Search form

Hechos 18

Tɨꞌɨj Pablo aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj aꞌájna a Corinto

1Tɨꞌquij téꞌej ɨ Pablo iirájraa aꞌájna a Atenas, aj puꞌij aꞌáa jaꞌráꞌaj chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Corinto. 2Aꞌáa pu séej joꞌtyoo tɨ Israel jitze ajtyámaꞌcan tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Aquila, aꞌáa pu jáꞌmaꞌcan chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Ponto. Aꞌɨ́jna ɨ Aquila, ajta ɨ ɨ́ɨraꞌraꞌan tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Priscila, aꞌɨ́ɨ mu aꞌáa jaꞌráacɨj aꞌájna a Italia, jiꞌnye aꞌyaa pu tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Claudio ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyíꞌijta ɨ romanos jimi, maj iiráꞌcɨɨnyej néijmiꞌi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Pablo, aꞌɨ́ɨ pu uhuojoꞌváꞌmuaariacaꞌ, 3ajta aꞌyan chaꞌtaj naꞌaj tyíꞌmuarɨeꞌcaꞌaj tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Aquila, ajta ɨ Priscila. Aꞌɨ́j pu jɨn huaꞌ jamuán ajoꞌtyáꞌɨtzee, mej mij néijmiꞌi tyuꞌmuárɨeꞌen. 4Ajta aꞌnáj tɨnaꞌaj matɨꞌɨj puaꞌaj jusoꞌpihuaꞌaj, aꞌúu pu jaꞌtányinyiicaꞌaj huaꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ, joꞌtɨj tyihuajaꞌixaꞌtyahuaꞌaj tɨꞌij huaꞌantyimueꞌtɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ajta ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan.

5Matɨꞌɨj aráꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Silas ajta ɨ Timoteo Macedonia maj jaꞌráacɨj, Pablo pu huatyóochej tɨ aꞌnáj tɨnaꞌaj tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ yuꞌxarij jitze, ajta tyámuaꞌ tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, tɨ ɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ. 6Majta aꞌɨ́ɨmaj camu jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj jáanamuaj, aꞌɨ́j mu jɨn huatyóohuij maj jeꞌej puaꞌaj tyéjeeve, aj puꞌij Pablo tyuꞌtacáꞌtzɨj ɨ tyúucaanaa mej mij jáamuaꞌreej tɨjɨn moꞌtyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Muaꞌaj xu jujɨ́ɨmuaꞌaj puéꞌeenyeꞌej xáꞌjuꞌun tɨꞌɨj jamuaꞌantyíaꞌsej ɨ puéjtzij, canu nyáaj. Ajta ijíij tɨ yujoꞌqueꞌtɨj jaꞌmej, huaꞌ jimi nu joꞌmaꞌaj naꞌmej ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan.

7Aj puꞌij iirájraa u huaꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ tɨꞌquij aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌtɨj jaꞌchej aꞌtɨ́j tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Justo. Aꞌɨ́ɨ pu tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj ɨ Dios jimi, ajta avéjriꞌ jáꞌchajcaꞌaj joꞌtɨj ɨ tyeyúuj joꞌtyéjvee. 8Ajta aꞌɨ́jna ɨ Crispo, ɨ tɨ tyíꞌijta u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu tyáꞌantzaahuaj ɨ tavástaraꞌ jimi, majta néijmiꞌi ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ. Majta mueꞌtɨ́j ɨ maj Corinto joꞌcháatɨmaꞌcaa, matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ ɨ nyúucarij, metyáꞌantzaahuaj matɨꞌɨj mij huáɨꞌhuacaꞌ. 9Aꞌtzáaj tɨ́caꞌ, tavástaraꞌ pu huataséjre aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Pablo, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Capáj tyíꞌtzɨɨnyeꞌej, póocheꞌ paj huaꞌixáatyaꞌaj ɨ nyúucarij, capáj jaꞌantyápuaꞌcɨtacareꞌen. 10Jiꞌnye nyáaj nu ajamuán yésejreꞌ, capu aꞌtɨ́j muaꞌantyimuéꞌtɨj, tɨꞌij puéjtzij muaatáꞌan, majta jéehua ɨ nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ yésejreꞌ iiyeꞌej chájtaꞌ. 11Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Pablo séej nyinyiꞌraꞌaj japuan jéꞌtaꞌ aꞌáa jáꞌtyeej aꞌájna a Corinto, huaꞌmuaꞌtyáaj aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios.

12Tɨꞌɨj ɨ Galión tyiꞌtyávaacaꞌaj tajtúhuan jɨmeꞌ aꞌájna a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Acaya, ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu tyinyínyuꞌcacucaꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Pablo, matɨꞌɨj mij yoꞌjáj ɨ juéesij jimi. 13Aj mu mij aꞌyan tyaatéꞌexaa ɨ tajtúhuan tɨjɨn:

—Aꞌíjna ɨ tyáatɨꞌ, aꞌíi pu huáꞌmuaꞌtyej ɨ tyeɨ́tyee mej mij seequéj tyáꞌnaꞌmicheꞌen ɨ Dios, maꞌajta quee aꞌyan tyitatáꞌcaa ɨ tayiꞌráj tyaj aꞌyan rɨjcaj.

14Puꞌríj tɨn tyuꞌtaxáatajcheꞌ aꞌɨ́jna ɨ Pablo, tɨꞌɨj ɨ Galión aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jeꞌej huáꞌuurenyijcheꞌ, naꞌríij aꞌtɨ́j huajéꞌcatajcheꞌ, aj nu xaa jaꞌmuanamuáarajcheꞌ muaꞌajmaj mu siaj Israel jitze ajtyámaꞌcan, 15ajta nyúucarij naꞌaj puéꞌeen ɨ siaj jɨn tyíꞌijta, aꞌyaa pu tyiꞌtyéevijtɨj siaj jujɨ́ɨmuaꞌaj sianaꞌaj joꞌxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen, jiꞌnye canu nyáaj jáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ aꞌíjcɨ ɨ nyúucarij.

