Search form

Gálatas 5

Maj quee tóoaꞌcareꞌen maj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌej

1Cɨríistuꞌ pu tɨiꞌrájtoo tyej tyij taxáahuaj mahuacɨ́ꞌcaꞌan. Aꞌɨ́j xu jɨn caxu cheꞌ tóoaꞌcareꞌen siaj sij caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌej, caxu cheꞌ huariáꞌcɨꞌcaꞌan aꞌyájna siatɨꞌɨj tyityaajúꞌcaꞌaj.

2Sianáanamuajriꞌ. Nyáaj ɨ nyaj Pablo puéꞌeen, aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ. Tɨpuaꞌaj aꞌyan setyityaatóaꞌan maj jaꞌantyísiichixɨꞌɨn ɨ taꞌantyuuvíꞌrajmee ɨ siaj jitzán saꞌracaa, tɨꞌɨj tyáꞌxaj ɨ nyúucarij maj jɨn tyíꞌijta capu tyiꞌtɨ́j jɨn jamuaatyáhuɨɨreꞌej ɨ Cɨríistuꞌ. 3Aꞌyaa nu tyaatéꞌexaatyeꞌsij tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ jaꞌantyisíjchej ɨ junavíj, aꞌyaa pu jimi tyuuxɨéꞌveꞌej jaꞌmej tɨꞌij néijmiꞌi aráꞌastej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta. 4Muaꞌaj mu siaj aꞌyan tyáꞌhuoo siaj jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi, muaꞌaj xu seríj ajtacɨ́j aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Cɨríistuꞌ, siajta ajtacɨ́j aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Dios tɨ tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌ. 5Tyajta ityáj, aꞌɨ́j tu jitze aratacaꞌnyáaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌyan tyetyiꞌijchoꞌveꞌej tyej tyij jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 6Aꞌyaa pu tyíꞌeen, jiꞌnye ɨ Cɨríistuꞌ jimi, capu aꞌtzúj jitzán juxɨeꞌveꞌ tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j arí jaꞌantyisíjchacaꞌ ɨ junavíj nusu quee. Aꞌɨ́ɨ pu xaa jitzán juxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌtɨ́j aꞌyan tyihuoꞌtaxɨéꞌveꞌen ɨ tyeɨ́tyee tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ.

7Tyámuaꞌ xu seríj muaꞌaj tyityaajúꞌcaꞌaj ɨ juyéj jitze. ¿Aꞌtanyíj tyajamuantyíꞌuunyiꞌriꞌ siaj sij quee cheꞌ jáꞌastyaj aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ? 8Capu aꞌɨ́ɨn caꞌnyíjraꞌaj jamuaatáꞌ ɨ Dios ɨ tɨ jamuaatajé. 9Aꞌyaa mu tyíꞌxaj tɨ cɨ́ɨraꞌtzuj ɨ levaduuraj néijmiꞌi tyináxcaj ɨ cuéjtzij, 10aꞌɨ́j nu jɨn nyáaj ɨ tavástaraꞌ jitze tyíꞌcaꞌnyej siaj muaꞌaj quee seequéj tyíꞌmuaꞌtyij, ajta ɨ Dios pu puéjtzij jaatáꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyajamuaꞌantyíꞌuunyiꞌ, ajta quee jeꞌej rɨnyij aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeen.

11Ajta nyéetzij jɨmeꞌ, nyeꞌihuáamuaꞌ, tɨpuaꞌaj nyooj aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌej siaj jaꞌantyísiichixɨꞌɨn ɨ junavíj, camu cheꞌ jeꞌej puaꞌaj nyaꞌuuréenyijcheꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, jiꞌnye capu jeꞌej puaꞌaj huaꞌnamuaarasteꞌej jaꞌmej ɨ nyúucarij nyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ óotateehuacaꞌ ɨ cúruuj jitze. 12Ajta aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ ɨ maj aꞌɨ́jcɨ jɨn tyajamuaꞌantyiúꞌnyiꞌ, aꞌyaa pu tyinaꞌráanajchi nyéetzij maj anaquéej aꞌɨ́ɨmaj jujɨ́ɨmuaꞌaj huatyóosiichixɨꞌɨn.

13Siajta muaꞌaj nyeꞌihuáamuaꞌ, Dios pu jamuaatajé siaj sij juxáahuaj mahuacɨ́ꞌcaꞌan. Ajta caxu aꞌɨ́jcɨ jɨn aꞌyan rɨjcaj siaj sij aꞌyan chaꞌ sianaꞌaj jeꞌej puaꞌaj rɨjcaj jeꞌej tɨ tyajamuáꞌmiteerasteꞌ. Sulu siataꞌaj juxɨeꞌveꞌ huatóohuɨɨreꞌen séej jamuán siajta séej. 14Jiꞌnye néijmiꞌi pu ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta séej naꞌaj jitze tyaꞌróoꞌastee ɨ tɨ aꞌyan tyáꞌxaj tɨjɨn: “Pataꞌaj jaxɨeꞌveꞌ ɨ axaꞌaj tyévij aꞌyájna patɨꞌɨj asɨ́ɨj tyíꞌaxɨeꞌveꞌ.” 15Tyámuaꞌ xuꞌuj muaꞌaj, jiꞌnye tɨpuaꞌaj muaꞌaj jeꞌej puaꞌaj setyúuxajta naꞌríij siooj jujɨ́ɨmuaꞌaj tyúuchaꞌɨɨreꞌej, muaꞌaj xu sij jujɨ́ɨmuaꞌaj antyúupuaꞌrityeꞌsij.

Ɨ tɨ tatzájtaꞌ eerányinyii, ajta ɨ tɨ jitzán eerányinyii ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios

16Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyíꞌxaj tɨjɨn: Siataꞌaj aꞌyan tyíꞌtyechajcaj aꞌɨ́jcɨ jitze xaꞌroocaꞌnyéej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, siaj sij quee tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨjcaj ɨ tɨ jaꞌmua tzajtaꞌ tyeꞌrányinyii. 17Jiꞌnye jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aꞌɨ́ɨ pu jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́ɨ pu ajta jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een. Aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan tyityetyúuchaꞌɨɨreꞌ, aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj quee aꞌnáj aꞌyan rɨnyij jeꞌej siaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ. 18Ajta tɨpuaꞌaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyajaꞌmuamuaꞌtyej, capu ij cheꞌ muaꞌajmaj tyajaꞌmuaꞌíityaꞌaj jaꞌmej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta.

19Tyámuaꞌ pu tyéꞌmiteereꞌ jeꞌej maj rɨcɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaꞌastej ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aꞌɨ́ɨ mu juxanaꞌcɨreꞌ séecan jamuán ɨ maj quee jatyéviꞌtɨn, huápuɨꞌɨj mu xánaꞌvisiꞌ rɨcɨj aꞌɨ́j mu mij jɨn meríj jóꞌvej, 20aꞌɨ́ɨ mu huaꞌnajchej ɨ sáanturij, majta tyíꞌchahuaa. Jéehua mu juxanaꞌveꞌ, majta quee tyámuaꞌ jaꞌhuóomuaꞌraj, majta óochueereꞌ. Jéehua mu tyoꞌcájaaxɨejveꞌ, majta séecan jaaxɨejtyeꞌ, majta jéꞌtaꞌ huacɨꞌɨj, majta séecan jimi ajtyúꞌuuvej. 21Jéehua mu tyihuáꞌchueereꞌ, majta jutaꞌrujveꞌ, majta tyíꞌnyacuaꞌaj, majta néijmiꞌi jɨn aꞌyan rɨcɨj ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen. Aꞌyaa nu nyij muaꞌajmaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyáaj nyeríj jájcuaj ɨmuáj huarɨ́j, tɨjɨn ɨ maj aꞌyan tyityetyúuchaꞌɨj camu ujoꞌtyárutyij joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj.

22Ajta aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tɨ tyihuatáꞌcaa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen tyej tyámuaꞌ tyihuojóꞌmuaꞌraj, ajta tyámuaꞌviꞌraꞌaj, ajta tyaj taxáahuaj séjreꞌej, tyaj néijmiꞌi jɨn tyoꞌtáviicueꞌ, tyajta huoꞌxɨéꞌveꞌen séecan ɨ tyeɨ́tyee, tyajta tyihuoꞌtapuéjveꞌen, tyajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj, 23tyaj quee áꞌtatzaahuatyeꞌej, ajta huaꞌ jitze séejreꞌ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ. Capu ij ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj séejreꞌ ɨ nyúucarij tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn huaꞌ jitze puaꞌrityeꞌej. 24Majta ɨ maj jitzán ajtyámaꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, muꞌríj néijmiꞌi tyuꞌtáxaahuatacaꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen tɨ eerányinyiicaꞌaj ɨ huaꞌ tzajtaꞌ mej mij quee cheꞌ jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨj. 25Tɨpuaꞌaj aꞌɨ́j jɨn tyajúurij ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, tyicheꞌ tyajta tyuꞌtáꞌan tɨꞌij ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tuꞌcájuyetyej.

26Tyicheꞌ quee áꞌtatzaahuatyeꞌej, tyajta quee caꞌnyíjraꞌaj tatáꞌcareꞌen tyej tyij jeꞌej puaꞌaj áꞌtamuaꞌraj nusu tyej tyij tajɨ́ɨmuaꞌaj tyítajaaxɨejviꞌ.