Search form

2 Timoteo 4

1Ɨ Dios jitze maꞌcan, ajta ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen, tɨ aꞌyan uvéꞌnyesij tɨꞌij tyuꞌtaꞌíjtaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj meríj huácuij, aꞌyaa nu jéehua tyíꞌmuaꞌijcatyeꞌ 2paj huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucarij, pajta huoꞌtáhuaviij mej mij tyámuaꞌ tyáanamuaj, tɨpuaꞌaj aꞌyan metyaꞌxɨeꞌveꞌej, naꞌríij mequee. Pataꞌaj huoꞌtyámueꞌtɨj, pajta huoꞌtáꞌijmuj mej mij quee jeꞌej puaꞌaj rɨjcaj, caꞌnyíjraꞌaj paj huoꞌtáꞌan, pajta xájtariꞌ naa tyihuóꞌmuaꞌtyej. 3Jiꞌnye aꞌnáj pu atyojoꞌréꞌnyesij matɨꞌɨj ɨ tyeɨ́tyee quee cheꞌ janamuáaracuj muáꞌjuꞌun ɨ maj xáꞌpuɨꞌ tyihuáꞌmuaꞌtyej, sulu aꞌyaa mu muiꞌcaa tyuꞌtájeevij ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej, mej mij aꞌɨ́jna huóꞌixaatyeꞌen jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j tyíꞌnamuajracuj. 4Aꞌɨ́ɨ mu jaatyáxaahuataj ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, majta aꞌɨ́jna ántzaahuatyeꞌsij ɨ nyúucarij tɨquee tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyíꞌxaj. 5Pajta muáaj tyámuaꞌ paj eenyeꞌ, pataꞌaj tyoꞌtáviicueꞌ ɨ paj jɨn jajpuéjtzij, pajta pooj huáꞌixaatyaꞌaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, tyámuaꞌ paj naa tyuꞌmuárɨeꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi.

6Puꞌríj nye jimi aꞌyan tyeꞌmej nyej nyij aꞌyan tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen tɨꞌɨj muꞌvéjrij, ajta arí atyojoꞌréꞌnyesij aꞌnáj nyaj muɨꞌnyij. 7Jéehua nu nyeríj tyámuaꞌ tyuꞌtyéenyoꞌsej nyej nyij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyíꞌxaꞌpuɨꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́j nu jɨn nyeríj jaꞌantyicɨꞌɨj ɨ nyaj jɨn antyínyamuaꞌree, nyajta néijmiꞌi jɨn jaꞌráꞌastijrej ɨ nyavástaraꞌ. 8Aꞌɨ́j nuꞌuj nyij tyichoꞌveꞌ ɨ cúruun ɨ nyaj jaamuéꞌtɨj aꞌɨ́ɨn tɨ naatɨ́ꞌtyeꞌsij ɨ nyavástaraꞌ, tɨ tajtúhuan jɨn tyiꞌtyéjvee, aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej nye jimi. Ajta capu nyéetzij naꞌaj naatɨ́ꞌtyeꞌsij ɨ cúruun, sulu néijmiꞌcaa ɨ maj aꞌyan tyeꞌejchóꞌveꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn uvéꞌnyej huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌaj.

Pablo pu tyámuaꞌ naa tyéꞌixaatyeꞌ jeꞌej tɨ yeꞌej huárɨnyij ɨ Timoteo

9Pataꞌaj huatáꞌcaꞌnyej paj caꞌnácan yanatyéesej, 10jiꞌnye ɨ Demas, aꞌɨ́j pu jéetzeꞌ tyaꞌránajchacaꞌ íiyan tɨ tyíꞌsejreꞌ ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́j pu jɨn manúurɨej tɨꞌɨj ij aꞌáa joꞌmej a Tesalónica. Ajta ɨ Crescente aꞌáa pu jóꞌraa a Galacia, ajta ɨ Tito aꞌájna a Dalmacia. 11Aꞌɨ́ɨ puꞌquij ɨ Lucas nyaj jamuán yahuatyáꞌɨtzee. Pataꞌaj jáahuoonyij ɨ Marcos pajta muyaꞌráviꞌtɨj ajamuán, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jéehua naatáhuɨɨ ɨ nyaj jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ. 12Nyajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Tíquico nyaataꞌítyacaꞌ aꞌájna a Éfeso. 13Patɨꞌɨj mu jaꞌrájraꞌnyij mu paj nyajaꞌrachuíityeꞌen ɨ nyamáancaj ɨ nyaj aꞌáa yoohuáꞌxɨj a Troas, aꞌájna a Carpo tɨ jaꞌchej, pajta mu tyinyajaꞌrápijtyeꞌen ɨ yuꞌxarij, pajtáhuaꞌaj ɨ séecan ɨ yuꞌxarij tɨ tyíꞌjiriꞌ nyéetzij tɨ tyíꞌnyaꞌaꞌrij.

14Ajta aꞌɨ́jna ɨ Alejandro tyapúustiꞌij tɨ tyíꞌtaꞌhuacaa, jéehua pu jeꞌej puaꞌaj náaruj, ɨ tavástaraꞌ pu aꞌyan tyáꞌnajchityeꞌen jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huáruuj. 15Tyámuaꞌ paj tyiꞌhuáꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́jcɨ jimi, jiꞌnye jéehua pu jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ nyúucarij ɨ tyaj huáꞌixaatyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee.

16Nyatɨꞌɨj anaquéej nyaj japua huatanyúj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyityatatyíj, capu aꞌtɨ́j naatáhuɨɨ, néijmiꞌi mu manúurɨej. Aꞌyaa nu tyeꞌejchóꞌveꞌ tɨ ɨ Dios quee puéjtzij huaꞌtáꞌcareꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej maj huarɨ́j. 17Ajta ɨ nyavástaraꞌ pu naatáhuɨɨ ajta caꞌnyíjraꞌaj naatáꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn huoꞌtéꞌexaatyeꞌej ɨ tyeɨ́tyee ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ, mej mij néijmiꞌi jáanamuaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan. Aꞌyaa pu aꞌɨ́jna jɨn ɨ nyavástaraꞌ tyinɨiꞌrájtoo tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej nyoorej, 18ajta ooj aꞌyan tyiꞌnyahuɨ́ɨreꞌej taꞌmej néijmiꞌi jɨmeꞌ, ajta náꞌviꞌtɨn u jútyeꞌ joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn tyejéꞌijtaj. Tyicheꞌ aꞌnáj tɨnaꞌaj tyéꞌtyojtziꞌreꞌej. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.

Ɨ tɨ jɨn jaꞌantyipuáꞌrij

19Pataꞌaj nyaj jɨmeꞌ huoꞌtatyójtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ Prisca, pajta ɨ Aquila, pajta néijmiꞌcaa ɨ Onesíforo maj jamuán ajaꞌchej. 20Ajta ɨ Erasto aꞌáa pu joꞌtyáꞌɨtzee a Corinto, nyajta ɨ Trófimo aꞌáa nu yoꞌtyájtoo tyiꞌcuíꞌcan aꞌájna chájtaꞌ Mileto. 21Pataꞌaj huatáꞌcaꞌnyej paj yatanyéj tɨꞌɨj quee eexúj huáseeviꞌij. Aꞌɨ́ɨ mu yámuatyojtyeꞌ ɨ Eubulo, ajta ɨ Pudente, ajta aꞌɨ́jna ɨ Lino, ajta ɨ Claudia, majta néijmiꞌi ɨ taꞌihuáamuaꞌ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

22Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ muéetzij jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen, ajta ɨ Dios jéehua tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌan néijmiꞌcaa muaꞌajmaj.