Search form

Efesios 4

Néijmiꞌi tu séej tyeɨ́tyeeraꞌ tyanaꞌaj puéꞌeen ɨ júuricamaꞌraꞌ jimi ɨ Dios

1Aꞌɨ́j nu jɨn nyáaj, ɨ nyaj eetyánamiꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj jahuɨɨreꞌ ɨ tavástaraꞌ, aꞌyaa nu tyajaꞌmuahuaviij siaj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ Dios jamuaatajé. 2Caxu óotzaahuatyeꞌej sulu naa xu tyihuojóꞌmuaꞌraj, siajta quee jiyeꞌtzín nyinyuꞌcaj sulu setyoꞌtáviicueꞌ siahuáꞌxɨeꞌveꞌej séej siajta séej, 3siajta huatyóocaꞌnyej siaj sij séej sianaꞌaj tyeɨ́tyeeraꞌ puéꞌeenyeꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌáa jáꞌmaꞌcan ɨ júuricamaꞌraꞌ jimi ɨ Dios, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj sij juxáahuaj séjreꞌej. 4Sɨ́ɨj puꞌuj ɨ tyéviraꞌ ajta sɨ́ɨj naꞌaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌyájna tɨꞌɨj ajta ɨ Dios tɨ jamuaatajé siaj séej sianaꞌaj tyichoꞌveꞌej. 5Sɨ́ɨj puꞌuj ɨ tavástaraꞌ, ajta sɨ́ɨj naꞌaj ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, sɨ́ɨj puꞌuj ajta ɨ tyaj nyúucaritzeꞌ huáɨꞌhuacaꞌ. 6Sɨ́ɨj puꞌuj ɨ Dios ɨ tyaj néijmiꞌi jajvástaraꞌ, ɨ tɨ néijmiꞌcaa jɨn antyúumuaꞌreej, aꞌɨ́ɨ pu ajta néijmiꞌi jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ ajta néijmiꞌcaa jimi séejreꞌ.

7Ajta ityájma pu ɨ Cɨríistuꞌ tyitaatapuéjvej séej ajta séej jeꞌej tɨ aꞌɨ́j tyaꞌránajchacaꞌ. 8Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Tajapuá pu joꞌojnyéj ajta huojoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ huoꞌmuéꞌtɨj tɨꞌij néijmiꞌcaa eetyáanaj,

ajta huoꞌtaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ mej mij tyámuaꞌ tyityahuóochaꞌɨɨn.

9¿Tyiꞌtanyí pu tyíꞌxaj ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyáꞌxaj yee “aꞌɨ́ɨ pu tajapuá joꞌojnyéj”? Aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨjɨn aꞌɨ́ɨ pu ajta anaquéej yavaꞌcáanyej íiyan ɨ cháanacaj japua. 10Ajta ɨ tɨ yavaꞌcáanyej, aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tajapuá joꞌojnyéj tɨꞌij tyuꞌnéijmiꞌtareꞌen tɨꞌɨj naꞌaj puaꞌmáj tyíꞌsejreꞌ. 11Aꞌɨ́ɨ pu huaꞌantyíhuoj ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, ajta séecan mej mij Dios jitze maꞌcan tyuꞌtaxáj, ajta séecan antyíhuo mej mij huoꞌréꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta séecan mej mij huóꞌchaꞌɨɨn ɨ maj jusɨꞌrii, ajta séecan maj tyihuóꞌmuaꞌtyej. 12Aꞌyaa puꞌij tyámuaꞌ huóꞌruuj ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios, mej mij aꞌɨ́ɨmaj tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen, majta tyíveꞌsej jamuán ɨ Cɨríistuꞌ, 13ꞌasta tyanaꞌaj quee séej tyéviraꞌ pueꞌéenyeꞌej táꞌraꞌnyij aꞌɨ́jna ɨ tyaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta tyej tyij jáamuaꞌtyij ɨ yójraꞌ ɨ Dios, aj tutyij néijmiꞌi huoseꞌen ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 14Catu cheꞌ aꞌyan éenyeꞌej táꞌjuꞌun matɨꞌɨj ɨ tɨꞌríij, ɨ maj chaꞌmanaꞌaj tyojóꞌnamuajran majta quee xu jamuaꞌreej jeꞌej tɨquee tyíꞌxaꞌpuɨꞌɨn, majta aꞌyan een tɨꞌɨj ɨ jéetɨrij ɨ tɨ áacaj jáatɨsij joꞌtɨj naꞌaj pujmuaꞌ, majta jeꞌen séecan huáꞌcuanamuaj jeꞌej tɨ tyihuaꞌráanajchi maj tyihuóꞌixaatyeꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ hueꞌtzij puéꞌeen. 15Tyajta ityáj aꞌyaa tu tyiꞌxáataj táꞌjuꞌun jeꞌej tɨ tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, jiꞌnye tyátaxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa puꞌij tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj huahuóseꞌen ɨ Cɨríistuꞌ jamuán, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ taj muꞌuj néijmiꞌcaa ityájma. 16Ajta ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan, néijmiꞌi tu ɨ tyaj tasɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ tyihuóseꞌsij, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj taxɨeꞌveꞌ séej tyajta séej, aꞌyaa pu tyeꞌmej tɨpuaꞌaj néijmiꞌi metyíꞌmuarɨeꞌej jeꞌej tɨ tyihuoꞌcɨꞌɨj séej ajta séej.

