Search form

2 Corintios 6

1Ajta ijíij, ityáj tu jamuán tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ Dios, aꞌyaa tutyij tyajta jéehua tyajaꞌmuahuaviij siaj jaꞌancuriáꞌan ɨ tɨ jɨn Dios tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌsij. 2Jiꞌnye aꞌyaa pu aꞌɨ́ɨn tyíꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Aꞌáa nu muáanamuajriꞌ tɨꞌɨj ajitze juxɨéꞌvaꞌcaꞌaj,

nyajta aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze muaatáhuɨɨ nyajta muiꞌrájtoo.

Ajta ijíij pu aꞌáan putyajáꞌrɨcɨj siaj jaꞌancuriáꞌan. Ijíij pu aꞌájna putyíꞌrɨcɨj ɨ xɨcáaraꞌ tɨ jitzán Dios jamuiꞌrátoonyij.

3Tyajta ityáj catu aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyíꞌitɨɨj, naꞌríij quee capu tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyuꞌtyáhuɨɨreꞌsij ɨ tyaj jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ. 4Tyajta ityáj, aꞌyaa tu jaꞌmua jimi tasejrataj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi, aꞌyaa tu jéehua tyéꞌviicueꞌreꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyaj jajpuéjtzij, tyajta quee tyiꞌtɨ́j tyíꞌchaꞌɨj, ajta tyíꞌtamuarɨeꞌristeꞌ, 5majta taatyáavaxɨj, tyajta huanámiꞌhuacaꞌ, mátanyoꞌsiꞌtyeꞌej, tyajta tyésiꞌhuacan jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, tyatáxaꞌiꞌrii tyaj atanyéjnyeꞌ, naꞌríij tyaj huatatájcun. 6Tyajta aꞌyan tyíꞌtyesejreꞌ tyej tyámuaꞌ naa tyiꞌtyítachaꞌɨj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tyaj jamuaꞌtyej ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, tyajta tyéꞌviicueꞌ huaꞌ jimi ɨ séecan, tyajta tyámuaꞌ huojoꞌmuaꞌraj ɨ taxaꞌaj tyeɨ́tyee, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tatzájtaꞌ séejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, tyajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huaꞌxɨeꞌveꞌ. 7Aꞌyaa tu tyajta tyihuáꞌixaatyeꞌ ɨ nyúucarij tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, tajitzé pu séejreꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn ɨ Dios néijmiꞌi putyíꞌuurej. Tyámuaꞌ tu naa tyíꞌmuarɨeꞌ, tyej tyij huatyényoꞌseꞌen ajta tyej tyij huatyátanaj. 8Aꞌnáj tacaꞌaj mu taatyátzaahuatyeꞌsij, majta aꞌnáj tacaꞌaj jeꞌej puaꞌaj tyitaatájeevij, aꞌnáj tacaꞌaj mu tyámuaꞌ tyitaataxájta, majta aꞌnáj tacaꞌaj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtaxáataj muáꞌjuꞌun. Aꞌyaa mu tojoꞌmuaꞌraj tɨꞌɨj ɨ mej tyíꞌhueꞌtacaa, tyajta ityáj tzáahuatyiꞌraꞌaj tu jɨn tyíꞌxaj. 9Aꞌyaa mu tojoꞌmuaꞌraj cuxáa mequee tamuajtyej, majta tyámuaꞌ naa tyíꞌtamuajtyej. Aꞌyaa tu huaséꞌrin cuxáa tyaj jáꞌcuiꞌiihuaj, tyajta tyóocheꞌ tu júurij, puéjtzij mu tatáꞌcaa, majta quee aꞌɨ́j jɨn tacuiꞌnyij. 10Aꞌyaa tu huaséꞌrin cuxáa tyátaxaamuɨjrityeꞌ, matyajta aꞌnáj tɨnaꞌaj tatyamuaꞌveꞌ, aꞌyaa tu huaséꞌrin cuxáa tyequée jeꞌej tyéejviicueꞌ, matyajta muiꞌcaa chíjtyaanyiꞌtaj, tyajta aꞌyan cuxáa tyequée tyiꞌtɨ́j tyíchaꞌɨɨj, metyajta néijmiꞌi tyíꞌijchaꞌɨj.

11Taꞌihuáamuaꞌ Corinto siaj joꞌcháatɨmee, tuꞌríj tyajamuáaꞌixaa jaꞌhuooꞌitéerican jɨmeꞌ, tyámuaꞌ tu tyeríj tyajamuaataséjra aꞌtyán tyaj puéꞌeen. 12Catu ityáj tyiꞌtɨ́j jaꞌmuaꞌaviitzeꞌ, muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ siaj tyiꞌtɨ́j avaaj ɨ jutzájtaꞌ. 13Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyajaꞌmuahuaviij, aꞌyájna tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ jéehua huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ juyójmuaꞌ, siaj nyejitzé tyúꞌcaꞌnyej, aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyáaj jaꞌmua jitze tyíꞌcaꞌnyej.

Ityáj tu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyeyúuj Dios tɨ tzajtaꞌ iirájcaj

14Caxu aꞌyan rɨjcaj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Xuꞌhuóomuaꞌtzɨj aꞌíjna jɨmeꞌ, ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨ sɨ́ɨj naꞌaj puéꞌeenyeꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ naa een ajta aꞌɨ́jna tɨ jeꞌej puaꞌaj een? ¿Caꞌ jiꞌnye tyíɨꞌrij maj antyóonaxcaj ɨ tatzárij ajta ɨ tɨ́caꞌrij? 15Capu jeꞌej tyíɨꞌrij maj huóojaahuatyeꞌen ɨ Cɨríistuꞌ ajta ɨ tyiyáaruꞌ, capu ajta jeꞌej tyíɨꞌrij maj huóojaahuatyeꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jna jamuán ɨ tɨquee tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 16¿Tyiꞌtanyí jeꞌej metyíꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ Dios tɨ jaꞌaꞌrij aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ sáanturij? Jiꞌnye ityáj tu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyeyúujraꞌ ɨ Dios tɨ júurij, aꞌyájna tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

Nyáaj nu huaꞌ tzajtaꞌ uꞌséeriaꞌaj naꞌmej,

nyáaj nu huaꞌ Dios pueꞌéenyeꞌej naꞌmej,

majta aꞌɨ́ɨmaj nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ mu pueꞌéenyeꞌej muáꞌjuꞌun.

17Aꞌɨ́j pu jɨn ajta aꞌyan tyíꞌxaj ɨ tavástaraꞌ tɨjɨn:

Xaꞌváꞌcɨɨnyij huaꞌ tzajtaꞌ,

caxu cheꞌ aꞌyan rɨjcaj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj.

Aj nu nyij nyáaj jamuaataxɨéꞌveꞌej,

18nyáaj nu jaꞌmuavástaraꞌ pueꞌéenyeꞌej naꞌmej,

siajta muaꞌaj nyiyóojmuaꞌ xu pueꞌéenyeꞌej xáꞌjuꞌun,

aꞌyaa pu tyíꞌxaj ɨ tavástaraꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn tyeꞌentyúumuaꞌree.