Search form

2 Pedro 3

Aꞌnáj tɨ ajtáhuaꞌaj yatanyésij ɨ tavástaraꞌ

1Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ yuꞌxarij tɨ huaꞌpuaj ɨ nyaj jitzán tyajáꞌmuayuꞌseꞌej. Aꞌyaa nu aꞌíjcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ huaꞌpuaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyej nyij caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan siaj sij tyámuaꞌ tyúꞌmuaꞌtyij. 2Xoꞌtámuaꞌreej jeꞌej maj aráꞌtyeej tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, siajta aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ tɨ jamuaatáꞌ aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ, tɨ ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jaꞌmua japua huatányuusij, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij tɨ ityájma jimi jaatyájtoo, tyej tyij jamuaatéꞌexaatyeꞌen.

3Siataꞌaj tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreeriaj tɨ aꞌyan tyeꞌmej, aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨ jitzán néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij, aꞌɨ́ɨ mu huataséjreꞌej ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jamuáꞌxaahuariꞌ, jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨmaj tyihuaꞌráanajchi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, 4aꞌyaa mu tyuꞌtaꞌíhuoꞌsij tɨjɨn: “¿Jiꞌnye tyiꞌtɨ́j huarɨ́j aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ ajtáhuaꞌaj yaꞌuvéꞌnyesij? Muꞌríj huácuij ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj, ajta aꞌyáanaꞌaj óocheꞌ tyíꞌsejreꞌ ɨ cháanacaj tɨꞌɨj jájcuaj ɨmuáj tyuꞌtyátaavijhuacaꞌ.” 5Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee camu jaxɨeꞌveꞌ maj joꞌtámuaꞌreej tɨ ɨ tajapuá arí jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj, ajta ɨ cháanacaj aꞌyan tyuꞌséjrej tɨꞌɨj ɨ Dios junyúucaa jɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ, tɨꞌij ajnyéj a jáataꞌ, ajta ijíij aꞌyan tyíꞌsejreꞌ ɨ jájtyij japua. 6Aꞌyaa pu ajta jájtyij jɨn tyuꞌtyáꞌuunyiꞌhuacaꞌ ɨ cháanacaj aꞌájna ɨmuáj. 7Ajta ɨ tajapuá ijíij tɨ séejreꞌ ajta aꞌɨ́jna ɨ cháanacaj ɨ tyaj aꞌyan japuan ijíij aꞌyan séejreꞌ, Dios pu jachaꞌɨj tɨꞌij jaatyáteeraj. Aꞌɨ́ɨ pu ɨ tɨéj huaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨ jitzán huáꞌxɨjtyeꞌen ɨ junyúucaa jɨmeꞌ, ajta néijmiꞌcaa joꞌrɨésij aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj.

8Siataꞌaj quee yóꞌhuaꞌnan, nyeꞌihuáamuaꞌ tɨ ɨ tavástaraꞌ jimi séej xɨcáj aꞌyan een tɨꞌɨj séej víꞌraꞌaj nyinyiꞌraꞌaj, ajta séej víꞌraꞌaj nyinyiꞌraꞌaj aꞌyan een tɨꞌɨj séej xɨcáj. 9Capu aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨ ɨ tavástaraꞌ áꞌtyeeren tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyaꞌtóoraj, matɨꞌɨj séecan tyíꞌmuaꞌtzej, sulu tyámuaꞌ pu tyéꞌviicueꞌ jaꞌmua jimi, jiꞌnye capu jaxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌtɨ́j jóꞌvetyij, sulu mej mij néijmiꞌi tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios jimi.

10Ajta ɨ tavástaraꞌ aꞌyaa pu tyoꞌvéꞌnyesij tɨꞌɨj ɨ náhuaꞌrij tɨ avíitzij jɨn huataséjreꞌej ɨ tɨ́caꞌrij tzajtaꞌ. Aj puꞌij ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ huatyúꞌuunyiꞌhuaj, caꞌnyíin pu jɨn jeꞌej puaꞌaj huápuɨꞌɨj huatánamuajreꞌej, ajta néijmiꞌi ɨ tɨ tyúꞌtaavijhuacaꞌ ajta pu tyeꞌentyipuáꞌrij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨéj, ajta ɨ cháanacaj, jamuán ɨ tɨ japuan tyíꞌsejreꞌ aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌtyátaasij.

11Jiꞌnye néijmiꞌi pu aꞌyan tyuꞌtyúꞌuunyiꞌhuaj, aꞌyaa puꞌij tyúuxɨeꞌveꞌ siaj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, siajta néijmiꞌi jɨn jaꞌráꞌastijreꞌen ɨ Dios. 12Siataꞌaj jajchóꞌveꞌej aꞌnáj tɨ xɨcáaraꞌ jitze uvéꞌnyesij ɨ Dios, siajta néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ eenyeꞌ. Jiꞌnye aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze, aꞌɨ́jna ɨ tajapuá néijmiꞌi pu huatyúꞌuunyiꞌhuaj ɨ tɨéj jɨmeꞌ, ajta ɨ tɨ tyúꞌtaavijhuacaꞌ tɨꞌɨj ajta jamuán tyíꞌsejreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta néijmiꞌi tyuꞌtyátaasij, 13tyajta ityáj aꞌɨ́j tu tyichoꞌveꞌ, ɨ tajapuá tɨ jájcuaj tyajta ɨ cháanacaj tɨ ajta jájcuaj, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Dios tyaꞌtáraj, ajta néijmiꞌi tyámuaꞌ tyiꞌéenyeꞌej taꞌmej.

14Aꞌɨ́j xu jɨn nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, ijíij siaj siooj aꞌyan tyeꞌejchóꞌveꞌ, siataꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ Dios jimi, siaj sij quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj. 15Siataꞌaj aꞌyan tyáꞌmuaꞌreeriaj tɨ aꞌɨ́jna jɨn jáꞌmuachoꞌveꞌ ɨ Dios tɨꞌij néijmiꞌcaa táahuɨɨreꞌen. Aꞌíj pu ajta jɨn tyajamuaatayúꞌsej aꞌɨ́jna ɨ taꞌihuáaraꞌ Pablo ɨ tyaj jaxɨeꞌveꞌ, Dios pu aꞌyan tyaatáꞌ tɨꞌij yoꞌitéej jáꞌraꞌnyij tyámuaꞌ naa. 16Néijmiꞌi ɨ tɨ jitzán tyajamuaatayúꞌsej aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyajamuáaꞌixaa, tyij ajta jeꞌcaquéj muárɨeꞌrij tɨ aꞌtɨ́j yoꞌitéej jáꞌraꞌnyij ɨ nyúucarij, aꞌɨ́j mu jɨn séecan ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j muaꞌreej ɨ maj majta quee xu jéehua tyéꞌviicueꞌ ɨ maj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌyaa mu mij aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌtyeseꞌ mej mij seequéj tyiyoꞌitéej muáꞌraꞌnyij, aꞌɨ́ɨ mu mij seequéj jaꞌuurej ɨ nyúucarij, aꞌɨ́j mu mij jɨn jujɨ́ɨmuaꞌaj antyúupuaꞌrityeꞌsij.

17Aꞌyaa puꞌij nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, muaꞌaj xu seríj jamuaꞌreej, siataꞌaj sij tyámuaꞌ tyityahuóochaꞌɨɨn, mej mij quee tyiꞌtɨ́j jɨn jamuáacuanamuaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee, nusu siaj sij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyíꞌijta. 18Siajta muaꞌaj siataꞌaj jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyáamuaꞌtyij aꞌɨ́jcɨ ɨ tavástaraꞌ tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, siataꞌaj aꞌɨ́jna jɨn huahuóseꞌen ɨ siaj jɨn huóoxɨeꞌveꞌen. Tyicheꞌ aꞌnáj tɨnaꞌaj tyéꞌtyojtziꞌreꞌej. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.