Search form

Hechos 13

Matɨꞌɨj huatyóohuij aꞌɨ́jna ɨ Bernabé ajta ɨ Saulo maj tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee

1Aꞌájna tyeyúuj tɨ joꞌtyéjvee a chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Antoquíia, aꞌáa mu séecan joꞌtyúꞌuucaꞌaj ɨ maj tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan, majta séecan ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyajcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee. Aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jna ɨ Bernabé, ajta ɨ Simón, ɨ maj majta aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn tɨ xúꞌmuaraꞌ, ajta ɨ Lucio Cirene tɨ jáꞌmaꞌcan, ajta ɨ Menahem (aꞌɨ́jna ɨ Menahem, aꞌɨ́j pu jamuán huaveꞌsej ɨ Herodes ɨ tɨ tyíꞌijtacaꞌaj néijmiꞌqueꞌ a Galileea), ajta aꞌɨ́jna ɨ Saulo. 2Aꞌájna matɨꞌɨj jusɨ́ɨriaꞌcaj ɨ tavástaraꞌ jimi, majta juꞌítziꞌveꞌej, aj puꞌij ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Siahuaꞌvéꞌviꞌtɨchij aꞌmújcɨj mu Bernabé, siajta mu Saulo mataꞌaj aꞌyan tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ muárɨeꞌrij ɨ nyaj nyeríj jɨn huaꞌantyíhuoj.

3Matɨꞌɨj jaatáhuaviiraj ɨ Dios majta huooꞌítziꞌvaꞌaj, majta huaꞌvaꞌmuárɨeꞌxɨꞌɨj ɨ huaꞌ muꞌúutzeꞌ, aj mu mij huoꞌtaꞌítyacaꞌ maj jóꞌcɨɨnyej.

Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌtanyéj a Chipre

4Aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu huoꞌtaꞌítyacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Bernabé, ajta ɨ Saulo, mej mij aꞌáa jóꞌjuꞌ aꞌájna chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Seleucia, aꞌáa mu mij báarcuj jitze atyáacɨj, matɨꞌɨj mij antacɨ́j séej chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Chipre. 5Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌtɨj ɨ báarcuj jaꞌajtyéechaꞌcaj, a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Salamina, aj mu mij huatyóohuij maj huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌúu mu tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ huaꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ɨ Juan huaꞌ jamuán huamaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ puꞌij huáꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj.

6Néijmiꞌqueꞌ mu cɨɨnyacaꞌaj tɨꞌɨj naꞌaj vaꞌtɨ́j aꞌchájtaꞌ, matɨꞌɨj mij aꞌáa jaꞌráꞌaj chájtaꞌ, tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Pafos, aꞌáa mu séej jaꞌantyinájchacaꞌ tɨ tyíꞌchahuaa Israel tɨ jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa pu ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Barjesús, ɨ tɨ hueꞌtzij jɨn tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan. 7Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌchahuaa, aꞌɨ́ɨ pu jamuán ajoꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tajtúhuan ɨ tɨ aꞌyan ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Sergio Paulo, tyámuaꞌ pu metyóomuaꞌriajcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tajtúhuan, aj puꞌij huoꞌtachoꞌvej aꞌɨ́jcɨ ɨ Bernabé, ajta ɨ Saulo, jiꞌnye janamuájramuɨꞌcaꞌaj ɨ Dios nyuucaaj. 8Ajta ɨ tɨ tyíꞌchahuaa aꞌyaa pu ántyapuaacaꞌaj huaꞌ nyuucaaj jɨmeꞌ ɨ Griegos tɨjɨn Elimas, aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌtyáanaj tɨꞌij quee tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ tajtúhuan. 9Ajta ɨ Saulo, ɨ tɨ ajta aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Pablo, aꞌɨ́j pu jitze jucaꞌnyáaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, tɨꞌɨj ij jaꞌráasej tyámuaꞌ naa. 10Tɨꞌquij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Muáaj mu paj tyíꞌhueꞌtacaa, pajta jeꞌej puaꞌaj metyóomuaꞌrej, tyiyáaruꞌ pu atáataj, muáaj paj quee janamuajramuɨꞌ ɨ tɨ naa een. ¿Jiꞌnye petyihuaꞌantyiúꞌnyiꞌraj ɨ maj aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ Dios? 11Puꞌríj Dios puéjtzij muaatáꞌsij, puaꞌracúunyij paj puáꞌmej, capáj cheꞌ tyiꞌtɨ́j séeraj puáꞌmej aꞌchu puaꞌan xɨcáj.

