Search form

2 Corintios 9

1Ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyaj jɨn huáꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ taꞌihuáamuaꞌ ɨ maj aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, capu juxɨeꞌveꞌ nyej tyajtáhuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨn tyajamuaatayúꞌseꞌen siaj sij aꞌyan huárɨnyij, 2jiꞌnye nuꞌríj jamuaꞌreej siaj jéehua muaꞌaj aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ. Aꞌɨ́j nu jɨn áꞌnyatzaahuatyaꞌaj aꞌyan nyetyihuáꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Macedonia joꞌcháatɨmee, aꞌyaa nu tyihuáꞌixaatyeꞌ tɨ arí séej nyinyiꞌraꞌaj tyooméj siaj tyámuaꞌ huóoruuj muaꞌaj Acaya siaj joꞌcháatɨmee, aꞌɨ́j mu mij jɨn majta mueꞌtɨ́j aꞌyan tyityaꞌhuóocaꞌan mej mij majta tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ Macedonia maj joꞌcháatɨmee. 3Nyajta nyáaj, aꞌyaa nu een jɨmeꞌ taꞌihuáamuaꞌ tyuꞌtaꞌítyacaꞌ jaꞌmua jimi, tɨꞌij quee aꞌyan tyáꞌraꞌnyij nyaj huáapuaꞌaj nyanaꞌaj áꞌnyatzaahuatyaꞌaj nyatɨꞌɨjta muaꞌajmaj jamuatyáxajtasimeꞌen. Sulu siataꞌaj sij tyámuaꞌ eenyeꞌ jeꞌej nyaj nyeríj tyihuoꞌtéꞌexaaj muaꞌajmaj jɨmeꞌ, 4jiꞌnye tɨpuaꞌaj séecan ɨ maj Macedonia jáꞌmaꞌcan nyajamuan móꞌjuꞌun, majta jeꞌen jamuáatyoonyij sequée tyámuaꞌ éenyaꞌcaj. Aj puꞌij taatatyéviꞌrasteꞌsij ityájma, capu muaꞌajmaj sulu ityájma pu aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj muaꞌajmaj jɨn áꞌtatzaahuatyeꞌ. 5Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyinaꞌránajchacaꞌ nyaj huoꞌtáhuaviij ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ mej mij jóꞌjuꞌ jaꞌmua jimi mej mij anaquéej jamuáamuaarej, ajta siaj sij huoꞌtáꞌan ɨ siaj jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ siaj tyuꞌtapuéjveꞌen. Aꞌyaa xu sij juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyuꞌtáꞌsij, capu aꞌyan éenyeꞌej taꞌmej tɨꞌɨj nyaj caꞌnyéjrij jɨn jamuaataꞌíj siaj sij tyuꞌtapuéjveꞌen.

6Aꞌíj xu ootámuaꞌreej: Aꞌɨ́jna ɨ tɨ cɨ́ɨ naꞌaj tyuꞌtáꞌ, cɨ́ɨ puꞌuj ajta tyaꞌancuriáaꞌsij, ajta ɨ tɨ jéehua tyuꞌtáꞌ, jéehua pu ajta tyaꞌancuriáaꞌsij. 7Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj tyuꞌtáꞌan aꞌchu tɨ aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ ɨ jutzájtaꞌ, cheꞌ quee jamuáachaꞌaj nusu caꞌnyéjrij jɨmeꞌ, jiꞌnye Dios pu jaxɨeꞌveꞌ ɨ aꞌtɨ́j tɨ jutyamuaꞌveꞌej tyuꞌtáꞌ. 8Dios pu jaayíꞌtɨn tɨ jaatámuiꞌren ɨ tɨ jɨn tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌan, siaj sij aꞌnáj tɨnaꞌaj néijmiꞌi tyíꞌijchaꞌɨj, ajta tɨꞌij tyíꞌcɨꞌpaa siaj séecan huatáhuɨɨreꞌen. 9Aꞌyaa pu tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Jéehua pu tyihuoꞌtáꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ,

ajta ɨ tɨ jɨn xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj, aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨmeꞌ séejreꞌ.

10Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyuꞌtáꞌcaa ɨ ímueꞌrij tɨ huahuástiꞌhuacaꞌ, ajta ɨ cueꞌráj tɨ tyíꞌcueꞌriꞌ, aꞌɨ́ɨ puꞌij ajta néijmiꞌi tyajamuaatáꞌsij, ajta jáꞌmuahuosiꞌran, siaj sij jéetzeꞌ tyuꞌmuárɨeꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ een. 11Aꞌyaa xu néijmiꞌi tyiꞌijchaꞌɨ́ɨj xáꞌjuꞌun siaj sij juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyihuoꞌtapuéjveꞌen. Ajta ɨ siaj muaꞌaj mutyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, aꞌyaa pu tyuꞌtyáhuɨɨreꞌsij mej mij ɨ taꞌihuáamuaꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios. 12Jiꞌnye tyatɨꞌɨj huoꞌtáhuɨɨ ɨ taꞌihuáamuaꞌ, catu aꞌɨ́j tyanaꞌaj tyihuoꞌtáꞌ ɨ tɨ tyihuáꞌɨtziityaꞌcaꞌaj, sulu tyajta tu caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtaꞌ mej mij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej siaj huarɨ́j. 13Aꞌɨ́ɨ mu majta tyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ Dios, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́jna jɨn jamuaꞌreeren ɨ siaj jɨn huoꞌtyáhuɨɨ siaj jaꞌastej ɨ Cɨríistuꞌ. Majta mu jaatyátzaahuatyeꞌsij ɨ Dios, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej siaj muaꞌaj tyihuáꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨjma, siajta néijmiꞌcaa ɨ séecan. 14Majta jeꞌen jaatáhuoosij ɨ Dios jimi jaꞌmua jɨmeꞌ jéehua majaꞌmuaxɨéꞌveꞌej, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ Dios jéehua huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌ jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j jɨn huarɨ́j. 15Tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu taatapuéjve ɨ tɨ huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ ɨ tɨquee majaꞌ nyúucarij tyaj jɨn jaataxáj.