Search form

2 Pedro 1

Pedro pu huaꞌtyojtyeꞌ

1Nyáaj Simón ɨ nyaj Pedro puéꞌeen, ɨ nyaj jahuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, aꞌyaa nu jáꞌmuatyojtyeꞌ mu siaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ tyatɨꞌɨj ityáj, jiꞌnye ɨ Dios ajta aꞌɨ́jna Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ mu jɨꞌréenyaꞌaj séejreꞌ. 2Cheꞌ jéehua tyajamuáacɨꞌtyij ɨ tɨ jɨn tyámuaꞌ tyajamuatáꞌcaa, ajta tɨꞌij jamuaatyápuaꞌrityeꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jamuaꞌtyej ɨ Dios siajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús ɨ tɨ ajta tavástaraꞌ puéꞌeen.

Jeꞌej tɨ tyiꞌhuóoxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ Dios tɨ huoꞌtajé

3Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej ɨ Dios, aꞌɨ́j pu jɨn tyitaatáꞌ néijmiꞌi ɨ tɨ tyúuxɨeꞌveꞌ tyej tyij júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jna jimi ɨ tɨ taatajé, aꞌɨ́jna ɨ tɨ jusén jɨn naa huaséꞌrin, ajta aꞌɨ́ɨn néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej. 4Aꞌíj pu jitze maꞌcan ɨ tɨ jɨn vaꞌcán tyaꞌtóoraj taatajé, tɨ ajta jéehua tajitzé juxɨeꞌveꞌ, tyej tyij aꞌɨ́jna jɨn aꞌyan séeriaꞌaj táꞌraꞌnyij tɨꞌɨj ɨ Dios, tyataꞌaj tyij huatátaꞌuunaj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin ɨ maj jɨn aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ íiyan cháanacaj japua. 5Aꞌɨ́j xu jɨn jéetzeꞌ huatyóocaꞌnyej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ siajta tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, siajta tyámuaꞌ tyiyoꞌitéej xáꞌraꞌnyij ɨ siaj jɨn tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj. 6Siajta ɨ siaj jɨn tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej, aꞌɨ́j xu jɨn huóocuꞌvej, ajta ɨ siaj jɨn óocuꞌvej aꞌɨ́j xu jɨn néijmiꞌi tyoꞌtáviicueꞌ, ajta ɨ siaj jɨn néijmiꞌi tyoꞌtáviicueꞌ, aꞌɨ́j xu jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, 7ajta ɨ siaj jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́j xu jɨn tyámuaꞌ tyityetyóojeevej, ajta siatɨꞌɨj tyámuaꞌ tyityetyojéeven aj xu sij tyámuaꞌ naa tyityahuóoxɨeꞌveꞌen.

8Tɨpuaꞌaj muaꞌaj néijmiꞌi jɨn aꞌyan xáarɨnyij jeꞌej siaj tyiꞌɨ́j tyuꞌyíꞌtɨn, aꞌɨ́jna ɨ jaꞌmua júuricamej jéehua pu tyuꞌtyáhuɨɨreꞌej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jaamuaꞌaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 9Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨquee aꞌyan rɨcɨj aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ɨ aꞌtɨ́j tɨ arácun tɨquee ɨmuáj tyíꞌsej, aꞌɨ́ɨ pu arí yoꞌhuáꞌxɨj tɨ ɨ Dios tyaatúꞌuunyiꞌriꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j. 10Aꞌɨ́j xu jɨn nyeꞌihuáamuaꞌ, siataꞌaj huatyóocaꞌnyej siaj sij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn ɨ Dios tyajamuaatajé ajta jamuaꞌantyíhuoo, jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌyan xáarɨnyij caxu aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌej. 11Aꞌyaa pu tyajáꞌmuacɨꞌtyij, siaj aꞌáa joꞌtyájrutyej joꞌtɨj jusén jɨmeꞌ tyejéꞌijtaj ɨ tavástaraꞌ ɨ tɨ tajapuá huatanyúj, aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen.

12Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌej naꞌmej, siaj sij aꞌyan tyáꞌmuaꞌreeriaj, tyij siajta seríj tyámuaꞌ een aꞌyájna nyatɨꞌɨj tyajamuaamuáꞌtyej. 13Aꞌyaa pu tyíꞌnyacɨꞌpuaj nyej nyij tyámuaꞌ tyajamuáaꞌixaatyeꞌ nyajta caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan ijíij nyej nyooj júurij. 14Aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj tɨ arí véjriꞌ aꞌnáj nyaj jitzán muɨꞌnyij, 15Aꞌyaa nu nyij tyuꞌtyényacaꞌnyesij, nyej nyij tyajamuáaꞌitɨɨj tɨꞌij huatáɨꞌriitarej siaj joꞌtámuaꞌreej jeꞌej nyaj tyajamuáaꞌixaa.

16Aꞌɨ́jna ɨ tyaj jamuaamuaꞌtyej jeꞌej tɨ éenyeꞌqueꞌ huataséjreꞌsij aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj ajtáhuaꞌaj yavaꞌcányesij, catu aꞌɨ́jna jɨn jaataxájtacaꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj jujɨ́ɨmuaꞌaj manaꞌaj jájtyo ɨ tyétyacaa, catu tyajta tajɨ́ɨmuaꞌaj tyanaꞌaj jájtyo, sulu tajɨꞌɨj tu jɨn jaaséj tɨ aꞌɨ́ɨn néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej. 17Aꞌyaa tu tyeeséj tɨꞌɨj ɨ Dios tyámuaꞌ tyeetyájtoo, ajta tyámuaꞌ tyaatáꞌ, ajta ɨ Dios aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyiyóoj ɨ nyaj jéehua huápuɨꞌɨj jaxɨeꞌveꞌ, aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jaꞌantyíhuoj.” 18Ityáj tu jáanamuajriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨ jútyeꞌ jeꞌcánamuajre, jiꞌnye jamuán tu ajoꞌtyúꞌuucaꞌaj ɨ tavástaraꞌ aꞌájna ɨ jɨríj jitze tɨ tyámuaꞌ tyejéꞌeen.

19Aꞌíj pu jɨn jéetzeꞌ ámiteereꞌ quee aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jaataxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze tyíꞌxajtacaꞌaj, aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij aꞌyaa pu een tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tatzárij joꞌtɨj joꞌtɨ́caꞌ ꞌasta naꞌaj quee huataséjreꞌen aꞌɨ́jna ɨ xúꞌraꞌvej tɨꞌɨj tapuáꞌrisimaꞌcaj ujéꞌejnyinyiij, tɨꞌij jamuaatyátatzaviꞌtyeꞌen. 20Ajta anaquéej aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj jáamuaꞌreej tɨquee aꞌtɨ́j aꞌnáj jusɨ́ɨj jeꞌej tyéejtyoj jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ jitzán áꞌyuꞌsiꞌij ɨ yuꞌxarij jeꞌej maj tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, 21jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, camu aꞌnáj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j jujɨ́ɨmuaꞌaj manaꞌaj tyíꞌijtyoj, sulu Dios jitze maꞌcan mu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ, majta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.