Search form

Santiago 5

Micheꞌ tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj ɨ maj chíjtyaanyiꞌij puéꞌeen

1¡Xáanamuajriꞌ muaꞌaj aꞌíjcɨ mu siaj chíjtyaanyiꞌij puéꞌeen! Siataꞌaj huóoyiinyej, siajta huatóoxaamujrityeꞌen, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jéehua jajpuéetzij xáꞌjuꞌun. 2Puꞌríj tyíꞌpeꞌnyij ɨ siaj tyíꞌijchaꞌɨj, ajta ɨ tyajáꞌmuacaana muꞌríj ɨ tyajpuásij tyiꞌráacɨꞌxɨj. 3Puꞌríj ajta huatyámucuarej ɨ ooroj ajta ɨ pláataj ɨ siaj jájchaꞌɨɨj, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn huatyámucuarej, aꞌɨ́ɨ pu jamuaataxájta, ajta aꞌyan tyajamuaꞌantyipuáꞌrityeꞌsij tɨꞌɨj ɨ tɨéj. Muaꞌaj xu seríj jéehua tyíꞌijsɨɨ ɨ tɨ tyáꞌnajchij, ijíij tɨ arí néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. 4Ajta aꞌɨ́jna ɨ siaj quee tyihuoꞌnájchij aꞌɨ́ɨjma ɨ tyétyacaa ɨ maj tyuꞌréꞌvejchacaꞌ ɨ jáꞌmuaviꞌraꞌtaj, aꞌɨ́ɨ pu muaꞌajmaj jaꞌmua jijveꞌen, ajta ɨ tavástaraꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej, puꞌríj jamuaꞌreej jeꞌej siaj huarɨ́j, jiꞌnye puꞌríj huóꞌnamuajriꞌ ɨ maj aꞌɨ́jna jɨn junyoꞌsiꞌtyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌmuarɨeꞌcaꞌaj muaꞌajmaj jimi. 5Íiyan cháanacaj japua xu muaꞌaj juxáahuaj tyíꞌtyechej, siajta juxáahuaj tyíꞌcuaꞌ, cuxáa siaj tyúucɨꞌmityeꞌ siaj sij huápuꞌtaj, ajta arí atyojoꞌréꞌnyesij aꞌnáj maj jáꞌmuacuiꞌnyij. 6Muaꞌaj xu siajta seríj huoꞌcuij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌcaꞌaj, majta aꞌɨ́ɨmaj camu jamuaatáꞌijmuejriꞌ.

Tyicheꞌ quee jeꞌej tyáꞌtamuajtyej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyaj jajpuéjtzij

7Siajta muaꞌaj nyeꞌihuáamuaꞌ, siataꞌaj tyoꞌtáviicueꞌ ꞌasta naꞌaj quee uvéꞌnyej ɨ tavástaraꞌ. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ chuéj japua tyíꞌmuɨjhuacaa, aꞌyaa pu tyeꞌchóꞌvaꞌaj taꞌmej ꞌasta naꞌaj quee tyúꞌcɨɨrej, taꞌaj ij jaꞌancuriáꞌan ɨ táqueꞌraꞌ ɨ tɨ jéehua huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa pu tyiꞌchóꞌveꞌej jaꞌmej, ꞌasta manaꞌaj quee huatyéviiyej ɨ víitaꞌrij jitze majta jeꞌen atáchenyij. 8Aꞌyaa xu siajta muaꞌaj tyiꞌijchóꞌveꞌej, siataꞌaj huatyóocaꞌnyej ɨ jutzájtaꞌ siaj sij tyámuaꞌ eenyeꞌ, jiꞌnye capu áꞌtyeeren tɨꞌɨj uvéꞌnyesij aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ.

9Nyeꞌihuáamuaꞌ, caxu óoxɨjtyeꞌej séej jamuán siajta séej, tɨꞌij quee Dios aꞌyan chaꞌtánaꞌaj tyajamoꞌxɨ́jtyeꞌen, jiꞌnye puꞌríj tɨn uvéꞌnyesij aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ. 10Nyeꞌihuáamuaꞌ, siataꞌaj aꞌɨ́ɨjma jitze tyiꞌhuóomuaꞌtyej ɨ maj tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ tavástaraꞌ jitze maꞌcan, ɨ maj jéehua jaapuéjtzitariacaꞌ, majta néijmiꞌi jɨn tyoꞌtáviicueꞌriꞌ. 11Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨ Dios tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj néijmiꞌi jɨn tyoꞌtáviicueꞌriꞌ ɨ maj jɨn jaapuéjtzitariacaꞌ. Xuꞌríj jamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyaapuéjtzitariacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Job, siajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej jeꞌej tɨ ɨ tavástaraꞌ tyaaxáꞌpuɨꞌɨntariꞌriꞌ, jiꞌnye jéehua pu ɨ tavástaraꞌ tyámuaꞌ tyitájchaꞌɨj ajta jéehua tyihuaꞌcuꞌvej.

