Search form

Colosenses 3

1Aꞌyaa puꞌij, muaꞌaj mu siaj seríj huatájuuriacaꞌ jamuán ɨ Cɨríistuꞌ, siataꞌaj aꞌɨ́j tyúꞌhuoonyij ɨ tajapuá tɨ tyejéꞌsejreꞌ, joꞌtɨj ɨ Cɨríistuꞌ muácaꞌtaꞌ jaꞌajcájcaj ɨ Dios. 2Siataꞌaj aꞌɨ́j jitze tyúꞌmuaꞌtyij tajapuá tɨ tyejéꞌsejreꞌ, caxu aꞌɨ́j jitze tyíꞌmuaꞌajcaj íiyan tɨ tyíꞌmaꞌcan ɨ cháanacaj japua. 3Jiꞌnye muaꞌaj xuꞌríj huácuij ɨ Cɨríistuꞌ jamuán, ajta ɨ Dios pu jamuaatáꞌsij siaj sij ɨ Cɨríistuꞌ jamuán jaꞌséeriaꞌaj xáꞌraꞌnyij. 4Cɨríistuꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ jáꞌmuajuuricamej. Tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn yan huataséjreꞌen, muaꞌaj xu siajta jamuán huataséjreꞌej tyámuaꞌ siaꞌéenyaꞌaj.

Ɨ júuricamej ɨ tɨ arí míꞌmaꞌcan ajta ɨ tɨ jájcuaj ɨ Cɨríistuꞌ jimi

5Siataꞌaj jaatapuáꞌcɨtaj néijmiꞌi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een ɨ tɨ jaꞌmua jitze séejreꞌ, cheꞌ quee aꞌtɨ́j juxanaꞌcɨriaꞌaj, caxu tóoaꞌcareꞌen tɨ tyajamuaataꞌíjtyeꞌej ɨ tɨ jaꞌmua tzajtaꞌ eerányinyii, caxu cheꞌ jahuoocaj ɨ tɨ jaꞌmua jitze juxɨeꞌveꞌ tɨ ajta jeꞌej puaꞌaj een, siajta quee tyíꞌnyacuaꞌtzaj, jiꞌnye ɨ Dios jimi aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ɨ aꞌtɨ́j tɨ janaꞌmichej ɨ tɨquee Dios puéꞌeen. 6Aꞌíj mu jɨmeꞌ néijmiꞌi jɨn jajpuéetzij muáꞌjuꞌun ɨ maj quee jáꞌastijreꞌ ɨ Dios, 7siajta muaꞌaj aꞌyaa xu anaquéej éenyeꞌej tyáꞌastyajcaꞌaj siajta néijmiꞌi jɨn aꞌyan rɨjcaa. 8Ajta ijíij, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj néijmiꞌi tyuꞌtapuáꞌcɨtaj, caxu nyinyuꞌcacuj, caxu aꞌyan rɨjcaj jeꞌej tɨ jaꞌmua jitze tyúuxɨeꞌveꞌ, caxu tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj uuriaj, caxu jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxajtaj ɨ tyeɨ́tyee nusu siaj muaꞌaj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌxajtaj. 9Caxu jucuanamuaj séej jamuán siajta séej, jiꞌnye xuꞌríj tyuꞌtapuáꞌcɨtacaꞌ ɨ siaj jɨn jeꞌej puaꞌaj aamíꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, siajta ɨ siaj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨjcaa, 10siajta seríj jájcuan jɨn tyuꞌtyóochejtyej, Dios pu jamuaajájcuarej ɨ jaꞌmua tzajtaꞌ, siaj sij aꞌyan éenyeꞌej xáꞌraꞌnyij tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jamuáataahuacaꞌ, siaj sij tyámuaꞌ naa tyáamuaꞌtyij. 11Capu cheꞌ juxɨeꞌveꞌ tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj Griego puéꞌeenyeꞌ nusu Israel jitze ajtyámaꞌcantaj, tɨpuaꞌaj aróoꞌastej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ jaꞌantyisíjchacaꞌ ɨ junavíj nusu quee, tɨpuaꞌaj séej ɨ chuéj japua jaꞌchajca, nusu séej jimi tyíꞌmuarɨeꞌej, naꞌríij juxáahuaj joꞌchaꞌcan, sulu aꞌɨ́ɨ pu ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ juxɨeꞌveꞌ tɨ ajta néijmiꞌcaa jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ.

12Dios pu muaꞌajmaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ ajta aꞌɨ́ɨn jamuaꞌantyíhuoo siaj sij jitzán ajtyámaꞌcantaj xáꞌraꞌnyij. Siataꞌaj huaꞌcuꞌvej ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, siataꞌaj tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn, caxu óotzaahuatyeꞌej, sulu siataꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ siajta tyoꞌtáviicueꞌ tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jeꞌej jáꞌmuaꞌuurej. 13Siataꞌaj tyoꞌtáviicueꞌ séej jamuán siajta séej, siajta tyuꞌtúuꞌuunyiꞌ tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj jájriaaxɨejtyeꞌen ɨ juxaꞌaj tyévij. Aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ tavástaraꞌ tyajamuaatúꞌuunyiꞌriꞌ, aꞌyaa xu sij siajta muaꞌaj tyuꞌtúuꞌuunyiꞌ séej siajta séej. 14Ajta aꞌyájna siataꞌaj aꞌɨ́jna ucóochejtyeꞌen ɨ siaj jɨn huóoxɨeꞌveꞌen, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ naa een. 15Ajta ɨ Cɨríistuꞌ tɨ jɨn tyámuaꞌ jamuáaruuj cheꞌ aꞌɨ́ɨn úꞌsejriaꞌaj ɨ jaꞌmua tzajtaꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jɨn jamuaatajé ɨ Dios siaj sij séej tyéviraꞌ sianaꞌaj puéꞌeenyeꞌ. Siajta tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios.

16Cheꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ aꞌnáj tɨnaꞌaj jaꞌmua tzajtaꞌ séjreꞌej néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ tɨ jéehua tyíꞌhuɨɨreꞌ. Siataꞌaj huatóohuɨɨreꞌen séej jamuán siajta séej, siaj sij jáamuaꞌreej jeꞌej siaj tyihuóꞌixaatyeꞌen néijmiꞌcaa amitéeriaꞌcan jɨmeꞌ. Siataꞌaj chuíicarij jɨmeꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, néijmiꞌi xu ɨ ju júuricamej jɨn tyuꞌtáchuiicaj. 17Ajta néijmiꞌi jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j uurej nusu jeꞌej siaj tyíꞌxaj, aꞌyaa xu huárɨnyij néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ nyúucaritzeꞌ ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús, siajta tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios ɨ tyaj jajvástaraꞌ aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ.

Jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨɨj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyeɨ́tyee

18Muaꞌaj mu siaj huɨɨchej, siahuaꞌráꞌastijreꞌ ɨ juꞌcɨ́nastyamuaꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj aꞌyan huárɨnyij ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi. 19Siajta muaꞌaj mu siaj nyejnyeɨꞌchej, siataꞌaj huoꞌxɨéꞌveꞌen ɨ juꞌɨrástyamuaꞌ, caxu jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌjeevej.

20Siajta mu siaj huaꞌyojmuaꞌ puéꞌeen, siahuáꞌastyaj ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyaꞌráanajchi ɨ tavástaraꞌ. 21Siajta muaꞌaj, mu siaj huaꞌ huásimuaꞌ puéꞌeen, caxu huaꞌjaaxɨejtyeꞌej ɨ juyójmuaꞌ, mej mij quee jeꞌej tyóomuajtyej.

22Siajta muaꞌaj mu siaj tyíꞌijtyiꞌreꞌ, siataꞌaj néijmiꞌi jɨn huaꞌráꞌastijreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ íiyan ɨ cháanacaj japua, caxu aꞌáa sianaꞌaj matɨꞌɨjta aꞌɨ́ɨmaj jáꞌmuasejra, siaj sij tyámuaꞌ huaꞌ jimi eenyeꞌ, sulu aꞌyaa xu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huárɨnyij, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ tavástaraꞌ. 23Néijmiꞌi jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj, aꞌyaa xu huárɨnyij tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, aꞌyájna siatɨꞌɨj tyáꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tavástaraꞌ, jiꞌnye caxu aꞌɨ́ɨjma huɨɨreꞌ ɨ tyétyacaa. 24Siajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ tavástaraꞌ jamuaatáꞌsij jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyajáꞌmuacɨꞌtyij aꞌɨ́jcɨ siaj jaamuéꞌtɨj. Jiꞌnye muaꞌaj xu jahuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ ɨ tɨ jaꞌmuavástaraꞌ puéꞌeen. 25Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, aꞌyaa pu chaꞌtaj jeꞌej puaꞌaj tyáꞌcɨꞌtyij, jiꞌnye juxaꞌaj xuꞌuj een ɨ Dios jimi.