Search form

San Juan 13

Jesús pu huaꞌnájoꞌsixɨj ɨ huáꞌɨɨcaj jitze aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j

1Puꞌríj tɨ́muaꞌ aꞌájna atyojoꞌréꞌnyesimaꞌaj aꞌájna xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán joꞌtámuaꞌreej aꞌnáj tɨ ɨ Dios tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌriꞌ, ajta ɨ Jesús puꞌríj jamuaꞌreeriacaꞌaj tɨ arí aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej ɨ xɨcáaraꞌ tɨ jitzán joꞌmej íiyan ɨ cháanacaj japua, tɨꞌij jóꞌraꞌnyij ɨ juvástaraꞌ jamuán. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌnáj tɨnaꞌaj huaꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j ɨ maj aꞌyan séjriaꞌcaꞌaj ɨ cháanacaj japua, ajta aꞌyan tyihuaꞌxɨéꞌveꞌej jaꞌmej jusén jɨmeꞌ.

2Ajta matɨꞌɨj tyíꞌcuaꞌcaj ɨ chúmuaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj ɨ Judas, tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Simón tɨ aꞌyan tyeꞌentyímuꞌtacaa tɨjɨn Iscariote, puꞌríj ɨ tyiyáaruꞌ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj ajta caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌ tɨꞌij tyuꞌtátuiireꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, 3ajta ɨ Jesús pu jamuaꞌreeriacaꞌaj tɨ ɨ vástariaꞌraꞌ arí néijmiꞌi jɨn tyeeꞌíjcaj, tɨ ajta juvástaraꞌ jimi joꞌvéꞌmej, ajta aꞌɨ́j jimi joꞌmaꞌaj jaꞌmej, 4aj puꞌij ájchej joꞌmaj tyajáꞌcuaꞌajcaa, ajta irióochuiiriꞌ ɨ jutasíj tɨ jiꞌriáꞌhuɨjcaꞌaj, aꞌɨ́j puꞌij séej cɨ́ɨxurij jɨn ahuoojɨꞌquej ɨ maj jɨn huaꞌcáꞌiimua. 5Tɨꞌquij cáasuj jitze atyéeje, aj puꞌij huatyóochej tɨ huaꞌnájoꞌsixɨꞌɨn ɨ huáꞌɨɨcaj jitze séej ajta séej ɨ maj jamuán huacɨ́j, ajta jeꞌen huaꞌnáhuatziꞌraxɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ cɨ́ɨxurij ɨ tɨ jɨn ahuóojɨꞌcaꞌcaꞌaj.

6Ajta tɨꞌɨj aꞌɨ́j jimi ajeꞌréꞌnyej ɨ Simón tɨ ajta Pedro ántyapuaj, aꞌɨ́ɨ pu ɨ Pedro aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, ¿nyi muáaj panaꞌnájoꞌsixɨꞌɨj ɨ nyaꞌ ɨ́ɨcaj jitze?

7Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Capáj muáaj ijíij yóꞌitej jeꞌej nyaj een jɨmeꞌ aꞌyan rɨcɨj, sulu majcaꞌhuáyee paj yoꞌitéej puáꞌmej.

8Pedro pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Canu aꞌnáj tyuꞌtáꞌsij paj naꞌnájoꞌsixɨꞌɨn ɨ nyaꞌ ɨ́ɨcaj jitze.

Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj nyequee muaꞌnájoꞌsixɨꞌɨn, capáj cheꞌ huaꞌ jitze ajtyamaꞌcáantaj puáꞌmej ɨ maj nye jimi séejreꞌ.

9Aj puꞌij ɨ Pedro aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, tɨpuaꞌaj aꞌyan tyuuxɨéꞌveꞌej, capáj aꞌyaa panaꞌaj tyinaꞌnájoꞌsixɨꞌɨn ɨ nyaꞌ ɨ́ɨcaj jitze, sulu ajta paj naꞌnájoꞌsixɨꞌɨn ɨ nyamuácaꞌ jitze, pajta ɨ nyamuꞌuj jitze.

10Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ tɨ oochán átyɨꞌhuaxɨj, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌyaa naꞌaj tyaꞌnájoꞌsixɨꞌɨn ɨ juꞌɨ́ɨcaj jitze, jiꞌnye capu choomuaraꞌ ɨ jutyéviraꞌ jitze, siajta muaꞌaj caxu cheꞌ choomua, tyij siajta quee néijmiꞌi tyámuaꞌ een.

11Aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Caxu néijmiꞌi tyámuaꞌ een”, jiꞌnye puꞌríj jamuaꞌreeriacaꞌaj aꞌtɨ́j tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyuꞌtátuiireꞌsij.

12Tɨꞌɨj huaꞌnajoꞌsixɨꞌɨj ɨ huaꞌ ɨ́ɨcaj jitze, Jesús pu ajtáhuaꞌaj iirióohuɨjriꞌ ɨ jutasíj, aj puꞌij ajtáhuaꞌaj huatyéeyixɨj ɨ méesaj jitze, ajta jeꞌen aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyi seyóꞌitej jeꞌej nyaj een jɨn aꞌyan jamuáaruuj? 13Muaꞌaj xu aꞌyan nyatamuáꞌmuaj tɨjɨn Maeestro, siajta aꞌyan tɨjɨn Tavástaraꞌ, ajta aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, jiꞌnye nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen. 14Ajta nyáaj ɨ nyaj jaꞌmuavástaraꞌ puéꞌeen, nyajta jaꞌmua maeestro, aꞌyaa nu tyajamuaꞌnájoꞌsixɨj ɨ jáꞌmuaꞌɨ́ɨcaj jitze, aꞌyaa puꞌij ajta tyúuxɨeꞌveꞌ siaj aꞌyan tyityaꞌnóojoꞌsixɨꞌɨn ɨ juꞌɨ́ɨcaj jitze séej siajta séej. 15Aꞌyaa nu nyáaj nyeríj tyajamuáaꞌitɨɨriꞌ, siataꞌaj sij siajta muaꞌaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj huárɨnyij jeꞌej nyaj nyeríj nyáaj jamuáaruuj. 16Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌijta quee aꞌɨ́jna ɨ tɨ jahuɨɨreꞌ, aꞌyaa pu ajta jéetzeꞌ tyúuxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ quee ɨ nyaj ujoꞌtaꞌítyiꞌhuacaꞌ. 17Tɨpuaꞌaj tyámuaꞌ setyiyóꞌiteej aꞌíjna siajta jeꞌen aꞌyan huárɨnyij, jéehua xu aꞌɨ́jna jɨn huatóotyamuaꞌveꞌsij.

18’Canu néijmiꞌcaa muaꞌajmaj jamuatyáxajta, nyáaj nu jamuaꞌreej aꞌtyán nyaj antyíhuo. Ajta aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨ aꞌyan tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyaj jamuán tyíꞌcuaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu arí nyéjchaꞌɨɨreꞌ.” 19Aꞌyaa nu nyeríj anaquéej tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨꞌɨj quee xu aꞌyan tyíꞌrɨjcaj, ajta tɨꞌɨj aꞌyan tyíꞌrɨjcaj aj xu sij jamuaꞌreeren nyej nyáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen jeꞌej nyaj nyeríj tyajamuaatéꞌexaa. 20Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ tɨjɨn aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyámuaꞌ tyeetyéjeevej ɨ nyaj jaataꞌítyacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta nyéetzij tyámuaꞌ tyinaatyéjeevij, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyámuaꞌ tyinaatyéjeevej nyéetzij, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyámuaꞌ tyeetyéjeevij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ.

Jesús pu jaataxájtacaꞌ tɨ ɨ Judas aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ avíitzij jɨn tyuꞌtátuiireꞌsij

(Mt. 26:20-25; Mr. 14:17-21; Lc. 22:21-23)

21Tɨꞌɨj aꞌyan tyihuoꞌteꞌexáatyeꞌej, jéehua pu jeꞌej puaꞌaj jaataꞌaj ɨ Jesús, aj puꞌij jaꞌhuooꞌitéerican jɨn aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, sɨ́ɨj tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan pu nyéetzij tyuꞌtátuiireꞌsij.

22Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, muaꞌróosejraxɨ séej jamuán majta séej, ajta camu jamuaꞌreeriacaꞌaj aꞌtɨ́j tɨ tyáxajtasimeꞌej 23Ajta sɨ́ɨj tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Jesús jéehua jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu véjriꞌ jimi ajtyácatyiij matɨꞌɨj tyíꞌcuaꞌajcaa, 24ajta aꞌɨ́jna ɨ Simón tɨ ajta Pedro puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu jumuácaꞌ jɨn jaatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨ jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨꞌij jaataꞌíhuoꞌ aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeen ɨ tɨ jatyáxajtasimaꞌaj. 25Aꞌɨ́ɨ puꞌij jéetzeꞌ ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ Jesús jimi, tɨꞌquij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, ¿aꞌtanyíj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen?

26Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj nyeríj jaꞌajruꞌnyaxɨꞌɨn ɨ túxaꞌaj jitze ɨ páan, aj nu nyij jaataɨ́ꞌtyeꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen.