12Ajta aꞌyájna, nyeꞌihuáamuaꞌ, caxu tyiꞌtɨ́j jɨn tyaꞌtóoratziꞌraꞌan, aꞌɨ́jna jitze huatamaꞌcan ɨ tajapuá, nusu ɨ cháanacaj, nusu séej tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ. Tɨpuaꞌaj aꞌyan setyuꞌtaxáj yee “Jee”, cheꞌ aꞌyan atyojoꞌréꞌnyej; naꞌríij aꞌyan setyuꞌtaxáj yee “Capu”, cheꞌ ajta aꞌyan atyojoꞌréꞌnyej, taꞌaj ij quee Dios jamoꞌxɨ́jtyeꞌen.

13Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan jajpuéjtzij, cheꞌ huatyényuunyij ɨ Dios jimi. Naꞌríij sɨ́ɨj jutyamuaꞌveꞌej cheꞌ chuíicarij jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios. 14Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj tyíꞌcuiꞌij, cheꞌ huoꞌtájeevej aꞌɨ́ɨjma ɨ huáasij ɨ maj tyeyúuj tzajtaꞌ tyíꞌhuɨɨreꞌ, mej mij aꞌɨ́ɨmaj huatyényuunyij, majta jitzán maꞌcan ɨ tavástaraꞌ jaꞌváꞌhuaatyeꞌen ɨ jáꞌriaꞌraꞌ ɨ aseitúunaj. 15Ajta matɨꞌɨj tyáꞌtzaahuatyeꞌej huatyényuunyij, aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌij rujnyi, ajta ɨ tavástaraꞌ pu japuan huatányuusij, ajta tyaatúꞌuunyiꞌraj ɨ tɨ jɨn ootyáꞌɨtzee. 16Aꞌɨ́j pu jɨn, siataꞌaj tyiꞌhuóoꞌixaatyeꞌen séej jamuán siajta séej ɨ siaj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, siajta huatyényuunyij séej jɨmeꞌ siajta séej tɨꞌij ɨ Dios tyajamuáahuatyeꞌen. Aꞌɨ́jna ɨ siaj huatyényuunyij jéehua pu tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨpuaꞌaj tyámuaꞌ siaꞌéenyaꞌaj xaatyényuunyij ɨ Dios jimi. 17Aꞌɨ́jna ɨ Elías, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyíꞌtyaatacaꞌaj tyatɨꞌɨj ityáj, ajta tɨꞌɨj tyáꞌtzaahuatyeꞌej huatyéenyuj mej mij quee cheꞌ huatyéviiyej, aꞌyaa pu huéeicaj nyinyiꞌraꞌaj japuan jéꞌtaꞌ áꞌtyeej mej quee cheꞌ viiyacaꞌaj. 18Tɨꞌquij ajtáhuaꞌaj huatyéenyuj, matɨꞌɨj támij huatyéviiyacaꞌ, ajta jeꞌen tyúꞌcɨɨriacaꞌ ɨ tɨ tyuꞌhuástiꞌhuacaꞌ.

19Nyeꞌihuáamuaꞌ, tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj ajtáraꞌnyij aꞌɨ́jna jitze ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ ajta jeꞌen sɨ́ɨj tyámuaꞌ tyeetyéjeevej tɨꞌij ajtáhuaꞌaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen, 20aꞌyaa xu tyáꞌmuaꞌreeriaj tɨjɨn aꞌtɨ́j tɨ séej tyámuaꞌ tyuꞌtyéjeevej tɨꞌij ajtáhuaꞌaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ pu jaatyáhuɨɨreꞌej tɨꞌij quee jóꞌvetyij, ajta tɨꞌij Dios néijmiꞌi jɨn tyaatúꞌuunyiꞌ.