Search form

Colosenses 1

Pablo pu huaꞌtyojtyeꞌ

1Nyáaj Pablo, nyáaj nu tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, jiꞌnye aꞌyaa pu tyaꞌránajchacaꞌ ɨ Dios, nyajamuan aꞌɨ́jna ɨ nyeꞌihuáaraꞌ Timoteo, 2aꞌyaa tu jáꞌmuatyojtyeꞌ muaꞌajmaj mu siaj Colosas jaꞌchej, siajta tyámuaꞌ tyúuꞌihuaamuaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi. Cheꞌ ɨ Dios ɨ tyaj jajvástaraꞌ tyámuaꞌ tyajamuáachaꞌɨɨn, ajta tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej mu jaꞌmuaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ.

Pablo pu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios ajta huáꞌhuaviitzeꞌ ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ

3Tyatɨꞌɨjtá huatyényuunyij tyajta tu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios jaꞌmua jɨmeꞌ, ɨ vástariaꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tavástaraꞌ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 4Jiꞌnye aꞌyaa tu tyáamuaꞌreeriꞌ siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, siajta jéehua huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ maj majta tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi, 5aꞌyaa xu rɨcɨj seejchoꞌvaꞌaj jeꞌej tɨ arí muaꞌajmaj tyajamuaacɨꞌɨj u tajapuá. Aꞌíj xu muaꞌaj seríj huánamuajriꞌ ɨ nyúucarij tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn jaxaj ɨ Dios 6ɨ tɨꞌij ajta jaꞌmua jimi huataséjre. Aꞌíjna ɨ nyúucarij aꞌyaa pu tɨꞌɨj ɨ cɨyéj taꞌajhuóseꞌsij, ajta jeꞌen huatatáqueꞌsij néijmiꞌqueꞌ íiyan ɨ cháanacaj japua, aꞌyájna tɨꞌɨj huarɨ́j jaꞌmua jimi siatɨꞌɨj jáanamuajriꞌ ɨ tɨ jɨn jéehua jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ ɨ Dios siajta jaamuaꞌaj ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌɨ́jna jimi. 7Aꞌyaa pu tyajamuaamuáꞌtyej aꞌɨ́jna ɨ Epafras, ɨ tɨ tajamuán tyíꞌmuarɨeꞌ siajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ tyámuaꞌ naa tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 8Aꞌɨ́ɨ pu arí taatéꞌexaa jeꞌej tɨ tyajaꞌmuahuɨɨreꞌ ajta siaj jéehua juxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios jáꞌmuahuɨɨreꞌ.

9Aꞌɨ́j tu jɨn ityáj, tyatɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ, catu aꞌnáj jaatapuáꞌcɨtacaꞌ tyaj jahuoocaj ɨ Dios jimi tyajta aꞌyan tyáꞌhuaviij tɨ aꞌɨ́ɨn jamuáamuaꞌtyej jeꞌej tɨ tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ siaj sij néijmiꞌi joꞌitéej xáꞌraꞌnyij ajta siaj sij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyíꞌeen ɨ júuricamaꞌraꞌ jimi ɨ Dios. 10Aꞌyaa xu tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj xáꞌjuꞌun matɨꞌɨj ɨ maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ, siaj sij aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ siajta aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyaꞌráanajchi ɨ tavástaraꞌ, siajta aꞌyan eenyeꞌ tɨꞌɨj cɨyéj tɨ ajhuóoseꞌsij ajta jeꞌen antatáqueꞌesij, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jamuaꞌtyej ɨ Dios. 11Aꞌyaa tu tyáꞌhuaviij tɨ aꞌɨ́ɨn jamuaataꞌan néijmiꞌi ɨ caꞌnyíjraꞌaj ɨ jáꞌmuatzajtaꞌ, siaj sij aꞌɨ́j jitze aroocaꞌnyáaj setyoꞌtáviicueꞌ, siajta jachoꞌvaꞌaj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jáꞌmuaꞌuurej, siajta jeꞌen aꞌɨ́jna jɨn huatóotyamuaꞌveꞌen, 12aj xu sij tyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ tyaj jajvástaraꞌ, ɨ tɨ jamuaatáꞌ siaj sij jaꞌancuriáꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jáꞌmuacɨꞌtyij aꞌájna joꞌtɨj aꞌnáj tɨnaꞌaj jóꞌnyeeriꞌij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyihuoꞌtáꞌsij ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ. 13Dios pu tajapuá huatanyúj aꞌájna joꞌtɨj joꞌtɨ́caꞌ, ajta jeꞌen tojoꞌvíꞌtɨj joꞌtɨj tyejéꞌijtaj aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ ɨ tɨ huápuɨꞌɨj jaxɨeꞌveꞌ, 14aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌnájchitacaꞌ ɨ tyaj jɨn tyéꞌchaꞌɨɨcaꞌaj ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ yójraꞌ tajɨ́meꞌ huamuɨ́ꞌ, tɨꞌij tyitaatúꞌuunyiꞌ ɨ tyaj jɨn áꞌɨtzeeriaꞌcaꞌaj.

