Search form

Hechos 4

Matɨꞌɨj huoꞌvíviꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro majta ɨ Juan

1Móocheꞌ mu ɨ Pedro, ajta ɨ Juan tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, matɨꞌɨj séecan ajeꞌréꞌnyej joꞌmaj aꞌɨ́ɨmaj joꞌtyúꞌuucaꞌaj. Aꞌɨ́ɨ mu puéꞌeenyeꞌej ɨ maj tyíꞌchaꞌɨj u tyeyúuj tzajtaꞌ, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ Saduceos. 2Menyínyuꞌcacucaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ Pedro ajta ɨ Juan, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj aꞌyan tyihuáꞌmuaꞌtyajcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, yee majtáhuaꞌaj mu huatájuurij ɨ maj tyáꞌantzaahuatyeꞌsij, jiꞌnye aꞌyaa pu ɨ Dios tyaatájuuritye aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. 3Aj mu mij huoꞌvíviꞌ, matɨꞌɨj mij hueꞌtyáanaj, ajta camu tyihuoꞌíhuoꞌriꞌ jiꞌnye puꞌríj huachúmuaꞌcaꞌaj. 4Jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee jáanamuajriꞌ ɨ nyúucarij maj jaaxájtacaꞌ, majta tyáꞌantzaahuaj, aꞌɨ́j mu jɨn meríj aꞌyan aráꞌaxcaa aꞌchu anxɨ́ víꞌraꞌaj ɨ maj tyáꞌantzaahuaj.

5Yaa ariáꞌpuaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu tyúusɨɨj aꞌájna a Jerusalén aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj antyúumuaꞌreej aꞌájna a chájtaꞌ, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ huáasij, majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyahuaꞌaj ɨ yuꞌxarij jitze. 6Aꞌáa pu joꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Anás ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee, ajta aꞌɨ́jna ɨ Caifás, ajta ɨ Juan, ajta ɨ Alejandro, majta mueꞌtɨ́j ɨ maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee. 7Aꞌɨ́ɨ mu mij tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj ahuajaꞌvéꞌviꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro majta ɨ Juan, mej mij tyihuoꞌíhuoꞌ. Aj mu mij ajeꞌtaꞌ huoꞌtyáhuii, matɨꞌɨj mij tyihuoꞌíhuoꞌriꞌ aꞌyan tɨjɨn:

—¿Aꞌtanyíj jitze xaꞌroocaꞌnyéej siaj sij aꞌyan rɨcɨj, caꞌ aꞌtanyíj caꞌnyíjraꞌaj jamuaatáꞌ siaj sij aꞌyan tyúꞌuurej?

8Aj puꞌij ɨ Pedro aꞌɨ́jcɨ jitze aroocaꞌnyáaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, tɨꞌɨj ij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Muaꞌaj mu siaj antyúumuaꞌreej iiyeꞌej chájtaꞌ, siajta muaꞌaj huáasij. 9Muaꞌaj xu tyíꞌtaꞌihuoꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ ɨ tɨ jaacɨꞌɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj ɨ tɨquee tyéchavaaj, siataꞌaj sij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ een jɨmeꞌ tyuꞌrúj. 10Aꞌyaa tu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ muaꞌajmaj, tyajta néijmiꞌcaa ɨ siaj aꞌyan huacháatɨmee iiyeꞌej Israel aꞌíjna ɨ tyáatɨꞌ yaa tɨ huatyéjve, aꞌɨ́j pu jɨn arí huarúj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ jaꞌantzaahuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́jcɨ ɨ siaj yóꞌtatee ɨ cúruuj jitze, Dios tɨ jaatájuurityej. 11Aꞌɨ́jna ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyetyéj ɨ siaj quee jaataxɨéꞌvej mu siaj chiꞌij taꞌhuacaa, aꞌyaa pu atyojoꞌréꞌnyej tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyetyéj tɨ anájcaj tɨ ajta jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ. 12Capu máaj aꞌtɨ́j séejreꞌ tɨꞌij táahuɨɨreꞌen, jiꞌnye néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua capu máaj séej ujeꞌcáꞌityacaꞌ ɨ Dios, tyej tyij jitzán huatyátahuɨɨreꞌen.

13Matɨꞌɨj ɨ maj tyityatatyíj huoꞌséj maj caꞌnyíjraꞌaj jɨn tyihuáꞌixaatyacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Pedro ajta ɨ Juan, majta jáamuaꞌreeriꞌ maj quee aꞌnáj tyiꞌhuóomuaꞌaj, majta quee tyojóꞌiteecaꞌaj, jeꞌej mu tyityoꞌtóomuajtyacaꞌ, aj mu mij huoꞌmuájtyacaꞌ tɨjɨn aꞌɨ́j mu jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj ɨ Jesús. 14Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌcaꞌaj huaꞌ jamuán pu ajoꞌtyávaacaꞌaj, aꞌɨ́j mu jɨn quee jeꞌej tyuꞌtaxájtacaꞌ yee capu aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna. 15Aj mu mij huoꞌtaꞌíj maj iirácɨɨnyej joꞌmaj jóosɨɨriaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ juéesij, matɨꞌɨj mij tyiꞌtyuuꞌixáatyaꞌajraa.

16Aꞌyaa mu tɨjɨn:

—¿Jiꞌquij tyahuaꞌuurej aꞌmújma mu tyétyacaa? Capu ɨꞌríj tyaj aꞌyan tyaataxáj yee capu aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, jiꞌnye néijmiꞌi ɨ maj iiyeꞌej huacháatɨmee Jerusalén, aꞌɨ́ɨ mu jamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jáaruuj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyévij ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌcaꞌaj. 17Ajta tɨꞌij quee jéetzeꞌ majcaꞌhuáyee namuajriaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee tzajtaꞌ, tyicheꞌ ijíij huoꞌtányeechej mej mij quee cheꞌ tyihuáꞌixaatyeꞌej ɨ tyeɨ́tyee ɨ nyúucaritzeꞌ ɨ Jesús.

18Aj mu mij huoꞌtajé, majta huoꞌtáꞌijmuejriꞌ mej quee cheꞌ tyihuáꞌixaatyeꞌej majta quee tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyúucaritzeꞌ ɨ Jesús. 19Ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro ajta ɨ Juan, aꞌyaa mu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Muaꞌaj xu jujɨ́ɨmuaꞌaj jaaxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen tɨpuaꞌaj aꞌyan tyíꞌxaꞌpuɨꞌɨj tyaj muaꞌajmaj jamuáꞌantzaahuatyeꞌen, nusu tyaj aꞌɨ́j ántzaahuatyeꞌen ɨ Dios. 20Jiꞌnye capu jeꞌej tyíɨꞌrij tyej quee jaxajta aꞌɨ́jcɨ ɨ tyaj tyeríj jaaséej tyajta jáanamuajriꞌ.

21Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ juéesij, aꞌɨ́ɨ mu huoꞌtáꞌijmuejriꞌ, majta huoꞌtányeechej, matɨꞌɨj mij huoꞌtaꞌ maj iirácɨɨnyej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj quee jeꞌej tyéꞌejtyooveꞌej jeꞌej maj puéjtzij tyihuoꞌtáꞌan, jiꞌnye néijmiꞌi mu ɨ tyeɨ́tyee tyámuaꞌ tyaꞌtáꞌcariaꞌaj ɨ Dios aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j. 22Ajta ɨ tyáatɨꞌ ɨ tɨ huarúj nyúucaritzeꞌ ɨ Jesús, aꞌyaa pu tyéejchaꞌɨɨcaꞌaj aꞌchu huáꞌpuatyej nyinyiꞌraꞌaj ajtáhuaꞌaj aꞌtzúj jéetzeꞌ.

Ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ máahuoo ɨ caꞌnyíjraꞌaj ɨ Dios jimi

23Matɨꞌɨj mij huoꞌtátoo aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro majta ɨ Juan, aj mu mij joꞌcɨ́j, matɨꞌɨj mij aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌmaj joꞌtyúꞌuucaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan. Aj mu mij huoꞌtéꞌexaa néijmiꞌi jeꞌej maj yeꞌej tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityatatyíj, majta ɨ huáasij. 24Matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨjma huánamuajriꞌ, aj mu mij néijmiꞌi aꞌyan tyaatáhuaviiriꞌ ɨ Dios tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ paj jaatyátaahuacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tajapuá, pajta ɨ cháanacaj, pajta ɨ jájtyij tɨ veꞌéj. Néijmiꞌi tɨꞌɨj puaꞌmáj aꞌyan tyíꞌsejreꞌ, muáaj paj tyúꞌtaahuacaꞌ.

25Muáaj paj tyuꞌtáꞌ tɨ aꞌyan tyuꞌtaxáj aꞌjúuricamej jitze aroocaꞌnyáaj aꞌɨ́jna ɨ David, ɨ tɨ muahuɨɨriaꞌcaꞌaj, aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

¿Jiꞌnye mej mij aꞌɨ́ɨmaj tyíꞌtyenyinyuꞌcacuj

ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan?

