Search form

2 Timoteo 1

Pablo pu jatyojtyeꞌ

1Nyáaj Pablo, ɨ nyaj jahuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, Dios pu juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn naꞌantyíhuoj, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ aꞌyan tyaꞌtóoratziiriꞌ tɨ taatáꞌan tyaj júurij táꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ jamuán ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen, 2aꞌyaa nu ya tyíꞌmuatyojtyeꞌ muéetzij Timoteo mu paj nyiyóoj puéꞌeen. Cheꞌ ɨ Dios ajta ɨ Cɨríistuꞌ tɨ tavástaraꞌ puéꞌeen, micheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyimuáachaꞌɨɨn, majta muáꞌancuꞌvaxɨꞌɨn mej mij tyámuaꞌ tyimuaatyápuaꞌrityeꞌen muaꞌ tzajtaꞌ.

Tyuꞌtaxájtaj aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ

3Aꞌnáj tɨnaꞌaj nu muaꞌtamuáꞌreꞌrii nyatɨꞌɨjta jahuoocaj, tújca naꞌríij tɨ́caꞌ, aꞌyaa nu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios, ɨ nyaj jimí tyámuaꞌ éenyeꞌej tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌyájna matɨꞌɨj majta tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ nyahuásimuaꞌcɨꞌɨj. 4Aꞌnáj tɨnaꞌaj nu muaꞌtamuáꞌreꞌrii ɨ paj acáꞌyiꞌnyaꞌaj, aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj muaaséj, nyej nyij huatányetyamuaꞌveꞌen. 5Jiꞌnye aꞌyaa nu tyáꞌmuaꞌreej paj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Anaquéej pu aꞌyáacuariꞌ Loida tyáꞌantzaahuaj ajta aꞌ náanaj Eunice, aꞌyaa nu nyij nyajta tyámuaꞌ naa tyáꞌmuaꞌreej paj aꞌyan chaꞌtaj panaꞌaj muáaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

6Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyíꞌmuaꞌixaatyeꞌ paj quee jatyáxaꞌhuataꞌan jeꞌej tɨ ɨ Dios tyimuaatáꞌ nyatɨꞌɨj muaꞌváꞌmuarɨej ɨ nyamuácaꞌ jɨmeꞌ. 7Jiꞌnye capu ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨn ju júuricamej taatáꞌ tyej tyij tyíꞌtzɨɨnyeꞌej, sulu tyej tyij aꞌɨ́jcɨ jitze arátacaꞌnyej, tyej tyij tyajta huoꞌxɨéꞌveꞌen, tyajta tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej. 8Capáj atyeviꞌraꞌaj paj tyámuaꞌ tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee jitzán maꞌcan ɨ tavástaraꞌ, capáj pajta atyeviꞌraꞌaj nyajɨ́meꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj námiꞌ. Sulu aꞌɨ́j paj jitze jeꞌej tɨ ɨ Dios tyimuaatáꞌ pajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ paj jaxaamuɨjrityeꞌ pej mij jéetzeꞌ jáanamuaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. 9Dios pu tajapuá huatanyúj ajta taatajé tyej tyij jitzán ajtyamaꞌcáantaj táꞌraꞌnyij, capu aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tajapuá huatanyúj jeꞌej tyaj tyiꞌtɨ́j huáruuj, sulu aꞌyaa pu arí anaquéej tyaaxáꞌpuɨꞌɨntariaꞌcaꞌaj, ajta aꞌyan tyíꞌtaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj jájcuaj ɨmuáj, aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen. 10Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn taaxɨéꞌvej ijíij pu arí huataséjre aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu jaꞌantyipuáꞌrij ɨ maj jɨn cuiꞌcaa, ajta ɨ junyúucaa jɨn taataséjra ɨ tyaj jɨn júurij táꞌjuꞌun jusén jɨmeꞌ.

11Dios pu naꞌantyíhuoj nyej nyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee ɨ nyúucariaꞌraꞌ, ajta nyej nyij jimi tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen, nyajta tyihuóꞌmuaꞌtyej. 12Aꞌɨ́j nu jɨn nyáaj aꞌyan tyaꞌajpuéjtzij. Ajta canu nyetyeviꞌraꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ, jiꞌnye nyáaj nu jamuaꞌreej aꞌtɨ́j nyaj jitzán tyíꞌcaꞌnyej, nyajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌyan tyinaatáꞌsij aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j nye jimi tyaꞌtáraj.

13Aꞌyaa paj huárɨnyij pajta aꞌyan tyihuóꞌmuaꞌtyej jeꞌej paj tyiꞌtɨ́j tyaꞌancuriáaꞌ nyéetzij jimi, pajta aꞌyan tyuꞌméꞌen jeꞌej tyej tyáꞌtzaahuatyeꞌ, pahuaꞌxɨéꞌveꞌej aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ tyitaaxɨéꞌvej ityájma. 14Aꞌɨ́ɨ pu muaatáhuɨɨreꞌej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios ɨ tɨ tatzájtaꞌ séejreꞌ, tyámuaꞌ paj tyéechaꞌɨɨn jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyimuaꞌantyíhuoo.

15Aꞌyájna patɨꞌɨj períj tyáꞌmuaꞌreej, néijmiꞌi ɨ maj Asia jaꞌchej aꞌɨ́ɨ mu manúurɨej, aꞌɨ́ɨ mu huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ Figelo, ajta ɨ Hermógenes. 16Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ huaꞌancuꞌvajxɨꞌɨn ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Onesíforo, jiꞌnye jéehua pu yetyinyaváꞌtuiiriꞌ ɨ nyaj jɨn huarúj, ajta quee jaatatyéviꞌrastej nyaj eetyánamiꞌhuaj. 17Ajta tɨꞌɨj ɨ Onesíforo aꞌáa jaꞌráꞌaj a Roma, aꞌɨ́ɨ pu huatyóochej tɨ náahuoonyij ꞌasta naꞌaj quee náatyoj. 18Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ jéehua jaꞌancuꞌvaxɨꞌɨn aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán uvéꞌnyesij. Muáaj paj tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej tɨ taatáhuɨɨ aꞌájna a Éfeso.