Search form

Hebreos 12

Tyicheꞌ aꞌɨ́jna jitze rányejnyeꞌrej ɨ Jesús

1Aꞌyaa puꞌij, ityáj tu jéehua huaꞌsej ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj majta aꞌyan tyáꞌtzaahuatyeꞌ, tyicheꞌ tyuꞌtáxaahuataj aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌtaꞌɨtziityeꞌ, tyajta jaatapuáꞌcɨtaj aꞌɨ́jna ɨ tyaj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jna ɨ tɨ tatyájɨꞌquii, tyajta huatyátacaꞌnyej tyej tyij néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyámueꞌtɨn. 2Tyicheꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze rányejnyeꞌrej ɨ Jesús, aꞌɨ́j pu jitze jáꞌmaꞌcan ɨ tyaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ néijmiꞌi tyámuaꞌ tyíꞌuurej. Jesús pu jóꞌviicueꞌriꞌ matɨꞌɨj yóꞌtatej ɨ cúruuj jitze, capu jitzán juxɨéꞌvaꞌcaꞌaj maj aꞌɨ́jna jɨn jaatatyéviꞌraꞌastaj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jamuaꞌreeriacaꞌaj tɨjɨn tɨꞌɨj japuéjtzitaren aj puꞌij téꞌej huatóotyamuaꞌveꞌsij, ajta ujaꞌajcáayixɨj muácaꞌtaꞌ ɨ Dios.

3Aꞌɨ́j pu jɨn, siataꞌaj aꞌɨ́jna jitze tyúꞌmuaꞌtyij jeꞌej tɨ huarɨ́j ɨ Jesús, tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨjma jitze maꞌcan jaapuéjtzitariacaꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, aꞌɨ́j xu jɨn quee cuaꞌnaj siajta quee tyóoxaꞌhuataꞌan. 4Jiꞌnye caxu muaꞌaj seexúj aꞌɨ́jna jɨn huácuij ɨ siaj nyoꞌseꞌ siaj sij jaatyámueꞌtɨn ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een ɨ Dios jimi. 5Siajta muaꞌaj seríj yoꞌhuáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ Dios tɨ jamuatáꞌcaa, aꞌyájna tɨꞌɨj huaꞌ táataj tyihuáꞌixaatyeꞌ ɨ juyójmuaꞌ. Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Capáj nyiyóoj tyáꞌxaahuataj,

ɨ tavástaraꞌ tɨ tyíꞌmuaꞌitɨɨ,

capáj pajta ahuáritaꞌ huaréꞌyiꞌcan

tɨpuaꞌaj aꞌɨ́ɨn puéjtzij muaatáꞌan.

6Jiꞌnye ɨ tavástaraꞌ pu aꞌyan tyéꞌitɨɨ aꞌtɨ́j tɨ xɨeꞌveꞌ,

ajta puéjtzij jaatáꞌsij aꞌtɨ́j tɨ aꞌyan huatamuaꞌaj tɨjɨn nyiyóoj.

7Aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj jajpuéjtzij siaj sij tyámuaꞌ huárɨnyij. Dios pu aꞌyan jáꞌmuaꞌuurej tɨꞌɨj ajta aꞌtɨ́j huáꞌuurej ɨ juyójmuaꞌ. Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ tyiyójmuaꞌ aꞌyaa pu tyámuaꞌ tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ juyójmuaꞌ. 8Ajta tɨpuaꞌaj Dios quee tyámuaꞌ jáꞌmuaꞌuurej tɨꞌɨj juyójmuaꞌ, caxu sij muaꞌaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen. 9Ajta aꞌyájna, tyatɨꞌɨj tyooj tɨꞌriistacaꞌaj, aꞌɨ́ɨmaj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj aꞌɨ́ɨ mu tyitaamuáꞌtyej íiyan cháanacaj japua, tyajta aꞌyan tyihuáꞌastijriaꞌcaꞌaj. Aꞌɨ́j pu jɨn, tyicheꞌ jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyaꞌráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tavástaraꞌ ɨ tɨ jusén jɨn séejreꞌ, ajta aꞌyan tyitaatáꞌsij tyej tyij jimí júurij táꞌraꞌnyij. 10Tahuásimuaꞌcɨꞌɨj mu tyámuaꞌ tyitaamuáꞌtyej íiyan cháanacaj japua, majta quee áꞌtyeej maj aꞌyan tyíꞌtaꞌitɨɨ jeꞌej tɨ tyihuaꞌránajchicaꞌaj, ajta ɨ Dios, aꞌyaa pu een jɨn tyíꞌtaꞌitɨɨ tɨꞌij tyámuaꞌ táaꞌuuren, tyej tyij aꞌyan éenyeꞌej táꞌraꞌnyij tɨꞌɨj aꞌɨ́jna. 11Ajta aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna tɨquee naa tyúꞌasej tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn tyajpuéjtzij, sulu aꞌyaa pu tyúꞌcuiꞌ, maꞌ ajta aꞌyan tyitatyáhuɨꞌrii tyej tyij taxáahuaj séjreꞌej, tyajta tyámuaꞌ éenyeꞌej.

