Search form

Colosenses 2

1Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj jáamuaꞌreej nyaj jéehua jaꞌmua jɨmeꞌ nyoꞌseꞌ, nyajta huaꞌ jɨmeꞌ ɨ maj Laodicea jaꞌchej, nyajta huaꞌ jɨmeꞌ ɨ maj quee aꞌnáj naaséj nye tyéviraꞌ jitze. 2Aꞌyaa nu rɨcɨj mej mij aꞌɨ́ɨmaj huatyóocaꞌnyej ɨ jutzájtaꞌ, mej mij majta tyámuaꞌ tyuuꞌihuáamuaꞌaj muáꞌraꞌnyij, majta huóoxɨeꞌveꞌen, tɨꞌij huoꞌcɨꞌtyij ɨ maj jɨn yoꞌitéej muáꞌraꞌnyij néijmiꞌi ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj ɨ Dios jimi, ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ, 3jiꞌnye aꞌɨ́j pu jimi néijmiꞌi tyíꞌsejreꞌ ɨ tɨ tyúuxɨeꞌveꞌ tyej tyij tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej tyajta néijmiꞌi tyojoꞌitéej táꞌraꞌnyij. 4Aꞌyaa nu muaꞌajmaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, taꞌaj ij quee aꞌtɨ́j jáꞌmuacuanamuaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij tɨ naa namuajreꞌ. 5Tyij nyequee nyajta jaꞌmua jamuán ajoꞌtyéjvee, nyaj júuricamej pu jaꞌmua jimi séejreꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn nyetyamuaꞌveꞌ nyaj jáamuaꞌreej siaj tyámuaꞌ tyityaajúꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi.

Ɨ júuricamej tɨ jájcuaj ɨ Cɨríistuꞌ jimi

6Aꞌɨ́j pu jɨn, muaꞌaj mu siaj seríj jaꞌantzaahuaj ɨ Cɨríistuꞌ tɨꞌɨj juvástaraꞌ, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj sij aꞌyan tyityetyúuchaꞌɨj matɨꞌɨj ɨ maj Cɨríistuꞌ jimi séejreꞌ, 7siaj sij aꞌyan eenyeꞌ tɨꞌɨj ɨ cɨyéj tɨ tyétyeꞌ ɨmuáj joꞌcanáanaꞌajmee, aꞌɨ́jna jitze xuucaꞌnyéej ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyájna matɨꞌɨj tyajamuaamuáꞌtyej, siajta aꞌnáj tɨnaꞌaj tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios.

8Tyámuaꞌ xuꞌuj muaꞌaj, caxu tóoaꞌcareꞌen maj jáꞌmuacuanamuaj ɨ nyúucarij jɨmeꞌ tɨ hueꞌtzij puéꞌeen, jiꞌnye camu aꞌɨ́ɨmaj Cɨríistuꞌ jimi joꞌváꞌjuꞌ, sulu aꞌɨ́j mu huáꞌixaatyeꞌ jeꞌej maj jujɨ́ɨmuaꞌaj tyéejtyoj, majta aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌmuaꞌtaj íiyan tɨ tyíꞌmaꞌcan cháanacaj japua.

9Jiꞌnye néijmiꞌi ɨ Dios tɨ jimi tyajáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́j pu jimi tyíꞌsejreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, 10ajta ɨ Dios aꞌɨ́j pu jitze néijmiꞌcaa tyámuaꞌ jáꞌmuaꞌuurej, jiꞌnye ɨ Cɨríistuꞌ pu antyúumuaꞌreej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ júuricamej ɨ maj tyíꞌijta, majta tyiꞌtɨ́j jɨn tyityetyuꞌuj. 11Aꞌɨ́j xu siajta muaꞌaj jimi seríj jaꞌráꞌastee aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jaꞌantyisíꞌchej ɨ junavíj, ɨ Dios tɨ jɨn aꞌyan jamuáaruuj siatɨꞌɨj jimi ajtyáhuiixɨj ɨ Cɨríistuꞌ, ajta tyajamuacáaꞌriꞌriꞌ ɨ siaj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨjcaa. 12Siatɨꞌɨj huáɨꞌhuacaꞌ, aj xu siajta jamuán aváꞌnamiꞌhuacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, siajta jeꞌen jamuán huatájuuriacaꞌ, jiꞌnye muaꞌaj xu jaꞌantzaahuaj aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej tɨꞌij jaatájuurityej. 13Jájcuaj ɨmuáj pu muɨꞌchicaꞌaj ɨ jaꞌmua júuricamej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jéehua jeꞌej puaꞌaj rɨjcaa, ajta ijíij ɨ Dios puꞌríj ɨ júuricamej jamuaatáꞌ jamuán ɨ Cɨríistuꞌ, ɨ tɨ ajta néijmiꞌi tyitaatúꞌuunyiꞌriꞌ ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee. 14Dios pu joꞌúuj ɨ tɨ áꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ tyaj jɨmeꞌ tyéꞌchaꞌɨɨcaꞌaj ɨ tɨ ajta caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌtaꞌijtyaꞌcaꞌaj, aꞌyaa pu tyeꞌentyipuáꞌriacaꞌ tɨꞌɨj óotateehuacaꞌ ɨ cúruuj jitze, aꞌɨ́jna jamuán ɨ Cɨríistuꞌ. 15Dios pu tyihuáaꞌriꞌriꞌ ɨ maj tyityatatyáꞌcaꞌaj ɨ júuricamej maj jeꞌej puaꞌaj een, ajta ɨ Cɨríistuꞌ jimi huoꞌtatyéviꞌraste jéjreꞌcɨtzeꞌ tɨꞌɨj eetyájra huaꞌnajáapuaj ɨ tɨ huoꞌmuéꞌtɨj.