Dios pu taataxɨéꞌvej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ tajitzé maꞌcan huamuɨ́ꞌ

15Cɨríistuꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyaj jɨn jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ een ɨ Dios ɨ tyaj quee jaséj, aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ anaquéej séjriaꞌcaꞌaj tɨꞌɨj quee xu majaꞌtyiꞌtɨ́ɨtacaj. 16Dios pu ɨ Cɨríistuꞌ jimi néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ tɨꞌɨj naꞌaj puaꞌmáj tyíꞌsejreꞌ u tajapuá ajta íiyan ɨ cháanacaj japua, néijmiꞌi ɨ tɨ tyíꞌsejreꞌ ajta ɨ tɨquee tyíꞌsejreꞌ, ajta ɨ júuricamej ɨ maj néijmiꞌqueꞌ tyíꞌijta. Dios pu néijmiꞌcaa huátaahuacaꞌ mej mij aꞌɨ́j jitze ajtyámaꞌcantaj. 17Cɨríistuꞌ puꞌríj séjriaꞌcaꞌaj tɨꞌɨj quee xu majáꞌtyiꞌtɨɨtacaꞌaj, ajta ɨ tɨ tyíꞌsejreꞌ aꞌɨ́j pu jitze néijmiꞌi tyaꞌróocaꞌnyej. 18Ajta ɨ Cɨríistuꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ huaꞌ muꞌuj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ ɨ tɨ ajta tyéviraꞌ puéꞌeen. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj, ɨ tɨ anaquéej huatájuuriacaꞌ, tɨꞌij aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej táꞌraꞌnyij ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej. 19Jiꞌnye aꞌyaa pu tyaꞌránajchacaꞌ ɨ Dios tɨ ɨ Cɨríistuꞌ jimi séeriaꞌaj táꞌraꞌnyij ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej, 20ajta ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan Dios pu néijmiꞌcaa tyámuaꞌ tyuꞌtyéeje mej mij jitzán huatyáꞌɨtzeereꞌen, matɨꞌɨj manaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá jáꞌsejreꞌ, majta ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ huóꞌruuj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ ɨ juxúureꞌ eeráaxɨrej ɨ cúruuj jitze.

21Anaquéej xu muaꞌaj aꞌ ɨmuáj jáꞌmaꞌcantacaꞌaj ɨ Dios jimi, siajta jájchaꞌɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ jutzájtaꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jeꞌej tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, 22ajta ijíij ɨ Cɨríistuꞌ pu tyámuaꞌ jamuáaruuj tɨꞌɨj huamuɨ́ꞌ ɨ cúruuj jitze, ajta jaapuéjtzitariacaꞌ. Aꞌyaa puꞌij huarɨ́j tɨꞌij jamuáꞌanviꞌtɨn ɨ Dios jimi, siajta jeꞌen jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen, tyámuaꞌ siaꞌéenyaꞌaj, siajta quee cheꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj, capu ajta aꞌtɨ́j jaꞌmua jitze tyiꞌtɨ́j jɨn tyiꞌpuáꞌrityeꞌej taꞌmej. 23Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj tyámuaꞌ naa tyáꞌtzaahuatyeꞌej, siajta quee yóꞌhuaꞌnan ɨ siaj jajchóꞌveꞌ aꞌyájna tɨꞌɨj tyáꞌxaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios ɨ siaj jáanamuajriꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij ɨ maj meríj huóꞌixaaj néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj, ɨ nyaj nyáaj Pablo aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ nyej nyij huoꞌréꞌixaatyeꞌen.

Pablo pu huáꞌixaatyeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan

24Ijíij nu nyetyamuaꞌveꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyaj jɨn japuéjtzitarej jaꞌmua jɨmeꞌ, jiꞌnye aꞌyaa nu tyáꞌneijmiꞌtareꞌ aꞌíjcɨ ɨ nyahueꞌraꞌ jitze ɨ tɨ áꞌɨtzeereꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨ jɨn jaapuéjtzitariacaꞌ, nyáaj nu aꞌyan rɨnyij aꞌɨ́jna jitze ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen jimi ɨ maj tyéviraꞌ puéꞌeen. 25Dios pu aꞌɨ́jna naataꞌíj nyej nyij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌyaa pu tyinaaꞌíjcaj nyej nyij tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej, nyajta huoꞌréꞌixaatyeꞌen néijmiꞌqueꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ, 26aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij, ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj ɨ Dios jimi tɨꞌɨj naꞌaj ajcaꞌhuáꞌ ɨmuáj ajta yatɨj jeꞌréꞌnyej, ɨ tɨ ijíij arí huóꞌixaaj jéjreꞌcɨtzeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 27Aꞌɨ́ɨmaj pu ɨ Dios huataséjratyej ɨ tɨ naa huaséꞌrin jimi, ɨ maj majta jɨn huatóotyamuaꞌveꞌsij, ajta aꞌɨ́jna jɨn jamuaatyéchaꞌɨɨsij néijmiꞌcaa jimi ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ, ɨ tɨ jaꞌmua jimi séejreꞌ, ɨ siaj siajta jajchóꞌveꞌ ɨ tɨ naa huaséꞌrin tɨꞌij jaꞌmua jimi séeriaꞌaj táꞌraꞌnyij.

28Ityáj tu tyihuáꞌixaatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan, tyámuaꞌ tyetyihuáꞌixaatyeꞌej tyajta tyihuaꞌmuaꞌtyée mej mij jáamuaꞌreej tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, mej mij tyámuaꞌ éenyeꞌej huatóosejrata ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 29Aꞌɨ́j nu jɨn caꞌnyíin tyíꞌmuarɨeꞌ, nyajta aꞌyan tyíꞌnyoꞌseꞌ néijmiꞌi jɨmeꞌ nyajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej.