Search form

Hechos 22

1—Nyeꞌihuáamuaꞌ siajta nyahuáasimuaꞌ, xáanamuajriꞌ jeꞌej nyaj tyajamuaatéꞌexaatyeꞌsij ɨ nyúucarij nyaj jɨn nyajapuáj huatányuusij.

2Matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ tɨ aꞌɨ́j jɨn tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ hebreos nyuucaaj jɨmeꞌ, aj mu mij jéetzeꞌ huatyápuaꞌriacaꞌ ɨ maj jeꞌej tyáhuaasimeꞌej. Ajta ɨ Pablo aꞌyaa pu tyihuaꞌtyéꞌixaatyeꞌsimaꞌaj tɨjɨn:

3—Nyáaj nu Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌáa nu joꞌnɨéꞌhuacaꞌ aꞌájna a Tarso aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Cilicia, aꞌyaa nu huaveꞌsej iiyeꞌej Jerusalén, nyajta tyiꞌhuányamuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Gamaliel, ɨ tɨ aꞌyan tyaꞌróonajchij ɨ nyúucarij jeꞌej maj tyoꞌyúꞌxacaꞌ ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj. Aꞌnáj tɨnaꞌaj nu aꞌyan tyáahuoosij jeꞌej nyaj tyeetyáhuɨɨreꞌen ɨ Dios, néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa, aꞌyájna siatɨꞌɨj néijmiꞌi muaꞌaj ijíij tyaáꞌsij. 4Jájcuaj ɨmuáj nu aꞌyan tyihuáꞌhuoocaꞌaj nyej nyij huóꞌcuiꞌnyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jájcuan jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ, nyajta néijmiꞌcaa huavíviꞌ ɨ tyétyacaa, nyajta ɨ maj úucaa nyej nyij hueꞌtyáanaj. 5Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ puaaríij, majta néijmiꞌi ɨ huáasij aꞌɨ́ɨ mu jamuaꞌreej. Aꞌɨ́ɨ mu yuꞌxarij tyinaatapíj nyej nyij tyihuoꞌtátuiireꞌen ɨ nye ihuáamuaꞌ Israel maj jitze ajtyámaꞌcan, Damasco maj jaꞌchej, nyajta aꞌáa jaꞌtanyéj nyej nyij huóꞌhuoonyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, nyej nyij uhuajaꞌráviꞌtɨj aꞌyájna iiyeꞌej Jerusalén tyej tyij puéjtzij huoꞌtáꞌan.

Pablo pu huáꞌixaatyeꞌ jeꞌej tɨ tyeꞌentyíhuo ɨ tavástaraꞌ

(Hch. 9:1-19; 26:12-18)

6’Nyatɨꞌɨj aꞌáa joomáꞌcaj juyéj jitze, nuꞌríj avéjriꞌ joomáꞌcaj a Damasco aꞌtzáaj tacuaríixpuaj, aj puꞌij jiyeꞌtzín caꞌnyíin jɨn ujeꞌcátatzariacaꞌ u tajapuá, tɨꞌquij nɨeꞌriáꞌnaj. 7Nyatɨꞌɨj nyij eetávej a chóotaꞌ. Nyajta jeꞌen aꞌtɨ́j huánamuajriꞌ tɨ aꞌyan tyinaatajé tɨjɨn: “Saulo, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ jeꞌej puaꞌaj pényoorej?” 8Nyatɨꞌɨj nyij tyuꞌtaꞌíhuoj aꞌyan tɨjɨn: “¿Aꞌtanyíj papuéꞌeen nyavástaraꞌ?” Ajtáhuaꞌaj aꞌyan tyuꞌtánamuajrej tɨjɨn: “Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Jesús Nazaret nyaj jáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́jna ɨ paj muáaj meyoꞌvajran.” 9Majta ɨ maj nyaj jamuán huajúꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu majta jaaséej ɨ tɨ huatátzariajraa, aꞌɨ́j muꞌuj quee huánamuajriꞌ ɨ nyúucarij tɨ tyíꞌnyeꞌixaatyaꞌcaꞌaj. 10Nyatɨꞌɨj nyij tyuꞌtaꞌíhuoꞌ aꞌyan tɨjɨn: “¿Jiꞌnye náarɨnyij nyavástaraꞌ?” Aj puꞌij ɨ tavástaraꞌ aꞌyan tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn: “Ájchesij, pataꞌaj ɨ paj pooj huaméj aꞌájna a Damasco. Aꞌáa mu néijmiꞌi muojoꞌtéꞌexaatyeꞌsij jeꞌej paj huárɨnyij.” 11Jiꞌnye naꞌracúunyij nu naꞌraa aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tatzárij, aꞌɨ́j mu jɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyaj jamuán huajúꞌcaꞌaj manaꞌnavíꞌraj muꞌ mij nyojoꞌviꞌtɨj aꞌájna a Damasco.