Aj puꞌij jaꞌajruꞌnyaxɨj ɨ páan ɨ túxaꞌaj jitze, tɨꞌquij aꞌɨ́j huatɨꞌɨj ɨ Judas, tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Simón tɨ aꞌyan tyeꞌentyímuꞌtacaa tɨjɨn Iscariote. 27Ajta tɨꞌɨj ɨ Judas jaꞌancuráꞌɨj ɨ páan, aꞌɨ́ɨ pu tyiyáaruꞌ tzajtaꞌ huataséjre. Jesús puꞌij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Pataꞌaj jiyeꞌtzín aꞌyan huárɨnyij jeꞌej paj períj tyuꞌmuáꞌaj.

28Ajta capu sɨ́ɨj yoꞌitéej jaꞌraa ɨ maj tyíꞌcuaꞌajcaa ɨ méesaj jitze jeꞌej tɨ een jɨn aꞌyan tyaatéꞌexaa. 29Ajta aꞌɨ́jna ɨ Judas aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ tɨ jachaꞌɨɨcaꞌaj ɨ túmii, séecan mu mij aꞌyan tyiꞌriáꞌmuaꞌaj tɨ Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨꞌij tyiꞌtɨ́j huánanan ɨ maj jɨn tyuꞌyéꞌestej, nusu tɨ tyiꞌtɨ́j huoꞌtapuéjveꞌen ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ.

30Tɨꞌɨj ɨ Judas jaꞌancuráꞌɨj ɨ páan, aj puꞌij iirájraa. Ajta arí huatɨ́caꞌcaꞌaj.

Ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj tɨ ajta jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ

31Tɨꞌɨj iirájraa aꞌɨ́jna ɨ Judas, Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Ijíij puꞌríj séejreꞌ ɨ tɨ jɨn huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrin ɨ yójraꞌ ɨ Dios, ajta ɨ tɨ jɨn ɨ Dios naa huaséꞌrin aꞌɨ́j pu jimi séejreꞌ ɨ yójraꞌ. 32Ajta tɨpuaꞌaj ɨ yójraꞌ ɨ Dios jimi séjreꞌej ɨ tɨ naa huaséꞌrin, Dios pu ajta jaataséjrataj ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin ɨ yójraꞌ, ajta jiyeꞌtzín pu aꞌyan rɨnyij. 33Nyiyóojmuaꞌ, canu cheꞌ áꞌtyeeren jaꞌmua jimi. Muaꞌaj xu nyahuoonyij, ajta aꞌyájna nyatɨꞌɨj tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa nu chaꞌtaj nyanaꞌaj muaꞌajmaj tyajamuaatéꞌexaatyeꞌsij aꞌyan tɨjɨn: Capu ɨꞌríj siaj muaꞌaj aꞌáa joꞌréꞌnyej jóꞌnyej nyáaj joomaꞌaj naꞌmej. 34Aꞌíj nu nyúucarij tɨ jájcuaj jɨn aꞌyan tyajáꞌmuaꞌijcatyeꞌen siaj huóoxɨeꞌveꞌen séej jamuán siajta séej. Aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyáaj tyajaꞌmuaxɨeꞌveꞌ muaꞌajmaj, aꞌyaa xu sij siajta muaꞌaj tyityahuóoxɨeꞌveꞌen. 35Tɨpuaꞌaj aꞌyan setyityahuóoxɨeꞌveꞌen séej jamuán siajta séej, néijmiꞌi mu ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua jamuaꞌreeren siaj muaꞌaj nye jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

Jesús pu huáꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ Pedro jaatyáhueꞌtaj

(Mt. 26:31-35; Mr. 14:27-31; Lc. 22:31-34)

36Aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ Simón tɨ ajta Pedro puéꞌeen aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, ¿joꞌnyij poꞌmaꞌaj puáꞌmej?

Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Jóꞌnyaj joomaꞌaj naꞌmej, capu ɨꞌríj paj ijíij naataváj, sulu majcaꞌhuáyee paj nyacújtaꞌ huamaꞌaj puáꞌmej.

37Ajta ɨ Pedro aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, ¿jiꞌnye een jɨn quee ɨꞌríj nyaj ijíij ajamuán jóꞌmeꞌen? Nyáaj nu áꞌnyacaꞌnyej nyaj a jitze maꞌcan huámuɨꞌnyij.

38Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—¿Nyi aꞌyan petyaꞌcaꞌanyej paj nye jitze maꞌcan huámuɨꞌnyij? Aꞌyaa nu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn tɨꞌɨj quee xu jíihuacaj ɨ tyacuáarɨeꞌ, huéeicaj paj naatyáhueꞌtaj aꞌyan tɨjɨn capáj nyamuaꞌtyej.