Search form

2 Juan 1

Juan pu huaꞌtyojtyeꞌ

1Nyáaj ɨ nyaj vástɨꞌ puéꞌeen, yaa nu jáꞌmuatyojtyeꞌ muaꞌajmaj ɨ Dios tɨ jamuaꞌantyíhuoo siajta mu siaj huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan. Aꞌyaa nu jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyajaꞌmuaxɨeꞌveꞌ, nyajta quee nyáaj nyanaꞌaj, sulu majta mu néijmiꞌi ɨ maj jamuaꞌtyej ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna. 2Aꞌyaa nu aꞌɨ́jna jɨn tyajaꞌmuaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, ityájma tɨ jimi séejreꞌ, ajta tajimí séeriaꞌaj jaꞌmej jusén jɨmeꞌ. 3Cheꞌ aꞌɨ́jna ɨ Dios ɨ tyaj jajvástaraꞌ, ajta ɨ Jesús tɨ Cɨríistuꞌ puéꞌeen, ɨ tɨ ajta yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, micheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuaatyátoonyij, majta jamuaꞌancuꞌvaxɨꞌɨn, majta jamuaatyápuaꞌrityeꞌen jaꞌmua tzajtaꞌ, siaj sij jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj, siajta huóoxɨeꞌveꞌen séej siajta séej.

Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ taꞌijtyeꞌ tyej tyij huátaxɨeꞌveꞌen séej tyajta séej

4Jéehua nu huatányetyamuaꞌvej nyatɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ, maj séecan ɨ maj jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, aꞌyájna tɨꞌɨj tyitaataꞌíj aꞌɨ́jna ɨ Dios ɨ tyaj jajvástaraꞌ. 5Ajta ijíij, nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa nu tyajaꞌmuahuaviij siaj huóoxɨeꞌveꞌen séej siajta séej. Canu tyiꞌtɨ́j jɨn jájcuan jɨmeꞌ tyajáꞌmuayuꞌseꞌej, sulu aꞌɨ́j nuꞌuj ɨ nyúucarij ɨ tɨ jájcuaj ɨmuáj ityájma jimi huatyátuiihuacaꞌ. 6Aꞌɨ́jna ɨ tyaj jɨn taxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa pu tyéꞌmiteereꞌ tyaj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ ɨ Dios tyíꞌtaꞌijtyeꞌ, ajta ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn tyíꞌijta, muaꞌaj xu seríj jájcuaj ɨmuáj jáanamuajriꞌ tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj tyámuaꞌ tyityahuóoxɨeꞌveꞌen.

7Jiꞌnye muaꞌaj xu aꞌyan cɨɨnyej ɨ cháanacaj japua huaꞌ tzajtaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jáꞌmuacuanamuaj, ɨ maj majta quee aꞌyan tyáꞌmuaꞌtyej ɨ Jesús tɨ aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌ puéꞌeen tɨ ajta huatyóotyevistacaꞌ. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan een, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj tyúꞌcuanamuaj, majta jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ. 8Tyámuaꞌ xuꞌuj muaꞌaj, tyej tyij quee yóꞌrɨeenyij ɨ tyaj jɨn tyuꞌmuárɨej jaꞌmua jimi, sulu tyej tyij néijmiꞌi ancuriáan ɨ tyaj jaamuéꞌtɨj ɨ Dios jimi.

9Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ aꞌyan rɨjcaj tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ jeꞌej tɨ jusɨ́ɨj tyéejtyoj, ajta quee jáꞌastyaj jeꞌej tɨ ɨ Cɨríistuꞌ tyitaamuáꞌtyej, capu ɨ Dios séejreꞌ aꞌɨ́jna jimi ɨ aꞌtɨ́j, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyitaamuáꞌtyej aꞌɨ́ɨ pu jimi séejreꞌ ɨ Dios ajta aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ yójraꞌ. 10Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌtɨ́j jáꞌmuamuaariaj ajta quee jáꞌastyaj aꞌíjcɨ ɨ nyúucarij, caxu jatyojtyaꞌaj, caxu siajta jaataxɨéꞌveꞌen ɨ juchéj, 11jiꞌnye aꞌtɨ́j tɨ jaatatyójtyeꞌen, aꞌɨ́ɨ pu jamuán ajta jeꞌej puaꞌaj rɨnyij.

Ɨ nyúucarij tɨ jɨn huaꞌtyojtyeꞌ tɨ ajta jɨn jaꞌantyipuáꞌrij

12Jéehua pu óocheꞌ ɨ nyaj tyajáꞌmuaꞌixaatyaꞌmuɨꞌ, nyajta quee aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj jamuaatéꞌexaatyeꞌen aꞌíjcɨ jitze ɨ yuꞌxarij. Aꞌyaa nu tyiꞌijchóꞌveꞌ nyaj aꞌáa jóꞌmeꞌen jaꞌmua jimi, nyej nyij jamuaaséeran aꞌyan nyetyajamuaatéꞌexaatyeꞌen, tyej tyij néijmiꞌi huátatyamuaꞌveꞌen.

13Aꞌɨ́ɨmaj ɨ yójmuaꞌmuaꞌ aꞌihuáaraꞌ tɨ íitɨꞌ ɨ tɨ ajta ɨ Dios huaꞌantyíhuoj, aꞌɨ́ɨ mu majta yajáꞌmuatyojtyeꞌ.