Search form

Santiago 3

Jeꞌej tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ nyanúrij

1Nyeꞌihuáamuaꞌ, micheꞌ quee jéehua séjreꞌej jaꞌmua jimi ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ séecan, jiꞌnye xuꞌríj jamuaꞌreej tɨ ɨ Dios jéetzeꞌ caꞌnyíin jɨn huáꞌxɨjtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌmuaꞌtaj. 2Néijmiꞌi tu jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, tyajta néijmiꞌi tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej tɨ tyíꞌxaj, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ een, ajta jaayíꞌtɨn tɨ huóochaꞌɨɨn, tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌen. 3Tyatɨꞌɨj huaꞌancárujtyiꞌ ɨ huaꞌ tyényiꞌtzeꞌ ɨ cahuáayuꞌuj aꞌɨ́jna ɨ píriin, mej mij táꞌastyaj, aꞌɨ́j tutyij jɨn huaꞌriaꞌcaꞌnyii. 4Siajta aꞌɨ́jna huaséj ɨ báarcuj, tyij ajta tyámuaꞌ tyíꞌveꞌej, aꞌɨ́ɨ pu áacaj jáatajchi caꞌnyíin jɨmeꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ cɨyéj tɨ jáataꞌ atyéjvee, aꞌyaa pu tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌij aꞌɨ́jna ɨ tɨ jajmuárɨeꞌ jaajásimeꞌen ɨ báarcuj joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn aꞌyan tyiyáꞌxɨeꞌveꞌ. 5Aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyíꞌeen ɨ tanyanúu jitze, tyij ajta cɨléenyeꞌ naꞌaj séejreꞌ ɨ tatyévij jitze, aꞌyaa pu putyáꞌuurej tɨ vaꞌcán jɨn ahuóotzaahuatyeꞌen. Tyajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨꞌríj tɨ tɨéj tɨ cɨ́ɨ naꞌaj tyáꞌajtaanyij, aꞌyaa pu vaꞌcán jɨn tyuꞌriáꞌtaasij. 6Ajta ɨ tanyanúu aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyíꞌsejreꞌ tɨꞌɨj ɨ tɨéj. Aꞌyaa pu ajta séejreꞌ tɨꞌɨj ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨj, aꞌɨ́ɨ puꞌij yóꞌjɨpuaj ɨ tatyévij. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een tɨ jitzán éejnyinyii ɨ tanyanúu, aꞌɨ́ɨ pu caꞌnyíjraꞌaj jatáꞌcaa ɨ tyiyáaruꞌ, aꞌɨ́ɨ puꞌij néijmiꞌqueꞌ tyíꞌijta aꞌɨ́jna jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een. 7Aꞌɨ́jna ɨ tyévij néijmiꞌi pu putyíꞌuurej tɨꞌɨj huoꞌmuáꞌajcaanyityeꞌen ɨ maj aꞌyan tyityaacɨ́ꞌɨj majta ɨ maj ráꞌrɨee, majta ɨ maj siruꞌpii ɨ chóotaꞌ, ajta ɨ maj jáataꞌ jáꞌxoo, muꞌríj néijmiꞌcaa huamuáꞌajcaanyityej, 8ajta capu aꞌtɨ́j jaayíꞌtɨn tɨ jaamuáꞌajcanyityeꞌen ɨ junyanúu. Aꞌyaa pu een aꞌɨ́jna ɨ nyanúrij tɨꞌɨj ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, ajta jitzán éejnyinyii ɨ tɨ aꞌyan een tɨꞌɨj huáꞌveꞌrij tɨ tyuꞌjéꞌcaj. 9Aꞌɨ́j tu jɨn ɨ tanyanúu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ tavástaraꞌ ɨ tyaj jajtáataj, tyajta aꞌɨ́jna jɨn jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ Dios tɨ huóꞌtaahuacaꞌ ɨ maj aꞌyan huaséꞌrin tɨꞌɨj ɨ tyéviraꞌ. 10Aꞌɨ́jcɨ ɨ tatyényij jitze pu éejnyinyii ɨ tyaj jɨn tyámuaꞌ tyihuaꞌtáꞌcaa, ajta aꞌɨ́jna ɨ tyaj jɨn jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxaj. Nyeꞌihuáamuaꞌ capu aꞌyan tyíꞌxaꞌpuɨꞌ tɨ aꞌyan tyíꞌeenyeꞌ. 11Joꞌtɨj jaꞌajréxaj, capu ɨꞌríj tɨ aꞌáa naꞌaj tánaꞌaj ajnyéj aꞌɨ́jna ɨ jájtyij tɨ jumuaꞌtɨj jamuán ɨ jájtyij tɨ antzíjvi. 12Aꞌyájna tɨꞌɨj ajta quee tyíɨꞌrij tɨ ɨ xápuaꞌ jitze huatácan aꞌɨ́jna ɨ aseitúunaj, nusu tɨ ɨ úuvaj cɨyéj jitze huatácan aꞌɨ́jna ɨ xápuaꞌ, nyeꞌihuáamuaꞌ, nyij ɨꞌríj tɨ jájtyij tɨ jumuaꞌtɨj aꞌáa jaꞌajnyéj joꞌtɨj jájtyij taꞌantzíjvi jɨn jaꞌajréxaj.

