Search form

Efesios 2

Dios pu tajapuá huatanyúj ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan

1Jájcuaj ɨmuáj xu muaꞌaj muɨꞌchicaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ siaj jeꞌej puaꞌaj rɨjcaa siajta jéehua áꞌɨtzeeriaꞌcaꞌaj, 2aꞌyaa xu sij tyíꞌtyesejriaꞌcaꞌaj, jiꞌnye aꞌyaa xu tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj matɨꞌɨj rɨcɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, siajta aꞌyan rɨjcaa jeꞌej tɨ tyaꞌráanajchi aꞌɨ́jna ɨ tɨ íiyan tyíꞌijta ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ xɨéjnyuꞌcarij ɨ maj séejreꞌ áacaj tzajtaꞌ ɨ tɨꞌij ajta caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcaa mej mij quee jaꞌastej ɨ Dios. 3Aꞌyaa tu tyajta néijmiꞌi ityáj jájcuaj ɨmuáj tyíꞌtyesejriaꞌcaꞌaj, aꞌyan tyetyityaajuꞌuj jeꞌej tyaj tyaaxɨéꞌvaꞌcaꞌaj tajɨ́ɨmuaꞌaj, ajta jeꞌej tɨ tyitáꞌmiteerastyaꞌcaꞌaj. Aꞌɨ́j pu jɨmeꞌ aꞌyan tyiꞌtacɨꞌpuáatacaj tɨ ɨ Dios jéehua puéjtzij taatáꞌan, aꞌyájna tɨꞌɨj puéjtzij tyihuoꞌtáꞌsij ɨ séecan. 4Ajta ɨ Dios jéehua pu táꞌcuꞌvej ajta vaꞌcán jɨn taxɨeꞌveꞌ, 5aꞌɨ́j pu jɨn taatáꞌ tyaj júurij táꞌraꞌnyij jamuán ɨ Cɨríistuꞌ, tyatɨꞌɨj tyooj muɨꞌchicaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyaj áꞌɨtzeeriaꞌcaꞌaj. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn jéehua jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ ɨ Dios aꞌɨ́j xu jɨn seríj jaꞌancuriáaꞌ tɨꞌij jamuáahuɨɨreꞌen. 6Ajta jamuán ɨ Cɨríistuꞌ taatájuurityej, tyej tyij jamuán ooráꞌsej u tajapuá. 7Aꞌyaa pu aꞌíjna jɨn huarɨ́j tɨꞌij jaataséjrataj ɨ tɨ jɨn táꞌancuꞌvaxɨj ajta taaxɨéꞌvej aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen. 8Aꞌɨ́j xu jitze maꞌcan ɨ Dios tɨ jɨn jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ muaꞌaj jaꞌancuriáaꞌ tɨꞌij jamuáahuɨɨreꞌen ɨ siaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Caxu jujɨ́ɨmuaꞌaj sianaꞌaj jájtyo, sulu aꞌɨ́ɨ pu ɨ Dios juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn jamuaꞌancuꞌvaxɨj. 9Caxu muaꞌaj jujɨ́ɨmuaꞌaj aꞌyan tyéejtyoj, taꞌaj ij quee aꞌtɨ́j óotzaahuatyeꞌej, 10jiꞌnye ɨ Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ táataahuacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu táataahuacaꞌ jimi ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, tyej tyij tyámuaꞌ tyuꞌmuárɨeꞌen, aꞌyan tyetyityaajuꞌuj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn jájcuaj tyituꞌcájuyetyej.

Néijmiꞌi tu séej chájtaꞌnaj tyanaꞌaj puéꞌeen

11Aꞌyaa puꞌij, muaꞌaj mu siaj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta aꞌyan huaꞌtamuáꞌmuaj tɨjɨn: “ɨ maj quee jaꞌantyisíꞌchej ɨ junavíj”, majta ɨ maj jaꞌantyisíꞌchej ɨ junavíj, majta jujɨ́ɨmuaꞌaj aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨjɨn: “ɨ maj jaꞌantyisíꞌchej ɨ junavíj”, 12xoꞌtámuaꞌreej siaj jájcuaj ɨmuáj quee jimi ajtyámaꞌcantacaꞌaj ɨ Cɨríistuꞌ, siajta quee aꞌɨ́ɨjma jimi ajtyámaꞌcantacaꞌaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, capu ij tyiꞌtɨ́j jaꞌmuacɨꞌtyíicheꞌ ɨ Dios jimi nusu ɨ tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ. Aꞌyaa xu éenyeꞌqueꞌ séjriaꞌcaꞌaj ɨ cháanacaj japua, caxu jamuaꞌajcaa ɨ Dios ajta quee máꞌhuaꞌtacaꞌaj ɨ siaj jɨn jachoꞌveꞌ. 13Ajta ijíij, muaꞌaj xu seríj jimi séejreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn juxúureꞌ eeráaxɨrej, muaꞌaj mu siaj jájcuaj ɨmuáj aꞌ ɨmuáj jáꞌsejriaꞌcaꞌaj xuꞌríj jimi séejreꞌ. 14Cɨríistuꞌ pu puéꞌeen ɨ tɨ taatyápuaꞌrij ɨ tatzájtaꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan táaruuj tyej tyij séej tyanaꞌaj tyeɨ́tyeeraꞌ pueꞌéenyeꞌej táꞌraꞌnyij, aꞌɨ́ɨ pu jaatyúꞌuj ɨ tɨ tyiꞌtyánaamuaaj ajta ɨ tyaj jɨn tanyoꞌsiꞌtyaꞌcaꞌaj. 15Aꞌɨ́ɨ pu jaꞌantyipuáꞌrij ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijtacaꞌaj majta jɨn tyúuꞌijtyaꞌcaꞌaj, ajta ɨ maj huáꞌpuacaꞌaj pu séej naꞌaj huatyátaahuacaꞌ, mej mij séej manaꞌaj tyeɨ́tyeeraꞌ puéꞌeenyeꞌej muáꞌraꞌnyij. Aꞌyaa pu éenyeꞌqueꞌ huoꞌtyápuaꞌrij. 16Aꞌɨ́ɨ pu jaꞌantyipuáꞌrij ɨ maj quee naa jaꞌhuóomuaꞌrajcaꞌaj ɨ séecan jamuán, ajta ɨ maj jóꞌtatee ɨ cúruuj jitze aꞌɨ́j pu jɨn jitzán taꞌajtyáhuii ɨ Dios, tyej tyij séej tyanaꞌaj tyéviraꞌ pueꞌéenyeꞌej táꞌraꞌnyij.

17Cɨríistuꞌ pu mujoꞌvéꞌmej tɨꞌij jamuaatéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn jamuaatyápuaꞌrityeꞌen mu siaj aꞌ ɨmuáj joꞌtyúꞌuucaꞌaj, siajta mu siaj yevéjriꞌ séjriaꞌcaꞌaj. 18Jiꞌnye ɨ Cɨríistuꞌ jimi tu pújoorej tyej tyij séej tyanaꞌaj jɨn ɨ júuricamej ajtyáxɨɨrej ɨ tavástaraꞌ jimi. 19Aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj quee cheꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj séej ɨ chuéj japua jáꞌmaꞌcan, caxu cheꞌ ajéjreꞌ jáꞌsejreꞌ, sulu xuꞌríj huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jitzán séejreꞌ ɨ Dios, siajta tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeen. 20Aꞌyaa xu muaꞌaj een tɨꞌɨj ɨ chiꞌij, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨ huoꞌtajé ɨ Jesús, majta ɨ maj aráꞌtyeej tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan, aꞌyaa mu tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌɨj tyetyéj tɨ japuan ájtaavijhuaj ɨ jáxuꞌuj, ajta ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyetyéj tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ. 21Ɨ Cɨríistuꞌ jimi, néijmiꞌi pu ɨ chiꞌij huatyáamaꞌaj jaꞌmej ꞌasta naꞌaj quee aꞌyan huárɨnyij tɨꞌɨj tyeyúuj tɨ jitzán ɨ Dios iirájcaj. 22Siajta muaꞌaj jitzán xu siajta tyúuviꞌraxɨꞌsij siaj sij aꞌyan tyiꞌhuɨ́ɨreꞌej xáꞌraꞌnyij tɨꞌɨj tyeyúuj tɨ jitzán iirájcaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.