Search form

Hebreos 13

Jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨɨj muáꞌraꞌnyij ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ

1Caxu jatapuáꞌcɨtacareꞌen ɨ siaj juxɨeꞌveꞌ tɨꞌɨj juꞌihuáamuaꞌ. 2Caxu yóꞌhuaꞌnan siaj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej ɨ maj jáꞌmuamuaarej, jiꞌnye aꞌyaa mu majta séecan huarɨ́j, majta quee jamuaꞌreeriacaꞌaj maj aꞌɨ́ɨmaj puéꞌeenyeꞌej ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ.

3Siataꞌaj huoꞌtámuaꞌree aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj eetyánamiꞌ, aꞌyan cuxáa muaꞌaj siajta huaꞌ jamuán eetyánamiꞌhuaj. Siajta aꞌɨ́ɨjma jitze tyúꞌmuaꞌtyij ɨ maj jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej, jiꞌnye aꞌyaa pu tyíɨꞌrij tɨ aꞌyan chaꞌtánaꞌaj muaꞌajmaj tyajamuáaꞌuurej.

4Micheꞌ néijmiꞌi huoꞌtyátzaahuatyeꞌen ɨ juꞌɨrástyamuaꞌ, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ, majta tyámuaꞌ tyityahuóochaꞌɨɨn ɨ maj nyejnyeɨꞌchej, jiꞌnye Dios pu huáꞌxɨjtyeꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨj, ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj juxanaꞌcɨreꞌ.

5Caxu huápuɨꞌɨj jaxɨeꞌvaꞌaj ɨ túmii, siataꞌaj aꞌɨ́jna jɨn huatóotyamuaꞌveꞌen ɨ siaj caa tyíꞌijchaꞌɨj, jiꞌnye Dios pu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Canu aꞌnáj muaatátoosij, canu nyajta aꞌnáj mamuurɨésij.” 6Aꞌɨ́j pu jɨn ɨꞌríj tyaj taxáahuaj aꞌyan tyuꞌtaxáj yee:

Tavástaraꞌ pu nyahuɨɨreꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn quee tyíꞌtzɨɨnyeꞌ.

¿Jiꞌnye nyaꞌuuren ɨ tyévij?

7Siahuoꞌtámuaꞌree aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuáaviꞌtɨj, majta jamuáaꞌixaa ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, siataꞌaj aꞌɨ́jna jitze tyúꞌmuaꞌtyij jeꞌej tɨ tyaꞌraj jaꞌmua jimi, siajta jeꞌen aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj.

8Cɨríistuꞌ pu aꞌyan tyíꞌsejreꞌ ijíij, tɨꞌɨj ajta tyíꞌsejriaꞌcaꞌaj jájcuaj ɨmuáj, ajta aꞌyan tyiꞌséereꞌej taꞌmej jusén jɨmeꞌ. 9Caxu tóoaꞌcareꞌen tɨ aꞌtɨ́j jamuáacuanamuaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij tɨ seequéj namuajreꞌ. Jéetzeꞌ pu tyámuaꞌ tyeꞌmej siaj huatyóocaꞌnyej ɨ Dios jimi aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj huóoxɨeꞌveꞌen, quee siaj aꞌɨ́jna jitze tyíꞌmuaꞌajcaj ɨ yiꞌráj tɨ aꞌyan tyihuáꞌijtyeꞌ tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨꞌɨj cueꞌráj, capu tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyihuáꞌhuɨɨreꞌ maj aꞌɨ́j aráꞌastijreꞌen.