16Tɨꞌɨj ij ɨ Galión tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj néijmiꞌcaa iiráꞌityej aꞌájna joꞌmaj jóosɨꞌrihuaꞌaj ɨ juéesij. 17Aj mu mij néijmiꞌi jaatyéeviꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Sóstenes ɨ tɨ tyíꞌijta u tyeyúuj tzajtaꞌ, matɨꞌɨj mij jaatyáavaxɨj jɨɨsaꞌpuaj ɨ tajtúhuan. Ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Galión, capu jitzán juxɨéꞌvaꞌcaꞌaj.

Tɨꞌɨj ɨ Pablo ajtáhuaꞌaj aꞌáa joꞌmej a Antoquíia

18Ajta ɨ Pablo tyámuaꞌ pu óocheꞌ tyéꞌtyee aꞌájna Corinto. Tɨꞌquij huoꞌtatyójtyej ɨ juꞌihuáamuaꞌ, ajta jeꞌen báarcuj jitze atyájraa, aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ Priscila ajta ɨ Aquila. Matɨꞌɨj mij antacɨ́j aꞌájna séej chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Siria. Tɨꞌɨj quee xu ujaꞌrayiꞌváacaj aꞌájna a Cencrea, aj puꞌij ahuóosisaaxɨj tɨꞌij aróoꞌastej tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn atóoraj. 19Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj aꞌájna chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Éfeso, aꞌáa pu ɨ Pablo huojoohuáꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ Priscila ajta ɨ Aquila, tɨꞌquij u tyeyúuj tzajtaꞌ joꞌtyájrupij, ajta jeꞌen tyihuóꞌixaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj aꞌúun jóosɨꞌrihuaꞌaj. 20Aꞌɨ́ɨ mu mij jaatáhuaviiriꞌ tɨ jéetzeꞌ áꞌtyeeviꞌ huaꞌ jamuán, ajta capu otyóocaꞌan. 21Aj puꞌij huoꞌtatyójtyej, aꞌyaa pu tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj ɨ Dios aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌej, nyajtáhuaꞌaj nu yajamuarámuaarij.

Tɨꞌquij ɨ Pablo ɨ báarcuj jitze atyájraa, aj puꞌij jóꞌraa. 22Tɨꞌɨj ij aꞌáa jaꞌráꞌaj chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Cesarea, ajta jeꞌen aꞌáa joꞌréꞌnyej a Jerusalén, tɨꞌij huoꞌtatyójtyeꞌen ɨ maj tyeyúuj tzajtaꞌ jusɨꞌrii, aj puꞌij téꞌej aꞌáa joꞌmej a Antoquíia. 23Aꞌtzúj aꞌtyéeviꞌcaj, aj puꞌij téꞌej jájcuan iirájraa, tɨꞌij aꞌáa jaꞌtanyéj joꞌtɨj jaꞌchájtaꞌnajmee a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Galacia, ajta a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Frigia. Aꞌɨ́ɨ pu caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcariaꞌaj néijmiꞌcaa ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

Tɨꞌɨj Apolo tyihuóꞌixaaj aꞌájna a Éfeso

24Aꞌáa pu aꞌnáj sɨ́ɨj joꞌréꞌnyej Israel tɨ jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa pu ántyapuaj tɨjɨn Apolo, aꞌáa pu jáꞌchajcaꞌaj chájtaꞌnaj jitze tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Alejandría. Tyámuaꞌ pu tyeeyíꞌtɨhuaꞌaj tɨ tyihuóꞌixaatyeꞌen, ajta tyámuaꞌ tyiyoꞌiteecaꞌaj jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze. 25Naa pu tyúꞌmuaꞌreeriacaꞌaj jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ, ajta naa tyuutyámuaꞌveꞌej tyihuáꞌixaatyacaꞌaj, tyámuaꞌ pu tyihuáꞌmuaꞌtyajcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Jesús, ajta aꞌɨ́j puꞌuj muaꞌreeriacaꞌaj ɨ tɨ jɨn ɨ Juan huoꞌɨɨriꞌ. 26Aꞌɨ́ɨ pu huatyóochej tɨ tyihuóꞌixaatyeꞌen u tyeyúuj tzajtaꞌ naa tyuꞌtoocuaꞌnyéej, matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Priscila ajta ɨ Aquila, aꞌɨ́ɨ mu jaatajé tɨꞌij uhuojoꞌváꞌmuaarej, aj mu mij jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyaatáꞌiteeriꞌ jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ. 27Ajta tɨꞌɨj ɨ Apolo arí joꞌyiꞌmuɨ́ɨcaj aꞌájna a Acaya, aꞌɨ́ɨ mu ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ canyíjraꞌaj jaatáꞌ, aj mu mij yuꞌxarij huoꞌtaꞌítyiꞌriꞌ ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ maj aꞌáa jaꞌchej, mataꞌaj mij tyámuaꞌ tyeetyéjeevej. Tɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj aꞌájna a Acaya, tyámuaꞌ pu tyihuoꞌtyáhuɨɨ aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ Dios huoꞌtaꞌ juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ mej mij tyáꞌantzaahuatyeꞌen. 28Jiꞌnye aꞌyaa pu tyihuaꞌráaje ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ajta ɨ yuꞌxarij jitze pu huoꞌtaséjra tɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ.