arí taatyéechiꞌtyej u tajapuá tɨ jusén jɨn séejreꞌ, tɨ ajta quee muácaꞌaj jɨn taavijhua. 2Aꞌɨ́j tu jɨn jéehua tyíꞌmuaꞌtzej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj tyooj íiyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, jiꞌnye aꞌyaa tu tyáꞌxɨeꞌveꞌ tyaj ujoꞌtyájrutyej u chiꞌtáj tɨ jútyeꞌ jáꞌsejreꞌ ɨ tɨ ajta Dios jɨn tɨeꞌcánasij, 3aꞌyaa puꞌij, tyij tyajta quee tyíꞌijcaana, catu muámuaꞌviꞌij táꞌjuꞌun. 4Meentyij tyooj jityán huacháatɨmee ɨ ɨnáamuaj, tyátayiin yutatzájtaꞌ, jiꞌnye catu jaxɨeꞌveꞌ tɨ ɨ Dios tuꞌhuáaꞌriꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn tɨeꞌcánasij, sulu tɨ aꞌɨ́ɨn jéetzeꞌ tɨeꞌcáanaj ɨ júuricamej jɨmeꞌ tɨ jájcuaj tɨquee aꞌnáj áꞌpuaꞌren. 5Ajta ɨ Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyámuaꞌ taꞌuurej tyej tyij aꞌɨ́jna ancuriáan ɨ júuricamej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tajimí jaatyájtoo ɨ ju júuricamej, tyej tyij aꞌɨ́j jɨn jáamuaꞌreej jeꞌej tyaj tyiꞌtɨ́j tyaꞌancuriáaꞌsij ɨ Dios jimi.

6Aꞌɨ́j tu jɨn aꞌnáj tɨnaꞌaj jitzán tyíꞌcaꞌnyej. Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn tyatɨꞌɨj tyooj júurij séjreꞌej aꞌíjcɨ jitze ɨ tyaj jatyáhueꞌraꞌ, aꞌyaa tu aꞌ ɨmuáj tyityejéꞌsejreꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi. 7Catu pújoorej tyaj jaaséj, sulu aꞌɨ́j tu jitze tyíꞌcaꞌnyej ɨ tyaj jaꞌtzaahuatyeꞌ, 8jitzán tu jéehua tyíꞌcaꞌnyej, ajta taꞌráanajchi tyaj iitácɨɨnyej aꞌíjcɨ jitze ɨ tyaj jatyáhueꞌraꞌ tyej tyij tavástaraꞌ jimi jaꞌséeriaꞌaj táꞌraꞌnyij. 9Aꞌɨ́j tu jɨn aꞌnáj tɨnaꞌaj aꞌyan tyáꞌhuoo tyej tyij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ tavástaraꞌ, tɨpuaꞌaj tyooj aꞌyan séjreꞌej nusu tyequée. 10Jiꞌnye aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj néijmiꞌi huatátasejrataj joꞌtɨj jáꞌsejreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨꞌij aꞌɨ́ɨn néijmiꞌcaa toꞌxɨ́jtyeꞌen, aj puꞌij sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj jaꞌancuriáaꞌsij jeꞌej tɨ tyáꞌcɨꞌpuaj, jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyuꞌmuárɨej tɨꞌɨj ooj júuricaj, tɨpuaꞌaj xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j nusu jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j.

Ɨ nyúucarij tɨ tyámuaꞌ taꞌuurej ɨ Dios jimi

11Aꞌɨ́j tu jɨn, aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj jéehua jáꞌtyasaꞌaj ɨ tavástaraꞌ, aꞌyaa tutyij tyíꞌtyeseꞌ tyaj huaꞌantyimueꞌtɨn ɨ tyétyacaa. Dios pu tyámuaꞌ naa tyíꞌtamuajtyej, aꞌyaa nu nyij nyajta tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj muaꞌaj tyíꞌtamuajtyej. 12Catu tyajta tajɨ́ɨmuaꞌaj tyámuaꞌ tyíꞌtaxaj, sulu ityáj tu jamuatáꞌcaa siaj sij tajɨ́meꞌ ahuóotzaahuatyeꞌen, siataꞌaj sij jaayíꞌtɨhuaꞌan siaj huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj óotzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej maj tyúusejrataj majta quee aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej maj tyíꞌmuaꞌtzej ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ. 13Tɨpuaꞌaj tyátatɨmueꞌraj, aꞌɨ́j pu jɨmeꞌ tyaj jahuɨɨreꞌ ɨ Dios, naꞌríij quee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, aꞌyaa tu rɨcɨj tyej tyij muaꞌajmaj jamuaatyáhuɨɨreꞌen. 14Aꞌɨ́jna ɨ tɨ Cɨríistuꞌ jɨn taaxɨéꞌvej aꞌɨ́ɨ pu tajitzé ráꞌaj, aꞌɨ́j tu tyij jɨn aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ sɨ́ɨj huamuɨ́ꞌ huaꞌ jitze maꞌcan néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee, majta jeꞌen néijmiꞌi jamuán huácuij. 15Ajta ɨ Cɨríistuꞌ pu huamuɨ́ꞌ néijmiꞌcaa jitze maꞌcan, mej mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj móoj júurij quee cheꞌ jujɨ́ɨmuaꞌaj manaꞌaj jeꞌej tyéꞌejtyoovej jeꞌej maj yeꞌej tyityetyúuchaꞌɨɨj, sulu mej mij tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ huaꞌ jitze maꞌcan huamuɨ́ꞌ, ajta jeꞌen huaꞌ jitze maꞌcan huatájuuriacaꞌ.

16Aꞌɨ́j pu jɨn, catu cheꞌ aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyíꞌmuaꞌtziireꞌ, tyij tyajta tyooj jájcuaj aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaa ɨ Cɨríistuꞌ jimi tɨ tyévij naꞌaj puéꞌeenyeꞌej, ajta ijíij catu cheꞌ aꞌyan tyíꞌmuaꞌtzej. 17Aꞌyaa puꞌij, aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨ pu sɨ́ɨj puéꞌeen ɨ tyévij tɨ Dios arí jaajájcuarej. Puꞌríj metyajaꞌajhuaꞌxɨj jeꞌej tɨ tyiꞌtyúuchaꞌɨɨcaꞌaj tɨ míꞌmaꞌcan jɨmeꞌ, jiꞌnye puꞌríj néijmiꞌi jɨn huóojajcuarej. 18Néijmiꞌi pu aꞌíjna aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Dios jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, aꞌɨ́jna tɨ jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tajapuá huatanyúj, ajta jeꞌen taataꞌíj tyej tyij huoꞌréꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ tɨꞌij huóꞌhuɨɨreꞌen. 19Aꞌyaa puꞌij huatóomuaꞌaj tɨ ɨ Dios tyámuaꞌ huóꞌruuj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, ajta quee huoꞌxɨ́jtyej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj jimi ootyáꞌɨtzee, sulu aꞌɨ́ɨ pu taataꞌíj tyej tyij huoꞌréꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ. 20Aꞌɨ́j tu jɨn ityáj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ huoꞌtaꞌítyacaꞌ tyej tyij tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan, ɨ tɨ aꞌyan séejreꞌ tɨꞌɨj ɨ Dios tɨ jáꞌmuajee aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyúucarij ɨ tyaj huáꞌixaatyeꞌ. Aꞌɨ́j tu jɨn aꞌyan tyajaꞌmuajee jitzán maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ siaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios jimi. 21Ajta ɨ Cɨríistuꞌ capu tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee, tajitzé maꞌcan pu ɨ Dios aꞌyan jáaruuj tyej tyij jamuán ɨ Cɨríistuꞌ jɨꞌréenyeꞌqueꞌ huatyáꞌɨtzeereꞌen.