Search form

2 Corintios 8

Ɨ maj juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyiꞌtáꞌcaa ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ

1Ajta ijíij taꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa tu tyáꞌxɨeꞌveꞌ tyaj jamuaatéꞌexaatyeꞌen jeꞌej tɨ Dios tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Macedonia. 2Tyij majta jéehua jajpuéjtzij muꞌríj néijmiꞌi jɨn tyoꞌtáviicueꞌriꞌ, jéehua mu mij jutyamuaꞌveꞌ, capu jeꞌej tyij majta quee jeꞌej tyéejviicueꞌ, ɨ maj tyuꞌtáꞌ juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ jéehua pu tyuꞌtyáhuɨɨ cuxáa chíjtyaanyiꞌij maj puéꞌeenyeꞌ. 3Nyáaj nu jamuaꞌreej maj tyuꞌtapuéjve aꞌchu maj caa putyaꞌuurejveꞌej, majta juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn jéetzeꞌ aꞌyan huarɨ́j. Aꞌɨ́ɨmaj mu jujɨ́ɨmuaꞌaj huatyóohuij 4maj taatáhuaviiriꞌ tyaj huoꞌtáꞌan maj huoꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj ɨ Dios jitze ajtyámaꞌcan. 5Majta aꞌɨ́ɨmaj camu aꞌyan manaꞌaj tyuꞌtapuéjve jeꞌej tyaj tyeꞌejchóꞌvaꞌcaꞌaj, jiꞌnye anaquéej mu ɨ tavástaraꞌ jimi huatóotoj, majta jeꞌen ityájma jimi, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Dios tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ. 6Aꞌɨ́j tu jɨn jéehua jahuaviij aꞌɨ́jcɨ ɨ Tito tɨ aꞌɨ́ɨn jaariáꞌsɨɨreꞌen jaꞌmua jimi ɨ siaj juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyuꞌtáꞌ, aꞌɨ́jna ɨ tɨ arí anaquéej huatyóochej jaꞌmua tzajtaꞌ. 7Jiꞌnye muaꞌaj jéetzeꞌ xu tyíꞌmueꞌtɨj, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi, ajta jaꞌmuaꞌɨꞌriityeꞌ siaj huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucarij, siajta tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej jeꞌej tɨ ajóoꞌen ɨ Dios jimi, siajta juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn taataxɨéꞌvej ɨ siaj ityájma jimi jaarɨ́ꞌrej, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj siaj sij tyuꞌtyámueꞌtɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj séecan huatyáhuɨɨreꞌen.

8Canu nyej nyij aꞌyan tyajaꞌmuaꞌíityaꞌaj nyajaꞌmuaꞌixaatyeꞌ, sulu aꞌɨ́j nu siaj sij jáamuaꞌreej jeꞌej maj majta séecan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ, mej mij muaꞌajmaj jamuaataséjratyeꞌen maj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ. 9Jiꞌnye xuꞌríj muaꞌaj jamuaꞌreej tɨ ɨ tavástaraꞌ Jesús, ɨ tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyíꞌijchaꞌɨj aꞌyan tyuꞌtóosejratacaꞌ tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨquee jeꞌej tyéejviicueꞌ, tɨꞌij jaꞌmua japua huatányuunyij, siaj sij muaꞌaj aꞌɨ́jna jɨn aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej xáꞌraꞌnyij ɨ maj tyaꞌancuriáaꞌsij ɨ Cɨríistuꞌ jimi.

10Aꞌyaa nu nyáaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ jeꞌej nyej nyáaj tyíꞌmuaꞌtzej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj huoꞌtyáhuɨɨreꞌen. Tɨꞌɨj naꞌaj juꞌsíj, caxu aꞌɨ́j sianaꞌaj jɨn huatyóohuij siaj huoꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ séecan, sulu aꞌyaa xu siajta huarɨ́j xuutyámuaꞌveꞌej. 11Ajta ijíij, jeꞌej siaj caa putyaꞌuurejve, siataꞌaj jaꞌantyícɨꞌtyij ɨ siaj juꞌhuatyáhuiij, aꞌyan naa setyuutyámuaꞌveꞌej siatɨꞌɨj jájcuaj ɨmuáj tyuꞌhuatyáhuiij siaj aꞌyan huárɨnyij. 12Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyuꞌtáꞌan, Dios pu jaꞌancuriáaꞌsij aꞌchu tɨ caa tyiꞌtɨ́j tyuꞌtáꞌsij. Capu ɨ Dios tyuꞌhuaviij tyiꞌtɨ́j tɨquee sɨ́ɨj tyíchaꞌɨj.

13Capu ajta aꞌyan tyiꞌtyéevijtɨj tɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj séecan huatyáhuɨɨ muaꞌajmaj tyiꞌtɨ́j jamuáꞌɨtziityeꞌej, sulu siaj sij juxaꞌaj sianaꞌaj eenyeꞌ. 14Ajta ijíij muaꞌaj xu tyíꞌijchaꞌɨj ɨ séecan tɨ tyáꞌɨtziityeꞌ, ajta majcaꞌhuáyee, aꞌɨ́ɨ mu mijta jamuaatáhuɨɨreꞌsij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ muaꞌajmaj tyajamuaꞌɨtzíityaꞌaj jaꞌmej. 15Aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze aꞌyan tɨjɨn: “Capu tyiꞌtɨ́j aváꞌɨtzeerej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ jéehua jáasɨɨ, capu ajta tyiꞌtɨ́j joꞌtyáꞌɨtziityej aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ cɨ́ɨ naꞌaj tyáasɨɨ.”

Pablo pu ɨ Tito huataꞌítyacaꞌ a Corinto

16Tyámuaꞌ nu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios tɨ caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Tito siaj sij aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj jitzán tyuuxɨéꞌveꞌej siatɨꞌɨj nyej jimi. 17Aꞌɨ́ɨ pu jaꞌancuriáaꞌ ɨ nyaj tyeeꞌíjcaj, siajta muaꞌaj xu jéehua jitzán juxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa puꞌij ijíij tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ tɨ aꞌáa jóꞌmeꞌen jaꞌmua jimi.

18Jamuán ɨ Tito, séej nu huataꞌítyacaꞌ ɨ taꞌihuáaraꞌ tɨꞌij ajta jamuán ujóꞌmeꞌen. Aꞌɨ́jna ɨ taꞌihuáaraꞌ, néijmiꞌqueꞌ mu tyámuaꞌ naa yóꞌsej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ naa tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ jɨmeꞌ ɨ Dios. 19Ajta, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ mu jaꞌantyíhuoj tɨꞌij tajamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen ajta tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyaj tyíꞌmuarɨeꞌ, ɨ tyaj jɨn tyámuaꞌ tyeetyátoonyij ɨ tavástaraꞌ, ajta tyej tyij jamuaataséjratyeꞌen ɨ tyaj jéehua jáꞌmuahuɨɨriaꞌcuj. 20Aꞌyaa tu tyáꞌhuoo tɨꞌij quee aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtaxajtaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj jéehua jáasɨɨreꞌen ɨ siaj muaꞌaj tyiꞌtáꞌcaa. 21Tyajta tu jahuoo tyej tyij aꞌnáj tɨnaꞌaj xáꞌpuɨꞌ rɨjcaj jeꞌej tɨ tyiꞌtyéevijtɨj, catu aꞌɨ́j tyanaꞌaj jimi ɨ tavástaraꞌ, sulu tyajta tu aꞌyan rɨcɨj huaꞌ jimi ɨ tyeɨ́tyee.

22Huaꞌ jamuán aꞌɨ́ɨjma ɨ tyaj huoꞌtaꞌítyacaꞌ, séej nu nyajta huataꞌítyacaꞌ ɨ taꞌihuáaraꞌ, ɨ tɨ arí mueꞌtɨ́j taataséjra tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ tɨ taatáhuɨɨreꞌ, ajta ijíij jéetzeꞌ pu óocaꞌnyej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ huápuɨꞌɨj jéehua jaꞌmua jitze tyíꞌcaꞌnyej. 23Ajta aꞌɨ́jna ɨ Tito aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ nyajamuan tyíꞌmuarɨeꞌ tyej tyij muaꞌajmaj jamuaatyáhuɨɨreꞌen. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj ɨ taꞌihuáamuaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj huoꞌtaꞌítyacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jóosɨꞌrii mej mij ɨ Cɨríistuꞌ tyuꞌtatyójtziꞌreꞌen. 24Ajta mataꞌaj mij jáamuaꞌreej ɨ maj jusɨꞌrii, siataꞌaj huoꞌtaséjratyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ tyétyacaa siaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huaꞌxɨeꞌveꞌ, mej mij majta jáamuaꞌreej tɨ aꞌyan tyeꞌtyévijtyeꞌ ɨ tyaj áꞌtatzaahuatyeꞌ jaꞌmua jɨmeꞌ.