Search form

Hechos 24

Pablo pu jujapuá huatanyúj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Félix

1Anxɨ́ xɨcáj pu tyoomáꞌcaj, tɨꞌɨj Ananías ɨ tɨ tyíꞌijta u tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌáa jaꞌráꞌaj aꞌájna a Cesarea, majta séecan jamuán ɨ huáasij, ajta huaꞌ jamuán sɨ́ɨj tɨ huaꞌ japua huatányuunyij, tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Tértulo. Aꞌɨ́ɨ mu ajoꞌtyáhuiixɨj ɨ tajtúhuan jimi, mej mij tyiꞌtɨ́j jitzán ujpuáꞌrityeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo. 2Matɨꞌɨj ayoꞌréꞌnyijtye aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo, aꞌɨ́ɨ pu ɨ Tértulo huatyóochej tɨ tyaaxájtziꞌ, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Félix tɨjɨn:

—Tyóocheꞌ tu tyámuaꞌ tyíꞌtyechajcaꞌaj naa taxáahuaj patɨꞌɨj pooj muáaj tyiꞌtaꞌíityaꞌcaꞌaj, jéehua paj tyámuaꞌ tyéjtyoovaꞌaj a tzajtaꞌ, tyej tyij jéetzeꞌ tyámuaꞌ yetyityecháatɨmeꞌnyij. 3Néijmiꞌi tu a jimi tyaꞌancuriáaꞌvej aꞌnáj tɨnaꞌaj ajta joꞌtɨj naꞌaj, tyámuaꞌ tu tyíꞌmuatyojtziꞌreꞌ muéetzij Félix paj tajtúhuan puéꞌeen, pajta jéehua tyámuaꞌ naa tyíꞌuurej. 4Ajta tyataꞌaj quee jéehua muaꞌɨtzaaj, aꞌyaa nu tyíꞌmuahuaviij paj aꞌtzúj táanamuaj ɨ tyaj tyimuaatéꞌexaatyeꞌsij. 5Aꞌyaa tu tyéetyoj aꞌmújcɨj mu tyáatɨꞌ, tɨ jéehua jeꞌej puaꞌaj tyíꞌuurej, ajta néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan mej mij huóonyoꞌsiꞌtyeꞌen, aꞌɨ́ɨ pu ajta antyúumuaꞌreej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jaꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan. 6Ajta pu huatóotyesej tɨ jaatyáxaahuataj ɨ tyeyúuj, aꞌɨ́j tu jɨn jaatyéeviꞌ tyej tyij joꞌxɨ́jtyeꞌen aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze. 7Ajta aꞌɨ́jna ɨ xantáaruꞌ taꞌnájcaj ɨ Lisias, aꞌɨ́ɨ pu aꞌúun joꞌtyájrupij tɨꞌquij táꞌjajnyiꞌriꞌ caꞌnyéjrij jɨmeꞌ. 8Ɨꞌríj paj muáaj asɨ́ɨj tyeeꞌíhuoꞌ pej pij jáamuaꞌreej tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna néijmiꞌi ɨ tyaj jitzán tyíꞌpuaꞌrityeꞌ.

9Majta ɨ Israel maj jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj ajoꞌtyúꞌuucaꞌaj, aꞌyaa mu majta tyíꞌxajtacaꞌaj tɨ aꞌyan tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. 10Aj puꞌij ɨ tajtúhuan jumuácaꞌ jɨn jaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo tɨꞌij tyuꞌtaxáj, tɨꞌɨj ij Pablo aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Jéehua nu nyetyámuaꞌveꞌej nyaj japua huatányuusij muéetzij jimi, jiꞌnye nyáamuaꞌree paj períj áꞌtyeej paj juées jɨn tyiꞌtyéjvee aꞌíjna chuéj japua. 11Ɨꞌríj paj muáaj asɨ́ɨj tyuꞌíhuoꞌ pej pij jáamuaꞌreej tɨjɨn oochán pu tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj xɨcáj tyooméj nyaj aꞌáa jaꞌráꞌaj aꞌájna a Jerusalén nyej nyij huatyényuunyij ɨ Dios jimi. 12Camu náatyoj aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj nyetyiꞌjeevacaj, canu nyajta huáꞌtyaꞌxɨꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, canu nyajta joꞌmaj jóosɨꞌrii, nyajta quee caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcariaꞌaj ajaꞌhuaꞌ yee ɨ chájtaꞌnaj jitze. 13Aꞌíimaj ɨ tyeɨ́tyee camu jeꞌej aꞌnáj tyéejtyoosij maj jaataséjrataj ɨ maj jɨn nye jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌ. 14Ajta aꞌyaa nu xaa tyaataxájta, canu jaatyáꞌavaataj, nyáaj nu jahuɨɨreꞌ ɨ huaꞌ Dios ɨ nyahuásimuaꞌcɨꞌɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ juyéj tɨ jájcuaj, ɨ maj aꞌɨ́ɨmaj aꞌyan tyíꞌxaj tɨjɨn nyasɨ́ɨj nuꞌuj jájtyo, jiꞌnye aꞌyaa nu néijmiꞌi tyáꞌtzaahuatyeꞌ jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, ajta jeꞌej maj tyoꞌyúꞌxacaꞌ ɨ maj tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan. 15Aꞌyaa nu chaꞌtaj nyanaꞌaj nyáaj tyeꞌejchóꞌveꞌ ɨ Dios jimi matɨꞌɨj aꞌmúumaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj huatájuuritaj ɨ muɨꞌchítyee, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌtyetyeɨɨtyeristacaꞌaj, majta ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj. 16Aꞌɨ́j nu jɨn tyíꞌtyeseꞌ aꞌnáj tɨnaꞌaj nyej nyij jɨꞌréenyaꞌaj majoꞌchaꞌcanyeꞌen ɨ Dios jimi, nyajta ɨ tyeɨ́tyee jimi.