Maj tyúꞌhuoonyij aꞌɨ́jcɨ ɨ jútyeꞌ tɨ tyajáꞌmaꞌcan

16Aꞌɨ́j pu jɨn, cheꞌ quee aꞌtɨ́j jeꞌej tyajaꞌmuaxajtaj jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j tyíꞌcuaꞌ, naꞌríij jeꞌej siaj tyíꞌtyeyeꞌ, nusu aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán aꞌyaa tyúuxɨeꞌveꞌ siaj tyúꞌyeꞌestej tɨꞌɨjta tyoꞌtyéꞌiten ɨ máxcɨrɨeꞌ, naꞌríij tɨꞌɨjta tyaꞌráꞌastij aꞌnáj maj jusoꞌpii. 17Néijmiꞌi aꞌíjna aꞌyaa pu muaꞌajmaj tyajaꞌmuaꞌuurej, ajta aꞌyan tyíꞌhuɨɨreꞌ tyej tyij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ yatyojooméj, ajta ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ. 18Caxu tóoaꞌcareꞌen mej mij jeꞌej puaꞌaj jáꞌmuaꞌuurej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan tyúusejrataj matɨꞌɨj ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn tyityetyuꞌuj, majta aꞌɨ́ɨmaj najchej ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ u tajapuá, aꞌyaa mu majta tyíꞌxaj maj nuꞌuj tyiꞌtɨ́j tyíꞌsej, aꞌɨ́ɨ mu mij jéehua jɨn óotzaahuatyeꞌ ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ. 19Camu aꞌɨ́ɨmaj aꞌɨ́j jitze ajtyámaꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ, ɨ tɨ néijmiꞌi veꞌsij ɨ tyaj jatyáhueꞌraꞌ ajta tyáꞌcueꞌtyej, tyej tyij néijmiꞌi jitzán séjreꞌej tɨꞌɨj ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ. 20Xuꞌríj muaꞌaj huácuij ɨ Cɨríistuꞌ jamuán aꞌɨ́j mu jɨn quee cheꞌ tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ ɨ maj tyíꞌijta íiyan ɨ cháanacaj japua. ¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ siaj sij aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj rɨcɨj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan maꞌcan ɨ cháanacaj japua? Aꞌyaa mu tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ 21tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨꞌɨj: “Capáj jamuarɨeꞌej, capáj jacuaꞌcaj, capáj jiꞌtyáaꞌaj muaꞌ muácaꞌ jitze”. 22Néijmiꞌi ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyíꞌijta aꞌyaa pu ajta tyeꞌentyipuáꞌrij, jiꞌnye tyeɨ́tyee muꞌ aꞌyan tyíꞌijta majta aꞌyan tyihuáꞌmuaꞌtyej. 23Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨ aꞌyan huaséꞌrin tɨꞌɨj ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ, jiꞌnye tzáahuatyiꞌraꞌaj mu jɨn aꞌyan rɨcɨj majta quee óotzaahuatyeꞌ, aꞌyaa mu majta caꞌnyíin jɨn rɨcɨj, maꞌ ajta quee capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, sulu aꞌyaa puꞌuj tyíꞌhuɨɨreꞌ mej mij jujɨ́ɨmuaꞌaj aꞌɨ́jna jɨn ahuóotzaahuatyeꞌen.