Search form

Hebreos 1

Aꞌɨ́ɨ pu Cɨríistuꞌ tyitáaꞌixaaj ɨ Dios jitze maꞌcan

1Aꞌyaa pu jájcuaj ɨmuáj ɨ Dios mueꞌtɨ́j tyihuóꞌixaaj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj, ajta quee séej naꞌaj jɨmeꞌ ɨ nyúucarij, aꞌyaa pu séecan tyuꞌtaꞌítyacaꞌ mej mij jitzán maꞌcan tyuꞌtaxáj. 2Ajta ijíij, tɨꞌɨj arí néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij, Dios pu ɨ juyój ujoꞌtaꞌítyacaꞌ tɨꞌij aꞌɨ́ɨn tyitaatéꞌexaatyeꞌen jitzán maꞌcan, aꞌɨ́j pu jitzán maꞌcan jaatyátaahuacaꞌ ɨ cháanacaj, ajta jeꞌen aꞌyan tyeꞌentyíhuo tɨꞌij néijmiꞌi tyáꞌcɨꞌtyij aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ. 3Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ naa huaséꞌrin ɨ Dios, ajta ɨ tyéviraꞌ aꞌyan chaꞌtánaꞌaj huaséꞌrin tɨꞌɨj ajta ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyíꞌviꞌ tɨꞌɨj naꞌaj ɨ tɨ tyíꞌsejreꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ junyúucaa. Tɨꞌɨj tyitacáꞌriꞌraj ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aj puꞌij huatyéeyixɨj ɨ ɨpuárij japua muácaꞌtaꞌ ɨ Dios, 4ajta aꞌyan tyeꞌrájraa tɨ aꞌɨ́ɨn jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyaváaj taꞌraa, mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jɨn tyeꞌentyájrupij ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ jɨmeꞌ mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ.

Aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ ɨ Dios jéetzeꞌ pu vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ

5Jiꞌnye ɨ Dios capu aꞌnáj aꞌyan séej tyuꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ yee:

Muáaj paj nyiyóoj puéꞌeen,

nyáaj nu ijíij muaꞌantyíhuoo.

Capu ajta aꞌyan séej tyuꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ yee:

Nyáaj nu táatajraꞌ pueꞌéenyeꞌej naꞌmej,

ajta aꞌɨ́ɨn nyiyóoj pu pueꞌéenyeꞌej taꞌmej.

6Ajta aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ juyój, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌyan cháanacaj japua huacháatɨmee tɨjɨn:

Micheꞌ néijmiꞌi ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi jaatyáanajche.

7Ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌyaa ɨ Dios tyíꞌxaj tɨjɨn:

Aꞌyaa pu huáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌɨj áacaj,

ajta aꞌyan huáꞌuurej tɨꞌɨj tɨéj aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ.

8Ajta aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ juyój, aꞌyaa pu tyíꞌxaj tɨjɨn:

Muáaj mu paj Dios puéꞌeen, capu aꞌnáj antyipuaꞌrij ɨ paj jɨn antyíaꞌmuaꞌreej,

ajta ɨ paj jɨn tyiꞌtyéjvee jɨꞌréenyaꞌaj pu séejreꞌ, pajta aꞌyan tyíꞌijta jeꞌej tɨ tyeꞌtyévijtyeꞌ.

9Muáaj paj jaxɨeꞌveꞌ ɨ tɨ tyámuaꞌ een pajta quee jaxɨeꞌveꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een,

aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios muaꞌantyíhuoo, a Dios,

ajta muaatáꞌ ɨ paj jɨn jéetzeꞌ huatáꞌtyamuaꞌveꞌen

mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ.

10Aꞌyaa pu ajta tyíꞌxaj tɨjɨn:

Muáaj nyavástaraꞌ, jájcuaj ɨmuáj paj jaatyátaahuacaꞌ ɨ cháanacaj,

pajta aꞌɨ́jna huatyátaahuacaꞌ ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ.

11Ajta néijmiꞌi pu tyeꞌentyipuáꞌrij tɨꞌɨj naꞌaj puaꞌmáj tyíꞌsejreꞌ,

pajta muáaj, jusén paj jɨn séeriaꞌaj puáꞌmej.

Néijmiꞌi pu aꞌyan tyuꞌtyemíꞌmaꞌcantarij tɨꞌɨj ɨ cáanarij,

12aꞌyaa paj tyeetyátutaj tɨꞌɨj ɨ cáanarij tyíꞌtutzijhuacaa,

aꞌyaa paj néijmiꞌi seequéj tyíꞌuurej, tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ seequéj eenyeꞌ tyuꞌtyóochejtyeꞌen.

Pajta muáaj paj póocheꞌ aꞌɨ́ɨn panaꞌaj puéꞌeen,

capáj aꞌnáj áꞌpuaꞌren.

13Capu ɨ Dios aꞌnáj séej aꞌyan tyuꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ yee:

Huatyéyixɨꞌ ɨ nyamuácaꞌtaꞌ,

ꞌasta nyanaꞌaj quee huoꞌmuéꞌtɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ mej mij muéetzij muaꞌráꞌastijreꞌen.

14Jiꞌnye néijmiꞌi ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamej Dios tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ, mej mij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ huáꞌcɨꞌtyij tɨ Dios huaꞌ japua huatányuunyij.