17’Tɨꞌɨj tyoomáꞌcaj aꞌchu puaꞌan nyinyiꞌraꞌaj nyaj majoꞌchaꞌcan, naariáꞌraj jóꞌnyaj jáꞌmaꞌcan nyej nyij túmii tyuꞌtapuéjveꞌen, nyajta tyuꞌtámuꞌvejritaj ɨ Dios jimi. 18Aꞌyaa nu nyij rɨjcaj matɨꞌɨj séecan naaséj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan Asia maj jaꞌráacɨj, nyatɨꞌɨj nyeríj huányajajcuarej aꞌyájna tɨꞌɨj tyúuxɨeꞌveꞌ, capu ɨꞌríj ajaꞌjaꞌtɨɨtacaꞌaj, camu mij majta juꞌɨtziityaꞌcaꞌaj. 19Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ mej mij aꞌɨ́ɨmaj yeveꞌréꞌnyej a jimi mej mij nye jitze tyoꞌojpuáꞌrityeꞌen, tɨpuaꞌaj aꞌyan tyiꞌtɨ́j metyíꞌmuaꞌreeriaj nye jimi. 20Naꞌríij mequee, micheꞌ aꞌmúumaj jaataxáj tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn noꞌtyáꞌɨtzeerej nyatɨꞌɨj aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj huaꞌ jimi ɨ huaꞌ juéesij ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. 21Caꞌ aꞌɨ́j jɨn noꞌtyáꞌɨtzee nyatɨꞌɨj ujoꞌtyávaacaꞌaj huaꞌ jimi, nyatɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ caꞌnyíin jɨmeꞌ tɨjɨn: “Ijíij xu muaꞌaj náꞌxɨjtyeꞌ, jiꞌnye nyetyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj majtáhuaꞌaj huatájuuritaj ɨ muɨꞌchítyee.”

22Tɨꞌɨj aꞌíj huánamuajriꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Félix, tyámuaꞌ pu tyúꞌmuaꞌreeriacaꞌaj jeꞌej tɨ ajóoꞌen ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ jimi, aꞌɨ́j pu jɨn jaatapuáꞌcɨtacaꞌ, ajta aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj arí yaráꞌastij ɨ xantáaruꞌ taꞌnájcaj aꞌɨ́jna ɨ Lisias, aj nu nyij tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreeren tyiꞌtɨ́j siaj jɨn tyáꞌxajtziꞌ.

23Aj puꞌij ɨ Félix aꞌɨ́j huataꞌíj ɨ xantáaruꞌ tɨ anxɨtyej xantáaruꞌuj tyíꞌijtyeꞌ tɨ ooj jachaꞌɨɨcaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo, ajta aꞌtzúj cɨ́ɨ tyaatáꞌan mej mij aꞌɨ́ɨmaj jáamuaarej ɨ maj jamuaꞌtyej, majta tyiꞌtɨ́j jaatáꞌan tɨ tyáꞌɨtziityeꞌ.

24Tɨꞌɨj tyoomáꞌcaj aꞌchu puaꞌan xɨcáj, ajtáhuaꞌaj uvéꞌnyej aꞌɨ́jna ɨ Félix, ajta jamuán ɨ ɨ́ɨraꞌraꞌan tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Drusila, ɨ tɨ Israel jitze ajtyámaꞌcan. Tɨꞌɨj ij jaataꞌíjtacaꞌ aꞌɨ́jcɨ Pablo, ajta jeꞌen jáanamuajriꞌ jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyíꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 25Ajta tɨꞌɨj ɨ Pablo aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨ tyámuaꞌ tyíꞌchajca, ajta tyámuaꞌ tyiꞌhuóochaꞌɨɨn, ajta aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨ Dios puéjtzij huoꞌtáꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌyan séejreꞌ iiyeꞌej cháanacaj japua, aꞌɨ́j puꞌij tyuꞌtátzɨɨn aꞌɨ́jna ɨ Félix, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Jóꞌraꞌ ijíij. Nyajtáhuaꞌaj nu muaatájeevij tɨpuaꞌaj nyeríj huataꞌícɨꞌpaꞌaj.

26Ajta aꞌɨ́jna ɨ Félix aꞌyaa pu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ ɨ Pablo túmii jaatáꞌan, aꞌɨ́j pu jɨn mueꞌtɨ́j jaatachoꞌvej tɨꞌij jamuán tyuꞌxáj 27Huaꞌpuaj nyinyiꞌraꞌaj pu mutyojoꞌmej, tɨꞌquij Félix eerájraa tɨ tyiꞌtyávaacaꞌaj tajtúhuan jɨmeꞌ, tɨꞌquij téꞌej sɨ́ɨj tyeꞌentyájrupij tɨ aꞌyan ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Porcio Festo. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Félix, aꞌyaa pu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ tyámuaꞌ tyuꞌtyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́j pu jɨn quee jiꞌrájtoo aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo.