Search form

2 Pedro 2

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj hueꞌtzij jɨn tyihuáꞌmuaꞌtyej

1Jéehua mu majta ɨ tyeɨ́tyee huataséjreꞌej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ɨ maj hueꞌtzij jɨn tyihuáꞌmuaꞌtyej, aꞌɨ́j mu jɨn jéehua jaꞌmua jimi séejreꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj hueꞌtzij jɨn tyajaꞌmuamuaꞌtyej. Avíitzij mu jɨn aꞌyan rɨcɨj muaꞌajmaj jimi, aꞌyaa mu mij aꞌɨ́jna jamuojoꞌrɨésij, majta jatyáhueꞌtacaa ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ ajta huaꞌ jɨmeꞌ tyuꞌnájchitacaꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyihuáꞌcɨꞌtyij tɨ ɨ Dios jiyeꞌtzín huaꞌantyipuáꞌrityeꞌen. 2Mueꞌtɨ́j mu huaꞌráꞌastijreꞌej mej mij aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyityahuóoxanaꞌcɨreꞌen matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj, aꞌyaa mu mij aꞌɨ́jna jɨn jeꞌej puaꞌaj tyaꞌxáataj muáꞌjuꞌun aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨ xáꞌpuɨꞌ. 3Aꞌyaa mu aꞌɨ́jna jɨn hueꞌtzij tyihuaꞌmuaꞌtyáaj muáꞌjuꞌun aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj huápuɨꞌɨj jaxɨeꞌveꞌ ɨ túmii, aꞌyaa mu mij aꞌɨ́jna jɨn tyityeꞌentyipuáꞌrij tɨꞌɨj Dios huoꞌxɨ́jtyeꞌen, jiꞌnye puꞌríj áꞌtyeej tɨ aꞌyan aꞌɨ́ɨmaj jimi tyaꞌtácatyiij.

4Capu ɨ Dios tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌriꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj, ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee, sulu aꞌáa pu huajaꞌtyáahuaꞌxɨj joꞌmaj yáꞌpuejtzitaren, ajta jaꞌtyácun mej mij aꞌáa jáꞌnamiꞌhuaj joꞌtɨj joꞌtɨ́caꞌ, aꞌáa mu jaꞌavíitziꞌhuaj muáꞌjuꞌun, ꞌasta naꞌaj quee Dios huoꞌxɨ́jtyeꞌen aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj jitzán néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. 5Capu ajta tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌriꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aráꞌtyeej séjriaꞌcaꞌaj, sulu aꞌyaa pu tyuꞌtáꞌ tɨ ɨ jájtyij tyíꞌjɨstej néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua, tɨꞌij puéjtzij huoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jáꞌastijriaꞌcaꞌaj ɨ Dios, ajta aꞌɨ́ɨ pu xaa huáhuɨɨ ɨ Noé, ɨ tɨ aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj jeꞌej maj huárɨnyij mej mij xáꞌpuɨꞌ huárɨnyij ɨ Dios jimi, ajtáhuaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ séecan ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌaxcaa. 6Dios pu ajta huoꞌxɨ́jtyej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmaꞌcaa ɨ chájtaꞌnaj jitze tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Sodoma ajta a Gomorra, néijmiꞌcaa pu huatyáatɨej, mej mij aꞌɨ́jna jɨn jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyihuáꞌuuren aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jáꞌastijreꞌ ɨ Dios. 7Ajta aꞌɨ́j pu japua huatanyúj aꞌɨ́jcɨ ɨ Lot, ɨ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, ajta jeꞌej puaꞌaj jaꞌaxcaa jeꞌej maj rɨjcaj ɨ maj juxanaꞌcariaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jáꞌastyajcaꞌaj. 8Aꞌɨ́jna ɨ tyévij tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨɨcaꞌaj ɨ Dios jimi, jéehua pu jajpuéjtzicaꞌaj ɨ jutzájtaꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj quee xáꞌpuɨꞌ rɨjcaa jiꞌnye aꞌyaa pu tyíꞌsejracaꞌaj, ajta tyiꞌnamuajracaꞌaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨjcaa aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jáꞌastyajcaꞌaj.

9Tavástaraꞌ pu jaayíꞌtɨn tɨ huaꞌ japua huatányuunyij tyiꞌtɨ́j maj jɨn jajpuéjtzij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jimi séejreꞌ, ajta jaayíꞌtɨn tɨ hueꞌtyáanaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, tɨꞌij puéjtzij huoꞌtáꞌan aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨ jitzán néijmiꞌcaa áꞌxɨjtyeꞌen. 10Tavástaraꞌ pu ajta puéjtzij huoꞌtáꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, majta quee tyiꞌtɨ́j jáꞌastijreꞌ. Camu tyiꞌtɨ́j jaꞌastej majta óocaꞌnyej maj chaꞌmanaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij, camu majta tyíꞌtzɨɨnyeꞌ mej mij jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxajtaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá jáꞌsejreꞌ, 11majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, tyij majta jéetzeꞌ jucaꞌnyej majta jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn antyúumuaꞌreej, camu aꞌyan tyityóocaꞌnyej mej mij jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxajtaj aꞌɨ́ɨjma ɨ tyétyacaa aꞌɨ́jna jimi ɨ tavástaraꞌ.

12Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyétyacaa aꞌyaa mu een matɨꞌɨj ɨ yaꞌmuáatyee: camu tyihuojóꞌitej, majta chaꞌmanaꞌaj joꞌojujhuaꞌan, aꞌyaa mu een jɨn huanánɨeꞌhuacaꞌ mej mij huoꞌvíviꞌ, majta jeꞌen huóꞌcuiꞌnyij. Jeꞌej mu puaꞌaj tyáꞌxaj ɨ tyiꞌtɨ́j maj quee yóꞌitej, ajta aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj tyíꞌtyacuiꞌnyij matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ yaꞌmuáatyee, 13aꞌyaa mu mij majta tyaꞌajpuéetzij muáꞌjuꞌun matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj séecan puéjtzij tyuꞌtáꞌ. Aꞌyaa mu tyityóomuajtyej maj tyiꞌtɨ́j jɨn jutyamuaꞌveꞌ, aꞌyaa mu mij rɨcɨj tújcaꞌrij tzajtaꞌ. Jéehua xu tyéviꞌsiꞌ séejreꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj huaꞌ jamuán, matɨꞌɨjta tyíꞌyeꞌestyaj, jiꞌnye aꞌɨ́j mu jɨn jutyamuaꞌveꞌ ɨ maj jɨmeꞌ jujɨ́ɨmuaꞌaj jucuanamuaj.

14Camu pújoorej maj íitaj huaséj majta jeꞌen quee jaatanyácuaꞌaj, camu aꞌnáj jaꞌantyápuaꞌcɨtacaa maj áꞌɨtzeeriaꞌaj ɨ Dios jimi. Caꞌnyíjraꞌaj mu huaꞌtáꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jéehua jucaꞌnyej mej mij majta tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij, jéehua mu jaayíꞌtɨn jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j jɨn huárɨnyij, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyeɨ́tyee ɨ Dios tɨ puéjtzij huoꞌtáꞌsij. 15Muꞌríj joꞌvátzɨj, jiꞌnye muꞌríj ajtacɨ́j ɨ juyéj jitze tɨ tyámuaꞌ een. Aꞌyaa mu mij rɨcɨj tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Balaam, yójraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Bosor, ɨ tɨ aꞌyan tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ túmii huamuéꞌtɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, 16ajta aꞌyaa pu jeꞌej tyoꞌtóomuaꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj rɨjcaa, tɨꞌɨj ɨ púuruꞌ tɨquee tyoꞌrɨ́ɨꞌrej aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨꞌɨj tyévij, ajta jeꞌen jaatáꞌijmuejriꞌ tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨjcaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jutɨ́mueꞌ.

17Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan rɨcɨj aꞌyaa mu een tɨꞌɨj joꞌtɨj jaꞌtyácun ajta jeꞌen quee arájmuaa, nusu tɨꞌɨj ɨ jéetɨrij tɨ áacaj jáatajchi, aꞌyaa pu tyihuáꞌcɨꞌtyij maj aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen jusén jɨmeꞌ joꞌtɨj huápuɨꞌɨj joꞌtɨ́caꞌ. 18Aꞌyaa mu aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌxaj ɨ nyúucarij tɨquee tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyíꞌxaj, majta caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcaa ɨ séecan mej mij tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj moochán jaatapuáꞌcɨtacaꞌ, ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj. 19Aꞌyaa mu tyihuáꞌixaatyeꞌ maj juxáahuaj séeriaꞌaj muáꞌjuꞌun, majta jujɨ́ɨmuaꞌaj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, jiꞌnye aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyáꞌhuɨɨreꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j arí tyeetyáamueꞌtɨj. 20Jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj meríj jaamuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tavástaraꞌ Jesús ɨ tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨmaj mu meríj ajtacɨ́j aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen íiyan cháanacaj japua, tɨpuaꞌaj ajtáhuaꞌaj huoꞌtyámueꞌtɨn aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, jéetzeꞌ mu jeꞌej puaꞌaj rɨnyij mequee jájcuaj. 21Jéetzeꞌ pu tyámuaꞌ tacaj maj quee aꞌnáj jáamuaꞌtyijcheꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ juyéj tɨ tyámuaꞌ een, mej mij quee aꞌyan tyáꞌmuaꞌreeriaj majta jeꞌen yoꞌhuáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨ tyámuaꞌ een tɨ ajta huaꞌ jimi huatyátuiihuacaꞌ. 22Aꞌyaa puꞌij aꞌɨ́ɨjma jimi tyaꞌraj jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨ aꞌyan tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ tzɨꞌɨj, ajtáhuaꞌaj pu puꞌájvej tɨꞌij jáacuaꞌnyij ɨ jujárɨeꞌrij”, ajta ɨ tɨ aꞌyan tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ tuíixuj ɨ maj tyámuaꞌ tyaꞌcáajoꞌsij, ajtáhuaꞌaj pu ɨ jáxuꞌuj jitze átyɨꞌhuaxɨꞌɨj.”