Search form

2 Corintios 7

1Aꞌyaa puꞌij, taꞌihuáamuaꞌ mu tyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ. Aꞌɨ́j pu jɨn tyicheꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ tatyévij jitze tyajta ɨ tajúuricamej jitze, aꞌyaa tu tzáahuatyiꞌraꞌaj tyiꞌijchaꞌɨ́ɨj ɨ Dios jimi tyetyíꞌtyeseꞌ tyej tyij jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen.

Pablo pu huatóotyamuaꞌvej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj tyáꞌantzaahuaj ɨ Corinto maj jaꞌchej

2Siataataxɨéꞌveꞌ mu juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ. Catu aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj jóꞌmuaꞌrajcaꞌaj, catu tyajta aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj huáruuj, catu aꞌnáj aꞌtɨ́j tyuꞌxɨ́viꞌriꞌ. 3Canu aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ nyej nyij jeꞌej puaꞌaj tyajamuaaxáj, jiꞌnye nuꞌríj aꞌyan tyajamuáaꞌixaa, muaꞌaj xu úꞌsejreꞌ yunyatzájtaꞌ, tyataꞌaj tyij néijmiꞌi júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen nusu tyaj néijmiꞌi huácuiꞌnyij. 4Canu tyiꞌtɨ́j aváataj nyetyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, jéehua nu nyij áꞌnyatzaahuatyeꞌ jaꞌmua jɨmeꞌ. Tyij nyajta jajpuéjtzij, jéehua pu núꞌcaꞌnyistiꞌ nyajta nu nyetyamuaꞌveꞌ.

5Tyatɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj a Macedonia, catu maꞌ jáꞌtasoꞌpeꞌ, sulu joꞌtɨj naꞌaj tu jajpuéjtzicaꞌaj, jéehua tu áꞌviicueꞌriaꞌcaꞌaj huaꞌ jimi ɨ tyeɨ́tyee, tyajta tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj. 6Ajta ɨ Dios, ɨ tɨ caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcaa ɨ maj jeꞌej tyityóomuajtyej, tyámuaꞌ pu táaruuj tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn uvéꞌnyej ɨ Tito, 7ajta capu aꞌɨ́ɨ naꞌaj ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn yaráꞌaj, sulu tɨ aꞌɨ́ɨn ajta jutyamuaꞌvaꞌcaꞌaj jaꞌmua jɨmeꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu taatéꞌexaa siaj muaꞌaj jéehua huápuɨꞌɨj tasejracuj, ajta ɨ siaj juxaamuɨjrityeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jamuaꞌreericuj jeꞌej tɨ tyíꞌnyahuɨɨreꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn jéetzeꞌ huatányetyamuaꞌvej.

8Tyij ajta jamuaatáxaamuɨjrityej ɨ yuꞌxarij nyaj jamuaataꞌítyiꞌriꞌ, capu ijíij jeꞌej puaꞌaj nyaꞌasej. Ajta anaquéej pu jeꞌej puaꞌaj nyaꞌaxcaj, nyatɨꞌɨj jaaséj ɨ tɨ cɨ́ɨ tyajamuaatáxaamuɨjrityej, 9ijíij nu nyetyamuaꞌveꞌ, canu aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj huatóoxaamujri, sulu aꞌɨ́j nu jɨn ɨ siaj huatóoxaamujri siaj sij siajtáhuaꞌaj jaꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios. Aꞌyaa xu tyityaatóoxaamuɨjrityej jeꞌej tɨ ɨ Dios tyaꞌajxɨéꞌviꞌracaꞌaj, aꞌɨ́j tu jɨn quee ityáj jeꞌej puaꞌaj jamuáaruuj, 10jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ siaj jɨn huatóoxaamujrityej Dios pu jimi joꞌvéꞌmej siaj sij tyuꞌtúuꞌuunyiꞌ ajta tɨꞌij jamuáahuɨɨreꞌen, aꞌɨ́j pu jɨn quee jeꞌej metyejéꞌtyiꞌtɨj siaj sij juxaamuɨjrityaꞌaj. Ajta aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌjéꞌcaj ɨ xaamuɨ́jriraꞌaj íiyan tɨ maꞌcan ɨ cháanacaj japua. 11Ɨ siaj jɨn huatóoxaamujrityeꞌen, Dios jimi pu joꞌvéꞌmej, xaaséj jeꞌej tɨ atyojoꞌréꞌnyej. Jéehua xu jaatyátzaahuatyej siajta nyaj japua huatanyúj, siajta huatanyínyuꞌcacucaꞌ, siajta tyuꞌtátzɨɨn. Siajta jeꞌen jéehua jaataxɨéꞌvej siaj naaséj, aꞌɨ́j xu jɨn puéjtzij jaatáꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj rɨjcaa. Aꞌɨ́j puꞌij jɨn néijmiꞌi aꞌyan tyuꞌtaséjre siaj muaꞌaj quee tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee. 12Aꞌyaa puꞌij, nyatɨꞌɨj tyajamuaataꞌítyiꞌriꞌ, canu aꞌyan huarɨ́j aꞌɨ́jna nyamuaꞌtzaj ɨ aꞌtɨ́j tɨ ootyáꞌɨtzee, nusu ɨ tɨ séej jimi ootyáꞌɨtzee, sulu taꞌaj ij huataséjreꞌen ɨ Dios jimi aꞌchu siaj tajimí tyíꞌcaꞌnyej. 13Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jéehua naa taatáꞌaj.

Ajta capu aꞌɨ́ɨ naꞌaj ɨ tɨ naa taatáꞌaj, sulu tyajta tu huátatyamuaꞌvej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ Tito yaráꞌaj jutyamuaꞌveꞌej, jiꞌnye néijmiꞌi xu muaꞌaj caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌ. 14Nuꞌríj nyáaj aꞌyan tyaatéꞌxaatyaꞌcaꞌaj ɨ Tito nyaj jéehua áꞌnyatzaahuatyeꞌ jaꞌmua jɨmeꞌ, siajta muaꞌaj caxu naatatyéviꞌrastej. Jiꞌnye néijmiꞌi ɨ tyaj tyeríj jamuáaꞌixaa, aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, aꞌyaa pu chaꞌtaj naꞌaj tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jeꞌej tyaj tyaatéꞌexaa ɨ Tito, tyaj jéehua áꞌtatzaahuatyeꞌ jaꞌmua jɨmeꞌ. 15Aꞌɨ́jna ɨ Tito jéetzeꞌ pu jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ tɨꞌɨjta joꞌtámuaꞌreej jeꞌej siaj néijmiꞌi jéehua huápuɨꞌɨj tyeetyátzaahuatyej. 16Jéehua nu nyetyamuaꞌveꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ ɨꞌríj nyej nyaxáahuaj jaꞌmua jitze tyúꞌcaꞌnyej.