Jeꞌej tɨ tyihuáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee janamuajracuj ɨ Dios nyuucaaj

12Aꞌɨ́j pu jɨn, siataꞌaj jaajájcuareꞌen ɨ siaj jɨn uhuácacaꞌnyeꞌej ɨ jumuácaꞌ jitze siajta jutunúj jitze, 13siajta jáahuoonyij aꞌɨ́jna ɨ juyéj tɨ huatóojeꞌyej, siaj sij tyámuaꞌ huárɨnyij ɨ juꞌɨ́ɨcaj jitze, siataꞌaj sij tyámuaꞌ tyityaajuꞌun ɨ Dios jimi.

14Siataꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ néijmiꞌcaa jamuán, siajta tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j quee tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj, capu aꞌnáj jaséjran ɨ tavástaraꞌ. 15Caxu tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨ sɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌen, tɨꞌij aꞌɨ́jna jɨn quee cheꞌ ɨ Dios tyámuaꞌ tyaatáꞌan, nusu tɨ sɨ́ɨj huataséjreꞌen jaꞌmua jimi tɨ seequéj tyoꞌcájmuaꞌrej tɨꞌij aꞌɨ́ɨn jeꞌej puaꞌaj jamuáaꞌuurej siaj sij tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi. 16Cheꞌ quee aꞌtɨ́j juxanaꞌcɨriaꞌaj, nusu jáꞌxaahuataj aꞌɨ́jna ɨ tɨ Dios jaatyájtoo ityájma jimi, jiꞌnye aꞌyaa pu huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ Esaú, aꞌɨ́j pu jɨn quee jaꞌancuriáaꞌ ɨ tɨ jacɨꞌtyíicheꞌen, tɨ ajta áꞌriaꞌraꞌ puéꞌeenyeꞌej, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ huataíꞌcuatacaꞌ. 17Siajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn tɨꞌɨj jaataxɨéꞌvej tɨ jáacɨꞌtyij aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn Dios tyámuaꞌ tyeetyátoonyij, aꞌɨ́ɨ pu ɨ táatajraꞌ jaaréꞌityacaꞌ, tyij ajta jéehua huóoyiinyacaꞌ, capu cheꞌ huatáɨꞌriitariacaꞌ tɨ jáahuɨɨreꞌen.

18Siajta muaꞌaj caxu ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ Dios jimi, matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ɨ maj aꞌáa jaꞌtanyéj ɨ jɨríj jitze joꞌtɨj jáꞌtaacaꞌaj, ajta ootɨ́caꞌcaꞌaj, majta jéehua viiyacaꞌaj japúutzarij jɨmeꞌ, 19caxu siajta jáanamuajriꞌ tɨꞌɨj aꞌtɨ́j ucájijhuacaꞌ ɨ aꞌhuáj tzajtaꞌ, nusu tɨꞌɨj ɨ Dios tyuꞌtaxájtacaꞌ. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jáanamuajriꞌ aꞌyaa mu jéehua tyaatáhuaviiriꞌ tɨquee cheꞌ tyihuáꞌixaatyeꞌej, 20jiꞌnye camu pújooriajvaꞌaj maj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyihuoꞌtaꞌíj aꞌyan tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ tɨ japuan ráꞌɨɨcataj ɨ jɨríj, siataꞌaj tyetyéj jɨn jaatyátoꞌsixɨꞌɨn, capu jeꞌej tyij ajta cɨ́ɨtzij puéꞌeen, cheꞌ huámuɨꞌnyij.” 21Huápuɨꞌɨj pu tzɨ́ɨnyiꞌsiꞌ huaséꞌrihuaꞌaj ɨ maj jaaséej, ajta aꞌɨ́jna ɨ Moisés aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Nyényevivej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj tyíꞌtzɨɨnyeꞌ.”