Aj puꞌij aꞌyan tyáꞌraa jeꞌej tɨ tyaatéꞌexaa ɨ Pablo, tɨꞌquij aracúunyij jaꞌraa aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌchahuaa, aj puꞌij aꞌtɨ́j huáhuo tɨꞌij jaꞌnavíꞌraj, jiꞌnye capu cheꞌ atányeericaꞌaj. 12Tɨꞌɨj aꞌɨ́j huaséj ɨ tajtúhuan, aj puꞌij tyáꞌantzaahuaj, ajta tyámuaꞌ naa tyoꞌtaséj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej maj yeꞌej tyihuoꞌmuáꞌtyej ɨ tavástaraꞌ nyuucaaj.

Matɨꞌɨj aꞌáa tyihuojoꞌmuaꞌaj a Antoquíia aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Pisidia

13Aꞌɨ́jna ɨ Pablo, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huajúꞌcaꞌaj, aꞌáa mu atyáacɨj ɨ báarcuj jitze aꞌájna a Pafos, matɨꞌɨj mij aꞌáa jaꞌráꞌaj aꞌájna chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Perge, aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Panfilia, ajta aꞌɨ́jna ɨ Juan aꞌáa pu huojoohuáꞌxɨj, tɨꞌquij huariáꞌraa aꞌájna a Jerusalén. 14Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ séecan, aꞌɨ́ɨ mu eeráacɨj aꞌájna a Perge, matɨꞌɨj mij aꞌáa jaꞌráꞌaj aꞌájna a Antoquíia, aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Pisidia. Aꞌáa mu joꞌtyájrupij huaꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌájna xɨcáaraꞌ maj jitzán jusoꞌpii, matɨꞌɨj mij huatyáraꞌsacaꞌ. 15Matɨꞌɨj joꞌjíivaꞌaj ɨ yuꞌxarij ɨ tɨ anxɨ́vij, majta séecan ɨ yuꞌxarij ɨ maj joꞌyúꞌxacaꞌ ɨ maj tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan. Aj mu mij ɨ maj tyíꞌijta u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Taꞌihuáamuaꞌ, tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j siahuáꞌixaatyaꞌcuj ɨ tyeɨ́tyee ɨ siaj jɨn caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtáꞌan, siahuoꞌtéꞌexaatyeꞌ ijíij.