Aꞌɨ́jna ɨ muaꞌtzíiraꞌaj tɨ néijmiꞌi tyíꞌmuaꞌreej

13Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj jaꞌmua jimi séjreꞌej tɨ tyámuaꞌ metyóomuaꞌrej, ajta tyámuaꞌ tyojóꞌiteej, cheꞌ aꞌɨ́jna jɨn jaataséjrataj ɨ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj, ajta quee óotzaahuatyeꞌej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jéehua tyojóꞌitej. 14Ajta tɨpuaꞌaj muaꞌaj setyuꞌtáꞌan tɨ aꞌɨ́jna ɨ siaj jɨn chueerij jeꞌej puaꞌaj jamuáaꞌuurej ɨ jaꞌmuaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, siajta jeꞌen aꞌɨ́jna jɨn jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨj, capu ij ɨꞌríj siaj tyiꞌtɨ́j jɨn ahuóotzaahuatyeꞌen, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj áꞌɨtzeereꞌ ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jitze. 15Jiꞌnye néijmiꞌi ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌeen capu ɨ Dios jimi tyojoꞌvéꞌmej, sulu aꞌyan pu cháanacaj japua maꞌcan, joꞌtɨj jeꞌrányinyiij huaꞌmuaꞌtziiraꞌaj jitze ɨ tyeɨ́tyee ajta aꞌɨ́jna jitze ɨ tyiyáaruꞌ. 16Joꞌmaj jóochueereꞌ, ajta joꞌmaj jóoꞌɨtziityeꞌ, aꞌáa mu jeꞌej puaꞌaj tyityejeꞌtyúuchaꞌɨj majta néijmiꞌi jeꞌej puaꞌaj juꞌuurej, 17majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨ huaꞌ jitze séejreꞌ ɨ muaꞌtzíiraꞌaj tɨ ɨ Dios jimi joꞌvéꞌmej, aꞌɨ́ɨ mu tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj, majta naa tyihujoꞌmuaꞌraj, majta tyámuaꞌ tyúuꞌihuaamuaꞌ, aꞌɨ́j mu jɨn naa tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌ. Aꞌɨ́ɨ mu majta tyihuaꞌcuꞌvej, majta juxaꞌaj manaꞌaj tyihuáꞌxɨeꞌveꞌ, camu majta tyíꞌhueꞌtacaa, sulu néijmiꞌi mu jɨn tyámuaꞌ rɨcɨj. 18Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jahuoo mej mij tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, aꞌɨ́ɨ mu juxáahuaj séejreꞌ, majta aꞌɨ́jna ancuriáaꞌsij ɨ tɨ tyámuaꞌ een.