Jeꞌej maj jájcuan jɨn tyíꞌtyechej ɨ maj Cɨríistuꞌ jimi séejreꞌ

17Aꞌyaa nu nyij tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, nyajta aꞌyan tyajáꞌmuaꞌijcatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jitze maꞌcan siaj quee cheꞌ aꞌyan tyityetyúuchaꞌɨɨj matɨꞌɨj ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ɨ maj aꞌyan tyíꞌtyechej jeꞌej tɨ ɨ huaꞌmuaꞌtziiraꞌaj jitze tyeꞌrányinyii tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ 18majta quee tyiꞌtɨ́j jóꞌitej. Camu aꞌɨ́ɨmaj jamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyíꞌeen ɨ Dios jimi, jiꞌnye camu tyihuojóꞌitej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj quee tóocuaꞌnyii ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ. 19Muríj huatyétzeꞌriacaꞌ, majta aꞌɨ́jna jimi huatóotoj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyihuaꞌráanajchi ɨ huaꞌtzajtaꞌ mej mij néijmiꞌi jɨn tyuꞌxánaꞌcɨreꞌen. 20Siajta muaꞌaj, caxu aꞌɨ́j jɨn jaamuaꞌaj ɨ Cɨríistuꞌ siaj sij aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨj, 21jiꞌnye tyámuaꞌ xu tyáanamuajriꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ siajta aꞌɨ́j jitze tyiꞌhuóoꞌitɨɨriꞌ siaj sij aꞌyan tyiꞌtyeséereꞌej xáꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyáꞌxɨeꞌveꞌ, ajta aꞌyan tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jimi ɨ Jesús. 22Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj metyajaꞌajhuaꞌxɨj jeꞌej siaj jájcuaj ɨmuáj tyíꞌtyesejriaꞌcaꞌaj, siajta yóꞌhuaꞌxɨn jeꞌej siaj tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, jiꞌnye jeꞌej pu puaꞌaj jáꞌmuaꞌuuriajcaꞌaj ɨ tɨ jáꞌmuacuanamuajcaꞌaj. 23Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj huóojajcuareꞌen aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ siaj jɨn maꞌumuámuaꞌreꞌ, 24siaj sij tyámuaꞌ naa tyityetyúuchaꞌɨɨj ɨ tɨ tyiꞌ jájcuaj jɨmeꞌ, siaj sij aꞌyan éenyeꞌej xáꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ ɨ Dios yan tyajamuaatyájtoo, ɨ tɨ ajta ámiteeriaꞌaj siaj tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ.

Tyicheꞌ jusén jɨmeꞌ tyámuaꞌ huárɨnyij

25Aꞌɨ́j pu jɨn, caxu cheꞌ jucuanamuaj, sulu siataꞌaj huatoojéꞌyacan jɨn tyaatéꞌexaatyeꞌen ɨ juxaꞌaj tyévij, jiꞌnye néijmiꞌi tu séej tyanaꞌaj tyéviraꞌ jitze ajtyámaꞌcan.

26Tɨpuaꞌaj xaatanyínyuꞌcacuj, caxu aꞌɨ́jcɨ jɨn ootyáꞌɨtzeꞌrihuaꞌan ɨ Dios jimi, caxu siajta áꞌtyeeviꞌ siaj nyinyuꞌcacuj tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ. 27Caxu jatáꞌcareꞌen tɨ ɨ tyiyáaruꞌ avíitzij jɨn huataséjreꞌen jaꞌmua tzajtaꞌ.

28Ɨ tɨ tyíꞌnahuaꞌraꞌaj, cheꞌ quee cheꞌ tyíꞌnahuaꞌaj, sulu cheꞌ tyuꞌmuárɨeꞌen tɨꞌij tyiꞌtɨ́j huamuéꞌtɨn ɨ tɨ jɨn huoꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ.

29Caxu tyiꞌtɨ́j xajtaj tɨ jeꞌej puaꞌaj namuajreꞌ, sulu aꞌɨ́j xuꞌuj huataxáj ɨ nyúucarij tɨ xáꞌpuɨꞌ ɨ tɨ huaꞌtyáhuɨꞌrii mej mij jéetzeꞌ yoꞌitéej muáꞌraꞌnyij ajta tɨꞌij tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj janamuaj. 30Caxu xaamújriraꞌaj jatáꞌcareꞌen ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ɨ tɨ jɨn ɨ Dios jáꞌmuamajtyen tɨjɨn jitzán xu ajtyámaꞌcan tɨꞌɨj atyojoꞌréꞌnyej aꞌnáj tɨ jaꞌmua japua huatányuusij.

31Siataꞌaj néijmiꞌi tyuꞌtapuáꞌcɨtaj ɨ siaj jɨn jeꞌej puaꞌaj metyityoomuámuaꞌreꞌ, ɨ siaj jɨn jujaaxɨejtyeꞌ, nusu ɨ siaj jɨn nyinyuꞌcacuj, naꞌríij ɨ siaj jɨn huaꞌtajíꞌvii ɨ tyeɨ́tyee, nusu ɨ siaj jɨn jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxaj. 32Siataꞌaj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, siajta óocuuꞌvej séej siajta séej, setyuꞌtúuꞌuunyiꞌ séej siajta séej, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Dios muaꞌajmaj tyajamuaatúꞌuunyiꞌriꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi.