Search form

Hechos 1

Dios pu huaꞌtáratziiriꞌ tɨ huaꞌ jamuán huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ júuricamaꞌraꞌ

1Muáaj Teófilo, séej jitze ɨ yuꞌxarij ɨ taꞌnájcaj, aꞌɨ́j nu jitze nyeríj joꞌyúꞌxacaꞌ néijmiꞌi jeꞌej tɨ huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ Jesús, nyajta néijmiꞌi jeꞌej tɨ tyihuoꞌmuaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, 2ꞌasta naꞌaj quee jóꞌviꞌtɨchiihuacaꞌ u tajapuá aꞌɨ́jna ɨ Jesús, tɨꞌɨj tyihuoꞌtaꞌíityeꞌej néijmiꞌi jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ huaꞌantyíhuoj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j huáꞌuurej tɨꞌɨj naꞌaj yutɨj joꞌqueꞌtɨj jaꞌmej. 3Tɨꞌɨj huamuɨ́ꞌ ɨ Jesús, aj puꞌij aꞌɨ́ɨjma jimi huataséjre ɨ maj jamuán huacɨ́j, Aꞌyaa pu tyuꞌtóosejratacaꞌ mej mij jáamuaꞌreej tɨjɨn puꞌríj huatájuuriacaꞌ, huáꞌpuatyej xɨcáj pu áꞌtyeej tɨ aꞌyan tyiꞌtásiseerihuaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi, ajta tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ Dios tɨ jɨn néijmiꞌqueꞌ tyíꞌijta.

4Ajta tɨꞌɨj ooj aꞌáa joꞌtyaváacaj huaꞌ jamuán, aꞌyaa pu tyihuóꞌixaaj maj quee iirácɨꞌcaꞌan aꞌájna a Jerusalén. Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Setyuꞌchóꞌveꞌ ꞌasta naꞌaj quee tyaꞌróoꞌastej ɨ nyavástaraꞌ tɨ jamuaꞌtáraatziiriꞌ, ɨ nyaj nyeríj jamuáaꞌixaa. 5Aꞌɨ́jna ɨ Juan, aꞌɨ́ɨ pu huáꞌɨɨracaꞌaj ɨ jájtyij jɨmeꞌ, ajta capu cheꞌ áꞌtyeeren siatɨꞌɨj aꞌɨ́j jɨn ɨꞌhuan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ɨ tɨ huatyáꞌɨtzeereꞌej jaꞌmua tzajtaꞌ.

Jesús pu tyíraa u tajapuá

6Majta ɨ maj Jesús jimí ajaꞌtyúusɨɨriaꞌcaꞌaj, aꞌyaa mu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, ¿nyiquij arí tyaꞌráꞌaj aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze paj jitzán tyuꞌtaꞌíjtaj iiyeꞌej Israel?

7Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Capu muaꞌajmaj jáꞌmuacɨꞌpuaj siaj jáamuaꞌreej aꞌnáj tɨ aꞌyan atyojoꞌréꞌnyesij. Aꞌɨ́ɨ puꞌuj jamuaꞌreej ɨ Dios aꞌnáj tɨ aꞌyan rɨnyij jeꞌej tɨ tyíꞌmuaꞌtzej. 8Ajta tɨꞌɨj yavaꞌcáanyej aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu jamuaatáꞌsij ɨ caꞌnyíjraꞌaj, aj xu sij nye jitze maꞌcan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌyaa huacháatɨmee iiyeꞌej Jerusalén, siajta ɨ maj aꞌáa huacháatɨmee a Samaaria majta a Judea, siajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmee joꞌtɨj jooꞌástɨmee ɨ cháanacaj.

9Tɨꞌɨj aꞌyan tyihuoꞌixáatyaꞌaj, aj puꞌij jóꞌviꞌtɨchiihuacaꞌ u tajapuá, meeséeracaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, aj puꞌij ɨ jéetɨrij jaatyáꞌavaatacaꞌ aꞌɨ́j mu mij jɨn quee cheꞌ jaaséj. 10Móocheꞌ mu jútyeꞌ joꞌnyéenyeꞌricaj matɨꞌɨj jiyeꞌtzín huaꞌpuaj huataséjre ɨ tyétyacaa aꞌɨ́ɨjma jimi, naa mu cuéeinaviꞌ tyoꞌcacháatɨmaꞌcaa. 11Aꞌyaa mu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Muaꞌaj mu siaj Galileea jaꞌchej, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ jútyeꞌ setyityojóꞌnyejnyeꞌ? Aꞌɨ́jna ɨ Jesús, ɨ tɨ jóꞌviꞌtɨchiihuacaꞌ u tajapuá, aꞌyaa puꞌujtánaꞌaj yetyiꞌcányesij, jeꞌej siaj seríj tyeeséj tɨꞌɨj jóꞌviꞌtɨchiihuacaꞌ.

