Search form

Efesios 6

1Siajta muaꞌaj mu siaj huaꞌyojmuaꞌ, siahuáꞌastyaj ɨ juhuásimuaꞌ aꞌyájna tɨꞌɨj tyaꞌráanajchi ɨ tavástaraꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyíꞌxaꞌpuɨꞌɨn. 2Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij taꞌnájcaj ɨ Dios tɨ jɨn tyitaꞌtáratziiriꞌ aꞌyaa pu tyáꞌxaj tɨjɨn: “Pataꞌaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨɨj a táataj pajta aꞌ náanaj, 3taꞌaj muáahuɨɨreꞌen pataꞌaj áꞌtyeeviꞌin paj júurij puáꞌraꞌnyij íiyan ɨ cháanacaj japua.”

4Siajta muaꞌaj mu siaj huaꞌ huásimuaꞌ puéꞌeen, caxu huaꞌjaaxɨejtyeꞌej mu juyójmuaꞌ, sulu tyámuaꞌ xu tyiꞌhuóochaꞌɨɨn, siaj sij huoꞌmuaꞌtyej, siajta huoꞌtéꞌexaatyeꞌen tyámuaꞌ jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ.

5Siajta mu siaj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ, siataꞌaj huáꞌastyaj ɨ maj íiyan cháanacaj japua tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ. Siahuáꞌastyaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, aꞌyájna siatɨꞌɨj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyáꞌhuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ. 6Siahuoꞌtyáhuɨɨreꞌ, caxu aꞌáa sianaꞌaj matɨꞌɨjta aꞌɨ́ɨmaj jáꞌmuasejra, siaj sij huaꞌ jimi tyámuaꞌ tyuꞌtyáꞌɨtzeereꞌen, sulu siataꞌaj aꞌyan tyihuoꞌtyáhuɨɨreꞌen siatɨꞌɨj tyáꞌhuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, ajta jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ Dios. 7Siataꞌaj tyámuaꞌ naa tyuꞌmuárɨeꞌen, aꞌyájna siatɨꞌɨj ɨ tavástaraꞌ siaj jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ caxu ɨ tyétyacaa jimi. 8Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj jáamuaꞌreej sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj, tɨpuaꞌaj ɨ tɨ tyíꞌijtyiꞌreꞌ nusu ɨ tɨ juxáahuaj tyíꞌmuarɨeꞌ, aꞌyaa tu ɨ tavástaraꞌ jimi tyaꞌancuriáaꞌsij jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j jɨn xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j.

9Siajta muaꞌaj, mu siaj tyihuáꞌijtyeꞌ, aꞌyaa xu chaꞌtaj sianaꞌaj tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn ɨ maj jaꞌmua jimi tyíꞌmuarɨeꞌ, caxu huaꞌnyeechej. Xoꞌtámuaꞌreej tɨjɨn muaꞌaj majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaꞌmua jimi tyíꞌmuarɨeꞌ néijmiꞌi xu aꞌɨ́j jitze ajtyámaꞌcan ɨ tavástaraꞌ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ, siajta aꞌɨ́jcɨ jimi juxaꞌaj xuꞌuj een.

Ɨ maj jɨn nyoꞌseꞌ ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ

10Ajta ijíij nyeꞌihuáamuaꞌ, xáahuo siaj sij huatyóocaꞌnyej ɨ tavástaraꞌ jimi, siaj sij tyuꞌtyámueꞌtɨn ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ jɨmeꞌ. 11Siataꞌaj tyámuaꞌ tyityaꞌcóonaj néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ tɨ Dios jaatyájtoo jaꞌmua jimi ɨ siaj jɨn huatyényoꞌseꞌen, siataꞌaj sij tyoꞌtáviicueꞌ néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn jáꞌmuacuanamuaj ɨ tyiyáaruꞌ. 12Jiꞌnye catu aꞌɨ́ɨjma nyoꞌsiꞌtyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee, sulu aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌijtacaꞌaj, aꞌɨ́ɨjma ɨ xɨéjnyuꞌcarij maj jeꞌej puaꞌaj een, ɨ maj majta tyityatatyíj tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨ́caꞌristeꞌ íiyan ɨ cháanacaj japua, ajta u tajapuá. 13Aꞌɨ́j xu jɨn néijmiꞌqueꞌ cóonaj ɨ Dios tɨ jaatyájtoo jaꞌmua jimi, siataꞌaj sij tyoꞌtáviicueꞌen aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌrɨcɨj, ajta siatɨꞌɨj tyámuaꞌ huóoꞌuuren aꞌyaa xu sij tyityaajuꞌun.

14Aꞌɨ́j xu jɨn tyámuaꞌ eenyeꞌ, caxu ajtacɨ́ꞌcaꞌan, ajta jeꞌej siaj rɨcɨj, aꞌyaa xu jáaꞌuuren jeꞌej tɨ tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. 15Siajta aꞌnáj tɨ naꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ, siaj sij jaariáꞌxaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. 16Ajta aꞌɨ́jna ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́ɨ pu jamuaatyáhuɨɨreꞌej tɨꞌij quee jamuaꞌantyipuáꞌrityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌ. 17Ajta ɨ tɨ jaꞌmua japua huatányuusij aꞌyaa pu tyajamuaatyáhuɨɨreꞌej tɨꞌɨj ɨ xantáaruꞌ tɨ juꞌtyámuucuꞌuj, ajta ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́ɨ pu puéꞌeen ɨ chúun tɨ juxaꞌaj tyaꞌantámuamuaa tɨ jamuiꞌtyéchuiityeꞌsij ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 18Caxu jatapuáꞌcɨtacareꞌen siaj jahuoocaj ɨ Dios jimi, sulu aꞌyaa xu jéehua tyáꞌhuoocaj, xaꞌroocaꞌnyéej ɨ júuricamaꞌraꞌ jitze ɨ Dios. Xaꞌtanyéjnyeꞌrij, caxu tyáꞌxaahuataj siaj huaꞌ jɨmeꞌ jahuoocaj ɨ Dios jimi ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 19Siataꞌaj nyajɨ́meꞌ jahuoocaj ɨ Dios jimi, taꞌaj ij naataꞌan jeꞌej nyaj tyuꞌxáj, nyej nyij tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee, nyajta quee tyíꞌtzɨɨnyeꞌej tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ, aꞌyaa nu nyij tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aviitziꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ. 20Dios pu aꞌɨ́jna jɨn nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ nyej nyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn eetyánamiꞌ ijíij. Siáahuoocaj ɨ Dios jimi nyej nyij quee tyíꞌtzɨɨnyeꞌej nyetyihuoꞌteꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́jna jitze maꞌcan.

Pablo pu huaꞌtyojtyeꞌ ɨ tɨ jɨn jaꞌantyipuáꞌrityeꞌej

21Aꞌɨ́jna ɨ Tíquico, ɨ taꞌihuáaraꞌ ɨ tyaj jaxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌyan chaꞌtánaꞌaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi nyatɨꞌɨj nyáaj ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyajamuaatéꞌexaatyeꞌsij siaj sij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyíꞌnyahuɨɨreꞌ ajta jeꞌej nyaj rɨcɨj. 22Aꞌɨ́j nu jɨn jaataꞌítyij jaꞌmua jimi, siaj sij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyíꞌnyahuɨɨreꞌ ajta caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan.

23Cheꞌ ɨ Dios jamuaatyápuaꞌrityeꞌen néijmiꞌcaa ɨ jáꞌmuatzajtaꞌ, ajta néijmiꞌcaa ɨ jaꞌmuaꞌ ihuáamuaꞌ, ajta ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, cheꞌ aꞌɨ́ɨn jamuaataxɨéꞌveꞌen, jiꞌnye muaꞌaj xu tyáꞌtzaahuatyeꞌ, 24Cheꞌ tyámuaꞌ tyíꞌeenyeꞌ néijmiꞌcaa jimi ɨ maj jusén jɨn jaxɨeꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen.