Search form

Santiago 1

Santiago pu huaꞌtyojtyeꞌ

1Nyáaj Santiago, ɨ nyaj tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi, nyajta aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, yanuj jáꞌmuatyojtyeꞌ mu siaj aꞌɨ́ɨjma jitze eerámaꞌcan ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, siajta néijmiꞌqueꞌ aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua.

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌi tyojóꞌitej ɨ Dios jimi tɨ tyajáꞌmaꞌcan

2Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ jaꞌmua jimi, siaj néijmiꞌi jɨn huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jɨn áꞌviicueꞌreꞌ. 3Jiꞌnye aꞌyaa xu tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ siaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌyan setyaꞌajpuéjtzij, aꞌyaa xu aꞌɨ́jna jɨn tyáꞌrɨꞌren siaj sij néijmiꞌi tyoꞌtáviicueꞌ. 4Siajta aꞌyan tyuꞌtáꞌan tɨꞌij aꞌɨ́jna tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej, siajta aꞌɨ́jna jɨn huahuóseꞌen, quee tyiꞌtɨ́j jamuaꞌɨtzíityeꞌej.

5Tɨpuaꞌaj séej jaꞌɨtziityaꞌaj ɨ tɨ jɨn jariaꞌmuaꞌreeriaj jeꞌej tɨ yeꞌej huárɨnyij, cheꞌ jaatáhuaviij ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyaatáꞌsij, jiꞌnye ɨ Dios pu juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn huaꞌtáꞌcaa ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ, ajta quee séej huatyáxaahuataj. 6Ajta aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ jaatáhuaviij tyáꞌtzaahuatyeꞌej tɨ aꞌyan tyeꞌmej, ajta quee jeꞌej tyiꞌriaꞌmuaꞌsímeꞌej, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej naꞌaj tyiꞌriámuaꞌsij aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ɨ jájtyij tɨ atyúutaꞌhuaꞌaj ɨ áacaj jɨmeꞌ. 7Aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan een, cheꞌ quee aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaj tɨ tyiꞌtɨ́j ancuriáaꞌsij ɨ tavástaraꞌ jimi, 8jiꞌnye ijíij pu seequéj tyíꞌmuaꞌtzej ajta ariáꞌpuaꞌaj seequéj pu ijta tyiꞌmuaꞌastɨ́j jaꞌmej, aꞌɨ́j pu jɨn quee jeꞌej jáꞌmiteerasteꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn huárɨnyij.

9Aꞌɨ́jna ɨ taꞌihuáaraꞌ tɨquee jeꞌej tyéejviicueꞌ, cheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ Dios jéehua huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ tyeetyátoosij, 10ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ chíjtyaanyiꞌ, Dios pu jaatyáxaahuataj. Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ chíjtyaanyiꞌ aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ɨ xúuxuꞌuj tuꞌpíj jitze tɨ xutaꞌ, tɨquee jusén jɨn séejreꞌ. 11Tɨꞌɨjta ɨ xɨcáj eeréꞌnyej, ajta caꞌnyíin jɨn eerájxɨrej, aꞌɨ́ɨ pu ɨ tuꞌpíj huatyáhuasij ɨ xɨcáj jɨmeꞌ, ajta ɨ xúuxuꞌraꞌan cáavatzɨj, aj puꞌij jóꞌvesij ɨ tɨ naa huaséꞌrihuaꞌaj. Aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyáꞌuurej aꞌɨ́jcɨ ɨ chíjtyaanyiꞌ, aꞌɨ́ɨ pu áꞌpuaꞌren néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ tɨ jéehua tyíꞌijchaꞌɨj.

Tyaj néijmiꞌi tyuꞌtyámueꞌtɨn ɨ tyaj jɨn áꞌviicueꞌreꞌ

12Cheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ néijmiꞌi tyéꞌviicueꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen, jiꞌnye tɨꞌɨj néijmiꞌi tyuꞌtyámueꞌtɨn, Dios pu jaatáꞌsij ɨ tɨ jaamuéꞌtɨj, tɨꞌij júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen joꞌtɨj ɨ Dios jáꞌsejreꞌ, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Dios tɨ tyihuoꞌtáꞌsij néijmiꞌcaa ɨ maj jaxɨeꞌveꞌ. 13Tɨpuaꞌaj séej jimi tyiꞌtɨ́j huataséjreꞌen tɨ caꞌnyíjraꞌaj jatáꞌcareꞌen tɨꞌij jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij, cheꞌ quee aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaj yee Dios pu caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌ tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij, jiꞌnye capu ɨꞌríj tɨ Dios tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij, capu ajta aꞌtɨ́j caꞌnyíjraꞌaj táꞌcaa tɨꞌij tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij. 14Sulu aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een aꞌɨ́j pu jitze eerányinyii jeꞌej tɨ ɨ aꞌtɨ́j tyáꞌxɨeꞌveꞌ, tɨꞌij aꞌyan tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj tyúꞌrɨnyij. 15Aꞌɨ́jna jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aꞌɨ́j pu jitze eerányinyii ɨ caꞌnyíjraꞌaj tɨꞌij aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij, ajta tɨꞌɨj aꞌtɨ́j néijmiꞌi jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́n, aj puꞌij muɨꞌnyij.

16Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jéehua jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, caxu tyiꞌtɨ́j jɨn jucuanamuaj, 17néijmiꞌi ɨ tɨ tyámuaꞌ tyíꞌeen tɨ ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn tyáꞌɨtzeereꞌ ɨ tɨ tyajamuaacɨꞌɨj, tajapuá pu tyajáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́jna jimi ɨ Dios ɨ tɨ néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Dios capu aꞌnáj seequéj juꞌuurej, capu ajta aꞌnáj huariáꞌtɨcaꞌrij aꞌɨ́jna jimi. 18Jiꞌnye aꞌyaa pu juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyitaatáꞌ ɨ junyúucaa tɨ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn séejreꞌ, tyej tyij anáatyaꞌaj aꞌyan huataséjreꞌen ɨ cháanacaj japua, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ.

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyúuxɨeꞌveꞌ ɨ nyúucarij jimi

19Siataꞌaj aꞌíjna muaꞌreeriaj nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, néijmiꞌi xu tyámuaꞌ eenyeꞌ siaj sij néijmiꞌi naa tyuꞌnamuaj, siajta quee jiyeꞌtzín huoꞌriáꞌhuaꞌnyijracareꞌen ɨ tyeɨ́tyee, caxu siajta jiyeꞌtzín nyinyuꞌcacuj. 20Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ nyúꞌcamuɨꞌ, capu ɨꞌríj tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn xáꞌpuɨꞌ huárɨnyij ɨ Dios jimi. 21Aꞌɨ́j pu jɨn, siataꞌaj jaatapuáꞌcɨtaj néijmiꞌi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een siajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌrɨcɨj, siajta jaꞌráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨ jaꞌmua jimi huatyátuiihuacaꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pújoorej tɨ jamuiꞌrátoonyij.

22Ajta quee aꞌyaa naꞌaj tyúuxɨeꞌveꞌ siaj janamuajra ɨ nyúucarij, sulu siaj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyajáꞌmuaꞌitɨɨj, naꞌríij quee aꞌyaa xu jujɨ́ɨmuaꞌaj tyúucuanamuaj xáꞌjuꞌun. 23Aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ janamuaj naꞌaj ɨ nyúucarij, ajta quee aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyíꞌijta, aꞌyaa pu een tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ junyéerimij aráasej ɨ jájtyaꞌhuaa jitze, 24aꞌyaa pu jusɨ́ɨj tyúusej, ajta tɨꞌɨjta tyíchenyij aj puꞌij jiyeꞌtzín yoꞌhuáꞌxɨj jeꞌej tɨ huaséꞌrihuaꞌaj ɨ nyéerimaꞌraꞌ. 25Ajta ɨ tɨquee yóꞌhuaꞌnaj ɨ tɨ janamuaj, sulu tɨ aꞌyan tyámuaꞌ naa tyúunamuajrasteꞌ ɨ nyúucarij tɨ tyámuaꞌ een, tɨ ajta ɨ Dios jɨn huiꞌrátoosij, ajta aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ aꞌɨ́jna tyíꞌijta ɨ nyúucarij, aꞌɨ́ɨ pu jutyamuaꞌveꞌej taꞌmej jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj.

26Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan tyúuxajtaj tɨ tyámuaꞌ naa tyáꞌastej ɨ juyiꞌráj, ajta quee jaayíꞌtɨn tɨ jaatapuáꞌcɨtaj ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌxaxaꞌtaꞌan, aꞌɨ́ɨ pu jusɨ́ɨj jucuanamuaj, ajta ɨ yiꞌráaraꞌ capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ. 27Aꞌɨ́jna ɨ yiꞌráj tɨ tyámuaꞌ een tɨ ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌxaj tɨjɨn: Micheꞌ huoꞌtáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj xáꞌrɨcan, majta tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej ɨ maj huóojɨɨmuaꞌastariacaꞌ, mej mij quee juxanaꞌcɨriaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj aꞌyan cháanacaj japua huacháatɨmee.