12’Sɨ́ɨj pu tyáatɨꞌ aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Ananías, ɨ tɨ naa tyíꞌtyevistacaꞌaj ajta jaꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ yuꞌxarij Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, néijmiꞌi mu naa yóꞌmuaꞌrajcaꞌaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj aꞌáa jáꞌchajcaꞌaj aꞌájna a Damasco. 13Ananías pu aꞌáa nyojoꞌtyéesej, tɨꞌɨj aráꞌaj aꞌyaa puꞌij tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn: “Nyeꞌihuáaraꞌ Saulo, ancuriáaꞌ ajtáhuaꞌaj jájcuan ɨ paj jɨn atányeerej.” Tɨꞌɨj aꞌyan tyinaatajé aj nu nyij jiyeꞌtzín atányeeriacaꞌ, nyatɨꞌɨj nyij jaaséj. 14Ajta aꞌyan tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn: “Ɨ huaꞌ Dios ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj, aꞌɨ́ɨ pu muaꞌantyíhuoo muéetzij pej pij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ, pataꞌaj jaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨquee aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, pajta jáanamuaj jeꞌej tɨ tyíꞌxaj. 15Muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej puáꞌmej ɨ paj aꞌɨ́j jɨn antyíaꞌmuaꞌreeriaj puáꞌmej néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua, jitzán maꞌcan ɨ tavástaraꞌ, pataꞌaj huóꞌixaatyeꞌen jeꞌej paj períj tyiꞌtɨ́j tyuꞌséj, pajta jeꞌej paj tyúꞌnamuajriꞌ. 16Ajta ijíij, capáj jéehua tyiꞌchóꞌveꞌej. Ájchesij, pataꞌaj huáɨꞌhuaj nyúucaritzeꞌ ɨ tavástaraꞌ, tɨꞌij aꞌɨ́ɨn tyimuaatúꞌuunyiꞌ ɨ paj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi.”

Pablo pu huáꞌixaatyeꞌ jeꞌej tɨ tyuꞌtaꞌíjtyiꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan

17’Nyatɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj a Jerusalén, aj nu nyij utyájrupij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ nyej nyij huatyényuunyij ɨ Dios jimi, aj nu nyij tyuꞌséj. 18Aꞌɨ́j nu huaséj ɨ tavástaraꞌ tɨ aꞌyan tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn: “Caꞌnácan, eerájraꞌ jiyeꞌtzín jɨmeꞌ aꞌyájna Jerusalén, jiꞌnye camu muáꞌantzaahuatyeꞌsij jeꞌej paj tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌsij nye jitze maꞌcan.” 19Aj nu nyij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn: “Nyavástaraꞌ, aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej nyej nyáaj majoꞌchaꞌcanyaꞌaj néijmiꞌqueꞌ huaꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ, nyajta hueꞌtyáanamua ɨ maj muéetzij muaꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj, nyajta huaꞌtyávaꞌraꞌaj. 20Ajta matɨꞌɨj aꞌɨ́j huajéꞌcaj ɨ Esteban ɨ tɨ muahuɨɨriaꞌcaꞌaj, ajta tyíꞌxajtacaꞌaj a jitze maꞌcan, nyáaj nu aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj, aꞌyaa nu tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntariaꞌcaꞌaj maj jaajéꞌcaj, nyáaj nu nyajta tyúꞌchaꞌɨj ɨ tyihuáꞌcaanaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jaajéꞌcaj.” 21Ajta ɨ tavástaraꞌ aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn: “Áricuj maꞌúrutyij, jiꞌnye nyamuaataꞌítyij ɨmuáj tyeɨ́tyee tzajtaꞌ ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan.”

