Search form

2 Timoteo 3

Jeꞌej maj tyityetyuuchaꞌɨ́ɨj muáꞌjuꞌun ɨ tyeɨ́tyee tɨꞌɨj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij

1Aꞌyaa pu ajta tyúuxɨeꞌveꞌ paj jamuaꞌreeriaj tɨ aꞌyan tyeꞌmej tɨꞌɨj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrisimeꞌen tɨ jéehua jeꞌej puaꞌaj tyiꞌéenyeꞌej taꞌmej. 2Capu huaꞌ jitze juxɨéꞌvaꞌaj taꞌmej jeꞌej tɨ tyihuáꞌuurej ɨ séecan, majta jéehua jaxɨeꞌvaꞌaj muáꞌjuꞌun ɨ túmii, majta jéehua óotzaahuatyeꞌen, majta huoꞌtyáxaahuataj ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee. Jeꞌej mu puaꞌaj tyaꞌxáataj muáꞌjuꞌun ɨ Dios, majta quee huáꞌtzaahuatyaꞌaj muáꞌjuꞌun ɨ juhuásimuaꞌ, camu tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌsij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn huoꞌtyáhuɨɨ, majta quee tzáahuatyiꞌraꞌaj tyichaꞌɨ́ɨj muáꞌjuꞌun ɨ maj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 3Camu huaꞌxɨeꞌveꞌej muáꞌjuꞌun ɨ tyeɨ́tyee, camu majta huaꞌcuꞌváaj muáꞌjuꞌun, sulu jéehua mu jeꞌej puaꞌaj tyuuxáataj muáꞌjuꞌun, majta aꞌyan rɨnyij jeꞌej tɨ tyihuaꞌráanajchi, mejchaꞌɨ́ɨriaꞌaj mu muáꞌjuꞌun néijmiꞌi ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ een. 4Avíitzij mu jɨn tyuꞌtátuiireꞌsij ɨ juxaꞌaj tyévij majta quee oocuꞌváaj muáꞌjuꞌun, jéehua mu ootzáahuatyeꞌej muáꞌjuꞌun, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ aꞌyan tyihuáꞌmiteerasteꞌ maj jéehua juxɨeꞌveꞌ, majta aꞌɨ́j huoonyij maj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyihuaꞌráanajchi, camu jaxɨeꞌvaꞌaj muáꞌjuꞌun maj jáahuoonyij ɨ Dios. 5Aꞌyaa mu tyuuséerataj muáꞌjuꞌun ɨ tyeɨ́tyee jimi, tɨꞌɨj ɨ maj jáꞌastijreꞌ ɨ Dios, ajta camu aꞌyan rɨcɨj jeꞌej maj tyíꞌxaj.

Capáj huáꞌjaahuatyeꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee maj aꞌyan rɨcɨj. 6Jiꞌnye aꞌɨ́ɨjma mu jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj hueꞌtzij jɨn utyáruꞌpij u huaꞌ chiꞌtáj ɨ tyeɨ́tyee, majta huáꞌcuanamuaj aꞌɨ́ɨjma ɨ úucaa ɨ maj quee tyéꞌviicueꞌ ɨ jutzájtaꞌ, ɨ maj juxaamuɨjrityeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, majta jéehua tyiꞌijxánaꞌcɨraꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyihuaꞌráanajchi, 7aꞌnáj tɨnaꞌaj mu huáꞌnamuaj ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej, ajta camu aꞌnáj yoꞌitéej muáꞌjuꞌun ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna. 8Ajta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyétyacaa Janes ajta ɨ Jambrés aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyéꞌejchaꞌɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ Moisés, aꞌyaa mu majta tyéjchaꞌɨɨreꞌ ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna. Aꞌɨ́ɨ mu puéꞌeen ɨ maj jeꞌej puaꞌaj metyityoomuámuaꞌreꞌ, majta quee tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 9Camu cheꞌ áꞌtyeeren ɨ maj aꞌyan rɨcɨj, jiꞌnye néijmiꞌi mu jamuaꞌreeren tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ jeꞌej maj tyíꞌxaj, aꞌyájna tɨꞌɨj tyihuóꞌruuj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj ɨ maj jájchaꞌɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ Moisés.

Pablo pu tyéꞌixaatyeꞌ ɨ Timoteo

10Pajta muáaj aꞌyaa paj tyámuaꞌ naa tyuꞌméꞌen jeꞌej nyaj tyimuaamuáꞌtyej, jeꞌej nyaj éenyeꞌqueꞌ joꞌchaꞌcan, jeꞌej nyaj tyíꞌmuɨjhuacaa, jeꞌej nyaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, nyajta tyéꞌviicueꞌ tyámuaꞌ naa ɨ nyaj jɨn jajpuéjtzij, 11muáaj paj jamuaꞌreej maj jeꞌej puaꞌaj náaruj, nyajta jéehua jajpuéetzij, aꞌyájna matɨꞌɨj náaruj aꞌájna a Antoquíia, majta aꞌájna a Iconio, majta aꞌájna a Listra. Jéehua nu jaapuéjtzitariacaꞌ. Ajta nyavástaraꞌ pu néijmiꞌi jɨn naatáhuɨɨ. 12Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨjɨn aꞌtɨ́j tɨ naꞌaj tɨ tyíꞌtyeseꞌ tɨ jaꞌráꞌastijreꞌen ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, jéehua pu jajpuéetzij jaꞌmej, 13ajta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj majta ɨ maj huáꞌcuanamuaj ɨ tyeɨ́tyee, móocheꞌ mu jéetzeꞌ jeꞌej puaꞌaj rɨnyij ɨ jutzájtaꞌ, séecan mu ɨ tyeɨ́tyee huáꞌcuanamuan, majta jujɨ́ɨmuaꞌaj tyoꞌtyóohueꞌtzeꞌsij.

14Pajta muáaj, aꞌyaa paj pooj tyáꞌtzaahuatyeꞌej jeꞌej paj tyaarɨꞌrej, pajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreerej tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna. Pajta jamuaꞌreej aꞌtyán maj aꞌyan tyimuamuáꞌtyej. 15Ootámuaꞌreej patɨꞌɨj paꞌrɨꞌɨstacaꞌaj, tyámuaꞌ paj tyáꞌmuaꞌreej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze Dios tɨ janyuucaa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij tɨ muaatáꞌsij paj tyámuaꞌ metyóomuaꞌriaj, ajta tɨꞌij muáahuɨɨreꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ paj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi tɨ ajta Jesús puéꞌeen. 16Néijmiꞌi ɨ tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze, Dios jimi pu jáꞌmaꞌcan, ajta aꞌyan tyíꞌhuɨɨreꞌ mej mij aꞌɨ́j huoꞌmuaꞌtyej majta aꞌɨ́jna jɨn tyámuaꞌ huóꞌuurej ɨ tyeɨ́tyee, mej mij aꞌɨ́jna jitze huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, ajta mej mij jɨꞌréenyaꞌaj muáꞌraꞌnyij ɨ jutzájtaꞌ, 17taꞌaj ij aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ ɨ tɨ Dios jitze ajtyámaꞌcan tyámuaꞌ eenyeꞌen tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij néijmiꞌi jɨmeꞌ jeꞌej tɨ tyíꞌxaꞌpuɨꞌ.