Search form

2 Timoteo 2

Sɨ́ɨj tɨ aꞌyan tyáꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌɨj xantáaruꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ

1Pajta muáaj nyiyóoj, pataꞌaj huatyáꞌcaꞌnyej aꞌtzájtaꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej tɨ ɨ Dios tyimuaataséjra aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen. 2Jeꞌej paj períj nyéetzij tyináanamuajriꞌ nyaj aꞌyan tyihuóꞌixaaj ɨ tyeɨ́tyee, aꞌyaa paj tyihuoꞌíjcatyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ tyétyacaa ɨ paj huaꞌ jitze tyíꞌcaꞌnyej mej mij majta aꞌyan tyihuóꞌmuaꞌtyej ɨ séecan.

3Pataꞌaj tajamuán tyoꞌtáviicueꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj jajpuéetzij tɨꞌɨj ɨ xantáaruꞌ tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ jimi ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen. 4Capu sɨ́ɨj xantáaruꞌ aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ jusɨ́ɨj tyáꞌxɨeꞌveꞌ tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu jitzán tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ tyámuaꞌ tyuꞌtyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ tyéꞌijtyeꞌ. 5Aꞌyaa pu ajta tyíꞌeen aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj huaꞌajcacaa, aꞌɨ́jna ɨ tɨ huajcaj capu tyiꞌtɨ́j mueꞌtɨn, tɨpuaꞌaj quee aꞌyan tyuꞌtatyéseꞌen jeꞌej tɨ tyiꞌhuóoxɨeꞌveꞌ. 6Aꞌɨ́jna ɨ tyíꞌmuɨjhuacaa ɨ juchuéj japua, aꞌyaa pu tyuꞌtácɨꞌpej tɨ aꞌɨ́ɨn anaquéej tyaꞌancuriáan ɨ tɨ tyúꞌcɨɨtyej. 7Aꞌíj paj jitze tyúꞌmuaꞌtyij jeꞌej nyaj tyíꞌmuaꞌixaatyeꞌ, jiꞌnye ɨ tavástaraꞌ pu muaatáꞌsij pej pij tyámuaꞌ tyiyoꞌitéej puáꞌraꞌnyij.

8Ootámuaꞌreej aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ, ɨ tɨ huatájuuriacaꞌ aꞌɨ́j tɨ jitze eerámaꞌcan ɨ David, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij ɨ nyaj huáꞌixaatyeꞌ. 9Aꞌɨ́j nu jɨn néijmiꞌi tyéꞌviicueꞌ ɨ nyaj jajpuéjtzij, nyajta eetyánamiꞌ tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨ tyíꞌtyacuiꞌcaa, ajta ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios ɨ nyaj jaxaj capu eetyánamiꞌ. 10Aꞌɨ́j nu jɨn néijmiꞌi tyoꞌtáviicueꞌriꞌ néijmiꞌcaa jimi ɨ Dios tɨ huaꞌantyíhuoj, tɨꞌij ajta aꞌɨ́ɨjma huáhuɨɨreꞌen ajta ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen huiꞌrátoonyij, mej mij jusén jɨn jimi séjriaꞌaj.

11Aꞌíjna pu aꞌyan tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tɨ aꞌyan tɨjɨn:

Tɨpuaꞌaj jamuán táacuiꞌnyij, jamuán tu tyajta júurij taꞌmej,

12tɨpuaꞌaj tyetyoꞌtáviicueꞌ ɨ tyaj jajpuéjtzij, jamuán tu tyajta tyuꞌtaꞌíjtaj,

tɨpuaꞌaj tyeetyáahueꞌtaj, aꞌɨ́ɨ pu ajta ityájma taatyáhueꞌtaj,

13tɨpuaꞌaj tyequée tyámuaꞌ tyiꞌtyítachaꞌɨɨj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ éenyeꞌej taꞌmej,

jiꞌnye capu ɨꞌríj tɨ jusɨ́ɨj huatyóohueꞌtaj.

Jeꞌej tɨ yeꞌej tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj aꞌɨ́jna ɨ Timoteo

14Huoꞌtámuaꞌree ɨ séecan pajta ɨ Dios jimi huoꞌtyátoonyij, mej mij quee jujɨ́ɨmuaꞌaj jeꞌej puaꞌaj tyúujeevej. Capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, aꞌyaa puꞌuj jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj janamuaj. 15Aꞌyaa paj jéehua tyíꞌtyeseꞌej paj aꞌyan tyuꞌtáꞌsejrataj ɨ Dios jimi, tɨꞌɨj sɨ́ɨj ɨ maj aꞌyan tyaataxájtacaꞌ tɨjɨn xáꞌpuɨꞌ pu huarɨ́j, tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨ tyíꞌmuɨjhuacaa tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn jutyeviꞌraꞌ, ajta aꞌyan tyámuaꞌ tyihuáꞌmuaꞌtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna. 16Capáj janamuajra aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨquee jeꞌej huatóomuaꞌaj, ajta quee tyiꞌtɨ́j xaj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan tyíꞌxaj, jéetzeꞌ mu jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, 17ajta jeꞌej maj tyihuáꞌmuaꞌtyej jéehua pu jeꞌej puaꞌaj tyúꞌuurej. Aꞌyaa pu tyíꞌrɨcɨj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ Himeneo ajta ɨ Fileto, 18ɨ maj meríj aꞌyan tyityaꞌajtacɨ́j ɨ nyúucarij jitze tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, aꞌyan metyiꞌxáataj tɨjɨn muríj huatájuuriacaꞌ ɨ muɨꞌchítyee, aꞌyaa mu mij meríj séecan tyeꞌentyíꞌuunyiꞌriꞌ jeꞌej maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 19Ajta ɨ Dios aꞌyan tyiꞌtɨ́j huáruuj, tyej tyij jitzán arátacaꞌnyej, ajta jitzán aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn: Tavástaraꞌ pu huáꞌmuajtyej ɨ maj jitzán ajtyámaꞌcan”; ajta aꞌyan tɨjɨn: “Néijmiꞌi ɨ maj jáꞌastijreꞌ ɨ tavástaraꞌ, micheꞌ ajtácɨɨnyej aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.”

20Ɨ chiꞌij tzajtaꞌ tɨ veꞌéj, capu aꞌɨ́ɨ naꞌaj tyóꞌsejreꞌ ɨ ooroj tɨ jɨn tyíꞌtaavijhua nusu ɨ pláataj jɨmeꞌ, sulu ajta pu tyóꞌsejreꞌ ɨ cɨyéj tɨ jɨn tyíꞌtaavijhua, ajta xaríj jɨmeꞌ, séecan pu aꞌyan tyíꞌhuɨɨreꞌ matɨꞌɨj tyíꞌyeꞌestyaj, ajta séecan chaꞌnaꞌaj puꞌuj tyiꞌtɨ́j jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ. 21Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌyan eenyeꞌ tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj, tyámuaꞌ pu séeriaꞌaj taꞌmej, ajta jéehua tyuꞌtyáhuɨɨreꞌsij ɨ tavástaraꞌ jimi, néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ een.

22Pataꞌaj quee aꞌyan rɨjcaj jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨj ɨ maj tyáamua, pataꞌaj jáahuoonyij ɨ tɨ naa een, ɨ paj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, pajta tyámuaꞌ eenyeꞌ aꞌtzájtaꞌ aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi. 23Capáj huáꞌastyaj ɨ maj chaꞌmanaꞌaj tyíꞌxaj, papuꞌríj jamuaꞌreej tɨ aꞌyan naꞌaj tyíꞌhuɨɨreꞌ maj aꞌɨ́j jɨn tyúunyoꞌsiꞌtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee. 24Ajta sɨ́ɨj tɨ tavástaraꞌ jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ capu aꞌyan tyeꞌtyévijtyeꞌ tɨ aꞌyan éenyeꞌqueꞌ joꞌchaꞌcanyeꞌen, sulu cheꞌ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj néijmiꞌcaa jimi. Ajta jaayíꞌtɨhuaꞌan tɨ tyihuóꞌmuaꞌtyej, ajta quee nyuꞌcamuɨꞌɨj tyoꞌtáviicueꞌ 25ajta quee ootzáahuatyeꞌej tyámuaꞌ huóꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyihuojóꞌitej, ajta tyiꞌijchóꞌveꞌej tɨ ɨ Dios huoꞌtáꞌan mej mij seequéj tyúꞌmuaꞌtyij, majta jáamuaꞌreej ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, 26tɨꞌɨj huatáɨꞌriitarej maj iirácɨɨnyej joꞌtɨj tyiyáaruꞌ huejeꞌtyáanaj, joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn aꞌyan tyiyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj jaꞌráꞌastijreꞌen.