Search form

Gálatas 4

1Aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj ɨ nyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn: Tɨꞌɨj ooj paꞌrɨꞌɨstan aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌi tyáꞌcɨꞌtyij, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj een tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, tyij ajta arí néijmiꞌi tyíaꞌraꞌan tyiꞌpuéꞌeen 2Séecan mu jachaꞌɨj, majta aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej maj tyúꞌchaꞌɨɨn néijmiꞌi ɨ tɨ tyíaꞌraꞌan, ꞌasta naꞌaj quee tyaꞌráꞌastij aꞌnáj tɨ ɨ táatajraꞌ aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntariꞌriꞌ. 3Aꞌyaa pu chaꞌtaj ityájma jimi tyéꞌyiꞌij, tyatɨꞌɨj quee xu tyiꞌtɨ́j muaꞌréeriacaj, aꞌɨ́ɨ pu tyíꞌtaꞌijtyaꞌcaꞌaj íiyan tɨ tyíꞌsejreꞌ ɨ cháanacaj japua. 4Ajta tɨꞌɨj atyojoꞌréꞌnyej aꞌnáj tɨ aꞌyan tyuꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌhuacaꞌ, Dios pu juyój ujoꞌtaꞌítyacaꞌ, ɨ tɨ huanɨeꞌhuacaꞌ ɨ íitaj jitze, ajta aꞌyan tyaꞌráꞌastej ɨ nyúucarij Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, 5taꞌaj ij aꞌɨ́ɨn tajapuá huatányuunyij, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyíꞌtaꞌijtyaꞌcaꞌaj ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, ajta jeꞌen taatáꞌan tyej tyij huátatyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj tyeríj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios. 6Ajta tyaj tyeríj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen, Dios pu yoꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ juyój ɨ taxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ aꞌyaa pu tyáꞌhuoo tɨjɨn: “Muáaj paj nyatáataj puéꞌeen, ɨ nyaj jéehua jaxɨeꞌveꞌ.” 7Aꞌyaa puꞌij, capáj cheꞌ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, sulu yójraꞌ paj puéꞌeen ɨ Dios, ajta ijíij paj períj yójraꞌ puéꞌeen, Dios pu aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ pej pij néijmiꞌi jimi tyaꞌancuriáan.

Pablo pu jeꞌej tyóomuaꞌajcaa aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ

8Jájcuaj ɨmuáj, siatɨꞌɨj quee xu jamuaꞌtyáacaj ɨ Dios, muaꞌaj xu caꞌnyéjrij jɨn huáꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌyan huaꞌtamuáꞌmuaj tɨjɨn dioosij. 9Ajta ijíij siaj seríj jamuaꞌtyej ɨ Dios, nusu ijíij tɨ arí ɨ Dios jáꞌmuamuajtye, ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij siaj sij siajtáhuaꞌaj caꞌnyéjrij jɨn tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, ajta tɨꞌij ajtáhuaꞌaj caꞌnyéjrij jɨn tyajamuaataꞌíjtyeꞌen? 10Muaꞌaj xu tyíꞌyeꞌestyaa, tɨꞌɨjta aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej aꞌnáj tɨ tyiꞌtɨ́j jeꞌej huarɨ́j, naꞌríij ɨ máxcɨrɨeꞌ tɨ jitzán tyiꞌtɨ́j atyojoꞌréꞌnyesij, nusu ɨ nyinyiꞌraꞌaj ɨ maj jitzán aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ. 11Aꞌɨ́j nu jɨn jéehua tyíꞌtzɨɨnyeꞌ tɨpuaꞌaj quee tyiꞌtɨ́j huatyáhuɨɨreꞌen ɨ nyaj jɨn tyuꞌmuárɨej jaꞌmua tzajtaꞌ.

12Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa nu tyajaꞌmuahuaviij siaj aꞌyan rɨjcaj nyatɨꞌɨj nyáaj, jiꞌnye nyáaj nu nyajta aꞌyan tyiꞌtyínyechaꞌɨj siatɨꞌɨj muaꞌaj. Caxu siaj muaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeerej nye jimi. 13Aꞌyájna siatɨꞌɨj seríj tyáꞌmuaꞌreej, nyatɨꞌɨj anaquéej jamuaatéꞌexaa ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌyaa nu tyiꞌcuíꞌij nyatɨꞌɨj aꞌyan huarɨ́j. 14Aꞌɨ́jna ɨ nyaj jɨn tyíꞌcuiꞌcaꞌaj, jéehua pu jamuaatamuárɨeꞌristej, siajta muaꞌaj caxu naataxánaꞌvej, caxu siajta naatyáxaahuatacaꞌ, sulu tyámuaꞌ xu tyinaatyéeje tɨꞌɨj nyaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, naꞌríij yaa tɨꞌɨj nyaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen. 15¿Jiꞌnye huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ siaj jɨn jutyamuaꞌvaꞌcaꞌaj? Aꞌyaa pu tyíɨꞌrij nyaj aꞌyan tyaataxáj jaꞌmua jɨmeꞌ yee tɨpuaꞌaj aꞌyan tyíɨꞌriitacajcheꞌ, muaꞌaj xu jeꞌtatúꞌtuꞌnyijcheꞌ ɨ jujɨꞌsij siaj sij nyéetzij naatatúꞌtuꞌtyeꞌen. 16Arí ijíij, ¿nyij seríj nyéjchaꞌɨɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ?

17Aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyeɨ́tyee jéehua xu huaꞌ jitze juxɨeꞌveꞌ, majta quee aꞌɨ́jna jɨmeꞌ mej mij tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej. Aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj sij tajimí ajtácɨɨnyej, siaj sij siajta muaꞌaj huaꞌ jitze tyúꞌcaꞌnyej. 18Aꞌyaa pu tyíꞌxaꞌpuɨꞌ maj jaꞌmua jitze juxɨéꞌvaꞌaj ɨ séecan, siaj sij tyámuaꞌ huóꞌuurej, ajta aꞌnáj tɨnaꞌaj aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ, capu aꞌáa naꞌaj tɨpuaꞌaj nyijta jaꞌmua jamuán aꞌáa jóꞌcatyij. 19Nyiyóojmuaꞌ, jéehua nu jajpuéjtzij jaꞌmua jɨmeꞌ, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ íitɨꞌ tɨ joꞌtacuíꞌnyacaꞌ páꞌrɨꞌɨj jɨmeꞌ, ꞌasta naꞌaj quee ɨ Cɨríistuꞌ jaꞌmua jimi tyámuaꞌ tyuꞌtyáꞌɨtzeereꞌen. 20Canu aꞌtzúj jamuaꞌreej jeꞌej nyaj yeꞌej huárɨnyij muaꞌajmaj jɨmeꞌ. Nyóocheꞌ aꞌáa jóꞌcatyiicheꞌ jaꞌmua jimi nyej nyij quee cheꞌ tyajáꞌmuayuꞌseꞌej nyanaꞌaj, sulu nyej nyij tyajamuáaꞌixaatyeꞌen senyeséeracaj.

Jeꞌej maj huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ Agar, ajta ɨ Sara, ɨ tyaj jɨn yoꞌitéej táꞌraꞌnyij

21Siataꞌaj naatéꞌexaatyeꞌ muaꞌaj mu siaj jaxɨeꞌveꞌ siaj sij jaꞌráꞌastyaj aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, ¿nyitzaa sequée aꞌyan tyáanamuajriꞌ jeꞌej tɨ tyáꞌxaj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ nyúucarij? 22Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨ ɨ Abraham huaꞌpuácaa tyiyójmuaꞌcaꞌaj ɨ maj tyétyacaa. Sɨ́ɨj pu jitzán huanɨeꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌcaꞌaj, ajta ɨ sɨ́ɨj, aꞌɨ́ɨ pu jitzán huanɨeꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj tɨ juxáahuaj joꞌcháꞌcanyaꞌaj. 23Aꞌɨ́jna ɨ tɨ huanɨeꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ íitaj tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan éenyeꞌej huanɨeꞌhuacaꞌ matɨꞌɨj ɨ tɨꞌríij. Ajta ɨ sɨ́ɨj, aꞌɨ́jna ɨ tɨ huanɨeꞌhuacaꞌ jitzán ɨ íitaj tɨ juxáahuaj joꞌcháꞌcanyaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jcɨ jɨn huanɨeꞌhuacaꞌ tɨ Dios aꞌyan tyaꞌtóoratziiriꞌ. 24Ɨꞌríj tyaj aꞌyan tyaataxáj tɨ aꞌyan huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌ. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ úucaa ɨ maj huaꞌpuaj, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj ɨ nyúucarij tɨ huaꞌpuaj tɨ jɨn Dios tyihuoꞌtaꞌíj ɨ tyétyacaa. Sɨ́ɨj ɨ nyúucarij pu aꞌáa jáꞌmaꞌcan ɨ jɨríj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Sinaí. Aꞌɨ́j mu jitzán eerányesij aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨꞌríij ɨ maj tyuꞌtyáhuɨɨreꞌsij caꞌnyéjrij jɨmeꞌ. Ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij, aꞌɨ́j puɨ́rɨcɨj aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Hagar. 25Aꞌɨ́jna ɨ Hagar, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ jɨríj ɨ Sinaí, aꞌáa tɨ joꞌtácaj a Arabia. Aꞌyaa pu ajta huatóomuaꞌaj chájtaꞌ tɨ jáꞌsejreꞌ a Jerusalén, jiꞌnye óocheꞌ pu caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ jamuán ɨ yójmuaꞌmuaꞌ. 26Ajta aꞌɨ́jna ɨ Jerusalén tajapuá tɨ jáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu juxáahuaj joꞌchaꞌcan. Ajta aꞌɨ́ɨ pu puéꞌeen ɨ taj náanaj. 27Aꞌyaa puꞌuj naꞌaj jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn:

Pajta muáaj, tɨquee cheꞌ muoꞌtacuíꞌnyij, pataꞌaj huatáꞌtyamuaꞌveꞌen.

Aꞌyaa paj huárɨnyij, jiꞌnye jéehua paj tyiyóomuaꞌaj puáꞌmej

mu paj quee aꞌnáj ootájucatacaꞌ

quee aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ tɨ vícheꞌ.

28Siajta muaꞌaj, nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa xu chaꞌtaj sianaꞌaj séejreꞌ tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Isaac tɨ aꞌɨ́jcɨ jɨn eeráanyej ɨ tɨ jɨn Dios aꞌyan tyaꞌtóoratziiriꞌ. 29Aꞌájna ɨmuáj aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ tɨ aꞌyan chaꞌtánaꞌaj éenyeꞌej huanɨeꞌhuacaꞌ matɨꞌɨj ɨ tɨꞌríij, aꞌɨ́ɨ pu jeꞌej puaꞌaj jáaruuj aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ tɨ huanɨeꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. Ajta ijíij, aꞌyaa pu chaꞌtaj tyíꞌrɨnyacaa. 30Ajta, ¿jiꞌnye tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze? Nyiquij aꞌyan yee: “Pataꞌaj jaatamuárityeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, pajta ɨ yójraꞌ, jiꞌnye capu aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jacɨꞌtyij aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ ɨ íitaj tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, sulu néijmiꞌi pu tyáꞌcɨꞌtyij aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ ɨ íitaj tɨ juxáahuaj joꞌchaꞌcan.” 31Aꞌɨ́j pu jɨn, nyeꞌihuáamuaꞌ, catu aꞌɨ́jcɨ jitze eeráanyej aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌcaꞌaj. Catu xaa nyuꞌuj, sulu aꞌɨ́j tu jitzán eeráanyej aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj tɨ juxáahuaj joꞌcháꞌcanyaꞌaj.