Search form

Efesios 3

Pablo pu aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ maj séej chuéj japua jaꞌchej

1Aꞌɨ́j nu jɨn nyáaj Pablo eetyánamiꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj jahuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ ɨ tɨ ajta Jesús puéꞌeen tɨꞌij muaꞌajmaj jamuáahuɨɨreꞌen, mu siaj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan. 2Xuꞌríj sij jamuaꞌreej tɨ Dios naataꞌíj nyej nyij jamuaatéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ajta jeꞌej tɨ tyaꞌtóoraj muaꞌajmaj jimi. 3Dios pu arí naataséjraj ɨ tɨ jimi juꞌavaatacaꞌaj, aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyeríj cɨ́ɨ tyajamuaatayúꞌsej. 4Tɨpuaꞌaj seríj joꞌjíjveꞌen, aj xu sij yoꞌitéej xáꞌjuꞌun jeꞌej nyaj tyiyóꞌitej tyámuaꞌ naa aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj ɨ tɨ jɨn ɨ Cɨríistuꞌ aꞌyan huarɨ́j, 5ɨ tɨquee eexúj huoꞌtaséjratyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj, ajta ijíij ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios pu arí huoꞌtaséjra aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jimi séejreꞌ mej mij jaatyáhuɨɨreꞌen, ajta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan. 6Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios ɨ tɨ néijmiꞌqueꞌ aꞌyan tyihuáꞌjee maj antyóosɨɨreꞌen ɨ Cɨríistuꞌ jimi, mej mij sɨ́ɨj manaꞌaj tyeɨ́tyeeraꞌ pueꞌéenyeꞌej muáꞌraꞌnyij, majta néijmiꞌi jaꞌancuriáꞌan aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ ɨ Dios aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. 7Aꞌɨ́j nu jɨn nyáaj tyeꞌentyájrupij nyej nyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyinaatapuéjvej juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ ajta náꞌancuꞌvaxɨj, aꞌɨ́j pu jɨn jaataséjratacaꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej.

8Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jéetzeꞌ cɨléenyeꞌ jɨn tyiꞌtyéjvee aꞌɨ́ɨjma jimi maj cɨléenyeꞌ jɨn tyityetyuꞌuj ɨ Dios jimi, ajta aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tyinaatyájtoo nyej nyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan, mej mij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyíꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 9Aꞌyaa pu tyinaaꞌíjcaj nyej nyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen néijmiꞌcaa jeꞌej tɨ ɨ Dios tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej, ɨ tɨ néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyáꞌavaatacaꞌaj tɨꞌɨj naꞌaj jájcuaj ɨmuáj tɨ yajeꞌréꞌnyej. 10Aꞌyaa tutyij ijíij aꞌɨ́ɨmaj jimi tyáꞌmuaꞌreej ɨ maj jusɨꞌrii u tyeyúuj tzajtaꞌ, néijmiꞌi ɨ maj jɨn tyíꞌijta u tajapuá, majta mu tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej joꞌtɨj ɨ Dios jáꞌsejreꞌ, mej mij jáamuaꞌreej tɨquee sɨ́ɨj naꞌaj ɨ Dios tɨ jɨn aꞌyan huarɨ́j ɨ jumuaꞌtzíiraꞌaj jɨmeꞌ. 11Dios pu aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn jájcuaj ɨmuáj tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej, tɨꞌij ɨ tavástaraꞌ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, aꞌɨ́jna jɨn aꞌyan huárɨnyij. 12Aꞌɨ́j tutyij jimi ɨ Cɨríistuꞌ taxáahuaj séejreꞌ tyej tyij ajtyáxɨɨrej ɨ Dios jimi, aꞌɨ́j jitze tyetyiꞌcaꞌnyáaj ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 13Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyajaꞌmuahuaviij siaj quee juxaahuataj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyaj jaꞌmua jɨmeꞌ jajpuéetzij, jiꞌnye jéehua pu naa tyeꞌmej jaꞌmua jimi.

Ɨ tyaj jahuoo ajta ɨ tyaj jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios

14Aꞌɨ́j nu jɨn tyítunutaj jimi ɨ vástariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, 15ɨ tyaj jitzán jaꞌancuriáaꞌ jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen, tɨꞌɨj ɨ jútyeꞌ ajta íiyan ɨ cháanacaj japua. 16Aꞌyaa nu tyáꞌhuoo tɨ ɨ Dios caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan ɨ jaꞌmua tzajtaꞌ, siaj sij aꞌɨ́jcɨ jitze aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, 17cheꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jaꞌmua tzajtaꞌ séjreꞌej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta ɨ siaj jɨn juxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨ pu puéꞌeen ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ jaꞌmua jimi. 18Siaj sij néijmiꞌi tyámuaꞌ jaꞌhuóomuaꞌraj siajta jáamuaꞌreej tɨ jéehua jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, tɨꞌɨj naꞌaj tyíꞌsejreꞌ áatyej ɨmuáj, ajtyapuáj ɨmuáj, aacɨj ɨmuáj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ. 19Aꞌyaa nu tyáꞌhuoo jaꞌmua jɨmeꞌ siaj sij jáamuaꞌtyij ɨ tɨ jɨn ɨ Cɨríistuꞌ jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, ɨ tɨquee jeꞌej ámiteereꞌ tyej tyij yoꞌitéej táꞌraꞌnyij, tɨꞌij ajta néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuaatyátoonyij.

20Ajta ijíij, tyetyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios, tɨ jéehua huápuɨꞌɨj jaayíꞌtɨn tɨ aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tyaj tyaatáhuaviiraj, nusu jeꞌej tyaj tyíꞌmuaꞌtzej, tyetyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej tɨ tatzájtaꞌ séejreꞌ. 21Tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios joꞌtyaj jáꞌtasɨꞌrii, tyajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, tyicheꞌ tyéꞌtyojtziꞌreꞌej tɨꞌɨj naꞌaj yutɨj joꞌqueꞌtɨj jaꞌmej jusén jɨmeꞌ. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.