22Siajta muaꞌaj, séej jitze xu ɨ jɨríj aꞌyan tyityeꞌejtyáxɨɨriacaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Sión, siajta chájtaꞌnaj jitze joꞌtɨj ɨ Dios tɨ júurij jáꞌsejreꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Jerusalén jútyeꞌ tɨ jáꞌsejreꞌ, joꞌmaj majta mueꞌtɨ́j jaꞌtyúusɨɨreꞌ ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ mej mij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, 23joꞌmaj majta jaꞌtyúusɨɨreꞌ ɨ maj anáatyaꞌaj yójmuaꞌmuaꞌ pueꞌéenyeꞌej muáꞌraa ɨ Dios, ɨ maj majta meríj áꞌyuꞌsiꞌij u tajapuá. Aꞌɨ́j xu jimi ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ Dios, ɨ tɨ néijmiꞌcaa tyíꞌijtyeꞌ, siajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ huáꞌjuuricamej ɨ tyétyacaa ɨ Dios tɨ tyámuaꞌ huóꞌruuj, 24aꞌɨ́j xu jimi ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ Jesús, ɨ tɨ aꞌyan tyuꞌxáꞌpuɨꞌɨntarej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj, ajta ɨ juxúureꞌ jɨn tyámuaꞌ táaruuj, ɨ tɨ jéetzeꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ séejreꞌ ɨ Dios jimi, quee ɨ Abel xuureꞌ.

25Aꞌɨ́j xu jɨn tyámuaꞌ sianaꞌaj siaj sij quee jáꞌxaahuataj aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ. Jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee jáanamuajriꞌ tɨꞌɨj ɨ Dios huoꞌtajé, capu huóꞌhuɨɨ. Aꞌɨ́j pu jɨn quee ɨꞌríj tɨꞌij táahuɨɨreꞌen tɨpuaꞌaj tyeetyáxaahuaj aꞌɨ́jcɨ tɨ aꞌyan tyíꞌtajee ɨ jútyeꞌ tɨ jáꞌsejreꞌ. 26Aꞌájna ɨmuáj, aꞌɨ́jna ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios pu jaatóoriaxɨj ɨ cháanacaj tɨꞌɨj tyuꞌtaxájtacaꞌ, ajta ijíij aꞌyaa pu tyíꞌxaj tɨjɨn: “Nyajtáhuaꞌaj nu jaatóoriaxɨꞌɨj ɨ cháanacaj, nyajta néijmiꞌi ɨ tajapuá tɨ tyejéꞌsejreꞌ.” 27Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ jɨmeꞌ yee “nyajtáhuaꞌaj nu jaatóoriaxɨꞌɨj”, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨ tyuꞌtóoraxɨꞌsij ɨ tɨ tyúꞌtaavijhuacaꞌ, aꞌyaa puꞌij tyiꞌtyiáꞌsij aꞌɨ́ɨ puꞌquij tyuꞌtyáꞌtzeereꞌej ɨ tɨquee tyíɨꞌrij tɨ tyuꞌtóoraxɨꞌɨn. 28Aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ jɨn tyámuaꞌ tyitatáꞌcaa, capu ɨꞌríj tɨ jaatóoriaxɨꞌɨn, aꞌɨ́j pu jɨn jusén jɨmeꞌ séeriaꞌaj jaꞌmej. 29Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ Dios ɨ tyaj jitzán ajtyámaꞌcan aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ɨ tɨéj tɨ néijmiꞌi tyíꞌtɨeꞌracaa.