10Dios pu aꞌyan tyeetyájtoo ityájma jimi ɨ tyaj japuan tyuꞌtámuꞌvejritaj tɨquee huaꞌtáꞌcaa maj japuan tyúꞌcuaꞌnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aráꞌtyeej aꞌúun tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ ɨnáamuaj tzajtaꞌ. 11Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ Dios jimi, aꞌyaa pu tyuꞌtyátoꞌraꞌaj ɨ yaꞌmuáatyee xuureꞌ, ajta jeꞌen jaatámuꞌvejritaj aꞌɨ́ɨjma jitze huatamaꞌcan ɨ maj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, ajta ɨ huaꞌ hueꞌraꞌ ɨ yaꞌmuáatyee aꞌáa pu yoꞌtyáteeraj apuaꞌquéj joꞌmaj joꞌcháatɨmaꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee. 12Aꞌyaa pu ajta ɨ Jesús tyaapuéjtzitariacaꞌ apuaꞌquéj ɨ chájtaꞌnaj jitze, taꞌaj ij aꞌɨ́jna jɨn ɨ juxúureꞌ jɨn tyámuaꞌ huóꞌuurej ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ. 13Aꞌɨ́j pu jɨn, tyicheꞌ jimí ajtyáxɨɨrej ɨ Jesús, apuaꞌquéj joꞌtyaj tyeemíꞌ joꞌcháatɨmaꞌcaa tyej tyij aꞌyan chaꞌtaj tyanaꞌaj tyaꞌajpuéetzij táꞌraꞌnyij tɨꞌɨj aꞌɨ́jna. 14Jiꞌnye íiyan ɨ cháanacaj japua capu chájtaꞌnaj yeꞌjéꞌsejreꞌ tɨ jusén jɨn séejreꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn tyicheꞌ jáahuosimeꞌen aꞌɨ́jna ɨ chájtaꞌnaj tɨ jusén jɨn séejreꞌ. 15Tyicheꞌ nyúucaritzeꞌ ɨ Jesús tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios. Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyaj jɨn tyuꞌtámuꞌvejritaj. Tyicheꞌ jitzán huátatyamuaꞌveꞌen tyajta tatyényij jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen. 16Caxu yóꞌhuaꞌnan siaj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, siajta huoꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ séecan aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj tyiꞌijchaꞌɨ́ɨj, jiꞌnye aꞌyaa pu tyaꞌráanajchi ɨ Dios.

17Siahuaꞌráꞌastijreꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyajaꞌmuamuaꞌtyej ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu aꞌnáj tɨnaꞌaj jaꞌmuachaꞌɨj, aꞌyaa mu tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj jaatánamuaj ɨ Dios jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j jɨn huarɨ́j. Siataꞌaj tyámuaꞌ tyuꞌmuárɨeꞌen caxu tyéviꞌsiꞌ rɨjcaj, jiꞌnye capu tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej tyajamuatyáhuɨꞌrii.

18Siataꞌaj tajɨ́meꞌ jahuoocaj, tyej tyij tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ tyaj jɨn maꞌumuámuaꞌreꞌ, jiꞌnye aꞌyaa tu tyáꞌxɨeꞌveꞌ tyaj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyíꞌxaꞌpuɨꞌ. 19Aꞌyaa nu nyajta huápuɨꞌɨj tyajaꞌmuahuaviij siaj sij jéehua jahuaviiraj ɨ Dios tɨꞌij ajtáhuaꞌaj naataꞌan nyej jiyeꞌtzín muaꞌajmaj jimi joꞌtyávaacaj.

Tyámuaꞌ pu tyihuoꞌtyájtoo ajta huoꞌtatyójtyej ɨ tɨ jɨn jaꞌantyipuáꞌrij

20Cheꞌ ɨ Dios ɨ tɨ tyámuaꞌ tyitaatyéeje, tɨ ajta jaatájuurityej aꞌɨ́jcɨ ɨ tavástaraꞌ Jesús, ɨ tɨ vaꞌcán jɨn antyúumuaꞌreej, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ huáꞌchaꞌɨj ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨ huaꞌ cújtaꞌ huaméj ɨ cányaꞌxɨɨ, ajta jeꞌráaxɨrej ɨ juxúureꞌ tɨꞌij jaaxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj tɨ ajta jusén jɨn séejreꞌ, 21cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej siaj sij néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ eenyeꞌ, siajta jeꞌen aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyáꞌxɨeꞌveꞌ, taꞌaj ij aꞌyan táaꞌuurej jeꞌej tɨ aꞌɨ́j tyaꞌráanajchi aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. Aꞌɨ́j pu jɨn, tyicheꞌ jusén jɨn tyámuaꞌ tyéꞌtyojtziꞌreꞌej.

22Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa nu tyajaꞌmuahuaviij siaj tyámuaꞌ tyaꞌancuriáan aꞌíjcɨ ɨ nyúucarij ɨ nyaj jɨn tyajáꞌmuayuꞌseꞌej nyajta aꞌíjna jɨn caꞌnyíjraꞌaj jamuatáꞌcaa. 23Siataꞌaj jáamuaꞌreej maj meríj jaatátoj aꞌɨ́jcɨ ɨ taꞌihuáaraꞌ Timoteo, tɨpuaꞌaj jiyeꞌtzín yaráꞌastij, nyáaj nu jáꞌviꞌtɨn nyatɨꞌɨj muaꞌajmaj jimi jóꞌmeꞌen.

24Siataꞌaj huoꞌtatyójtyeꞌen tajitzé maꞌcan aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaꞌmua jimi antyúumuaꞌreej, siajta néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios. Majta ɨ Italia maj jáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu majta yajáꞌmuatyojtyeꞌ.

25Cheꞌ ɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuaatyátoonyij néijmiꞌcaa muaꞌajmaj. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.