Aꞌɨ́ɨ mu jaꞌantyíhuoj ɨ Matíias tɨꞌij tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Judas

12Aꞌáa mu joꞌtyúꞌuucaꞌaj aꞌájna Aseitúunajrimi jɨríj jitze tɨ avéjriꞌ joꞌtacáꞌaj a Jerusalén. Aꞌyaa pu huatátyeej aꞌchu maj huaꞌtáꞌcariaꞌaj tɨ aꞌtɨ́j ajaꞌtanyéj aꞌájna xɨcáaraꞌ maj jitzán jusoꞌpii, aj mu mij ujaꞌráacɨj aꞌájna a Aseitúunajrimi. 13Matɨꞌɨj aráꞌaj aꞌájna a chájtaꞌ, aj mu mij antyicɨ́j ɨ chiꞌij taꞌantyityájtɨj jitze tɨ jujapuá tyiváatɨmee joꞌmaj jeꞌráatyaꞌaj muáꞌcɨꞌɨj. Aꞌɨ́ɨ mu ujeꞌrátyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Pedro, ajta ɨ Juan, ajta aꞌɨ́jna ɨ Santiago, ajta aꞌɨ́jna ɨ Andrés, ajta ɨ Felipe, ajta ɨ Tomás, ajta aꞌɨ́jna ɨ Bartolomé, ajta ɨ Mateo, ajta ɨ Santiago, yójraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Alfeo, aꞌɨ́jna ɨ Simón ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn ɨ tɨ oocaꞌnyáaj aꞌyan rɨcɨj, ajta aꞌɨ́jna ɨ Judas ɨ yójraꞌ tɨ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ Santiago. 14Néijmiꞌi mu aꞌúun jaꞌtyúusɨꞌrihuaꞌaj mej mij huatyényuunyij ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ ɨ Jesús. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Maríia, náanajraꞌ ɨ Jesús, majtáhuaꞌaj séecan ɨ úucaa.

15Aꞌájna matɨꞌɨj néijmiꞌi jusɨ́ɨriaꞌcaj aꞌchu mu anxɨtyej japuan seityéj ɨ maj juꞌihuáamuaꞌ aráꞌaxcaa, aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ Pedro huatyéechaxɨj tɨꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen tɨjɨn:

16—Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa pu tyuuxɨéꞌvaꞌcaj tɨ aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ David tyaataxájtacaꞌ ɨ yuꞌxarij jitze aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ Judas, tɨꞌij huoꞌtátuiireꞌen ɨ Jesús avíitzij jɨmeꞌ, mej mij ɨ tyeɨ́tyee jaatyéeviꞌ. 17Judas pu ajta tajitzé ajtyámaꞌcantacaꞌaj, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj tyatɨꞌɨj ityáj. 18Aꞌyaa pu tyáaruj aꞌɨ́jcɨ ɨ Judas, aꞌɨ́ɨ pu chuéj huánanɨej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ túmii tɨ jaꞌancuriáaꞌ tɨꞌɨj huoꞌtátuii ɨ Jesús. Ajta jeꞌen cóocueꞌmiꞌin tɨꞌquij acáatzaj, aj puꞌij a chóotaꞌ jáꞌajvej, ajta jeꞌen ootatzáj tɨꞌquij tyeꞌráacuaj ɨ tyiꞌchuitɨriaaraꞌ. 19Majta ɨ maj aꞌáa huacháatɨmee aꞌájna a Jerusalén, néijmiꞌi mu jáamuaꞌreeriꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jáaruuj aꞌɨ́jcɨ ɨ Judas. Aꞌɨ́j mu jɨn aꞌyan jaatamuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ chuéj tɨjɨn Acéldama, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨjɨn chuéj tɨ xúureꞌmeꞌ. 20Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, puꞌríj aꞌyan atyojoꞌréꞌnyej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ yuꞌxarij tɨ aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨjɨn chuíicarij tɨ jɨmeꞌ yee:

Cheꞌ yáanaꞌquij metyóoꞌeenyeꞌ joꞌtɨj jáꞌchajcaꞌaj.

Cheꞌ quee cheꞌ aꞌtɨ́j aꞌchajcaj.

Aꞌyaa pu ajta tyáꞌxaj tɨjɨn:

Cheꞌ sɨ́ɨj tyeꞌentyájrutyej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j.

21’Aꞌɨ́j pu jɨn juxɨeꞌveꞌ tyaj séej aváꞌhuoonyij, tɨ tajamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen, sɨ́ɨj tɨ aꞌnáj tɨnaꞌaj tajamuán yahuatyávaacaꞌaj tɨꞌɨj ooj Jesús yeséeriaꞌcaj, 22tɨꞌɨj naꞌaj ɨ Juan tyáaꞌɨɨriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, ajta tɨꞌɨj jóꞌviꞌtɨchiihuacaꞌ u tajapuá, juxɨeꞌveꞌ tɨ sɨ́ɨj tajamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen tɨꞌij ajta aꞌyan tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee yee puꞌríj huatájuuriacaꞌ ɨ Jesús.

23Aj mu mij huaꞌpuácaa antyíhuo: aꞌɨ́jcɨ ɨ José Justo, ɨ maj majta aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn Barsabás, majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Matíias. 24Aj mu mij huatyéenyuj ɨ Dios jimi, aꞌyaa mu tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, muáaj paj jamuaꞌreej jeꞌej tɨ yeꞌej tyíꞌmuaꞌtzej ɨ jutzájtaꞌ sɨ́ɨj ajta ɨ sɨ́ɨj, taataséjratyeꞌ aꞌtanyíj períj antyíhuo aꞌíijma ɨ maj huaꞌpuaj. 25Tɨꞌij tyeꞌentyájrutyej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Judas. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyeꞌrájraa tɨꞌij jóꞌraꞌnyij joꞌtɨj aꞌyan tyiyeꞌtyévijtyeꞌ.

26Aj mu mij huóomueꞌtɨj, mej mij jáamuaꞌreej aꞌtɨ́j tɨ cɨꞌtyij tɨꞌij tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen, aꞌɨ́ɨ puꞌij tyuꞌmuéꞌtɨj aꞌɨ́jna ɨ Matíias. Aj mu mij jaatáꞌ tɨ tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen huaꞌ jamuán ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan sɨ́ɨj aráꞌasej.