Search form

Hechos 3

Matɨꞌɨj tyáahuaj séej ɨ tɨquee tyéchavaaj

1Séej xɨcáj jitze pu aꞌyan tyuꞌrɨ́j, aꞌɨ́jna ɨ Pedro ajta ɨ Juan, néijmiꞌi mu aꞌáa jóꞌjuꞌ ɨ tyeyúuj tɨ joꞌtyéjvee, mej mij huatyényuunyij, aꞌtzáaj pu putyíꞌrɨjcaa yáacɨj jéꞌtaꞌ ucamáꞌcaj ɨ xɨcáj. 2Sɨ́ɨj pu tyáatɨꞌ aꞌáa jeꞌtyácatyij a tɨ jaꞌpueertaj, capu ráyiꞌvajcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j, aꞌyaa pu éenyeꞌej huanɨeꞌhuacaꞌ, aꞌnáj tɨnaꞌaj mu ayeꞌtyéyiꞌtzaaj a tɨ jaꞌpueertaj maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn tɨ naa huaséꞌrin, tɨꞌij aꞌɨ́ɨn túmii huáꞌhuaviiraj ɨ maj utyáruꞌpij u tyeyúuj tzajtaꞌ. 3Tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨjma huaséj ɨ Pedro ajta ɨ Juan ɨ maj aꞌúun joꞌtyárutyisimaꞌaj u tyeyúuj tzajtaꞌ, aj puꞌij túmii huoꞌtáhuaviiriꞌ maj jaatapuéjveꞌen. 4Aj mu mij jaꞌráasej tyámuaꞌ naa, ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Taaséj.

5Aj puꞌij quee cheꞌ huatanyúj aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ, aꞌyaa pu tyíꞌmuaꞌajcaa tɨjɨn túmii mu naatáꞌsij. 6Ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Canu pláataj tyíchaꞌɨj, canu nyajta ooroj tyíchaꞌɨj, aꞌɨ́j nu muaatáꞌsij tyiꞌtɨ́j nyej tyíchaꞌɨj, aꞌyaa nu tyíꞌmuaꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Jesús Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan, ájchesij, pajta rájraꞌnyij.

7Aj puꞌij ɨ Pedro jajvíꞌ ɨ muácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ, tɨꞌquij jaꞌajriáj, aj puꞌij huarúj néijmiꞌqueꞌ ɨ juꞌɨ́ɨcaj jitze. 8Aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tyéchavaaj ájtzunacaꞌ, ajta huatyéechaxɨj, aj puꞌij huatyóochej tɨ rájraꞌnyij, tɨꞌquij huaꞌ jamuán utyájrupij u tyeyúuj tzajtaꞌ, tyitzúnɨeꞌchaꞌaj pu huaꞌ jamuán utyájrupij, ajta tyéꞌtyojtziꞌriaꞌcaꞌaj ɨ Dios. 9Néijmiꞌi mu jaaséej ɨ tyeɨ́tyee tɨ arí rájyiꞌvej aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tyéchavaaj, majta jáanamuajriꞌ tɨ tyámuaꞌ tyaꞌtáꞌcariaꞌaj ɨ Dios. 10Aj mu mij tyámuaꞌ tyoꞌtaséj, majta tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj, matɨꞌɨj jaamuaꞌaj tɨjɨn aꞌɨ́ɨ pu puɨ́rɨcɨj ɨ tɨ túmii huáꞌhuaviiracaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee a tɨ jaꞌpueertaj aꞌɨ́jna ɨ tyeyúuj, a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn tɨ naa huaséꞌrin.

Tɨꞌɨj ajtáhuaꞌaj tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́jna ɨ Pedro

11Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tyéchavaaj, capu huaꞌtatoꞌraꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro ajta ɨ Juan. Aj mu mij néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej tyityoꞌtóomuajtyacaꞌ, matɨꞌɨj mij ootyáhuaachacaꞌ a tɨ jaꞌpueertaj tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Salomón tɨ jaꞌaꞌrij, joꞌmaj aꞌɨ́ɨmaj joꞌtyúꞌuucaj. 12Tɨꞌɨj ɨ Pedro huoꞌséj, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ jeꞌej setyityotóomuajtyacaꞌ muaꞌaj mu siaj Israel jitze ajtyámaꞌcan? ¿Jiꞌnye siaj sij aꞌyan tyíꞌtasej cuxáa ityáj tajɨ́ɨmuaꞌaj tyetyáahuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j, ajta cuxáa ityáj tyetyáahuaj tɨꞌij rájraꞌnyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyaj jaayíꞌtɨn, nusu aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyej tyámuaꞌ tyihuojóꞌmuaꞌraj? 13Aꞌɨ́jna ɨ huaꞌ Dios, aꞌɨ́ɨjma ɨ Abraham, ajta ɨ Isaac, ajta ɨ Jacob. Aꞌɨ́jna ɨ huaꞌ Dios ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tyaatáꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ juyój Jesús, ɨ siaj muaꞌaj tyuꞌtátuii aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyíꞌijta. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Piláato, jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ jaatátoonyijcheꞌ, siajta muaꞌaj, caxu jaataxɨéꞌvej, sulu aꞌyaa xu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ huámuɨꞌnyij. 14Caxu jaatátoj aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j tɨquee aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, tɨ ajta tyámuaꞌ tyíꞌtyevistacaꞌaj, sulu aꞌyaa xu tyaatéꞌexaa tɨ aꞌɨ́j huatátoonyij ɨ sɨ́ɨj tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨɨcaꞌaj. 15Muaꞌaj xu jaajéꞌcaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ huaꞌtáꞌcaa maj júurij muáꞌraꞌnyij ɨ tyeɨ́tyee. Ajta ɨ Dios pu jaatájuurityej, aꞌɨ́j tu ityáj tyámuaꞌ tyíꞌmuaꞌreej. 16Aꞌɨ́ɨ pu caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌ tɨꞌij huatyéjchenyij aꞌíjna ɨ tyáatɨꞌ ɨ siaj jaséj siajta jamuaꞌtyej, aꞌíi pu tyáꞌantzaahuaj ɨ Jesús jimi. Aꞌɨ́j pu jɨn arí huarúj tyámuaꞌ naa, siatɨꞌɨj muaꞌaj seríj tyéꞌsej.

17’Nyáaj nu jamuaꞌreej, nyeꞌihuáamuaꞌ, siatɨꞌɨj muaꞌaj majta ɨ maj tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ jaajéꞌcaj ɨ Jesús, aꞌyaa xu huarɨ́j, jiꞌnye caxu jamuaꞌreeriacaꞌaj, jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j uuriajcaꞌaj. 18Ajta ɨ Dios jaꞌráꞌastee jeꞌej maj anaquéej tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj ɨ jitzán maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj. Aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ aꞌɨ́ɨn huámuɨꞌnyij ɨ Cɨríistuꞌ. 19Siataꞌaj seequéj tyúꞌmuaꞌtyij ɨ Dios jimi, tɨꞌij aꞌɨ́ɨn tyajamuaatúꞌuunyiꞌ ɨ siaj jɨn ootyáꞌɨtzee aꞌɨ́jcɨ jimi. 20Aj puꞌij Dios uyoꞌtaꞌítyij jaꞌmua jimi aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, ɨ tɨ aráꞌtyeej jaꞌantyíhuoocaꞌaj tɨꞌij aꞌɨ́ɨn jaꞌmua Cɨríistuꞌ puéꞌeenyeꞌ. 21Juxɨeꞌveꞌ tɨ ɨ Jesús tajapuá joꞌtyaváaj jáꞌraꞌnyij, ꞌasta naꞌaj quee Dios néijmiꞌi tyuꞌjájcuareꞌen ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌsejreꞌ ɨ cháanacaj japua, aꞌyaa pu ɨ Dios aráꞌtyeej tyaataxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj jitze maꞌcan ɨ maj jitzán tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj. 22Aꞌyaa pu ɨ Moisés tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj tɨjɨn: “Dios pu séej antyíhuoosij ɨ tɨ aꞌyan chaꞌtánaꞌaj jitzán maꞌcan tyuꞌtaxájtaj nyatɨꞌɨj nyáaj, xáanamuajriꞌ néijmiꞌi jeꞌej tɨ tyuꞌtaxájtaj, siajta jaꞌantzaahuatyeꞌen. 23Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j quee jáꞌtzaahuatyaꞌaj, cheꞌ quee cheꞌ huaꞌ jimi séjreꞌej ɨ tyeɨ́tyee.”

24’Néijmiꞌi ɨ maj tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan, tɨꞌɨj naꞌaj ɨ Samuel tyuꞌséjrej yatɨj jeꞌréꞌnyej, aꞌɨ́ɨ mu majta jaaxájtacaꞌ jeꞌej tɨ ijíij tyíꞌrɨcɨj. 25Muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ siaj jaꞌancuriáaꞌsij ɨ tɨ Dios jɨn atóoraj, aꞌɨ́ɨjma jitze tɨ jaataxájtacaꞌ ɨ maj jimi tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj, aꞌɨ́j xu siajta ancuriáaꞌsij ɨ nyúucarij Dios tɨ jɨn atóoraj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌcɨꞌɨj. Jiꞌnye aꞌyaa pu ɨ Dios tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham tɨjɨn: “Néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌáa huacháatɨmaꞌaj muáꞌjuꞌun ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ mu jaꞌancuriáaꞌsij ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ ɨ tɨ huoꞌtyáhuɨɨreꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj a jitze eerányesij.” 26Tɨꞌɨj ɨ Dios jaatájuurij aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu anaquéej uyoꞌtaꞌítyacaꞌ jaꞌmua jimi, tɨꞌij aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌan, siaj sij néijmiꞌi jaatapuáꞌcɨtaj ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.