16Tɨꞌquij huatyéechaxɨj aꞌɨ́jna ɨ Pablo, aj puꞌij ɨ jumuácaꞌ jɨn huoꞌtáꞌijmuejriꞌ mej quee jeꞌej tyáhuaasimeꞌen, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Setyúꞌnamuajriꞌ muaꞌaj mu siaj Israel jitze ajtyámaꞌcan, siajta muaꞌaj mu siaj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, mu siaj jáꞌtyeseꞌ ɨ Dios. 17Aꞌɨ́jna ɨ huaꞌ Dios ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌantyíhuoj aꞌɨ́ɨjma ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj, jéehua pu huoꞌtámuiꞌrej, matɨꞌɨj móoj aꞌáa joꞌtyáꞌcaj aꞌájna a Egipto joꞌmaj quee jáꞌchajcaꞌaj. Aꞌtzúj aꞌtyéeviꞌcaj pu ɨ Dios hueꞌrájtoo aꞌájna a Egipto, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej. 18Aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ jɨmeꞌ huatyéeviicueꞌrej huáꞌpuatyej nyinyiꞌraꞌaj aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj. 19Ajta arahuaꞌpuaquej pu huaꞌantyipuaꞌrij ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmaꞌcaa ɨ séej chuéj japua, tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Canaán, tɨꞌɨj ij huoꞌtapuejve aꞌɨ́jcɨ ɨ chuéj aꞌɨ́ɨjma ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj. 20Aꞌyaa pu áꞌtyeej aꞌchu muáacuaj anxɨtyej, japuan huáꞌpuatyej japuan tamuáamuataꞌ nyinyiꞌraꞌaj. Ajta jeꞌen Dios huoꞌtaꞌ ɨ juyójmuaꞌ tɨ tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen juéesij jɨmeꞌ, aꞌyaa mu tyityaajúꞌcaꞌaj ꞌasta naꞌaj quee huaséjre aꞌɨ́jna ɨ Samuel ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj. 21Aj mu mij jaatáhuaviiriꞌ tɨ sɨ́ɨj tyeꞌentyájrutyej tɨꞌij vaꞌcán jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj, tɨꞌquij ɨ Dios aꞌyan tyuꞌtáꞌ tɨ sɨ́ɨj tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen huáꞌpuatyej nyinyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jna ɨ Saúl tɨ yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Quis, ɨ tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcantacaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Benjamín jitze eeráanyej. 22Aꞌtzúj aꞌtyéeviꞌcaj tɨꞌquij téꞌej ɨ Dios jáaꞌriꞌriꞌ ɨ tɨ jɨn tyihuáꞌijtyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Saúl, ajta aꞌɨ́j huatáꞌ ɨ David tɨꞌij tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen, tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ Dios tɨjɨn: “Nyáaj nu jaꞌantyíhuoj aꞌɨ́jcɨ ɨ David, ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ Isaí, tyámuaꞌ pu tyináꞌastijreꞌ, néijmiꞌi pu aꞌyan tyíꞌuurej jeꞌej nyaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ.” 23Sɨ́ɨj tɨ aꞌɨ́j jitze eerámaꞌcan ɨ David, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Jesús, ɨ tɨ Dios uyoꞌtaꞌítyacaꞌ tɨꞌij huaꞌ japua huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel huacháatɨmee, aꞌyaa pu tyaꞌráꞌastej ɨ Dios ɨ tɨ jɨn atóoraj. 24Tɨꞌɨj quee xu uveꞌnyáavaꞌcaj aꞌɨ́jna ɨ Jesús, puꞌríj ɨ Juan huáꞌixaatyaꞌcaꞌaj néijmiꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel joꞌcháatɨmee, aꞌyaa pu tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ maj seequéj tyúꞌmuaꞌtyij jutzájtaꞌ, majta huáɨꞌhuaj. 25Ajta tɨꞌɨj arí aꞌájna atyojoꞌréꞌnyesimaꞌaj ɨ xɨcáaraꞌ tɨ jitzán muɨꞌnyij ɨ Juan, aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Canu nyáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ siaj jachoꞌveꞌ, sɨ́ɨj pu óocheꞌ yajaꞌvéꞌmej, aꞌɨ́jcɨ jimi capu nyéetzij nyetyévijtyeꞌ nyaj tyiꞌtɨ́j jɨn jaatyáhuɨɨreꞌen.”

26’Nyeꞌihuáamuaꞌ mu siaj Abraham jitze eeráanyej, siajta muaꞌaj mu siaj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, mu siaj jáꞌtyeseꞌ ɨ Dios, aꞌíjna ɨ nyúucarij ɨ tɨ tyiꞌtyáhuɨꞌrii ityájma pu jitze huatamaꞌcan. 27Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Jerusalén jáꞌchajcaꞌaj, majta ɨ maj tyihuáꞌijtyaꞌcaꞌaj, camu jaamuaꞌaj aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jna ɨ Jesús, camu majta yoꞌitéej muáꞌraa ɨ nyúucarij ɨ maj joꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan, tɨꞌɨjta atyojoꞌréꞌnyej aꞌájna xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii, aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan tyaꞌráꞌastej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij matɨꞌɨj jitzán tyoꞌojpuáꞌrij aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. 28Camu jeꞌej jaꞌtyoovaꞌaj tyiꞌtɨ́j maj jitzán ujpuáꞌrityeꞌen mej mij jaajéꞌcaj, matɨꞌɨj mij jaatáhuaviiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Piláato tɨ aꞌɨ́ɨn jaataꞌíjta maj jaajéꞌcaj. 29Matɨꞌɨj néijmiꞌi jɨn aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ jitze yuꞌxarij, aj mu mij jaꞌajtajá ɨ cúruuj jitze, matɨꞌɨj mij jaatyáꞌavaatacaꞌaj. 30Ajta ɨ Dios pu jaatájuurityej. 31Aꞌchu puaꞌan xɨcáj, Jesús pu huatóosejratacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jamuán huacɨ́j tɨꞌɨj aꞌáa jaꞌrájraa aꞌájna a Galileea, tɨꞌɨj ij aꞌáa jaꞌráꞌaj a Jerusalén, ajta ijíij aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj tyihuáꞌixaatyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Jesús.

32’Tyajta ityáj, aꞌyaa tu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ aꞌíjcɨ ɨ nyúucarij tɨ naa huánamuajrii, aꞌíjna ɨ tɨ jɨn Dios atóoraj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj. 33Puꞌríj ityájma aꞌyan tyitaꞌráꞌastijre, ɨ tyaj huaꞌ jitze eerámaꞌcan, aꞌɨ́j pu jɨn aróoꞌastej tɨꞌɨj jaatájuurij aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ chuíicarij jitze tɨ huaꞌpuaj tɨjɨn: “Muáaj paj nyiyóoj puéꞌeen, ijíij nuꞌríj nyáaj muatáataj.” 34Puꞌríj ɨ Dios aꞌyan tyaataxájtacaꞌ tɨ jaatájuurityeꞌsij tɨꞌij quee huatyéjpetyej ɨ tyéviraꞌ, aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj tɨjɨn: “Aꞌyaa nu jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyaꞌrányaꞌastesij jeꞌej nyaj nyeríj tyiꞌtɨ́j tyaꞌtáratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ David.” 35Aꞌɨ́j pu jɨn ajta aꞌyan tyáꞌxaj séej jitze ɨ chuíicarij tɨjɨn: “Capáj tyuꞌtáꞌsij tɨ huatyéjpetyej ɨ tyéviraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ muahuɨɨreꞌ, ɨ tɨ ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ a jimi.” 36Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, aꞌɨ́ɨ pu ɨ David huoꞌtyáhuɨɨ ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ jeꞌej tɨ ɨ Dios tyaataꞌíjtyaꞌcaꞌaj, aꞌtzúj aꞌtyéeviꞌcaj tɨꞌquij huamuɨ́ꞌ, matɨꞌɨj mij jaꞌváꞌnaj aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ huásimuaꞌcɨꞌɨj, ajta jeꞌen huatyépetyacaꞌ ɨ tyéviraꞌ. 37Ajta aꞌɨ́jna ɨ tyéviraꞌ ɨ Dios tɨ jaatájuurityej, capu huatyépetyacaꞌ. 38Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ nyeꞌihuáamuaꞌ, siaj jáamuaꞌreej tɨ aꞌɨ́jna ɨ Dios tyajamuaatúꞌuunyiꞌraj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ Jesús huamuɨ́ꞌ jaꞌmua jɨmeꞌ. 39Aꞌɨ́j pu jɨn tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌraj néijmiꞌcaa ɨ maj tyáꞌantzaahuatyeꞌsij, ajta ɨ yuꞌxarij Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, capu aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jɨn tyajamuaatuꞌúunyiꞌrajcheꞌ. 40Tyámuaꞌ xuꞌuj muaꞌaj tɨꞌij quee aꞌyan tyajaꞌmuaꞌuurej jeꞌej maj tyoꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan. 41Aꞌyaa mu tɨjɨn:

Cásɨꞌ mu siaj jáꞌxaahuaj,

xuꞌhuóomuaꞌtzɨj ɨ jutzájtaꞌ, siajta yoꞌhuáꞌxɨj,

jiꞌnye ijíij tɨ yaa jooméj,

tyiꞌtɨ́j nu jɨn aꞌyan tyíꞌuurej ɨ siaj quee

jaꞌantzaahuatyeꞌsij, tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jáꞌmuaꞌixaatyaꞌaj.

42Matɨꞌɨj iiráacɨj u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Pablo majta ɨ maj jamuán huajúꞌcaꞌaj, aj mu mij séecan huoꞌtáhuaviiriꞌ mej mij majtáhuaꞌaj tyihuóꞌmuaꞌtyej séej jitze ɨ xɨcáj maj jitzán jusoꞌpii. 43Tɨꞌɨj antyipuaꞌriaj ɨ maj huóosɨɨ u tyeyúuj tzajtaꞌ, jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta séecan ɨ maj jaataxɨéꞌvej ɨ huáꞌyiꞌraj, aꞌɨ́ɨ mu huaꞌ jamuán jóꞌjuꞌ aꞌɨ́jcɨ Pablo ajta ɨ Bernabé. Aꞌɨ́ɨ mu mij tyámuaꞌ tyihuóꞌixaaj, mej mij aꞌyan tyityaajúꞌcaj jeꞌej tɨ tyiꞌhuóoxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ Dios tɨ huoꞌxɨeꞌvej.

44Tɨꞌɨj ajtáhuaꞌaj tyaꞌráꞌaj aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze maj jitzán jusoꞌpii, néijmiꞌi mu tɨn tyúusɨɨj ɨ maj aꞌáa huacháatɨmee, mej mij jáanamuaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ. 45Matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan huoꞌséj maj jéehua tyúusɨɨj ɨ tyeɨ́tyee, tyámuaꞌ mu tyihuáꞌanchueerej, aj mu mij huatyóohuij maj aꞌyan tyuꞌxáj tɨquee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna jeꞌej tɨ tyíꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Pablo, majta jeꞌej puaꞌaj tyéꞌjeevacaꞌaj. 46Matɨꞌɨj mij caꞌnyíjraꞌaj huatóoaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Pablo, ajta ɨ Bernabé, aj mu mij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu tyíꞌtacɨꞌpuaj tyaj anaquéej muaꞌajmaj jamuaatéꞌexaatyeꞌen mu siaj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌíjna ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. Siajta muaꞌaj caxu jaataxɨeꞌvej, caxu siajta tyáꞌtzaahuatyeꞌ siaj júurij xáꞌraꞌnyij ɨ Dios jimi jusén jɨmeꞌ, aꞌɨ́j tu tyij jɨn aꞌɨ́ɨjma jimi ujoꞌjuꞌuj táꞌjuꞌun ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan. 47Jiꞌnye aꞌyaa pu tyitaataꞌíj ɨ tavástaraꞌ tɨjɨn:

Nyáaj nu jamuaꞌantyíhuoo mu siaj Israel jitze ajtyámaꞌcan,

siataꞌaj huóꞌixaatyeꞌen ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan,

mataꞌaj mij jáamuaꞌreej aꞌɨ́ɨmaj ɨ nyúucarij ɨ nyaj jɨn hueꞌrátoosij,

néijmiꞌqueꞌ íiyan ɨ cháanacaj japua.

48Matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan, naa mu tyityaatóotyamuaꞌvej, matɨꞌɨj mij huatyóohuij maj aꞌyan tyuꞌtaxáj tɨjɨn naa pu huánamuajrii ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ, aj mu mij néijmiꞌi tyáꞌantzaahuaj ɨ Dios tɨ arí huaꞌantyíhuocaꞌaj mej mij júurij muáꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ. 49Aꞌɨ́j mu jɨn jaaxájtacaꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ néijmiꞌqueꞌ aꞌáa tɨ huacaꞌaj. 50Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu tyuꞌxájtacaꞌ séecan jamuán ɨ úucaa ɨ maj naa tyíꞌtyetyeɨɨtyee, majta tzáahuatyiꞌraꞌaj huaꞌ jimi tyíꞌchaꞌɨj, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyétyacaa ɨ maj jéehua tyiꞌtɨ́j jɨn juxɨéꞌvaꞌcaꞌaj aꞌájna a chájtaꞌ, caꞌnyíjraꞌaj mu huoꞌtaꞌ mej mij jeꞌej puaꞌaj huóꞌuurej aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo, majta ɨ Bernabé, mej mij hueꞌráꞌityej joꞌmaj joꞌcháatɨmaꞌcaa. 51Matɨꞌɨj mij aꞌɨ́ɨmaj jaatacáꞌtzɨj ɨ jucaꞌquéj tɨꞌij cáaxɨj ɨ chuéj, mej mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee jáamuaꞌreej maj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aj mu mij joꞌcɨ́j, aꞌájna aꞌchájtaꞌ a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Iconio. 52Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, naa mu tyúutyamuaꞌvaꞌcaꞌaj, ajta aꞌɨ́ɨn jéehua huaꞌ jitze séjriaꞌcaꞌaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.