¿Jiꞌnye mej mij aꞌyan tyúumuaꞌtziityeꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ

ɨ tɨquee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna?

26Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee, majta ɨ maj vaꞌcán jɨn

tyityatatyíj iiyeꞌej cháanacaj japua.

Tyámuaꞌ mu juꞌuurej mej mij huatyényoꞌseꞌen

aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Tavástaraꞌ, majta

aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Cɨríistuꞌ.

27’Aꞌyaa xaa nyuꞌuj tyiꞌjaꞌyájna, aꞌɨ́jna ɨ Herodes, ajta aꞌɨ́jna ɨ Poncio Piláato, aꞌɨ́ɨ mu tyúusɨɨj iiyeꞌej chájtaꞌ, huaꞌ jamuán ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, majta huaꞌ jamuán ɨ maj yéchej iiyeꞌej Israel, múumuaꞌtziityaꞌcaꞌaj jeꞌej maj tyeꞌentyimuéꞌtɨn aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ muahuɨɨreꞌ, aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, ɨ paj jaꞌantyíhuoj pajta aꞌáan yóꞌojrasij ɨ ɨpuárij japua. 28Aꞌyaa mu huarɨ́j jeꞌej paj muáaj anaquéej tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej tɨꞌij aꞌyan tyúꞌrɨnyij, jeꞌej paj muáaj tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj. 29Ajta ijíij, muáaj paj tavástaraꞌ, cásɨꞌ mu meríj tyíꞌtanyeechej, taatáꞌ ɨ caꞌnyíjraꞌaj tatzájtaꞌ ityájma ɨ tyaj muahuɨɨreꞌ, tyataꞌaj quee tyiꞌtzɨ́ɨnyeꞌej tyetyihuóꞌixaatyeꞌen a jitze maꞌcan. 30Huataséjrataj ɨ paj jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej, petyihuaꞌhuáatyeꞌej ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ, pajta huoꞌtaséjratyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ paj jɨn períj huoꞌtaꞌ maj jaayíꞌtɨhuaꞌan aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Jesús ɨ tɨ muahuɨɨreꞌ.

31Matɨꞌɨj jaꞌantyipuáꞌrij ɨ maj jɨn tyényuusimeꞌej, aj puꞌij huatóocaꞌtzɨj ɨ chiꞌij joꞌmaj jeꞌrátyaꞌcaꞌaj, ajta huatyáꞌɨtzee huaꞌ tzajtaꞌ aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, camu tyíꞌtzɨɨnyeꞌej metyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan.

Tyiꞌtɨ́j maj tyíꞌijchaꞌɨɨcaꞌaj néijmiꞌi muꞌ tyíaꞌricaꞌaj

32Néijmiꞌi ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ɨ maj muiꞌcaa, juxaꞌaj mu tyíꞌmuaꞌajcaa ajta juxaꞌaj naꞌaj tyihuáꞌmiteerastyaꞌcaꞌaj. Capu aꞌtɨ́j jusɨ́ɨj naꞌaj tyiꞌtyóoꞌarityeꞌ ɨ tyúuaꞌrij, aꞌyaa mu néijmiꞌi tyíaꞌricaꞌaj. 33Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, móocheꞌ mu tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ Dios jaatájuurityej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. Dios pu jéehua huáꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj néijmiꞌcaa. 34Capu aꞌnáj aꞌtɨ́j quee jeꞌej tyéejviicueꞌracaꞌaj, jiꞌnye metyiꞌtoocaꞌaj ɨ tyúuchuej majta ɨ tyúuchiꞌij, ajta ɨ túmii 35aꞌɨ́ɨjma mu tatuíꞌrihuaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, majta aꞌɨ́ɨmaj, aꞌɨ́ɨ mu huoꞌriáaꞌcariaꞌaj ɨ túmii, aꞌchu tɨ séej áꞌɨtziityeꞌ. 36Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyuꞌrɨ́j aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ José, aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ Leví jimi. Aꞌáa pu jáꞌmaꞌcan joꞌtɨj aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Chipre, ɨ maj aꞌyan jaatamuaꞌaj tɨjɨn Bernabé, aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨjɨn Bernabé, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨjɨn: Tɨ tyámuaꞌ tyihuaꞌtáꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj juxaamuɨjrityeꞌ. 37Séej pu chuéj tyíchaꞌɨɨcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ José, aj puꞌij jáatoj, ajta ɨ túmii aꞌɨ́ɨjma pu huatáꞌ ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej.