Search form

Colosenses 4

1Siajta muaꞌaj mu siaj tyihuáꞌijtyeꞌ, siataꞌaj tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn ɨ maj jaꞌmua jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ siajta aꞌyan tyihuoꞌtáꞌan jeꞌej tɨ tyiꞌtyéevijtɨj. Xoꞌtámuaꞌreej tɨ ɨ tavástaraꞌ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ ajta muaꞌajmaj tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ.

2Siataꞌaj aꞌnáj tɨnaꞌaj jahuoocaj ɨ Dios jimi, tyámuaꞌ xuꞌuj tyityaꞌtanyéjnyeꞌrij siajta tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios. 3Siajta aꞌyan tyáꞌhuoocaj ɨ Dios jimi ityájma jɨmeꞌ, taꞌaj ij ɨ tavástaraꞌ taatáhuɨɨreꞌen tyej tyij huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ tyajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ juꞌ avaaj ɨ Dios jimi, jiꞌnye aꞌɨ́j nu jɨn eetyánamiꞌ. 4Siáahuoocaj ɨ Dios jimi nyéetzij jɨmeꞌ nyej nyij amitéeriaꞌcan jɨn tyihuóꞌixaatyeꞌen, jeꞌej tɨ nyéetzij tyinaacɨ́ꞌɨj.

5Tyámuaꞌ xu tyityetyúuchaꞌɨɨj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌnáj tɨnaꞌaj xu xáꞌpuɨꞌ rɨjcaj. 6Siajta aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ tyíꞌxajtaj siajta naa huojoꞌmuaꞌraj, aꞌyaa pu ajta tyúuxɨeꞌveꞌ siaj tyámuaꞌ tyihuáꞌixaatyeꞌej séej siajta séej.

Huaꞌtyojtyeꞌ ɨ tɨ jɨn jaꞌantyipuáꞌrityeꞌej

7Ajta aꞌɨ́jna ɨ taꞌihuáaraꞌ Tíquico ɨ tyaj jéehua jaxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨ pu nyaj jamuán tyámuaꞌ naa tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi, aꞌɨ́ɨ puꞌij ajta néijmiꞌi jamuaatéꞌeexaatyeꞌsij jeꞌej tɨ tyíꞌnyahuɨɨreꞌ. 8Aꞌɨ́j nu jɨn jaꞌmua jimi jaataꞌítyij, taꞌaj ij jamuaatéꞌexaatyeꞌen jeꞌej tɨ tyíꞌtahuɨɨreꞌ ajta jeꞌen caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan. 9Onésimo pu ajta jamuán joꞌmej, ɨ tyaj jéehua jaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ tyámuaꞌ naa tyíꞌmuarɨeꞌ, tɨ ajta jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu néijmiꞌi jamuaatéꞌeexaatyeꞌsij jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyíꞌtahuɨɨreꞌ iiyeꞌej.

10Ajta aꞌɨ́jna ɨ Aristarco tɨ ajta nyaj jamuán eetyánamiꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta jáꞌmuatyojtyeꞌ, jamuán aꞌɨ́jna ɨ Marcos, ɨ tɨ nyoosájraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ Bernabé. Xuꞌríj muaꞌaj jamuaꞌreej jeꞌej siaj huárɨnyij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Marcos, tɨpuaꞌaj jamojoꞌváꞌmuaarej tyámuaꞌ xu tyeetyéjeevej. 11Aꞌɨ́ɨ pu ajta yajáꞌmuatyojtyeꞌ ɨ Jesús, ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn Justo. Aꞌɨ́ɨmaj mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj Israel jitze maj ajtyámaꞌcan, ɨ maj nyaj jamuán tyíꞌmuarɨeꞌ, tyej tyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej tɨ tyíꞌeen joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj, aꞌɨ́ɨ mu jéehua tyámuaꞌ tyinaatyáhuɨɨ. 12Ajta pu ɨ Epafras yajáꞌmuatyojtyeꞌ, aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, tɨ ajta jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan, aꞌnáj tɨnaꞌaj pu jahuoo ɨ Dios jimi jaꞌmua jɨmeꞌ, siaj sij muaꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ, siajta aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ Dios. 13Nyáaj nu tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej siaj jéehua jitzán juxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Epafras, ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Laodicea jáꞌmaꞌcan, ajta aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ ɨ maj Hierápolis jaꞌchej. 14Aꞌɨ́jna Lucas ɨ tɨ tyíꞌhuaꞌtacaa aꞌɨ́ɨ pu ajta yajáꞌmuatyojtyeꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ Demas.

15Siahuoꞌtatyójtyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ taꞌihuáamuaꞌ ɨ maj Laodicea joꞌcháatɨmee. Siajta jaatatyójtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Ninfa siajta néijmiꞌcaa ɨ maj jusɨꞌrii joꞌtɨj jaꞌchej aꞌɨ́jna ɨ Ninfa. 16Siatɨꞌɨj muaꞌaj joꞌjíiveꞌen aꞌíjcɨ ɨ yuꞌxarij, siataꞌaj jaataꞌítyej aꞌájna a Laodicea, mataꞌaj aꞌɨ́ɨmaj majta joꞌjíjveꞌen, aꞌyaa xu siajta muaꞌaj tyoꞌjíjveꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ yuꞌxarij Laodicea tɨ jáꞌmaꞌcan. 17Siajta aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Arquipo tɨjɨn: “Tyámuaꞌ paj huárɨnyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej maj tyimuaataꞌíj aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ tavástaraꞌ.”

18Nyáaj Pablo, nyáaj nu tyajamuaataꞌítyiꞌriꞌ aꞌíjna ɨ nyaj joꞌyúꞌxacaꞌ nyamuácaꞌ jɨmeꞌ. Xoꞌtámuaꞌreej nyaj eetyánamiꞌ. Cheꞌ ɨ Dios jéehua jamuaatyáhuɨɨreꞌen.