Tɨꞌɨj ɨ xantáaruꞌ taꞌnájcaj jachaꞌɨɨcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo

22Aꞌyaa muꞌuj úhuiixɨj ɨ maj móoj jatyánamuajrasimaꞌaj, matɨꞌɨj mij huatyóohuij maj huatyejíihuajraꞌnyij aꞌyan tɨjɨn:

—Aꞌmújna mu tyévij, capu juxɨeꞌveꞌ tɨ júurij, xaajéꞌcaj taꞌaj ij quee cheꞌ majáꞌhuaꞌtan íiyan ɨ cháanacaj japua.

23Aꞌyaa muꞌuj jéetzeꞌ tyityetyéjijhuasimeꞌej, majta ɨ tyúucaanaa jútyeꞌ tyojóꞌraaraꞌaj, majta ɨ chuéj jútyeꞌ jóꞌraaraaj. 24Aj puꞌij ɨ xantáaruꞌ taꞌnájcaj tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj juꞌtyátoonyij aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo joꞌmaj jeꞌráatyij ɨ xantáaruꞌuj, ajta huoꞌtaꞌíj maj jeꞌriáꞌvaxɨꞌɨn, taꞌaj ij tyuꞌtaxáj jeꞌej maj een jɨmeꞌ tyityetyéjijhuaj ɨ tyeɨ́tyee. 25Matɨꞌɨj meríj jaatyajɨ́ꞌcaꞌaj mej mij jeꞌriáꞌvaxɨꞌɨn, aj puꞌij ɨ Pablo aꞌɨ́j aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ xantáaruꞌ taꞌnájcaj tɨ aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj tɨjɨn:

—¿Nyi aꞌyan setyityaatácɨꞌpej siaj sij jeꞌriáꞌvaxɨꞌɨn ɨ aꞌtɨ́j Roma tɨ jáꞌmaꞌcan, siajta quee jamuaꞌreeriaj tyiꞌtɨ́j siaj jɨn pújoorej?

26Tɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ, aꞌɨ́jna ɨ anxɨtyej xantáaruꞌuj tɨ tyíꞌijtyeꞌ, aꞌáa pu joꞌmej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ xantáaruꞌ taꞌnájcaj, aꞌyaa puꞌij tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye parɨnyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ? Aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ aꞌáa pu jaꞌajtyámaꞌcan a Roma.

27Aj puꞌij ɨ xantáaruꞌ taꞌnájcaj a uréꞌnyej ɨ Pablo jimi, tɨꞌquij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyi aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna paj aꞌáa jaꞌajtyámaꞌcan a Roma?

Aj puꞌij ɨ Pablo aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Jee xaa nyuꞌuj.

28Ajta ɨ xantáaruꞌ taꞌnájcaj aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Jéehua nu nyáaj tyuꞌnájchitacaꞌ nyej nyij huatyényaromaanotaj.

Tɨꞌɨj ij ɨ Pablo aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Aꞌáa nu nyáaj jiyoꞌnɨéꞌhuacaꞌ.

29Aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj eeráxɨɨriacaꞌ ɨ maj jeꞌriaꞌvaaxɨꞌnyijcheꞌ ɨ Pablo, ajta aꞌɨ́jna ɨ xantáaruꞌ taꞌnájcaj, tɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ tɨ Roma jáꞌmaꞌcan, tyámuaꞌ pu tyuꞌtátzɨɨn tɨ jeꞌej tyeetyajɨ́ꞌqueꞌej ɨ cadéenaj jɨmeꞌ.

Pablo pu aꞌúu joꞌtyéechaxɨj joꞌmaj jeꞌráatyij ɨ maj tyíꞌijta

30Yaa ariáꞌpuaꞌaj, ɨ xantáaruꞌ taꞌnájcaj, aꞌyaa pu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ jáamuaꞌreej jeꞌej maj een jɨmeꞌ tyáꞌxajtziꞌracaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo, aj puꞌij jiꞌrájtoo, ajta tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj tyúusɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌijta u tyeyúuj tzajtaꞌ, majta néijmiꞌi ɨ maj tyityatatyíj. Aj puꞌij huaꞌ jimi áyooviꞌtɨj.